سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - 5 Dec 2023
تاریخ انتشار :
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ / ۰۶:۰۸
کد مطلب: 13023
۱۹
۱۴۴

مردها را بهتر بشناسید (روان شناسی مردان)

مردها را بهتر بشناسید (روان شناسی مردان)
 
مردان و زنان چند تفاوت اساسی با هم دارند.
اول اینكه قسمت نیمكره راست مغز مردان كه اعمالی نظیر كسب مهارت های فیزیكی و تطابق های چشمی و ماهیچه ای را انجام می دهد از نیم كره چپ آنها بزرگتر است.اما در زنان نیمكره چپ مغز كه مهارتهایی چون بیان احساسات ومهارتهای گفتاری را به عهده دارد به اندازه نیمكره راست آنها می باشد.
بنا براین طبیعی است كه مردان از نظر احساسات و عواطف عملكردی پایین تر از زنان داشته باشند. تا جایی كه،مردان اگر سخنوران ماهر، و در رشته فلسفه و روانشناسی هم متبحر باشند، در بیان احساسات خود بسیار ضعیف تر از زنان می باشند.
تفاوت بعدی وظایفی است كه از ابتدا به دوش مردان افكنده شده است.
مردان از دوره غار نشینی تا كنون آموخته اند كه باید برای بدست آوردن امكانات معیشتی در تلاش و تكاپو و در جنگ و گریز باشند آنان وظیفه دارند، كه در برابر خطرات، از خانواده خود حمایت كنند. و در این بین برای قوی نشان دادن خود یاد گرفته اند، احساسات خود را مخفی نگه دارند.آنان از رقابت و انتقاد هم بیزارند.این خلق و خو در دراز مدت باعث شده از مردان رفتاری مانند حمایتگر بودن، ضعیف نشان دادن ، تهاجمی بودن، رقابت طلبی و...بروز كند.
مردان چون از قدیم، كار و مسئولیتی بر عهده داشته اند اكنون هم اگر وظیفه و مسئولیت را از آنان بگیرید از مرد بودن خود منزجر می شوند. مردانی كه موقعیت شغلی و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی خاصی، بر عهده ندارند در خود احساس كمبود و حقارت می كنند.این گونه مردان به حمایت بیشتری نیاز دارند تا خلاء بیشتری را در زندگی خود احساس نكنند.
تفاوت دیگر، مربوط به نوع تربیت مردان است. در ابتدا به همه مردان آموخته اند كه آنان موجود برتر از زن هستند. مردان باید احساسات خود را كنترل كنند و اگر زنان را دوست دارند تنها به دید رحم و شفقت و وسیله  در آنها بنگرند.
حتی زمانی كه پسر بچه ها خواسته اند رفتار احساسی و توأم با عاطفه به خود بگیرند، یا در مورد موضوعی گریه كنند، اطرافیان، آنان را از این كار نهی كرده و گفته اند این كار، كار دختران است.به این خاطر یك مرد به مرور یاد گرفته كه باید احساسات خود را مخفی كند.

در عصری كه ما در آن زندگی می كنیم، زنان می خواهند پا به پای مردان از زندگی لذت ببرند. و مردان احساسات آنها را درك كنند. و روحیاتشان را با عواطف زنانه تطبیق دهند. آنان برای دست یافتن به این مقصود، ضمن اینكه نباید سعی كنند بر مرد محبوب خود استیلا یابند و او را در بند خود در آورند.اما از جانب دیگر هم نباید رفتار مادر گونه به خود بگیرند وتنها در جهت ارضای خواسته های مرد خود گام بردارند چرا كه ناچار می شوند محبت را از او گدایی كنند.

مرد برای آنكه بتواند مدت زیادی در كنار یك زن بماند و او را خرسند كند، نیاز به كسب یك سری از مهارتها دارد. و این هنر زنان موفق است كه بتوانند هم مردان را بهتر بشناسند وهم مهار ت هایی چون قابلیت و توانایی بیان احساسات ، صمیمیت، حمایتگر بودن و عشق ورزیدن را به مرد مورد علاقه خود آموزش دهند.

مردان چند صفت متمایز دارند. مردان به خاطر ساختار مغزی خود نمی توانند به خوبی زنان روی چند مسئله همزمان متمركز شوند.بنابراین در مواقعی كه دوست دارید از او بهره وری احساسی كنید .ذهن او را پرت نكنید. تصور نكنید او هم مانند شما می تواند همزمان هم به حرف های شما گوش دهد و هم مشغول كاری دیگر مثل مطالعه یا تماشای تلوزیون بنشیند.میگناirپس در زمانی با او وارد صحبت و ابراز احساسات شوید كه، از كارهای جانبی خود فراغت یافته و همه حواسش به شما متمركز باشد.

زنان احساس خود را فریاد می زنند. ومردان در سكوت عشق می ورزند. بنا براین سكوت مردان را حمل به بی محلی آنها ندانید و سعی كنید به او بفهمانید كه باید دوست داشتن را همیشه بر زبان آورد.از طرف دیگر سعی نكنید همه افكار خود را بر زبان جاری كنید چرا كه حرف های بی مورد و صحبت كردن پیرامون افكار درونی مردان را خسته می كند.پس سعی كنید برای ابراز احساسات او را به حرف آورید اما خود تان به اندازه نیاز صحبت كنید.

مردان همین كه در دل، به زن مورد علاقه  خود مهر می ورزند تصور می كنند،این مقدار
عشق و محبت درونی برای یك زن كافی است.در حال كه زنان دوست دارند، مردان، عشق و محبت را پیوسته بر زبان جاری كنند.

مردان دوست دارند زنان هنگام صحبت سراغ اصل مطلب بروند و صحبتهای بیهوده نكنند. اما زنان دوست دارد برای تعریف كردن هر موضوعی به جزئیات بپردازند.هرگاه برای مرد مورد علاقه خود موضوعی را بیان می كنید،تصور نكنید با یك زن روبرو هستید كه از شنیدن جزئیات موضوع لذت می برد،بلكه مرد دوست دارد هر چه زوتر از صحبت شما نتیجه گیری كند.پس سعی نكنید مسائل جزئی و پیش پا افتاده را بی جهت برای او كش دار كنید زیرا نتیجه عكس برای شما دارد و خیلی زود خسته و مكدر می شود.

هیچگاه مردان نمی توانند مانند زنان به جزئیات  امور،آگاهی یابند. بنابراین به هنگام تغییراتی مانند آرایش و غیره بی توجهی مرد را دلیل بی محبتی او ندانید.از سویی برای زنان خیلی مهم است كه بدانند مرد مورد علاقشان آنقدر به وجود او بها می دهد كه به كمترین تغییرات هم توجه نشان می دهد.مردان باید برای خرسند نمودن زنان، تا حدی بتوانید تغییراتی را كه زنان برای جلب توجه مردان اعمال می كنند دریابند و مقداری در مورد آن تحسین و تمجید نمایند.

زنان برای تحریك احساسات مرد از روش های مختلفی استفاده می كنند،گاهی از راه گله و شكایت،گاهی با قهر و دعوی ،یا از راه سكوت، اما مردان با هیچ یك از این راهها آشنا نیستند و این رفتار شما را به گونه ای دیگر تعبیر می كنند كه بیشتر خلاف منظور شما است. مثلاً به جای آنكه شما را كانون احساس ومحبت بدانند شما را نق نقو و پر توقع فرض می كنند.پس بهتر است همیشه به جای استفاده ابزاری از لغات و حركات خود، مستقیماً، برای او تشریح كنید كه مدتی است شما را فراموش كرده و اكنون به محبت و توجه او نیاز دارید.

