ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 11 خرداد 1395 ساعت 20:05 https://www.migna.ir/news/37181/دوره-های-آموزش-ترک-اعتیاد-دردانشگاهها-ناکافی -------------------------------------------------- معاون مرکز ملی مطالعات اعتیاد : عنوان : دوره های آموزش ترک اعتیاد دردانشگاهها ناکافی است -------------------------------------------------- معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد گفت که دوره های آموزش ترک اعتیاد در دانشگاهها حتی دانشگاههای علوم پزشکی و روان شناسی از لحاظ کمی و کیفی مقطعی و از لحاظ زمانی ناکافی است. متن : آذرخش مکری روز سه شنبه در سمینار آموزشی مداخلات روانشناختی در وابستگی به مواد محرک در ساری افزود : هم اکنون دوره های آموزشی ترک اعتیاد در دانشگاهها برای دانشجویان بین دو تا سه ساعت پیش بینی شده است، در حالی که این دوره ها برای دانشجویان به خصوص در دانشگاههای علوم پزشکی و روان شناسی باید حداقل به چند واحد درسی تا پایان دوره برسد. وی برخوردار نبودن دوره های آموزشی از کیفیت لازم ، کم تعداد بودن دوره های آموزشی به خصوص برای خانواده ها را مهم ترین معضل آموزش ترک اعتیاد در کشور برشمرد. معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور با اعلام این که در شرایط فعلی بیشترین دوره های آموزشی را این مرکز برگزار می کند ، گفت : دوره هایی که این مرکز برگزار می کند نمی تواند در برگیرندگی زیادی داشته باشد. وی افزود : ما در کشور به دوره های آموزشی زیادی برای خانواده ها و افراد در معرض خطر نیاز داریم و هر چه این دوره ها بیشتر شود نتیجه بهتری عاید جامعه خواهد شد. مکری از دستگاههای متولی در حوزه ترک اعیتاد خواست تا با افزایش دوره های آموزشی ترک اعتیاد برای خانواده ها و گروههای در معرض خطر ، آنها را از تبعات معضل اعتیاد مطلع کنند. ** ترک داوطلبانه ، گام اول معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور حرکت داوطلبانه را گام اول در ترک اعتیاد پایدار دانست و گفت که ترک اعتیاد صرفا با دور کردن مواد از دسترس معتاد امکان پذیر نخواهد شد. وی افزود : باید از لحاظ روان شناختی معتاد را از مضرات مواد مخدر آگاه کنیم تا با میل فردی بتواند به مرحله ترک پا بگذارد. او ادامه داد : اگر معتاد به لحاظ رفتاری تمایلی به ترک اعتیاد نداشته باشد ، حتی با دادن قرص های متادون نیز نمی توان از روی آوری مجدد فرد به مواد جلوگیری کرد. مکری ایجاد برخی محدودیت های اجتماعی را نیز تا حدی در ترک اعتیاد موثر دانست. سمینار آموزشی مداخلات روان شناختی وابستگی به مواد محرک به مدت سه روز با حضور پزشکان درمانگر در این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی ادامه دارد. طبق آمار حدود 53 هزار نفر در مازندران معتاد به مواد مخدر هستند که بیشترین مواد مصرفی این معتادان نیز مواد مخدرسنتی است. هم اکنون 496 مرکز ترک اعتیاد خصوصی در مازندران فعالیت دارد که حدود 420 مرکز از این تعداد امکان اقامت شبانه برای معتادان وجود دارد و 40 هزار معتاد نیز در این مراکز در حال ترک هستند. مازندران بر اساس آمارهای رسمی حدود سه میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد.