کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

50 ویژگی افراد موفق

1 تير 1391 ساعت 18:38


تمامي افراد موفق جهان؛ به نوعي در رفتار با هم مشترك هستند. شما گاهي فكر مي‌كنيد كه مثلا اخلاق اين شخص چقدر شبيه خودم و يا فلان شخص است.


لطفا سر فرصت كافي و با دقت ؛ نكات ذيل را بخوانيد و در مقايسه با خودتان ؛ به هر موضوع يك امتياز دهيد:

1-  بخداوند ايمان دارند و معتقدند كه ايمان مبناي همه اعجازهاست و پادزهر شكست، و در همه حال شاكر خداوند هستند.

2- داراي اهداف مشخص هستند.

3- هميشه در پي فرصت هاي مناسب هستند.

4- داراي روحيه مداومت و پشتكار هستند.

5-  در اثر بروز مشكلات متوقف نميشوند.

6-  با متخصص مشورت مينمايند.

7- تسليم مشكلات نميشوند و سخت كوش هستند.

8- در مقابل جواب نه ، تسليم نمي شوند.

9- از غير ممكن حرف نمي زنند.

10-  مي دانند كه چه مي خواهند.

11- حاكم بر سرنوشت خود هستند.

12- محدوديت هاي ذهنشان را ؛ معيار سنجش نميدانند.

13- داراي اشتياق سوزان جهت رسيدن به هدف هستند.

14- در پي رسيدن به هدف خود ؛ راه بازگشتي را قرار نميدهند ؛ شايد راه را عوض كنند ولي هدف را هرگز.

15- به رويا هاي خود جامه عمل ميپوشانند ؛ و اجازه بي احترامي را نميدهند.

16- به گفته هاي بيجاي  اين و آن آنچنان توجه نميكنند.

17-   در لحظات بحراني ، بدنبال نقطه عطف موفقيت هستند.

18-    ذهنشان در شرايط باور است.

19-    خوب گوش ميدهند و راهكارهاي مناسب را پيدا ميكنند.

20-    عقيده دارند كه « هرگز » زمان طولاني است.

21-    معتقد هستند كه با ايمان به خود ؛ هرشخصي از ذلت به قدرت ميرسد.

22-    عوامل ناخوشايند را از ذهن خود دور نگه ميدارند.

23-    از نيروي ديگران نيز استفاده ميكنند ؛ با شرايط منصفانه.

24-   ديگران را تشويق ميكنند و مورد احترام و عشق و محبت و تقدير و ياري ؛ قرار ميدهند.

25- از حسادت و خود خواهي به دور هستند.

26-از اظهار نظر خود ؛ ترسي ندارند.

27-   عاشق رشد و اوج هستند.

28- پيروز ميشوند چون باور دارند.

29-   اشخاصي با احساس و هيجاني هستند كه خوب خود را كنترل ميكنند.

30-  معتقد هستند در قبال هيچ ، نصيب هيچ است.

31- در ابتداي كار حساب ميكنند كه : آیا پاداش كار به تلاشش مي ارزد ؟.

32- ريسك ميكنند و منتظر برنامه قطعي و 100% نيستند و زياد به استدلال اعتماد نميكنند و معتقد هستند كه ذهن نيمه هشيارشان ؛ نقشه را طراحي ميكند.

33- ارباب خويشتن هستند و مسلط بر خود.

34- معتقدند كه تمامي افراد موفق و قهرمانان جهان ؛ روزي شكست خورده بودند.

35- ميدانند كه جواب سوالات خود را از كجا تهيه كنند.

36-ميتوانند يك گروه متخصص مورد نياز را دور هم جمع كنند.

37-موفقيت را يك عادت ميدانند.

38-با كساني همكاري ميكنند كه با سختي ها كنار نمي آيند.

39- ذهن خود را ماهيچه ميدانند و مانند يك ورزشكار تمرين ميكنند تا قوي تر شوند.

40- با اراده راههاي محال را پيدا ميكنند.

41- خواسته شان را با تمام و جود به خود و ديگران و خداوند ميگويند.

42- در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برايشان مهم است.

43-در برابر شكستها ي موقتي ؛ ميگويند اين راه اشتباه بود و راه ديگر را امتحان ميكنند.

44- معتقد هستند كه رهبر خوب ؛ قبلا پيرو خوبي بوده است.

45- شجاعتشان موقتي نيست و ادامه دار است.

46 خويشتن را براحتي كنترل ميكنند.

47-احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست.

48- در تصميم گيري هاي خود ؛ قاطع هستند.

49-داراي برنامه قبلي و عملي هستند.

50- هميشه از ديگران فعال تر هستند.     برترین ها


کد مطلب: 12046

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/12046/50-ویژگی-افراد-موفق

میگنا
  https://www.migna.ir