مردان چون به راحتی زنان نمی توانند احساسات خود را بروز دهند خیلی موارد رفتار درونی خود را با عصبانیت نشان می دهند. خیلی مواقع خودشان هم دلیل رفتارشان را نمی دانند.گاهی تصور می كنید عصبانیت مرد نشان دهنده ناراحتی او از شما یا نشانه دلزدگی اوست،اما ساختار تكاملی مردان به گونه ای است كه،هنگامی كه ترسیده اند یا نگران هستند یا احساس گناه می كنند عصبانی به نظر می رسند.به این خاطر وقتی شما برای جلب توجه او گله و گله گذاری را آغاز می كنید،او خود را مقصر فلمداد می كند ووقتی خود را گناهكار دید عصبانی می شود.

مردان چون همیشه به راه حل فكر می كنند همین كه ناآرامی زن را مشاهده كردند،به فكر راه حل می افتند.در حالی كه همه این در هم ریختگی های زن، ریشه در دریافت نكردن احساس و توجه مرد دارد،و مردان چون به این مطلب واقف نیستند راه حل ارائه می دهند و زنان چون نمی دانند مردان به اصل موضوع پی نبرده اند، عصبانی می شوند.
نگرانی و ترس مرد رگ عصبانیت او را به جوش می آورد و از اینجا بگو مگو ها و جر و بحث ها آغاز می شود درحالی كه مرد می توانست با بوسیدن و در آغوش كشیدن زن، كانون احساس او را سیراب كند.

زنان به راحتی قادرند احساسات و عواطف خود را تغییر دهند.مثلا پس از آنكه عصبانی شدند همه چیز را فراموش كنند و به ابراز احساسات مشغول شوند اما مردان چون این توانایی را ندارند،واكنش های منفی مانند عصبانیت قهر كردن و...شما را ابدی تصور می كنند به این لحاظ به راحتی شما نمی توانند به محیط تبادل احساسات باز گردند.

هرگز از مردی به طور مستقیم و به شكلی كه بخواهید توانایی های او را زیر سوال ببرید،از او انتقاد نكنید این نوع انتقاد مانند آن است كه بخواهید نسبت به زیبایی یك زن انتقاد كنید.آنان حتی نصیحت و توصیه های شما را به عنوان نشانه ای بر بی اعتمادی شما نسبت به خودشان تعبیر می كنند.مردان به همان اندازه نسبت به توانایی ها مردانه و استعداد خود وابسته اند كه شما نسبت به دلبری و توانایی های زنانه خود تكیه داریدmigna.ir میزان وابستگی مردان به توانایی هایشان تا حدی است كه حتی مواقعی هم كه اشتباه می كنند نمی خواهند عذر خواهی كنند وبیشتر سعی دارند موضوع را با وسیله ای توجیه كنند.

در مواقع مشاهده ناتوانی و اشتباه در مردان بهتر است،موضوع را به شكلی بیان كنید كه بخواهید او را كم تقصیر جلوه دهید
و گناه كار را بر گردن عوامل دیگر بیندازید تا او خودش ناچار شود اعتراف كند كه مشكل كار در چه بوده است.

هرگز نخواهید از راه موفقیتهای مالی و اجتماعی، به مرد مورد علاقه خود شخصیت بدهید،بدون آنكه نشان دهید او را به خاطر خودش دوست دارید.یا عاشق توانایی های مردی شوید، بدون آنكه خودش را دوست داشته باشید.موفقیت ها و توانایی های یك مرد ابزار پیشرفت اجتماعی او به حساب می آیند كه لزوماً این ابزار در زندگی شخصی و در راه ارتباط با زنان، وسیله های مناسبی به حساب نمی آیند.

گاهی مردان در حرف زدن،شعر خواندن و رفتاری كه مربوط به احساسات است،ماهر می باشند اما همین مردان هم، توانایی بیان احساسات خود را ندارند.اینگونه افراد،با زبان سر آگاه هستند اما با زبان دل بیگانه اند.

اگر نخستین بار است با مردی رابطه برقرار می كنید، به او اجازه دهید تا بتواند با احساسات خود رابطه برقرار كند.از او توقع نداشته باشید كه مانند شما احساساتش در دسترس باشد.به او فرصت دهید تا وارد خلوت خود شود.دائم با حرف زدن افكار او را مشغول نكنید تا او فرصت پیدا كند در سكوت،سخنان احساسی خود را جمع آوری نماید.با تصور اینكه مردان بی احساس هستند خود را مشوش نكنید.مردان هم دارای احساس مشابه با شما هستند.تنها قدرت بیان آن را ندارند و این  وظیفه شما است كه هنر ابراز احساسات و محبت را به مردان بیاموزند.
برخلاف زنان مردان دوست ندارند به اشتباهات خود اعتراف كنند و پیشنهاد و نصیحت زنانه را حمله انتقادی تلقی می نمایند.همچنین آنان از احساسی برخورد كردن زنان در برابر مشكلات ناراحت شده ، دوست دارند مشكلات  از راه اصولی حل شود.بنا بر این به هنگام بروز مشكلات، طبیعی است كه، مردان در فكر فرو میروند و زنان رفتار احساسی از خود بروز می دهند.

مهمترین اصل در مردان این است كه، مردها كمتر از زنان به عشق و روابط عشقی اهمیت می دهند.دلیل آن هم این است كه مردان هویت خود را از ناحیه شغل و موفقیتهای اجتماعی تعریف می كنند و زنان بر اساس روابط  عشقی خویش. كه این مسئله تا حدودی باز می گردد به ساختار مغزی مرد و نوع تربیت او، بنابراین به مردان اجازه دهید، تا موقعیتهایی همچون كار و فعالیتهای مختلف را در اولویت برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند با حل آنها، تفكر خود را به سمت احساسات و عواطف سوق دهند.اما هر گز به آنها اجازه ندهید تا روابط عاطفی شما را هم فدای كار و فعالیت خود كنند.
لذا توصیه میکنیم :
به مردان قدرت دهید تا صمیمیت شان فوران کند.
مرد را حلال مشکلات بدانید.
مرد را تأیید کنید. به او اعتماد کنید.
مرد عاشق تشویق است.
مرد دوست دارد که از او قدردانی شود.
مرد باید ستایش شود.
مرد را مطلقاً سرکوفت نزنید.
مرد را با اندرز دادن و نصیحت کردن از خود نرانید.
با مردها خیلی صحبت نکنید. اگر ساکت است به سکوت نیاز دارد.


اگر جایی قدرت مردی را نادیده بگیرید تا آن را مورد انتقاد قرار دهید مرد کلافه می شود و از شما متنفر می گردد و رشته های صمیمیت از هم گسسته می شود شما می پندارید واقعیت را می گوئید! این درست، ولی هزاران مشکل می آفرینید.

سوال کردن از مرد خشمگین، بر شدت خشم او می افزاید.
راه محبت به مرد قدردانی و تشکر از او و راه دیگر نادیده گرفتن اشتباهاتش است.
تشکر و قدردانی از تصمیمات و اقدامات مرد و نادیده انگاشتن اشتباهات او، راه مستقیم نفوذ به قلب مرد است.
مردها نیاز دارند از کارشان تشکر شود این مهر و حمایتی است که مرد از زن انتظار دارد.
مردها در سکوت به هدف های خود می رسند و احساس امنیت خاطر بیشتری می کنند. با شستن اتومبیل و یا ورزش کردن می توانند در سکوت، افکار خود را منظم کنند.
وقتی مرد همسرش را درک می کند با او وقت بیشتری را می گذراند.
زمانی که مردی احساس می کند که نمی تواند خودی نشان بدهد و موفقیت داشته باشد به خود خواهی های گذشته اش بر می گردد.
باید به مردها بفهمانیم که مورد قبول هستند، آن موقع انتقاد یا پیشنهاد را می پذیرند.
مردها با خونسردی و کوچک جلوه دادن مشکل، با یکدیگر همدردی می کنند.
این حالت مختص مردان است: مردان ممکن است از هر نوع مساله ای که باعث بحث و دعوا شود دوری می کنند.
رمز به کمال
رساندن مرد این است که یاد بگیریم چگونه محبت مان را از طریق احساساتمان بیان نماییم نه از طریق رفتارمان.
فراموش نکنید: مردان، وقت شناسی،رفتار غیرآمرانه،خلاصه گویی،به صراحت سخن گفتن،استفاده از کلمات صحیح را بهتر می پذیرند.
مردها را بهتر بشناسید قدیمی ها ضرب المثلی دارند كه می گوید : «پنج انگشت دست یكجور نیستند.» این جمله بسیار تامل برانگیز است. وقتی پنج انگشتی كه دارای یك شكل و یك جنس هستند با هم فرق می كنند چگونه می توان توقع داشت كه دو چیز با ظاهر و جنسی كاملاً متفاوت، یكی باشند و با هم مو نزنند.  
یكی از مصادیق این مسئله ارتباط زن و شوهر با یكدیگر است. در واقع چون دختر و پسر هر یك در وادی متفاوتی از هم بزرگ شده و تربیت یافته اند، وقتی با هم ازدواج می كنند و یكی می شوند به دلیل تفاوت هایشان دچار مشكلات عدیده ای شده و گاه به همین دلیل شیرینی زندگی مشتركشان رو به تلخی و جدایی میگراید. مهمترین راه مقابله با این مشكل و رفع آن از دید بسیاری از متخصصین امر خانواده شناخت جنس مخالف است. به همین دلیل بر آن شدیم تا در این مقاله اخلاق و روحیات مردان را بیشتر ارزیابی و شناسایی نماییم تا با بدین وسیله بسیاری از افراد قبل از ورود به زندگی مشترك، ‌بسیاری از نقاط ضعفشان را حل نمایند.
1.تشكر و قدردانی: یكی از اخلاقیات مرسوم میان انسان ها این است كه اگر فردی برای دیگری كاری هر چند كوچك انجام دهد فرد مقابل قطع و یقین از وی تشكر و سپاسگذاری می نماید. اما متاسفانه این مسئله مهم گاه در زندگی زناشویی فراموش می شود و زن و مرد مدتی پس از عقد كه دیگر خودمانی می‌شوند از یاد می برند كه از یكدیگر تشكر کنند.
یادمان باشد وقتی از مردها به خاطر کارهای کوچک و بزرگشان تشکر می کنیم، هم مُهر تأییدی بر مردانگی شان زده ایم و هم به آنها نشان داده ایم كه همچنان زحمات و موهبتهایش را می بینیم و ارج می نهیم.
قدردانی از مردها به آنها شوق و نیرویی جدید برای کار کردن می دهد.
2.اجتناب از مقایسه: مقایسه كردن مردها با دیگران وحشتناك ترین كاری است كه خانم ها می توانند انجام دهند. زیرا مردها معتقدند كه همه تلاششان را برای بهبود زندگی شان انجام می دهند اما وقتی همسرشان آنها را با دیگری مقایسه می کند، احساس می كنند موجودیت فعالیت ها و فداكاری هایشان زیر سوال رفته است. به همین دلیل گاه عكس العمل های بدی چون زیر سوال بردن همسرشان را در پی می گیرند.
یادمان باشد همیشه و از همان ابتدا (دوران عقد) سعی كنیم حس مقبولیت همسرمان را بر انگیزیم.
3.تعریف و تمجید كردن: به جای مقایسه نامزدتان (مرد) با دیگران و به رخ كشیدن اشتباهاتش، ‌سعی كنید مدام از خوبی های وی و كارهای درستش (هرچند اگر كم هستند) تعریف و تمجید كنید.
تعریف از خوبی های مردان یعنی پررنگ كردن آن خوبی برای مرد و تكرار مداوم آن و حتی ترغیب وی به انجام كارهای خوب و درست بیشتر.

نياز هر مرد به تشويق هاي همسرش
نياز مرد است که احساس کند قوي و قدرتمند است. او مي خواهد حامي زنش باشد. مرد مي خواهد که دد و ديو را بکشد و زن را نجات بدهد.
مرد به اين نياز دارد که زنش نشان دهد به قدرت او براي رسيدن به خواسته هايش در زندگي احتياج دارد. مردها از زنانشان مي خواهند به آنها احساس قدرتمند بودن بدهند. مردها مي خواهند رئيس خانواده باشند. منظورم آن نوع رياست مردان در دوران غارنشيني نيست که موي زنان را مي گرفتند و آنان را با خود روي زمين مي کشيدند، اما مرد احتياج دارد که رهبر خانواده باشد.
يک مرد از زنش احترام، مهرباني، عشق و محبت مي خواهد.
مرد مي خواهد در نظر زنش مهمترين شخص مورد علاقه او باشد.
مرد به اين نياز دارد که زنش نشان دهد به قدرت او براي رسيدن به خواسته هايش در زندگي احتياج دارد. مرد بايد نان آور اصلي خانواده باشد. هر مرد بايد در نبرد و جبهه اي پيروز شود تا به اين باور برسد که مي تواند اژدها را بکشد. مراقبت از خانواده و تأمين افراد خانواده اش در حکم جبهه هاي نبرد مرد هستند.
مرد به اين احتياج دارد که تأييد شود، مورد قدرداني واقع شود، زنش به او احترام بگذارد، آن هم به اين دليل که او مردي واجد شرايط است.
مرد به اين
احتياج دارد که زن به علايق او علاقه نشان بدهد.
مرد به اين احتياج دارد که وقتي از سر کار به خانه مي آيد، زنش با روي خوش از او استقبال کند.
مرد به اين احتياج دارد که زنش به روزي که او پشت سر گذاشته علاقه نشان دهد.
مرد به تشويق هاي زنش احتياج دارد تا يک مرد باشد.
4.اطمینان: اطمینان و اعتماد داشتن یكی از مهمترین خواسته های مردان از همسرشان است. مردها دوست دارند از همان ابتدای دوران آشنایی و عقد همسرشان به آنها تكیه كنند و حل مشكلات را به آنها بسپارند.
5.غار تنهایی: برخی از اوقات كه مشکلات زندگی خیلی به مردها فشار می آورد آنها برای مقابله با این مشكلات به غار تنهایی ‌شان پناه می برند. در این مواقع آنها انتظار دارند همسرشان بیشتر از گذشته مراقب رفتارهای خود باشد و سعی نكند با برخی رفتارها و كارها مزاحم تنهایی وی شود. خانم ها باید بدانند كه این حالت مردها خیلی دوام ندارد و پس از مدتی از بین رفته و مرد آرام آرام به حالت طبیعی خود باز می گردد.      
شناخت مردان در زندگی مشترک
شوهرتان دوستتان دارد
بعضی از آقایان شجاع و باهوش سکوت مردانه را می‌شکنند. اگر همسرتان کارهای زیر را انجام می‌دهد، بدانید که دوستتان دارد.

1. وقتی به چشمانتان خیره شده مچ او را می‌گیرید
چشمهای مردان پنجره ای باز به روح و روان آنها است. شما از چشم‌های آنها می‌توانید بفهمید در قلبشان چه می‌گذرد. مردها همیشه به وسایل و لوازم و اشخاصی که دوستشان دارند خیره می‌شوند. اگر به شما خیره شدند بدانید که محبتشان سرشار است و علاقه شان عمیق. نگاه کردنی که دوست داشتن را نشان می‌دهد دو نوع است: یک نوع آن نگاه مخفیانه است(یعنی شما در انجام کاری در حال نگاه کردن مچشان را می‌گیرید). نوع دوم نگاه مداوم است.
مردها برای ابزار احاساتشان ملاحظه کار هستند. اگر آنها چشمانشان را به سرعت بستند، درحقیقت سپرشان را در برابر شما پایین آورده اند.

2. آشپزخانه را با وسایل و خوراکی‌هایی که دوست دارید پر می‌کند
اگر دیدید آشپزخانه تان پر از بیسکویت، پفک، و آنچه که دوست دارید است، کار شوهرتان است.

3. اگر شوهرتان درمود جایی که می‌خواهید در 3 سال آینده زندگی کنید صحبت کرد
به شما می‌گوید که قصد دارد منزلتان را عوض کند. 

با گفتن این حرف به شما مشخص است که آینده اش را با شما می‌بیند

4. اگر شوهرتان همیشه لباسی که شما برایش انتخاب کردید را پوشید
اعتماد کردن به زنان در غالب لباس پوشیدن موردی است که تقریبا هیچ مردی به آسانی آن را انجام نمی دهد. نه اینکه بخواهند با این کارشان به شخصیت خودشان ضربه وارد کنند بلکه با این کار به ما احساس غرور و برتری می‌دهند. البته این یکی از نشانه‌های ضعف شخصیتی است. migna.ir پس هر موقع که لباسی را پوشید که کاملا مشخص است خودش آن را انتخاب نکرده نشان می‌دهد که به شما اجازه داده تا شما او را تحت کنترل خودتان درآورید و لباس پوشیدنش را مطابق با میل شما تنظیم کند. درواقع او با این کار ممکن است خنده و تمسخر دیگران را تحمل می‌کند تا شما را خوشحال کند.

5. در مکان‌های عمومی همسرتان کنار شما می‌ایستد
وقتی که بیرون از خانه هستید اگر همسرتان کنارتان ایستاد نشان می‌دهد که در زندگی تان هم همیشه در کنارتان است.
6. همیشه جواب دادن تلفن را به شما واگذار می‌کند.
اگر شوهرتان نمی دانست پشت خط چه کسی است و شما را در جواب دادن تلفن راحت گذاشت به این معنی است که موردی برای پنهان کردن شما ندارد. زیرا ممکن است پشت خط مادر کنجکاوش یا حتی نامزد قبلی اش باشد و شما بتوانید از آنها اطلاعات زیادی کسب کنید. پس زمانی که همسرتان شما را در جواب دادن به تلفن راحت گذاشت، نشان می‌دهد که شما را در اطلاعات شخصی اش خودمانی و صمیمی محسوب کرده است. و این به معنی این است که برای زندگی با شما به مدت طولانی برنامه ریزی کرده است.

علاوه بر سهیم دانستن طرف مقابل در اسرار خود، اگر مردی به شما اجازه اختیار تماسهای تلفنی اش و درکل تلفنش را داد مانند این است که به شما کلید قلمرو اقتدار و استقلالش را داده. در اختیار گذاشتن اطلاعات شخصی چیزی است که تنها کسانی
انجام می‌دهند که عاشق طرف مقابلشان باشند.
از کجا بفهمیم کسی عاشقمان است:
• نامزدتان قبل از رسیدن شما، به رستوران می‌رسد.
• اسامی دوستان شما را به خاطر دارد.
• در ایام تعطیل سعی می‌کند به بهترین نحو وقت را با شما سپری کند.
• درمورد خانواده شما سوال می‌کند.
• اسراری که بهترین دوستش به او گفته را با شما درمیان می‌گذارد.  
اما توصیه هایی برای مردان عزیز:

یک مرد واقعی محکم و قوی است
یک مرد واقعی گریه نمی کند، زاری نمی کند، شکایت از چیزی نمی کند، بیمار نمیشود، و لازم نیست هر بار که عطسه کرد به پزشک مراجعه کند. یک مرد واقعی تصمیم می گیرد و با عواقب و نتایج این تصمیمات روزگار می گذراند.
یک مرد واقعی مسئولیت اعمال و حرف های خود را بر عهده می گیرد. یک مرد واقعی، محکم و استوار است. و با سختی های زندگی مقابله می کند. یک مرد واقعی خشن و سرسخت است و از خود احساسات نشان نمی دهد. یک مرد واقعی ستون فقرات خانواده است و نمی تواند از خود ضعف نشان دهد. اگر از عنکبوت می ترسید، مسلماً یک مرد واقعی نیستید.


یک مرد واقعی متمرکز است
یک مرد واقعی تفاوت بین مهم بودن چیزی و مهم نبودن آن را می فهمد. یک مرد واقعی وقت خود را صرف کارهای بیهوده ای که هیچ عایدی برای او ندارند، نمی کند. مطمئناً کارهای زیادی برای تفریح و سرگرمی وجود دارد، اما او باید برای انجام این کارها هم دلیل داشته باشد.  یک مرد واقعی خود را روی قدرت، پول و خانواده اش متمرکز میکند. هیچگاه خود را روی سکس متمرکز نمی کند. سکس در نتیجه ی داشتن قدرت، پول و خانواده، خود به خود به سراغش می آید.

یک مرد واقعی، اهمیت خانواده را درک می کند
یک مرد واقعی خانواده اش را قدرتمند نگاه می دارد و به تاریخچه ی خانوادگی خود اهمیت زیادی می دهد. یک مرد واقعی می داند که فرزندانش هدیه ای از جانب خداوند هستند و باید با آنها به خوبی رفتار کند، هرچند هر از گاهی باید برای آنها قوانین و مقرراتی تعیین کند.

یک مرد واقعی غیبت نمی کند
یک مرد واقعی دهانش را می بندد و اطلاعاتش را درمورد دیگران پیش خود نگاه میدارد. یک مرد واقعی در بحث های هیچ و پوچ شرکت نمی کند  و درمورد چیزهایی که از آن اطلاع ندارد و مطمئن نیست حرف نمی زند.

یک مرد واقعی همیشه سر حرفش هست
هر وقت قولی بدهد، آن را عمل می کند. و اگر بداند که از عهده ی انجام قولی بر نمی آید، هیچوقت حرفش را نمی زند. یک مرد واقعی مردن را به شکستن عهدش ترجیح می دهد. او می داند که حرفش نیز باید به قدرت عملش باشد.

یک مرد واقعی تلاش می کند تا الگو باشد

یک مرد واقعی همیشه به خود و دیگران احترام می گذارد، مگر اینکه مورد بی احترامی قرار گیرد. او الگو و نمونه ای برای پیروان خود و به خصوص فرزندانش است. من هیچوقت کارهایم را به خانه نمی آورم، به همین دلیل فرزندانم من را فقط به عنوان یک پدر میشناسند. شما نیز باید همین کار را بکنید. یک مرد واقعی هیچگاه اجازه نمی دهد که فرزندانش پی به ضعف های او ببرند.

یک مرد واقعی پول مورد نیازش را خود به دست می آورد

یک مرد واقعی در انتظار صدقات و نیکوکاری های دیگران نمی نشیند. و پول پدرش نیز برای او کفایت نمی کند. او خود در جستجوی روزی خود بر می آید و اگر از پدرانش به او ارثیه ای برسد، به جای هدر دادن آن، ده برابرش می کند.
یک مرد واقعی زن نما نیست
یک مرد واقعی در گوشهایش گوشواره نمی اندازد و موهایش را بلند نمی کند. روی سینه و شکمش را نمی تراشد. او می داند که به استثنای آرایشگرش، سایر ملزومات و نیازهای بهداشتی او باید توسط یک زن انجام گیرد. یک مرد واقعی باید حداقل سه دست کت و شلوار در کمد داشته باشد و حداقل سه بار در هفته باید کت و شلوار بپوشد. یک مرد واقعی می داند که چطور باید شیك باشد.

نکته ی دیگری که باید به خصوصیات یک مرد واقعی اضافه کنم این است که: یک مرد واقعی همه چیز را ساده می گیرد. اگر لغات و اصطلاحات قلمبه سلمبه بلد باشد، به ندرت از آنها استفاده می کند و سعی می کند درمقابل افرادی فقط از آنها استفاده کند که تصور می کنند از او بالاتر و برتر هستند.
منابع:
تبیان/میگنا/موفقیت /کتاب راز های موفقیت در زندگی- منصوره صفایی
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

ممنونم عااااااااااااااااااالی بود مطالبتون
راضیه
با عرض پوزش هیچ کمکی به من نکرد فقط باعث طلاقمون شد
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
واااااااااا....چرا
Romania
احتملا شما در پرتگاه بودین و هیچی نمیتونست شمارو نجات بده
Iran, Islamic Republic of
منم فک کنم شوهرم علاقه ای بهم ندارع
Iran, Islamic Republic of
خب اگر انتخاب اول اشتباه باشه که فایده نداره
اینها برای وقتیه که ایراد از رفتار باشه
خیلی خوب بود میتونم بگم واقعا عالی بود
خوب بودن
kash mard ha befahman ma b mohabateshoon niyaz darim b omid oon roz tanx alot
خیلی قشنگ بود!کاشکی همه ی زنها و مردهای دنیا این مطالب قشنگ رو میخوندند و یادمیگرفتند!اونوقت دادگاه خانواده بیکارمیشد!چه خوب!!!!!!
khoob bood khoda kone faghat nakhoonimeshoo faramooshesh konim
با تشکر به نظرم عالی است ولی در بعضی جاها نیاز به توضیح بیشتر دارد ... از زحمت شما بسیار ممنونم و بازهم موفق باشید..
واقعا عالی بود بسیار ممنونم از زحماتتان
آخه مگه با وجود این همه تفاوت، واجبه زن و مرد باهم زندگی کنند.من که از شوهرم متنفرشدم به خاطر اخلاقش.حالا چرا باید وفاداربمونم؟
امیر
Iran, Islamic Republic of
اونم به شما وفادار نمیمونه ازدواج کردی که گناه نکنی
Iran, Islamic Republic of
خب نمونه بهتر
دکتر
البته ببخشید خانم محترم شما دنبال یک بهانه به اصطلاح علمی بودین که دستتون اومد والا از اولش هم علاقه به داشتن تعهد در یک زندگی مشترک نداشتین -برو تو کانال گناه و خوش باش اگه چوب خدا بزارت و امونت بده
Iran, Islamic Republic of
چه استدال مسخره ای بود....واقعا...
ری
Iran, Islamic Republic of
خب جدا شو.چرا خیانت؟اینها بهانه نیست؟
مرتضي
Iran, Islamic Republic of
خانم محترم اگه شوهرتونو دوست نداريد طلاق بگبريد خيانت. براي خانمهاي فاسده
عالی بود خیلی کمکم کرد
بهار
United States
خوب بوووود
فاطی
United States
خوب بود
خیلی خیلی عالی بود
خیلی خوب بود.عشق من همه ی این نشونه هایی که گفتید داره پس چرابا این همه مردونگی باتوجه به اینکه همه ی زندگیمو براش گذاشتم بعد 8 سال دوستی باید ازش جدا شم؟واقعا مردونگیه؟
من هم اشتباهم زیاد بود و حالا بعد از یازده سال دوستی میخاد که جدا بشیم و من من الان نمیدونم چه طور جلوی این جدایی رو بگیرم
ریحانه
اگه واقعا خوب نیست سعی نکن بهش نزدیک بشی
همه مردا باوجود مردونگی نامردیم تو ذاتشونه
حمید
United States
به هر انسانی زیادی محبت کنی دلت میزنه انسانها در همه چیز اگر حد و مرز داشته باشند سرافرازند غذا خوردن و دوست داشتن و حجاب و تعصبات دینی و ........
Russian Federation
سلام ممنون بخاطر مطالب ارزنده ای که گذاشتیدکاش زن و مردا قبل از ازدواج عمیق به این موضوع فکر کنن انگیزه واقعیشون از تشکیل خونواده چیه؟چرا وقتی میشه در کنار همدیگه با ارامش زندگی کرد،زندگی رو به کام هم تلخ میکنن
خوب بود اما من ک نسبت ب مردا دید خوبی ندارم واسه همین از ازدواج طفره میرم
بادا
نه عزیزم مردا اینطوری هم که شما میگین نیستن اگه ازدواج کنید خواهید دید چقدر با حال و جیگرن
خیلی عالی بود ولی کاش همه این رو میخوندند
آسمان
کسی را که خوبه میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب زده نمیشه بیدار کرد
انمیخ
کی حال داره
Iran, Islamic Republic of
کلی بود کاش در خصوص افراد بود
نیل
من میگم همش درست ولی یک مرد پیدا کن که با ادم بمونه وبهش خیانت نکنه اون وقت منم این کارا رو انجام میدم
زهرا
شوهر من پس چیه
نسيم.ف
ممنون از شما.واقعا ممنووووووووووووووووووون.
m
Bravo:-
Kash hame che zan che mard
Gozashto balad bashan.dige hame chi hale!!!!
سارا
Iran, Islamic Republic of
خیلی خوب بود ممنون.ولی یه ذره بوی مردسالاری میده
عالی بود کاش همه بخوننش
سامان به سارا
کجاش بو مردسالاری میده؟ این دیگه چه لفظیه که اختراع کردید؟ این طبیعت و روان مرد هست که اقتدارطلب و شهرت طلبه ، و همون چیزی هم که میگید از همین طبیعت نشات گرفته ، به جای این حرفها واقعیت رو قبول کنبد و در ضمن آقایان خیلی هم بی شیله و پیله تر از زنانند و آن که میگه نسبت به مردا دید خوبی نداره دروغه از روی غرور ، شما لابد خواستگار نداری که ازدواج نمی کنی و گرنه همه می دانند زنان نسبت به هم خیلی بدبین ترند تا نسبت به آقایان
رویاااااا
احمق انقد فرهنگ مردسالاری تو وجودت رخنه کرده که نمیفهمی چی میگی
مهدي
مرسي خيلي خوب بود
علي
Iran, Islamic Republic of
كاش اين مطلب مهم براي شناخت تفاوت هاي جنسيتي به كتاب هاي درسي راه پيدا كند تا آمار طلاق هم كاهش پيدا كنه . جووناي ما با چشم هاي بسته ازدواج مي كنن
فریبا
United States
متاسفانه بعضی از مردها فکر می کند همه این تفاوت ها رو می دونن ولی هیچ آبی ازشون گرم نمی شه
بهار
Iran, Islamic Republic of
عالي بود
فرزانه
Iran, Islamic Republic of
عالی بود. من این مطلب رو در روزی خوندم که با همسرم دعوا کرده بودیم. با خوندن این مطالب فهمیدیم منم خیلی اشتباه داشتم.
mn.sa
ممنونم خوب بود
بهناز
خیلی خوب بود واقعا متحول شدم و تمایل پیدا کردم که ی مرد واقعی کنارم باشد
گلبرگ
مرسی استفاده کردم...
عالی بود
نسرين
ممنون عالي بود اميدوارم بتونم با اين تفاسير با نامزدم زندگي خوبي رو شروع كنم برام دعا كنيد
مائده
United States
عالی بود! خیلی کامل و جامع!
زهرا ash
با سلام مرسی : خیلی مطالب خوب بود
اما درباره ی این که گفتید از کجا بفهمیم همسرتون عاشقتونه یه سوال داشتم :اسامی دوستان شما را به خاطر دارد.اصلا اینطور نیست با وجود اینکه دوستان من با من خیلی صمیمی اند و با هم رفت و امد داریم
• در ایام تعطیل سعی می‌کند به بهترین نحو وقت را با شما سپری کند. یک روز در هفته بیکارن و بیشتر مشغول خواب و استراحتن
• درمورد خانواده شما سوال می‌کند. خیلی کم پیش می اد این کارو کنه چون معتقده فضولیه
• اسراری که بهترین دوستش به او گفته را با شما درمیان می‌گذارد. به هیچ وجه این کارو نمی کنه و خیلی توداره
اما میگه بدون من می میره حالا این جریانش چی میشه
با تشکر
ح
United States
قرار نیست اسم هعمه دوستاتون بدونه و اینکه زیاد کنجکاوی کردین به کارهاش دیگه دوست نداره در کارهات فضولی کنه و حتی اسم دوستات نمیگه که شما هم از دوستاش نپرسی در کل رفتارهات باعث تغییر رفتارهاش شده سکوت ترجیح داده
امیر
Iran, Islamic Republic of
به نکته قشنگی اشاره شد که گفتید زنها با دعوا و گله خودشونو نشون میدن عالییییییی براوو
سمانه
Iran, Islamic Republic of
نکته جالبترش اینه که مردها هم با عصبانیت خودشونو تخلیه میکنند😡
سمانه
Iran, Islamic Republic of
منم با تکته ای در مورد عصبانیت مردها صحبت میکرد واقعا موافقم براااااووو
sahar
mr30
مریم
Sweden
همه این مطالب درست.زن و مرد همیشه دوران از ابتدا تا انتها به وجود هم نیاز داشتن و دارند.اما همه اینهایی که شما عنوان کردی و من در مرد زندگیم(دوستم) می بینم.سعی کردم همیشه باهاش همینگونه که شما گفتی رفتار کنم.دوریشو تحمل کردم و دم نزدم.هر وقت در هر زمانی کمکی خواسته و یا خواسته ای داشته تونستم انجام دادم.با همه اینا احساس نمی کنم اونطوری که باید دوستم داره و یا اونم دلش بخواد تا همیشه با من باشه...کاش راه کارهای مطمئن برای حفظ روابط برای دختران و پسران بیان کنین.مرسی
----------
کارتون به کل اشتباهه . هیچ تضمینی وجود نداره که شما بهم برسید . این وسط کسی که بیشتر آسیب می بینه و ضرر میکنه شما هستید .
فرشته
Iran, Islamic Republic of
عزیزم،این موارد در مورد زن و شوهره.
در رابطه دوستی وقتی اختیارت رو به طور کامل بدی بهش اون هر جور که دوست داره باهات رفتار میکنه و تو این رو وظیفه خودت میدونی که به هر سازش برقصی.در رابطه دوستی طوری رفتار کن که استقلال شخصیتیت حفظ شه بین خودتون حد و مرز قائل شین تا همیشه احترام متقابل برقرار باشه و صرف تو نباشی که رعایت همیه چیز رو میکنی.
والبته این دوستی درصورتی که نسبت بهش شناخت کامل داشته باشی و بدونین رابطتون آینده ای داره.(برای خودت ارزش قائل شو)
این از خود گذشتگی ها و ایثار رو در زندگی زناشویی داشته باش تا سالهای خوبی رو کنار هم سپری کنین.
مخاطبت رو بشناس و به این باور برس که مرد واقعی ست کمی هم به ندای عقل گوش کن.قلب فقط خوبی رو میبینه.
م م م ن
خیلی عالی بود ازتون ممنونم جا داره که بگم فوق العاده بود بازم مرسی
ميترا
Turkey
ممنونم، فوق العاده عالي ست
زهرا
Iran, Islamic Republic of
سلام عالی بود
ناز نازی
واقعاعالی بود...باخوندن این مطلباخیلی نظرم راجب مردهابهترشد...مرسی...دمتون گرم
mina
very nice...
بهم کمک ميکنه،ممنون
ریسا
Finland
خدای من مرد در درجه اول انسان باید باشه شما با این مطلب آخری که گفتین دقیقا یک روبات متحرک رو نشون دادین که فقط تو خواب و رویا میشه دید منم که دخترم با مردی که بلد نیست درست گریه کنه و درست احساساتش رو بیان کنه نمیساختم. مرد یازن باید در درجه ی اول انسان باشند و انسان یعنی احساس. حالا این مرد احساسشو باید یه جوری بیان کنه دیگه. اینطوری که باشه دایی من مرد نیست چون سر خاک عشقش گریه کرد. مرد وقتی انسانه که مردونه گریه کنه مردونه اعتراف کنه. حالا نه اینکه تقی به توقی خورد اشک بریزه. میتونه این اشک درد تو تنهایی ها باشه و ترسیدن از عنکبوت ممکنه ریشه در بچگی انسان داشته باشه.مطالبتون استاندارد نیست. یکمی تحقیق کنین.الگو بودن پایبند بودن متعهد بودن محترم بودن و احترام گذاشتن و این چیزها رو همه رو نمیشه سکجا تو وجود ادما پیدا کرد چه برسه به مرد. ادم میمونه والا.
سارا
سلام.به نظرمن واقعا مردا همینطوری هستن که گفتین امابه من یه مردنشون بدید که اینطوری باشه..خیلی ببخشیدها توی روزگاری که الان هست مردی وجود نداره.مردا فقط جنس زنودوست دارن نه روح بلندواحساس قویشونو
ریحانه
این اشتباه جمع نبند
فاطيما
ممنون از اين مطالب خوب و آموزنده من ٤ ماه عقد كردم از همسرم خيلي راضيم فقط مي خواستم اطلاعات بيشتري در مورده مردها داشته باشم و اين مطالب خيلي به من كمك كرد متشكرم
صدیقه
ممنون از مطلبتون. خیلی آموزنده بود
سحر
عالی ومفیدبودخیلی متشکرم خسته نباشین عالی بودمطالبتون محشربود
باوفا
United Kingdom
ممنون خوب بود. من چند روزیه با نامزدم بحثم شده واقعا اعصابم خرد شده. احساس میکنم از همه مردها بدم میااااااااااااااااااااااااااااااد
سارا
United States
به نظر من مردا فقط ما رو به چشم برده یا فقط برای .................... میخوان .توی این دوره زمونه بعیده راست راستی عاشق شن فقط فیلم بازی میکنن همین.
ترانه
حالا من اینارو خوندم چطوری نامزدمو درستش کنم؟
United States
اول خودت دوست داشته باش بعد احساست خوب کن نسبت به دوست داشتن نامزدت
م.عصمتی
تشکر نگاهم به همسرم عوض شد
دنیا
عالی بود
Iran, Islamic Republic of
خوب بود
Ziizii
خيلي خوب بود فقط چطوري بهش ياد بديم محبت كنه ؟ شايد دوست نداره كه نميكنه ؟ بعضي از مردا هم بعد از اينكه ميبينن هي ميگيم بهشون خوششون مياد ديگه كارايي كه بلدنو هم انجام نميدن تا بگيم ، بعدشم چندش اور ميشه واسه زن كه هي بخواد بگه ! حرفم كه نبايد بزنيم وقتي سكوت كردن !!!
....
دقيقااا
شیدا
خیلی ساده و گویا بیان شده بود فهمش برام آسون و راحت بود ممنون از مطلبتون.ای کاش این مسائل رو توی کتابهای درسی میذاشتن تا دختر و پسرها بهتر با تفاوتهای هم آشنا میشدن و توی رابطه هاشون بهتر رفتار میکردن.
فرزانه
سلام ممنون از مطالب عالیتون!
واقعا از وقتی که گذاشتین کمال تشکرو دارم!
آمنه
خیلی خوب بود من ده ساله با شوهرم زندگی میکنم اخلاقش همینه که شما گفتید
فاطمه
خیلی خوب بود ولی من یه سئوالی دارم عشق برای من معنی نداره چه کار کنم که درکش کنم
سندس
مرد جماعت خوب ندارند اینا چرتو..........
sara3
United States
