ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 23 تير 1394 ساعت 23:46 https://www.migna.ir/news/32050/اینجا-همه-جور-زنی-هست-زندان-هایی-نام-پانسیون -------------------------------------------------- عنوان : اینجا همه جور زنی هست؛ زندان هایی به نام پانسیون! -------------------------------------------------- دیگر آن روزها گذشت که دختران مجرد تا آخر عمرشان در خانه پدری می ماندند و دختران متاهل تا آخرین نفس کنار همسرشان. روزهایی که اکثر زندگی های زناشویی استحکام داشت. متن : به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دیگر آن روزها گذشت که دختران مجرد تا آخر عمرشان در خانه پدری می ماندند و دختران متاهل تا آخرین نفس کنار همسرشان. روزهایی که اکثر زندگی های زناشویی استحکام داشت و دختران و پسران کم توقع تر بودند، روزهایی که مرد ابهت خودش را داشت و زن از خانه کاشانه می ساخت.