کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

شرایط تغییر رشته یا گرایش برای دانشجویان کارشناسی

ممنوعیت تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته

19 شهريور 1392 ساعت 11:30


دانشجویان کارشناسی پیوسته امکان تغییر گرایش یا رشته خود را در همان گروه آزمایشی دارند اما این امکان برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته وجود ندارد.

به گزارش مهر، بر اساس ماده 25 آیین نامه کاردانی و کارشناسی دانشجوی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان موسسه تغییر رشته یا گرایش دهد.
الف)وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان موسسه
ب) کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در موسسه(در سال پذیرش)
ج) امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده د) موافقت گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی موسسه


تبصره: دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد. ماده 26: تغییر رشته در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده 25 امکانپذیر است.


کد مطلب: 19330

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/19330/شرایط-تغییر-رشته-یا-گرایش-دانشجویان-کارشناسی

میگنا
  https://www.migna.ir