چرا؟؟؟؟؟؟ اقایون وقتی زنی رو دوست ندارن ابراز علاقه میکنن بهشون تا خانومه دلبسته میشه ولش میکنن این نامردینیست؟l
ساناز
عالی بود.خیلی از مطلباتون رو نوشتم برای مرد مورد علاقم استفاده کنم.توروخدابرام دعا کنید به مرد موردعلاقم برسم.
مشكل زن و مرد روابط جنسي هست نه اينا بيشتر دادگاه هاي خانواده سر اين موضوع هست
حمید
United States
دلیلش فیلمهای جنسی ماهواره و فیلمهای ترکیه که میبینن بعد شروع میکنن مقایسه کردن خودشان با این فیلمها در صورتی همه اینها جنون جنسی و فتو شاپ
افتاب
سلام و ادب فراوان. از اندیشه و قلم خوبتون بهره مند شدم. واقع ممنونم
نازنین
Iran, Islamic Republic of
مطلب خوب وجالبی بود
باامیدعمل به ان......
نیلوفری
ممنونم از نکات ساده و ظریفی که بیان شد.من چند ماهه که عقدکردم ومشکلم اینه که شوهرم هنوز گاهی تو حال وهوای مجردی به سر میبره.مثلا موقع پیک نیک رفتن دسته جمعی یا بیرون رفتن چندان براش مهم نیست که کنار من باشه ولی برای من مهمه،ورفتارهایی از این قبیل...
تذکر بدم ،گله کنم که میشم نق نقو و ایراد گیر،تازه باز هم تکرار میشه چون به نظرش گیر میدم!به قول شما حرفی نزنم که خودم دلم میگیره!لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم؟
آشیل
به این پی بردم که من یک مرد واقعیم و از تمام مردان واقعی برترم
بهار
Iran, Islamic Republic of
خخحخخح
دلارام
خوب بود خوشم اومد
شکوفه
خوب بود ولی من وقتی میگه من می خوام تنها باشم همین یکم درکم کن درکش کنم مگه دوسم نداره خخخخ
م..........
به نظر منم عالي بود احساس ميكنم ديدم خيلي بهتر شد نسبت به مردا. كاش سعي كنيم يه خورده بيشتر همسرامونو بشناسيم
Dorna
Iran, Islamic Republic of
فوق العاده بود
ممنونم ازتون
کیانا
Iran, Islamic Republic of
خیلی خوب بود ممنون
مینا
Iran, Islamic Republic of
تمام کتابها و نوشته ها سعی میکنن که به دیگران هنر زندگی کردن رو یاد بدن و کسانی موفق میشن که هنرمندان خوبی باشن
سهیلا
Iran, Islamic Republic of
شوهرمن دقیقأ همین جوریه حالامتوجه بعضی اخلاقاش شدم؛بااین حال زندگیمون خوبه؛ امانباید اعتمادکامل داشت بایدچهارچشمی مواضب بود!‏ امادورازچشم شوهر
جواذ
Iran, Islamic Republic of
خوب
فهیمه
Romania
باسلام به همه کاربرای گرامی،نظرات همه رو خوندم و باید بگم،عزیزان من تازه یکساله عقد کردم که سه ماه پیش تا پای طلاق رفتیم،اما چون همو دوست داشتیم منصرف شدیم.زیباترین اتفاق دنیا ازدواجه،فقط کافیه یه ذره به خودمون زحمت بدیم و بجای کارای بیهوده،جنس مخالفمونو مطالعه کنیم،هر چی باشه ما با جنس مخالفمون طرفیم.بخدا ارزششو داره،وقتی از ذات و طبیعت خدادادی مرد یا زن باخبر میشیم،دلیل نود درصد برخوردهای همسرمون برامون توجیه میشه.من امتحان کردم و مطالب این سایتو هم واقعا قبول دارم،خوش باشید.
Iran, Islamic Republic of
خیلی عالی و مفید بود
زینب
Iran, Islamic Republic of
جالب بود ممنون
الهام
Iran, Islamic Republic of
بسیار عالی بود و ممنون..همیشه توی زندگیم برام سوالات بسیاری راجع به خلق و خوی آقایون بود مخصوصا اوایل ازدواج..الان این تفاوت ها رو حس میکنم و گاهی وقتها از خدای خودم میپرسم که چه حکمتی تو آفرینش این همه تفاوت بوده؟و چرا؟کاش از اول زندگیمون این اصل مهم ریشه ای آموزش داده میشد.. در کنار درس و مدرسه!
سیما
Iran, Islamic Republic of
با خوندن این متن با همسرم آشتی کردمممنوووون
شيما
Iran, Islamic Republic of
خيلي خوب بود اما يه سوال برام به وجوداومد!چطوربامردا بااين ويژگي هاي عجيب غريبشون كناربيايم؟ايااوناهم مازنارودرك ميكنن؟سعي ميكنن ماروبشناسن؟
سفيد برفى
Iran, Islamic Republic of
خيلى عالى بود ممنونم بهم کمک کرد
Iran, Islamic Republic of
من همیشه مشکل دارم نمی تونم بازندگیم کناربیام چون شوهرم درکم نمیکنه
نازنین
Iran, Islamic Republic of
واقعا مطالبتون زیبا و عالی بود به من که خیلی کمک کرد واقعا ممنونم
الی
Iran, Islamic Republic of
من با نامزدم خیلی مشکل دارم
اصلا به نکاتی که برای من خیلی اهمیت داره دقت نمی کنه
فکر می کنم در آینده نمی تونیم زوج مناسبی برای هم باشیم
ولی واقعا دوسش دارم و نمی تونم ازش دور باشم
لطفا کمکم کنید
مریم
Iran, Islamic Republic of
خیلی بنظرم خوب بود مطالبتون
ممنون ازشما
ولی الان توبدموقعیتی هستم
دارم تلاش میکنم ایرادهای فکریمو برطرف کنم ؛اما میترسم دیگه خیلی ازمن دلسرد شده باشه
واقعا توبد موقعیت روحی دارم واردمیشم
میترسم روکل زندگیم ،درس و .. تاثیرمنفی شدیدی بزاره
آخه چطور برش گرونم البته فقط به دل خودش نه به هیچ اجباری
من ازاول واقعادوسش داشتم اما به خاطر شناخت نداشتن رفتارو حرفا، ازخودم دورش کردم
حالام میدونم حق داره ازم ناامید باشه
ولی خدامیدونه که ازخدا یااونو خواستم یامرگ
فقط همین حتی لحظه به کسی دیگه نمیخوام فکر کنم
آخه چراباید دوست داشتن ها اینطور باشه
من چیکارکنم بجز دعا برای اون که شادباشه
کاش خداکسی رومیفرستاد واسه کمک به من نمیخوام اینقدر زجر بکشم
التماس دعا
لیلا
Iran, Islamic Republic of
همسرم مدام بهم خیانت میکنه ولی هر دفعه دستش رو میشه جالب اینجاست ک علنا انکار میکنه و قسم میخوره ک اینطور نیست با اینکه مدرک هم دارم قبلنا دست بزن داشت جوابشو محکم دادم دیگه جرات نمیکنه دست بلند کنه اما هر چی بهش محبت میکنم هرچی عشق و صداقتمو نشونش میدم فایده نداره دوباره بایکی اس ام اس و زنگاشو شروع کرده یه پسر کوچولو دارم چطور از اون هم شرم نداره دیگه شبا کابوس میبینم و تب میکنم ازم یه بچه هم میخواد تصمیم گرفتم ن بچه ای بیارم ن دیگه گریه زیاد کنم وقتی دلش پیشم نیست هرکاری کنم چ فایده وقتی هم رابطه اش رو علنی کرد طلاقمو میگیرم اما چطوری فراموشش کنم واقعا دوستش دارم میخوام باهم زندگی خوبی داشته باشیم چقدر رویام دوره اما بچه ام چی میشه حتما ازم متنفر میشه روحیه ی لطیفش میشکنه بچه ام گناهش چیه ای خدا
حسین
Iran, Islamic Republic of
ضمن احترام من این موارد را قبول ندارم:
"یک مرد واقعی گریه نمی کند، بیمار نمیشود، یک مرد واقعی خشن و سرسخت است و از خود احساسات نشان نمی دهد. "

