کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

عوامل موثر در خشونت را بهتر بشناسیم

23 اسفند 1392 ساعت 16:06

خشونت و پرخاشگری به یکی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است.


علی محمدی آسیب‌شناس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: افراد و گروه‌های زیادی به دلایل و بهانه‌های گوناگون با درگیر شدن در فرآیند‌های خشونت‌آمیز آسیب‌های فراوانی را به خود و سایرین وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: در بعضی از اوقات یکسری خشونت‌ها به صورت جمعی در زمان‌ها و مکان‌های دیگری و گاه در ابعادی بسیار گسترده‌تر بروز می‌کند که نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بی‌طرف و یا عابران و غیره است.

این آسیب‌شناس درباره عوامل‌های گوناگون پدیده خشونت در میان جوانان گفت: عوامل متعددی می‌توانند در شکل‌گیری رفتارهای مختلف جوانان که صورت خشونت بخود می‌گیرند موثر و نقش‌آفرین باشند عواملی همچون: بیکاری و فقر، فقدان درآمد کافی برای زندگی، کمبود امکانات ورزشی، تفریحی برای گذران سالم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، طردشدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار در ترک تحصیل، احساس بی‌عدالتی بی‌قدرتی اجتماعی، نبود خانواده حمایت‌گر و قابل اتکا، احساس محرومیت، ناکامی در برآورده شدن خواسته‌ها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها می‌توانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب و خطرآفرین قرار دهند.

وی همچنین تصریح کرد: اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروه‌های نقش‌آفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل‌سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهم‌تر می‌شود و زمینه مناسبی برای رفتارهای ناهنجار و ضداجتماعی فراهم می‌گردد.

این آسیب‌شناس درباره راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از خشونت در میان جوانان جامعه اظهار داشت: شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناختی، به منظور دستیابی به راه‌کارهای اصولی برای پیشگیری و نیز کنترل آن از دغدغه‌های اساسی جوامع است؛ از این رو مهم‌ترین راهکاری می‌تواند فرد را از احتمال درگیر شدن با افراد دیگر به دور و از بروز رفتارهای خطرآفرین جلوگیری نماید حمایت است چراکه فرد اگر همواره مورد حمایت فردی خانوادگی اجتماعی قرار گیرد از خشونت نیز دور می‌شود ، همچنین باید شخصیت و حالات روحی و روانی آن فرد رامورد تحقیق روانشناسی و آسیب‌شناسی قرار داد که در تحت چه شرایطی، و با تاثیرپذیری از کدام عوامل مداخله‌گر، چه نوع رفتارهای خشونت‌آمیزی را مرتکب می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: شناسایی محرک‌های محیطی نظیر کمبود امکانات در ورزشگاه، مدرسه خانواده که باعث بروز خشونت در بین جوانان نیز می‌شود. 

همچنین تحقیقات آسیب شناسان و جامعه‌شناسان و روانشناسان تاکنون نسبت به آگاهی خانواده‌ها و جامعه موثر واقع شده است به طوری که به کمک رسانه‌ها و مطبوعات با برنامه‌های آموزشی روانشناسی و آسیب‌شناسی و اطلاع‌رسانی‌های مربوط به آن سعی نموده‌اند تا از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و آسیب‌پذیر به دیگر افراد جامعه جلوگیری و آنان را از خطرات احتمالی خشونت‌ آگاه سازند.


کد مطلب: 23050

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/23050/عوامل-موثر-خشونت-بهتر-بشناسیم

میگنا
  https://www.migna.ir