يکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - 4 Jun 2023
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۹۱ / ۰۹:۲۷
کد مطلب: 12646
۰

دولت سقف تعرفه های پزشکی سال ۹۱ را ابلاغ کرد

دولت سقف تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی دولتی و خصوصی را برای سال ۹۱ تصویب و ابلاغ کرد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب 1389- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1391 را تعیین کرد.

ویزیت پزشکان در بخش سرپایی دولتی

بر این اساس، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی 44 هزار ریال،، پزشکان و دندانپزشکان متخصص 53 هزار ریال، پزشکان فلوشیب 58 هزار و 400 ریال، پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان 64 هزار و 900 ریال و  پزشکان فوق تخصص روانپزشک 77 هزار و 400 ریال تعیین شد.

همچنین بر اساس این مصوبه، سهم پرداختی سازمانهای بیمه‌گر پایه برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) بر اساس درجه علمی آنها به ترتیب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آن‌ها از موارد تعیین شده در بند فوق تعیین می‌شود.

ویزیت متخصص برای استادیار شامل؛ سهم سازمان 50 هزار ریال، سهم بیمه شده 16 هزار ریال در مجموع 66 هزار ریال، ویزیت متخصص برای دانشیار شامل؛ سهم سازمان 54 هزار ریال، سهم بیمه شده 16 هزار ریال در مجموع 70 هزار ریال، ویزیت متخصص برای استاد شامل؛ سهم سازمان 59 هزار ریال، سهم بیمه شده 16 هزار ریال در مجموع 75 هزار ریال خواهد بود.

همچنین ویزیت فوق تخصص و روانپزشک برای استادیار شامل؛ سهم سازمان 61 هزار ریال، سهم بیمه شده 19 هزار ریال در مجموع 80 هزار ریال، ویزیت فوق تخصص و روانپزشک برای دانشیار شامل؛ سهم سازمان 66 هزار ریال، سهم بیمه شده 19 هزار ریال در مجموع 85 هزار ریال و ویزیت فوق تخصص و روانپزشک برای استاد شامل؛ سهم سازمان 73 هزار ریال، سهم بیمه شده 19 هزار ریال در مجموع 92 هزار ریال تعیین شد.

در بخش فوق تخصص روانپزشکی نیز برای استادیار شامل؛ سهم سازمان 73 هزار ریال، سهم بیمه شده 23 هزار ریال در مجموع 96 هزار ریال، ویزیت فوق تخصص روانپزشکی برای دانشیار شامل؛ سهم سازمان 79 هزار ریال، سهم بیمه شده 23هزار ریال در مجموع 102 هزار ریال و ویزیت فوق تخصص روانپزشکی برای استاد شامل؛ سهم سازمان 87 هزار ریال، سهم بیمه شده 23 هزار ریال در مجموع 110 هزار ریال تعیین شده است.

سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (30درصد) تعرفه های مصوب در جزء (الف) است. اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت درمراکز آموزشی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند.

همچنین ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت هستند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه کردن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (1) این تصویب نامه توسط سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت است.

ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی

بر اساس این مصوبه، ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز 8100 ریال، ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات 5800 ریال، ضریب تعرفه بیهوشی 41000 ریال، ضریب تعرفه جراحی 74000 ریال، ضریب تعرفه دانپزشکی 2300 ریال و ضریب تعرفه فیزیوتراپی 2700 ریال است.  

در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، سه هزار و یکصد (31000) ریال برای آنان اعمال خواهد شد.                               

تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی، بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می شود.

به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1391، بیست و یک درصد(21درصد) به تعرفه های مصوب سال 1390 اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سرجمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی، برای سال 1391، بیست و یک درصد (21درصد) به تعرفه های مصوب سال 1390 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی پانزده درصد (15درصد) رادیولوژی سی و دو درصد (32درصد)، اسکن ایزوتوپ سی و هفت درصد (37درصد)، رادیوتراپی سی و هفت درصد (37درصد)، سی تی اسکن ده درصد (10درصد) و MRI پنج درصد(5درصد) نسبت به سال گذشته باشد.

