کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

این تابلو چه چیزی کم دارد ؟ (تست)

26 مرداد 1392 ساعت 22:14

با دیدن این عکس و پاسخ دادن به آن راز و رمز شخصیت خود را پیدا کنید.


تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد. این صحنه چه چیزی کم دارد؟
- یک درخت
- یک آبگیر (برکه)
- آدمها
- یک تکه ابر
- یک ماشین

لطفا به پاسخ ها نگاه نکنید .
اول خودتان حدس بزنید این صحنه چه چیزی کم دارد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تفسیر:
درخت: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رشد معنوی خودتان است.
یک آبگیر برکه: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید داشتن یک رویا است.
آدم ها: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رابطه داشتن با افراد دیگرست.
یک تکه ابر: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید دوستتان است.
یک ماشین: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید پول است


کد مطلب: 18980

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/18980/این-تابلو-چیزی-کم-تست

میگنا
  https://www.migna.ir