پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۲ - 21 Sep 2023
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۳ / ۱۴:۰۴
کد مطلب: 23713
۲

خساست عامل ناسازگاري در خانواده

شايد شما هم چنين افرادي را در ميان اطرافيان و اقوام و آشنايان خود ديده باشيد، افرادي که با وجود تمکن خوب يا متوسط مالي به اصطلاح عوام آب هم از دستشان نمي چکد و حتي حاضر نيستند براي تامين نيازهاي خود يا خانواده شان کوچک ترين هزينه اي کنند. البته اين موضوع فقط امور مادي را در برنمي گيرد به عنوان مثال وقتي فردي ديگران را از دانش خود محروم مي کند به نوعي بخيل شمرده مي شود، در هر صورت کارشناسان معتقدند خساست را بايد بيشتر بيماري در نظر گرفت و نبايد صرفا به عنوان رذيله اي اخلاقي از آن ياد کرد.

فرد خسيس همواره احساس مي کند داشته هايش در حال کاهش و رو به اتمام است؛ بنابراين به هر شيوه اي سعي مي کند، آن ها را حفظ کند. اين داشته ها مي تواند از هر نوعي باشد مثل احساسات، دانش، پول و ... اما معمولا خسيس به کسي گفته مي شود که پول هايش را جمع مي کند و خرج کردن آن ها حتي براي موارد ضروري، برايش بسيار دشوار است. از سوي ديگر گرچه خساست به عنوان يک بيماري در مردان و زنان تقريبا به يک اندازه شايع است ولي ما معمولا با شنيدن اين کلمه به ياد مرد خسيس مي افتيم که اين موضوع مي تواند به دليل اين باشد که مردان در اغلب خانواده ها به عنوان سرپرست و نان آور اصلي يا مديرمالي خانواده شناخته شده اند.

 

خساست از منظر قرآن

قرآن در تبيين صفت بخل در انسان، بيان مي دارد که اين صفت در انسان به عنوان غريزه اي با جانش عجين شده است. قرآن در آيه ۱۰۰سوره اسراء مي فرمايد که بخل و تنگ چشمي در انسان امري ذاتي است. همچنين در آيه ۹ سوره حشر مي فرمايد که انسان به طور طبيعي موجودي آزمند، خسيس و بخيل است و تنها عده اي هستند که با مبارزه با اين قوه غريزي و مهار آن مي کوشند تا از شر آن در امان بمانند.

 

بي توجهي انسان به مالکيت مطلق خداوند

تبيان با اشاره به اين مطلب مي نويسد: قرآن چند عامل را به عنوان زمينه ساز خساست بيان مي کند که مي توان به بي توجهي انسان به مالکيت و بي نيازي مطلق الهي به عنوان مهم ترين عامل بخل و خساست اشاره کرد. وقتي انسان بر اين باور باشد که خداوند بي نياز است و همه زمين و زمان و هستي، متعلق به او است، خصلت بخل را اظهار نمي کند و آن را در خود تقويت نمي کند ولي هرگاه شناختي نادرست و يا ناقص از هستي و خدا داشته باشد، در منش و گرايش او رفتار مبتني بر اين نگرش به وجود خواهد آمد. خداوند در آيه 180 آل عمران نيز به مسئله بي توجهي به مالکيت و بي نيازي مطلق الهي به عنوان بستر و زمينه اي براي بخل ورزي انسان اشاره مي کند و از انسان مي خواهد در شناخت و بينش خود تحول ايجاد کند تا منش و گرايشش به درستي گرايد.

تکبر و فخرفروشي نيز از عواملي است که بستر مناسبي براي بخل پديد مي آورد. آدمي که خود را برتر مي يابد و درخور بي نيازي مي بيند، گرفتار فخر و خودبزرگ بيني مي شود و نيازي نمي بيند تا به ديگري کمک کند و دست ياري ديگران را به خوبي و مهرباني بگيرد بلکه با رد کردن و بخل ورزي، فخرفروشي مي کند و مردمان را از پيش خود مي راند. (نساء، آيه 36 و 37)

 

محروميت از محبت خدا

انساني که گرفتار خصلت بخل است به يک معنا منکر آخرت است. او بر اين باور نيست که در آينده همه اعمال و رفتارش حسابرسي و از آن بازخواست مي شود(ليل، آيه هاي 8 و 9). خداوند براي تنبيه و تنبه انسان ها، گاه مردمان بخيل را به سختي دچار مي کند تا از اين رفتار خويش دست بردارند(ليل، آيه 8 تا 10). در نظر قرآن بخل عاملي براي پيدايش ناسازگاري در خانواده ها و مانعي است براي صلح در ميان آنان (نساء، آيه 128). بخل هم چنين عاملي براي کفران نعمت(نساء ، آيه 37) و موجب کينه و بروز آن (محمد(ص) آيه 37 و 38) و ريشه نفاق (توبه، آيه 76 و 77) و عاملي براي محروميت از محبت خدا (نساء ، آيه 36 و 37) است.

 

راهکار قرآن براي رهايي از بخل

قرآن براي رهايي انسان از صفت بخل در آيه 180 سوره آل عمران از انسان مي خواهد تا در حوزه شناختي، تغيير اساسي در بينش و نگرش خود ايجاد کند و بر اين باور باشد که خداوند مالک آسمان ها و زمين و هر آن چه در آن است، مي باشد و اوست ميراث دار زمين و آسمان ها. توجه به غناي مطلق الهي و فقر ذاتي خود موجب مي شود تا در رفتار خويش تجديدنظر کند و راه احسان را در پيش گيرد.

انساني که بداند همه دارايي ها از آن خداست (نساء، آيه هاي 37 و 39) و مشيت الهي در توسعه روزي انسان ها نقش دارد(اسراء، آيه 29 و 30)، درک درستي از خير و شر پيدا مي کند و به آساني مي تواند از صفت بخل يا همان خساست رهايي يابد.

 

نگراني از روز مبادا

احسان گلي روان شناس باليني در گفت وگو با خراسان با اشاره به اين که فرد خسيس براي تعامل و ارتباط از هر نوعي، خصوصا ارتباط مالي اغلب گيرنده است تا دهنده و شما در برابر وي احساسات آزاردهنده اي نظير بازندگي، محروميت و غارت شدگي را تجربه مي کنيد، مي گويد: وقتي فردي دچار خساست باشد، بيماري اش لزوما به جنبه مالي منحصر نخواهد شد. به عبارت ديگر در محيط خانواده فرد خسيس علاوه بر پول درباره محبت کردن، تعامل و گفت وگو و در بسياري از موارد ديگر نشانه هايي از خساست را بروز مي دهد و به شيوه اي خشک و انعطاف ناپذير عمل مي کند. معمولا مواضع اين افراد به سختي تغيير مي کند و عقايد انعطاف ناپذيري دارند که اين موضوع گفت وگو کردن با آنان را بسيار دشوار مي کند. اين افراد طوري رفتار مي کنند که گويي هميشه نگران روز مبادا هستند، روزي که به احتمال زياد هيچ وقت فرا نخواهد رسيد.

 

لزوم بهره گيري از مشاور

در مواجهه با افراد خسيس، اصلي ترين وجه همان حق به جانب بودن آن هاست. فرد خسيس به سختي مي پذيرد که بيمار و نيازمند درمان است. در عين حال مهم است که وي را به صورت بيمار ببينيم و تا حد امکان شرايط روان درماني را برايش فراهم کنيم. همچنين اين که در تبادلات مالي با افراد خسيس بهتر است همواره قواعد و قراردادهاي مشخص و چارچوب بندي شده داشته باشيم. اين موضوع هم به فرد حدي از احساس آرامش را مي دهد و هم باعث مي شود ما کمتر آسيب ببينيم. درباره خانواده هايي که با موضوع خساست دست به گريبانند، تنها راه حل موجود روان درماني و مراجعه به روانشناس است. حتي اگر فرد خسيس حاضر به مراجعه نشود ديگر اعضا لازم است که مراجعه کنند.

 
مسخره نکنيد، تشکر کنيد
 

در برخورد با همسر خسيس، اول از همه نبايد فراموش کنيم که حل مشکل خساست همسر کار ساده اي نيست بنابراين فقط بايد تلاش کنيم تا رفتار او را تعديل کنيم. اميدواريم با اين راهکارها بتوانيد بيشتر با همسر خسيس تان مدارا کنيد:

+ طبيعت افراد خسيس را باور کنيد و بپذيريد که به بيماري خساست دچار هستند. اين باور باعث مي شود تا رفتارهاي آنها برايتان قابل تحمل باشد.

+ بعضي افراد مبتلا به خساست، تلاش مي کنند تا اين صفت نامناسب را اصلاح کنند. در اين صورت با درک مشکل شان بايد به آنها کمک کنيم. نبايد اين افراد را مسخره کنيم يا دايم از آن ها ايراد بگيريم. کنارشان باشيم تا با کمک هم به تدريج بر مشکل غلبه کنيم.

+ پيش از خريد هر وسيله اي براي منزل با همسرتان مشورت کنيد. با وجود اختلاف نظر، مشورت کردن ضروري است تا پس از خريد با لجبازي او روبه رو نشويم. به اين ترتيب، مانع از بروز جنجال مي شويم.

+ زماني که از رفتار همسرتان غمگين و عصبي مي شويد، ناراحتي تان را ابراز کنيد، البته نه با دعوا و جنجال بلکه به او توضيح دهيد که از رفتارهاي او ناراحت مي شويد و خجالت مي کشيد. اين توضيح و ابراز ناراحتي ما به شکل منطقي، تلنگري براي تجديدنظر در رفتارهاي نامناسب اوست.

+ افراد خسيس با وجودي که ممکن است سليقه خوبي داشته باشند اما براي خريد هر چيزي، ابتدا به مبلغ آن توجه مي کنند؛ بنابراين به جاي دلخورشدن يا مسخره کردن همسرتان از او تشکر کنيد. همين که او هزينه اي را بابت خريد چيزي پرداخت کرده، کافي است. تشکر شما نوعي تشويق براي تکرار اين رفتارهاي مثبت و از بين رفتن برخي مشکلات رفتاري همسرتان است.

 
خراسان
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

روانشناسی شاد بودن چیست و چطور شاد باشیم؟
مواجهه درمانی: اصول، کاربردها و مزایا
اهمیت حضور مشفقانه درمانگر در روان‌درمانی
مدیریت مورد در آموزش و پرورش
افکار منفی از کجا می آیند؟ خودگویی چیست ؟
روان‌درد علت خودکشی است!
چطور اعتماد به نفسمان را تقویت کنیم؟
مصرف سیگار یا مواد توسط والدین چه پیامی به فرزندان منتقل می‌کند؟
نظریه دلبستگی جان بالبی
راه‌های کنترل خشم از دیدگاه روانشناسی
چرا اول مردان می‌گویند دوستت دارم؟!
علی فتحی آشتیانی، رئیس جدید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شد
تونل هابه ما آموختند که حتی دردل سنگ هم راهی برای عبور هست، تونل ها راست میگویند ؛ راه است ، حتی از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نیست ، خداوند راه را می گشاید... "