يکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - 2 Oct 2022
تاریخ انتشار :
جمعه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ / ۲۱:۰۵
کد مطلب: 17473
۰
۴

جزئیات نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد/ ممنوعیت انتقال برای بدون آزمونها

جزئیات نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد/ ممنوعیت انتقال برای بدون آزمونها
دانشگاه آزاد اسلامی زمان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان این دانشگاه را در نیمسال اول از ۱۶ خرداد تا ۱۶ تیر و برای نیمسال دوم از ۱۵ آذر تا ۱۵ دی اعلام کرد.
به گزارش مهر، دستور العمل اجرایی مربوط به آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان تنظیم و به کلیه واحدها، مراکز آموزشی و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما در سراسر کشور ابلاغ شده است. براساس این آیین نامه درخواست نقل و انتقال دانشجویان از شانزدهم خرداد ماه هر سال تا شانزدهم تیرماه جهت نیمسال اول و از پانزدهم آذرماه تا پانزدهم دی ماه جهت نیمسال دوم هر سال تحصیلی از طریق واحدها و مراکز آموزشی مبدا قابل دریافت است.
مراحل بررسی درخواست و اسناد و مدارک دانشجویان:
1- تکمیل فرم شماره یک توسط دانشجوی متقاضی و تحویل آن به معاونت دانشجویی واحد یا مرکز آموزشی مبدأ در موعد مقرر به همراه مدارک لازم
2- بررسی درخواست متقاضی توسط واحد مبدأ برابر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه
3-در صورت موافقت با تقاضای دانشجو در واحد مبدأ، واحد مبدأ موظف است نسبت به اخذ نظر (موافقت یا مخالفت) مراجع ذیربط (حسب مورد: دبیر هیأت امنای استان واحد مبدأ، واحد مقصد، دبیر هیأت امنای واحد مقصد) اقدام نماید.

4-در صورت موافقت همه مراجع ذیربط، برای مواردی که براساس ضوابط آیین نامه دانشجو حائز شرایط انتقال می‌گردد:
1-4-واحد مبدأ موظف است پرونده و کلیه مدارک لازم را به واحد مقصد ارسال نماید. بدیهی است ارسال لیست دروس(فرم شماره 2) و پرونده تحصیلی دانشجوی انتقالی از وظایف حوزه معاونت آموزشی واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ می باشد و در صورت عدم ارسال، واحد مقصد موظف است مراتب را ازطریق واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ پیگیری نماید.
2-4- واحد دانشگاهی مقصد موظف است پس از دریافت پرونده دانشجو (مدارک مثبته نقل و انتقال و پرونده آموزشی) ضمن بررسی و مطابقت دقیق مدارک ومستندات ارسالی توسط واحد مبدأ با ماده آیین نامه ای ثبت شده درسایت نقل و انتقالات درصورت عدم احراز شرایط و هرگونه مغایرت با آیین نامه نقل وانتقالات سریعاً مراتب را ضمن عودت پرونده دانشجو به واحد دانشگاهی مبدأ اعلام کند.
در صورت احراز شرایط و مطابقت مدارک و مستندات ضمن ثبت اعلام وصول در سایت پرونده دانشجو به حوزه معاونت آموزشی واحد تحویل نمایند. بدیهی است پاسخگوی عواقب هرگونه مغایرت ، عدم احراز شرایط آیین نامه، عدم رعایت ضوابط آموزشی مجوز نقل و انتقال صادره با مدارک و مستندات ارائه شده دانشجویان به عهده معاونت‌های دانشجویی واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ و مقصد می باشد.

شرایط بررسی درخواست دانشجویان بیمار و معلولین
- پس از تشکیل پرونده، دانشجوی متقاضی نقل و انتقال توسط پزشک معتمد واحد مبدأ مورد معاینه قرار گرفته و در صورت تأیید بیماری و عدم ارائه امکانات درمانی در شهر محل تحصیل، پرونده پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته ارسال و در صورت تأیید مراتب، نظریه کمیسیون پس از ثبت در سایت انتقالات توسط واحد مبدأ انجام پذیر است و چنانچه واحد مقصد دانشجوی متقاضی نقل و انتقال، هر یک از واحدهای استانهای تهران و البرز باشد می بایست پرونده دانشجو پس از تایید پزشک معتمد واحد مبداء و دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته جهت بررسی به حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه ارسال گردد.
- پس از دریافت پرونده دانشجو، کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه با توجه به زمانبندی کمیته های تخصصی پزشکی تقاضای دانشجویان را به همراه مدارک بررسی نموده و در صورت لزوم جهت معاینه بالینی و اعلام نظر نهایی از دانشجویان دعوت به عمل می آورند. بدیهی است آرای کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی باید به تصویب کمیسیون موارد خاص دانشجویی و تائید ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی برسد.
نظام وظیفه
- واحد مبدأ موظف است معافیت تحصیلی اخذ شده دانشجویان مشمولی که انتقال یا مهمانی دائم آنان بدون تغییر رشته یا گرایش یا مقطع صورت گرفته است را به همراه سوابق تحصیلی آنان به واحد مقصد ارسال نماید. واحد مقصد بایستی پس از وصول مدارک از واحد مبدأ با اشاره به شماره معافیت تحصیلی دانشجو مراتب انتقال مشمول را به اداره وظیفه عمومی محل اعلام نماید. در مورد دانشجویانی که انتقال آنان با تغییر رشته یا گرایش انجام گرفته است نیز به همین نحو اقدام گردد.

نکات مهم نقل و انتقال
 1- نقل وانتقال دانشجویان در صورت احراز شرایط خاص آئین نامه (ماده 2،3،4 ) و نداشتن منع ادامه تحصیل ازطریق واحدها و مراکز دانشگاهی مبدأ و مقصد لازم‌الاجرا می باشد.
2- انتقال و میهمانی دائم دانشجویان درصورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه و دائر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است .
3- دانشجوی میهمان می باید با رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های آموزشی ضمن هماهنگی با آموزش واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ و مقصد انتخاب واحد نماید. بدیهی است مسئولیت هرگونه مشکل آموزشی (عدم تطبیق دروس، عدم ارائه دروس و...) پس از اتمام میهمانی به عهده واحدهای دانشگاهی مبدأ، مقصد و شخص دانشجو خواهد بود.
4- انتقال دائم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه فقط یکبار امکان پذیر است.
5- انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آئین نامه در نیمسال آخر تحصیلی ممنوع است.
6- هرگونه نقل وانتقال دانشجویان واحدهای الکترونیکی ممنوع می باشد.
7- نقل وانتقال دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند ممنوع می باشد. بدیهی است نقل وانتقال دانشجویان ممتاز و قهرمانان ورزشی بدون آزمون برابر ضوابط مربوطه و در صورت احراز شرایط آیین نامه امکان پذیر است.
8- میهمانی دانشجویان واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی درصورت موافقت واحد مبدأ ومقصد (به استثنای استانهای تهران والبرز) و تصویب شورای موارد خاص دانشجویی سازمان مرکزی امکان پذیر است.
9- دانشجوی میهمان می باید شهریه ثابت خود را به واحد مبدأ و شهریه متغیر را به واحد مقصد پرداخت نماید.
10- واحدها ومراکز دانشگاهی مقصد می باید پس از پایان هر نیمسال میهمانی لیست نمرات دانشجویان میهمان را در اسرع وقت جهت درج در سوابق و پرونده آموزشی آنان به واحد مبدأ ارسال نمایند. بدیهی است اینگونه دانشجویان می‌باید در هر نیمسال میهمان ضمن اخذ لیست دروس(فرم شماره 2) از واحد مبدأ جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه نمایند.
11- درخواست نقل وانتقال دانشجویان مطابق ضوابط هیأت علمی دانشگاه، خانواده محترم شاهد و ایثارگر و بیماران خاص و معلولین که تحت پوشش بهزیستی و انجمن بیماریهای خاص می باشند، در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه از بدو قبولی پس از ثبت نام در واحد مبداٌ امکان پذیر است.
12- درخواست نقل وانتقال دانشجویان مطابق موارد همطرازی، ازدواج ، فوت، متارکه، سرپرستی، چند دانشجویی پس از گذشت یک نیمسال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه امکان پذیر است.
13- درخواست انتقال دانشجویانی که طبق بخشنامه 42/31000 مورخ 91/2/9 پس از بررسی و احراز شرایط ماده واحده به مدت دو نیمسال میهمان بوده اند در صورت کسب معدل کل بالاتر از هفده از بیست، در مدت دو نیمسال میهمان متوالی با موافقت و رضایت واحدهای مبدأ و مقصد از عملکرد علمی و فرهنگی دانشجو و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع در واحد مقصد بلامانع است.
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

محمد علیبازی
باسلام
اینجانب دانشجو ترم 1رشته معماری دانشگاه آزاد واحد آبادانم وبا توجه به اینکه بدون آزمون وارد دانشگاه شدم و البته فرزند جانباز50درصد و آزاده 10سال اسارت هستم،و میخواهم انتقال دائم یا حداقل میهمان بهم بدید برا شهر محل زندگیم ایلام،لذا خواهشمندم همکاری لازم را با اینجانب کنید.
متينه
Romania
به علت تغيير زمان فرم نقل و انتقالات خواهشمندم زمان فرم را تمديد كنيد
حسین
Iran, Islamic Republic of
سلام این قانون های مسغره چیه انتقال برای بدون آزمونها ممنوع باشه مگه مردم مسغره شمان این قانون رو بردارید چقدر مردم باید از دست شما حرص بخورن بسه دیگه
محدثه
Iran, Islamic Republic of
باسلام.دانشجوی ترم 2 حقوق دانشگاه ازاد هستم و بی ازمون وارد شدم ازاونجایی که معدلم بالای 18 است امکانش هست انتقال بهم تعلق بگیره؟
دلبستگی و وابستگی کودک به والدین و حد طبیعی آن
با این وابستگی ناسالم آشنا شوید
علت افزایش بلوغ زودرس دختران در دوران همه‌گیری چیست؟
اگر سوگ‌هايمان به پايان نرسد چه؟
۳۴ ماهگی کودک؛ آغاز مهارت های زبانی و احساسی
چرا وقتی ورزش می‌کنید حال روح‌تان بهتر می‌شود؟
حسادت بیمارگونه، علل، علائم و درمان
به این گفتار و رفتار نوجوان‌تان حساس باشید
روانشناسی ریسک‌پذیری را چگونه می بیند؟!
خودکشی شناسی  یا  Suicidology
چــه سنی برای عاشق شدن مناسب است؟
چگونه وابستگی عاطفی را از بین ببریم؟
چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟ بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