ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 17 مرداد 1395 ساعت 9:55 https://www.migna.ir/news/37901/ثبت۱۸۹۵-ازدواج-شبانه-روز-تهران-بیشترین-سمنان-کمترین-آمار -------------------------------------------------- آمار ۴ ماهه ازدواج اعلام شد؛ عنوان : ثبت۱۸۹۵ ازدواج در هر شبانه روز/ تهران بیشترین و سمنان کمترین آمار -------------------------------------------------- مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال با اعلام آخرین آمار ازدواج و استانهایی که دارای بیشترین و کمترین آمار بوده اند، گفت: طی ۴ ماه امسال آمار ازدواج ۲.۲ درصد کاهش داشته است. متن : علی اکبر محزون در گفتگو با مهر، به آمار چهار ماهه ازدواج در سال جاری اشاره کرد و گفت: در کل کشور ۹۸۲ هزار و ۲۳۴ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به همین مدت در سال گذشته ۲.۲ درصد کاهش داشته است. مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت، به آمار شبانه روز و ساعت ازدواج اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای به ثبت رسیده در هر شبانه روز یک هزار و ۸۹۵ مورد و در هر ساعت نیز ۷۲ مورد ازدواج ثبت شده است. محزون در مورد استان هایی که بیشترین تعداد ازدواج های ثبت شده را داشتند، تاکید کرد: به ترتیب استانهای تهران با ۳۲ هزار و ۳۹ واقعه، خراسان رضوی با ۱۹ هزار و ۷۳۵ مورد، خوزستان با۱۷ هزار و ۲۲۷ واقعه، فارس با ۱۴ هزار و ۲۶۰ واقعه و اصفهان با ۱۲ هزار و ۵۵۳ واقعه ازدواج دارای بیشترین آمار ازدواج به ثبت رسیده، بودند. وی همچنین به کمترین آمار ازدواج ثبت شده در استان ها نیز اشاره کرد و افزود: استان های سمنان با یک هزار و ۴۲۸ واقعه، ایلام بایک هزار و ۹۸۸ واقعه، خراسان جنوبی با دو هزار و ۸۱۸ واقعه، کهگیلویه و بویراحمد ۲ هزار و ۸۲۲ واقعه و استان یزد نیز با سه هزار و ۳۹ واقعه ازدواج کمترین آمار ازدواج را به خود اختصاص داده اند. به گفته مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت، کمترین و بیشترین آمار ازدواج متناسب با تعداد جمعیت استان ها اعلام شده است.