کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اعلام قیمت کتب درسی تمام پایه‌ها+جدول

30 مرداد 1391 ساعت 9:32


اعلام قیمت کتب درسی تمام پایه‌ها/از 45 هزار تا 104 هزار ریال
  قیمت کتب درسی در کمترین میزان برای اول و دوم ابتدایی 45 هزار ریال و در بیشترین میزان برای دوم متوسطه رشته انسانی 104 هزار 500 ریال است.

به گزارش فارس، بهای کتاب‌های درسی دبستانی‌ها در سال تحصیلی 92ـ91 شامل کتاب‌های اول ابتدایی 45 هزار ریال، دوم ابتدایی 45 هزار ریال، سوم ابتدایی 63 هزار ریال، چهارم ابتدایی 59 هزار ریال، پنجم ابتدایی 62 هزار ریال و ششم ابتدایی 67 هزار ریال است.


بهای کتاب‌های مقطع راهنمایی شامل دوم راهنمایی 74 هزار ریال و سوم راهنمایی 81 هزار ریال است و بهای کتاب‌های دوره متوسطه شامل اول متوسطه 74 هزار ریال، دوم متوسطه رشته تجربی 97 هزار ریال، دوم متوسطه رشته ریاضی 95 هزار ریال، دوم متوسطه رشته انسانی 104 هزار و 500 ریال، سوم متوسطه رشته تجربی 85 هزار ریال، سوم متوسطه رشته ریاضی 103 هزار ریال و سوم متوسطه رشته انسانی 96 هزار ریال است.

بهای دوره پیش‌دانشگاهی نیز شامل هر دوره پیش‌دانشگاهی رشته تجربی، ریاضی و انسانی 61 هزار ریال است.   پایه تحصیلی بهای هر دوره ابتدایی اول ابتدایی 45000 چهل و پنج هزار ریال دوم ابتدایی 45000 چهل و پنج هزار ریال سوم ابتدایی 63000 شصت و سه هزار ریال چهارم ابتدایی 59000 پنجاه و نه هزار ریال پنجم ابتدایی 62000 شصت و دو هزار ریال ششم ابتدایی 67000 شصت و هفت هزار ریال راهنمایی دوم راهنمایی 74000 هفتاد و چهار هزار ریال سوم راهنمایی 81000 هشتاد و یک هزار ریال متوسطه اول متوسطه 74000 هفتاد و چهار هزار ریال دوم متوسطه رشته تجربی 97000 نود و هفت هزار ریال دوم متوسطه رشته ریاضی 95000 نود و پنج هزار ریال دوم متوسطه رشته انسانی 104500 صد و چهار هزار و پانصد ریال سوم متوسطه رشته تجربی 85000 هشتاد و پنج هزار ریال سوم متوسطه رشته ریاضی 103000 صد و سه هزار ریال سوم متوسطه رشته انسانی 96000 نود و شش هزار ریال پیش‌دانشگاهی پیش‌دانشگاهی رشته تجربی 61000 شصت و یک هزار ریال پیش‌دانشگاهی رشته ریاضی 61000 شصت و یک هزار ریال پیش‌دانشگاهی رشته انسانی 61000 شصت و یک هزار ریال
=====================================================


کد مطلب: 13391

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/13391/اعلام-قیمت-کتب-درسی-تمام-پایه-ها-جدول

میگنا
  https://www.migna.ir