پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - 30 Nov 2023
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۲ / ۱۴:۰۹
کد مطلب: 16872
۰
۱

تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 92 منتشر شد

به گزارش مهر، آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼصی ﭘﺰﺷﻜﻲ 5 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ماه 92 برگزار می شود.
آزﻣﻮن ﻛﺘبی پذیرش دوره های تکمیلی ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ) ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در 26 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ماه و هفدهمین دوره آزمون MHLE یا آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ نیز 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
در 9 خردادماه 92 آزﻣﻮن ﺑﻬﺪاﺷت کاران دﻫﺎن و دندان و در روزهای 9 و 10 خردادماه نیز آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ برگزار خواهد شد.
آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ داروﺳﺎزی و آزﻣﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 6 تیر، آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎري دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 13 تیرماه برگزار می شود.
آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ (ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺮي) در روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ 13 تیرماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎي دﺳﺘﻴﺎران دﻧﺪاﻧﭙﺰشکی نیز در 16 تیرماه برگزار خواهد شد. در مردادماه نیز یک آزمون علوم پزشکی برگزار می شود که از آن جمله می توان به برگزاری هجدهمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 31 مرداد اشاره کرد.
همچنین در شهریورماه سه آزمون بزرگ علوم پزشکی برگزار خواهد شد.
4 شهریور آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺑﻮرد) ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، 14 شهریور نیز آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻮقﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و همزمان آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزی و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ (ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي) برگزار خواهد شد.
آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ نیز 16 آﺑﺎن ماه 92 برگزار خواهد شد.
نوزدهمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 30 آبان برگزار می شود و آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر و آزﻣﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 7 آذر برگزار می شود.
در بهمن ماه نیز دو آزمون بیستمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 3 بهمن و آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در 17 ﺑﻬﻤﻦ برگزار می شود.
آخرین آزمون سال 92، آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ (ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي) است که در 15 اﺳﻔﻨﺪماه برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن "ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ" در ﺳﺎل 93 روز ﭘﻨجشنبه 4 اردیبهشت 93 تعیین شده است که به صورت احتمالی خواهد بود.
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

hajar
سلام.آيا امكانش هست دانشجوي كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته هاي زيست شناسي در آزمون جامع علوم پايه پزشكي شركت كنند؟
وسواس شده اید اگر این نشانه ها را دارید!
انواع هوش/ 16روش برای باهوش‌تر شدن
لینک ثبت‌نام و دریافت دفترچه آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران
فتحی آشتیانی:  آزمون صلاحیت حرفه‌ای نیاز به مطالعه هیچ منبعی ندارد
درخواست حذف مصاحبه نظام روانشناسی برای دریافت پروانه اشتغال!!
پیامد روانیِ جست‌وجوی موفقیت به‌ جای شادمانی
این ۶ سوال را قبل از خواب از فرزندتان بپرسید
چرایی خونسردی آدم‌ها با بالارفتن سن
خواب کمتر از ۵ساعت در شبانه‌روز چه بلایی سر ما می‌آورد؟
هر فعالیتی حتی خوابیدن سالم‌تر از نشستن است
افسردگی شدید در کمین این افراد
جزئیات برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران
نمی توانی به عقب برگردی و شروع را عوض کنی، ولی می توانی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنی...