ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 2 بهمن 1399 ساعت 18:32 https://www.migna.ir/news/52085/الفبای-زندگی-روایت-یک-روانشناس-ایتالیایی -------------------------------------------------- عنوان : الفبای زندگی به روایت یک روانشناس ایتالیایی -------------------------------------------------- سافار، روانشناس بزرگ ایتالیایی الفبای زندگی را این چنین بیان میکند: متن : A... پذیرا باشید : Accept دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید. B... خودتان را جدا سازید: Break away خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود جدا سازید. C... خلق کنید: Create خانواده ای از دوستان و آشنایانتان تشکیل دهید و با آنها امیدها، آرزوها ناراحتی ها و شادی های تان را شریک شوید. D... تصمیم بگیرید: Decide تصمیم بگیرید در زندگی موفق باشید درآن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا می کند و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد. E... کاوشگر باشید : Explore جستجو و آزمایش کنید. دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و شما هم قادرید چیزهای زیادی را ارائه دهید. هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می کنید خودتان را بیشتر می شناسید. F... ببخشید : Forgive ببخشید و فراموش کنید. کینه فقط بارتان را سنگین تر می کند و الهام بخش ناخوشایندی است. از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند. G... رشد کنید: Grow عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنید، تا نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان شوند. H... امیدوار باشید: Hope به بهترین چیزها امید داشته باشید وهرگز فراموش نکنید که هر چیزی امکان پذیر است، البته اگر در کارهایتان پشتکار داشته باشید و از خدا کمک بخواهید. i... نادیده بگیرید: Ignore امواج منفی را نادیده بگیرید. روی اهدافتان تمرکز کنید و موفقیت های گذشته رابخاطر بسپارید. پیروزی های گذشته نشانه و رابطی برای موفقیت های آینده خواهد بود. J ... سفر کنید: Journey به جاهای جدید سر بزنید و با فکر روشن، امکانات جدید را آزمایش کنید. سعی کنید هر روز چیزهای جدیدی را بیاموزید ، بدین صورت رشد خواهید کرد و احساس زنده بودن می کنید. K... بدانید: Know بدانید که هر مساله ای هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد، در نهایت حل خواهد شد. همان طور که گرمای مطبوع و دلپذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسای زمستان می آید. L... دوست بدارید: Love اجازه دهید که عشق به جای نفرت، قلبتان را پر کند. زمانی که نفرت در قلب شما ساکن است،هیچ فضای خالی برای عشق وجود ندارد، اما موقعی که عشق در قلبتان ساکن است،تمام خوشبختی و شادی در وجودتان قرار دارد. M ... مدیر باشید: Manage بر زمان مدیریت داشته باشید، تا استرس و نگرانی کمتری شما را رنج دهد. استفاده درست از زمان باعث می شود که روی موضوعات مهم بهتر تمرکز کنید. N... توجه کنید: Notice هرگز افراد فقیر، ناامید، رنج کشیده و ضعیف را نادیده نگیرید و هر نوع کمکی را که قادرید به این افراد ارائه دهید، از آنان دریغ نکنید. O... باز کنید: Open چشم هایتان را باز کنید و به تمام زیباییهایی که در اطرافتان وجود دارد نگاه کنید.حتی در سخت ترین و بدترین شرایط، چیزهای زیادی برای سپاسگزاری وجود دارد. P... بازی و تفریح کنید: Play فراموش نکنید که در زندگیتان تفریح و سرگرمی داشته باشید. بدانید که موفقیت بدون شادی و لذت های مشروع ، مفهومی ندارد. Q... سوال کنید: Question چیزهایی را که نمی دانید بپرسید، زیرا که شما برای یاد گرفتن به این کره خاکی آمده اید . R... آرامش داشته باشید: Relax اجازه ندهید که نگرانی و استرس بر زندگی شما حاکم شود و به یاد داشته باشید که همه چیز در نهایت درست خواهد شد. S... سهیم شوید: Share استعدادها ، مهارتها، دانش و توانائیهایتان را با دیگران تقسیم کنید، زیرا هزاران برابر آن به سمت خودتان برمی گردد. T... تلاش کنید: Try حتی زمانی که رویاهایتان غیر ممکن به نظر می رسند تلاشتان را بکنید. با تلاش و مشارکت در انجام کارها ماهر و خبره می شوید. U... استفاده کنید : Use از استعدادها و توانایی هایتان به عنوان بهترین هدیه استفاده کنید. استعدادهایی که تلف شوند،ارزشی ندارند. استفاده صحیح از استعدادها وتواناییهایتان، برای شما پاداش های غیرمنتظره ای به دنبال دارد . V... احترام بگذارید: Value برای دوستان و اقوامی که شما را حمایت و تشویق کرده اند، ارزش قایل شوید و هر کاری که از دستتان بر می آید برای آنها انجام دهید. W... خواستن : Want خواسته های خود را به کائنات بیان نمایید و منتظر وقوع آنها در زمان مناسب باشید. X... اشعه ایکس: X-Ray با دقت و شبیه اشعه ایکس به قلب های انسانهای اطراف خود بنگرید. در نتیجه شما زیبایی و خوبی را در قلب آنها خواهید دید. Y... اجازه دهید: Yield اجازه دهید که صداقت و درستکاری وارد زندگیتان شود. اگر شما در راه درستی حرکت کنید، درانتها خوشبختی را خواهید یافت . Z ... تمرکز کنید: Zoom زمانی که خاطرات تلخ، ذهنتان را پر کرده است، به جاهای شاد بروید......