کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ازدواج خطر سکته قلبی را کاهش می‌دهد

15 بهمن 1391 ساعت 9:16


افراد متاهل کمتر از افراد مجرد مستعد ابتلا به سکته قلبی هستند و اگر دچار سکته مغزی نیز شوند زودتر بهبود می یابند.
پژوهشگران بخش عمده ای از جمعیت فنلاند را مورد بررسی قرار داده و مشاهده کردند که ازدواج نکردن خطر بروز سکته قلبی مهلک و غیر مهلک را در بین مردان و زنان در هر سنی افزایش می دهد.

محققان می گویند بویژه در زوج های میانسال، متاهل بودن و داشتن زندگی مشترک با " پیش آگهی بهتر از رویدادهای قلبی پیش از بستری شدن در بیمارستان و پس از زنده به بیمارستان رسیدن" مرتبط است.

این مطالعه بر اساس داده هایی است که 1993 تا 2002 جمع آوری شده است.

این مطالعه شامل اطلاعاتی از افراد بالای سن 35 ساله ساکن چهار منطقه جغرافیایی در فنلاند است. همه رویدادهای مهلک و غیرمهلک قلبی موسوم به سندروم حاد قلبی( ACS) در این پایگاه داده ذکر شده اند.

این دانش پژوهان می گویند: هدف ما مطالعه تفاوت ها در بیماری و پیش آگهی سندروم قلبی حاد بر اساس ویژگی های اجتماعی- جمعیت شناختی ( وضعیت تاهل و تعداد افراد خانوار) است.

تعداد 15 هزار و 330 حادثه  ACSطی 10 سال این مطالعه روی داد، از این تعداد حدود نیمی (7703) طی 28 روز جان خود را از دست دادند.

این حوادث تقریبا در بین زنان و مردان به طور مساوی و برابر روی داد. با این حال تحلیل ها نشان می دهد، وقوع حوادث قلبی استاندارد با سن، در بین مردان مجرد تقریبا 58 تا 66 درصد بیشتر از مردان متاهل و در زنان مجرد 60 تا 65 درصد بیشتر از زنان متاهل در تمامی گروه های سنی بود.

تفاوت در مرگ و میر 28 روزه بیشتر بود. محققان دریافند در بین مردان مجرد این میزان 60 تا 168 درصد  و در بین زنان مجرد 71 تا 175 درصد بیشتر از مردان و زنان متاهل بود.

مثلا در مردان متاهل 65 – 74 ساله، 866 مورد در هر 100 هزار نفر در سال جان خود را طی 28 روز پس از سکته قلبی از دست می دهند اما این میزان در بین مردان مجرد هزار و 792 نفر در هر 100 نفر در سال است.

به طور مشابه میزان مرگ و میر در بین زنان متاهل 65 -74 ساله، 247 مورد در هر 100 نفر در سال بود اما این میزان مرگ و میر در بین زنان مجرد 493 مورد در هر 100 نفر در سال گزارش شد.

پژوهشگران می گویند افراد متاهل وضعیت بهتری دارند، از عادات سلامت بهتری برخوردارند و از میزان بیشتری حمایت اجتماعی نسبت به افراد مجرد بهره مند که همگی این موارد وضعیت کلی سلامت افراد متاهل را ارتقا می دهد.

نتایج این تحقیقات درنشریه  European Journal of Preventive Cardiologyمنتشر شده است.   خبرگزاری مهر


کد مطلب: 16409

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/16409/ازدواج-خطر-سکته-قلبی-کاهش-می-دهد

میگنا
  https://www.migna.ir