بر اساس این مصوبه، فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1391، در بخش بستری بریا قسمت دولتی معادل 10 درصد و در بخش سرپایی دولتی معادل 30 درصد تعیین می شود.

فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظان ارجاع برقرار می شود، مطابق نسخه(02) و دستورالعملهای ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

نرخ حق بیمه درمان شاغلان و بازنشستگان در سال 1391

بر این اساس، نرخ حق بیمه درمان در سال 1391 مطابق با مفاد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری؛ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال 1391 معادل 5درصد حقوق و مزایای مستمر تا سقف دوبرابر حداقل حقوق قانون کار تعیین می شود.

بیمه شده شاغل 65/1درصد حقوق مبنای کسور و بازنشستگان و موظفین 4/1درصد حقوق، دستگاه اجرایی معادل سهمیه بیمه شده و مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه تعیین می شود.

بر این اساس، حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین 65/1درصد حقوق مبنای کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفین 4/1درصد و بقیه تا5%حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار است.

همچنین در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری باشند و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوقهای مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می شود.

بر اساس این مصوبه، همه مشمولان صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه می توانند با پرداخت 5درصد دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار، خود را صندوق مذکور بیمه درمان کنند.

حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل پنج درصد حداقل حقوق قانون کار تعیین می شود که صد در صد آن توسط دولت تامین می شود.

حق بیمه افراد تبعی درجه 2 و 3

بر اساس این مصوبه، حق بیمه افراد تبعی درجه(2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب از حقوق بیمه شده اصلی کسر می شود.

حق بیمه افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوقها) معادل (9/2 ) مازاد برحق بیمه مصوب، از حقوق بیمه شده اصلی کسر می شود.

همچنین شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا پایان سن بیست و دو سالگی (و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی) و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج یا اشتغال است.

حق بیمه افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی

همچنین حق بیمه افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی، اخذ می شود. نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال 1391 برای سایر گروه ها (صندوقهای بیمه ایرانیان، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان، وکلا، نظام پزشکی و غیره، عائله درجه (2) و (3) کارکنان وظیفه) برابر یکصد و دوازده هزار و هشتصد ریال تعیین می شود که سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هر یک معادل (50درصد ) سرانه مصوب است.

بر اساس این مصوبه، یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه توسط فرد بیمه شده و بقیه آن توسط دولت تامین می شود.

ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (3) براساس ضوابط جاری هر سازمان بلا مانع است.

پوشش بیمه درمان اتباع بیگانه مقیم ایران بر اساس مفاده بند(د) ماده(28) قانون برنامه پنجم توسعه است.

بر این اساس، میزان سرانه پایه پزشک خانواده و دستیارش(ماما و پرستار) با بیست درصد(20درصد) رشد در مقایسه با سرانه تعیین شده سال 1390 (موضوع ماده(38) دستورالعمل نسخه(02) برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع معدل بیست و یک هزار ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است و از اول فروردین ماه سال 1391 لازم الاجرا است.
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

مهارت‌های ده‌گانه برای غلبه بر خشونت علیه کودکان
تاثیر خیانت بر روی همسر وفادار چیست؟
چگونه به دام «فرسودگی تحصیلی» نیفتیم؟
احساساتی که نشان می‌دهد ضریب هوشی شما بالا است
چگونه مشاوره روانشناسی بگیریم ؟
چطوری در محل کار عذرخواهی کنیم؟
اختلالات شخصیت کلاستر B
نارسایی توجه /بیش فعالی اختلال رفتاری پیچده اما قابل مدیریت
کشف تاثیر استرس محل کار روی تایپ‌ کردن
اضطراب با بدن زنان چه می‌کند؟
روش‌های غلبه بر استرس امتحانات
نشانه های روابط عاشقانه ناکارآمد وسمی کدامست ؟
سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است... ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می دانیم که دارد گوش می دهد...