ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 4 اسفند 1399 ساعت 0:01 https://www.migna.ir/news/52436/سرسختی-ذهنی-سکویی-پرتاب-سمت-موفقیت -------------------------------------------------- عنوان : سرسختی ذهنی، سکویی برای پرتاب به سمت موفقیت فاطمه زمانی -------------------------------------------------- سرسختی ذهنی ، توانایی است که افراد از طریق مبارزه با مشکلات و مواجه شدن با دشواری های زندگی به دست می آورند. محققان این خصیصه را سکویی برای پرتاب به سمت موفقیت می دانند. متن : سرسختی ذهنی، توانایی است که افراد از طریق مبارزه با مشکلات و مواجه شدن با دشواری های زندگی به دست می آورند. محققان این خصیصه را سکویی برای پرتاب به سمت موفقیت می دانند.درواقع یکی از مهم ترین عناصری که در هنگام سخت شدن شرایط و نمایان شدن موانع ظاهر می شود و به شما کمک می کند تا از موانع عبور کنید و به سمت تحقق اهداف و موفقیت تان گام بردارید. با این راهکارها ذهنی سرسخت داشته باشید خودتان را بهتر بشناسید خودآگاهی موجب می شود که موقعیت ها و شرایط را بهتر بشناسید و در هنگام مواجهه با مشکلات بهتر عمل کنید. بر احساسات خود مسلط شوید همه ی ما در زندگی احساساتی منفی را تجربه می کنیم ، احساساتی که از ناامیدی ، انتظارات برآورده نشده و اتفاقات پیش بینی نشده ناشی می شود و زندگی مارا پیچیده می کند. با تسلط بر احساسات خود می توانیم از موانع و مشکلات گذر کنیم، بر احساسات منفی خود غلبه و به سوی اهدافمان حرکت کنیم. به جای سنجاق کردن گذشته به خودتان، از آن درس بگیرید اشتباه خودرا فرصتی برای یادگیری ندانسته ها و اشتباه دیگران را فرصتی برای مهربانی ، بخشش و درک متقابل بدانید. در شادی موفقیت دیگران سهیم شوید بسیاری از افراد موفقیت دیگران را بازی با مجموع صفر در نظر می گیرند ، به گونه ای که موفقیت دیگران را مانع موفقیت خود می دانند. در حالی که نمی دانند عصبانیت از موفقیت دیگران ، قاتل انرژی ذهنی است ، همان انرژی که برای سرسختی به آن نیاز داریم و می توانیم بهترین استفاده را از آن ببریم. به یاد داشته باشید حضور چند فرد موفق کنارهم می تواند شمارا به موفقیت نزدیک و موجب پیشرفت تان گردد. قدر داشته های خودرا بدانید به جای اندیشیدن به نداشته ها، به داشته های خود فکر کنید. این ویژگی موجب می شود در هنگام مواجه شدن با مشکلات با انرژی زیاد به جلو حرکت کنید و از شکست نهراسید. به فکر جلب توجه دیگران نباشید انرژی واقعی خودرا صرف جلب توجه کردن به دیگران هدر ندهید و در عوض در جهت شکوفایی استعداد های خود قدم بردارید.