مگر مرد انسان نیست چرا باید وقتی نیاز به تخلیه روانی فشارها از طریق اشک ریختن را دارد باید این نیازش را سرکوب کند؟

چرا نباید با محبت کردن به دیگران،همسر و فرزندانش احساسات خود را نشان دهد؟

اگرقرار بود مرد نه گریه کند نه احساسات نشان دهد لازم نبود انسانها بگویند خداوند خود کاری میکرد که اصلا توانایی این کارها را نداشته باشد
ستاره
Iran, Islamic Republic of
احسنت به شما.
سمانه
Iran, Islamic Republic of
منم با نظر حسین موافقم
مینا
Iran, Islamic Republic of
سلام،من سه سال هست با ی اقا اشنا شدم ایشون از همه نظر خوبه اما میگه مادرم با این ازدواج موافق نیست،میگه من بعد از پایان درس م راضیشون می کنم و میام خاستگاری،هر روز به یادم هست و دوستش دارم ایشون ترم اخر تخصص هستن و ۳۵سال دارن و من ۲۶سال،چگونه تشویق ش کنم به سمت خودم؟؟؟نمی توانم دل بکنم
مهسا
Iran, Islamic Republic of
واقعادرست گفتیدمن ازپسرهای که مثل زن هستندوگوشواره دارندصورتشان مثل دختراست متنفرم پسربایدغیورباشدنه اینکه مثل زن لطیف باشدمهربان باشدکت شلواربپوشدتاجذاب وسنگین باشدممنون
پری
Iran, Islamic Republic of
علمی نبود
هستي
Romania
سلام خيلي ممنون مفيد بود ،من توي اين نظرات به اقا حسين حق ميدم ودر اين مورد احساس ميكنم شايد اشتباه كرده باشين خب راس ميگه بنده ي خدا مرد هم كه ربات نيس ....
بیتا
Romania
وقتی یه پسر از بوی کسی که دوستش داره تعریف میکنه منظورش چیه دقیقا؟
نیکان
Iran, Islamic Republic of
عالی و کاربردی ممنون
Iran, Islamic Republic of
من خیلی از دست همسرم ناراحت بودم ولی با خوندن این مطلب فهمیدم که دعوامون به خاطر همین تفاوتهای زن و مرد بوده مرسی
Germany
عالی بود
مهناز
Iran, Islamic Republic of
ما زنا با همه مشکلات زندگی میسازیم تاخوشبخت باشیم ومرداقدرمونوبدونن.ولی انگارهرچی سازگارترمیشیم بی ارزشترمیشیم
سوری
Iran, Islamic Republic of
فوق العاده مفید
اﻉ
Iran, Islamic Republic of
ﻣﺮﺩاﺩ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ اﺩﻣﺎﻱ ﺭﻭي,ﺯﻣﻴﻧﻦ اﻧﮕﺎﺭ,ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ,ﺑﺮاﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ
نرگس
Iran, Islamic Republic of
كاشكي همه مسائل روانشناسي انقدر بي طرف و واقعي بود واقعا ممنون خيلي عالي بود
ف
Germany
be nazaram ye mardio bayad peida kard ke mehraboon bashe va kolan fereshte bashe , chon marda hamashooon be hamin vaz hastan, khob che kaarie adam tanha bashe ya ye gorbe dashte bashe ke aarameshe bishtari ham dare
بهروز
Iran, Islamic Republic of
سلام . با همش موافقث نیستم مردها هم میتونن و باید احساساتشون رو ابراز کنن.مردها از سنگ نیستند مردها هم گریه میکنند و در ضمن شخصیتها متفاوت هست لطفا نسخه نپیچید واسه همه
بهاره
Iran, Islamic Republic of
دوستان کسی میتونه تو فهم این جمله کمکم بکنه
گاهی نبودن یک نفر احساس کم ارزش نسبت به اورا از بین می برد اما حس وابستگی به اورا شدید و شدیدتر میکند مانند بادی که شمعی کوچک را خاموش اما آتشی شعله ور را شعله ورتر میکند
Atosa
Canada
قسمت آخر که "مرد واقعی" رو تعریف کرده بسیار مشکل سازه .در این که بسیاری از مردان صفاتی کلی دارند شکی نیست اما اینکه بگوییم مرد واقعی گریه نمیکند مریض نمیشود از عنکبوت نمیترسد خیلی اشتباه است . بوسیله این حرفها فشار اجتماعی و تبعیض جنسی رو صد چندان میکنیم. این تعاریف و فشارهاست که عامل مهمی در تشویق رفتار مرد سالارانه است
الهام
Germany
مطلبتون جالب و متفاوت از سایتهای دیگه بود.کپی کاری نبود.سپاسگذارم.
محمد
Germany
تفاوت بین زن و مرد نه نقص است و نه کمال بلکه خصوصیاتی است که مرد را مرد وزن را زن میکند.دربین مردان و زنان هم آدم های بد و هم آدم های خوب وجود داره و تمام این ها به شعور آدم بستگی داره و ویژگی های زن و مرد طوریه که زن و مرد رو به هم نیازمند میکنه. در زندگی مرد مانند ستون و زن مانند چراغ خانه است و بر حسب نقشی که ایفا میکنند ویژگی های متفاوت دارند ستون باید محکم و استوار و چراغ باید پرنور و پر فروغ باشد.
ر.ب
Romania
والااااااا.. همش که شد مردها اینو می خوان.. مردها اونو می خوان.. باید برای مردها.. بايددددددد..... مررررردها..... درسته عنوان مطلب مردها رو بهتر بشناسیم هست.. ولی این فقط شناخته همین....... دانستن...... شاید راهکاری که اونوقت دارید ارائه می دید اصلا یک زن نتونه انجام بده.. چون زنهههههه.. نه مرد...... زن هم تعریف و ویژگی های خودشو داره که اگه قرار باشه بر خلاف آفرینش زنانه ی خود حرکت کنه.. حالا چه احساسی چه رفتاری چه غریزی.. دیگه زن نیست.. این مطالب فقط شناخت می ده......... نه چیزی بیشتر.. یعنی راهکار نباید داده بشه تو این صفحه..راهکار ارتباط زن و مرد .. باید با هم.. در یک زمان.. و متقابل بالانس بشه.
حمید رضا
Iran, Islamic Republic of
ممنون از مطالب خوب و مفید و کاربردیتون ..انشاالله همه بخونند
و استفاده کنند ...
Elham
Iran, Islamic Republic of
من همسرم مشکل مالی صبح تا شب کار میکنه ولی هیچ پولی نداره یعنی همش میره جایه قسط و بیمه..همینه ک گاهی حس میکنم میترسه بهم ابراز کنه محبتشو ما عقدیم من نمیدونم چطور رفتار کنم ما از هم دوریم در دو شهر متفاوت
بی نام
Iran, Islamic Republic of
اگه مردی همش از یکی دوری کنه نشانه چیه؟یکی هس همیشه تا منو میبینه ازم دوری میکنه خ رفتارش مسخره س بعضی وقتا همش نگام میکنه بعضی وقتا هم تا میام تو میره بیرون یا اینکه سلام یا خداحافظی نمیکنه🤔
ولش کن بره پی کار ش مردک الدنگو
زری
Iran, Islamic Republic of
سلام ازطریق دوستیابی اشنا شدم علاقه نشون داد دوست داره همش من شروع کننده پیام باشم بعددوروز میگه حوصله ندارم آدم درونگراست نمیدونم چطور مشکلش که دارو مصرف میکنه دکتر مبره بع ا فهمیدم مشکل اصلیش قهر میباشد
فواید مشاوره روانشناسی
وسواس شده اید اگر این نشانه ها را دارید!
انواع هوش/ 16روش برای باهوش‌تر شدن
لینک ثبت‌نام و دریافت دفترچه آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران
فتحی آشتیانی:  آزمون صلاحیت حرفه‌ای نیاز به مطالعه هیچ منبعی ندارد
درخواست حذف مصاحبه نظام روانشناسی برای دریافت پروانه اشتغال!!
پیامد روانیِ جست‌وجوی موفقیت به‌ جای شادمانی
این ۶ سوال را قبل از خواب از فرزندتان بپرسید
چرایی خونسردی آدم‌ها با بالارفتن سن
خواب کمتر از ۵ساعت در شبانه‌روز چه بلایی سر ما می‌آورد؟
هر فعالیتی حتی خوابیدن سالم‌تر از نشستن است
افسردگی شدید در کمین این افراد
هیچوقت برای تبدیل شدن به کسی که میخواستین باشین دیر نیست... فقط کافیست اولین قدم را بردارید.