دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - 3 Aug 2020
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳ / ۱۵:۱۱
کد مطلب: 25002
۲

معرفي تعدادي از نشریات علمي و تخصصي روان شناسی ایران

معرفي تعدادي از نشریات علمي و تخصصي روان شناسی ایران
 

عنوان نشريه :

روانشناسي و علوم تربيتي

نوع نشريه :

دو فصلنامه

كد ISSN :

2835-1025

صاحب امتياز :

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

مدير مسئول :

دكتر غلامعلي افروز

سر دبير :

دكتر غلامعلي افروز

آدرس :

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوي نصر، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي

صندوق پستي :

6456-14155

تلفن :

61117426 (021)

نمابر :

88254734 (021)

پست الكترونيكي :

jedpsy@ut.ac.ir

 

 

عنوان نشريه :

تازه ها و پژوهشهاي مشاوره

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

1634-2008

صاحب امتياز :

انجمن مشاوره ايران

مدير مسئول :

دكتر رحمت اله نوراني پور

سر دبير :

دكتر باقر ثنائي ذاكر

آدرس :

تهران، كريمخان، نبش خيابان عضدي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه 2

صندوق پستي :

1138-15745

تلفن :

09122196880

نمابر :

88914163 (021)

پست الكترونيكي :

info@ircounseling.org

وب سايت :

http://www.ircounseling.org/

 

 

عنوان نشريه

روانشناسي معاصر

نوع نشريه :

دو فصلنامه

كد ISSN :

1243-2008

صاحب امتياز :

انجمن روانشناسي ايران

مدير مسئول :

دكتر شهريار شهيدي

سر دبير :

دكتر محمدعلي بشارت

آدرس :

تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، انجمن روانشناسي ايران

تلفن :

22180097، 22180150 (021)

نمابر :

22180151 (021)

پست الكترونيكي :

jcp@iranpa.org

وب سايت :

www.iranpa.org/jcp

 

 

عنوان نشريه

روان شناسي كاربردي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

4331-2008

صاحب امتياز :

دانشگاه شهيد بهشتي

مدير مسئول :

دكتر حميدرضا پور اعتماد

سر دبير :

دكتر عصمت دانش

آدرس :

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دبيرخانه فصلنامه روان شناسي كاربردي

تلفن :

29903065 (021)

نمابر :

29903065 (021)

پست الكترونيكي :

applied-psychology@sbu.ac.ir

 

عنوان نشريه

  روانشناسي تحولي روانشناسان ايراني

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

305x-1735

صاحب امتياز :

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب

مدير مسئول :

دكتر محترم نعمت طاوسي

سر دبير :

دكتر محمدكريم خداپناهي

آدرس :

تهران، خيابان سپهبد قرني، شماره 173 جديد قديم 165، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، كدپستي: 1584743311

تلفن :

88830666-83843450-021

نمابر :

88830666-021

پست الكترونيكي :

jip@azad.ac.ir

وب سايت :

journals.azad.ac.ir/jip

 

 

عنوان نشريه 

روش شناسي علوم انساني حوزه و دانشگاه

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

7070-1608

صاحب امتياز :

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدير مسئول :

دكتر عليرضا اعرافي

سر دبير :

دكتر محمد تقي ايمان

آدرس :

قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صندوق پستي :

3151-37185

تلفن :

2936670 (0251)

نمابر :

2909310 (0251)

پست الكترونيكي :

method@rihu.ac.ir

وب سايت :

http://www.rihu.ac.ir/

 

 

عنوان نشريه 

رويكردهاي نوين آموزشي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

6490-1735

صاحب امتياز :

دانشگاه اصفهان

مدير مسئول :

دكتر رضا هويدا

سر دبير :

دكتر احمدرضا نصر

آدرس :

اصفهان، ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم و تربيتي و روانشناسي، دفتر مجله، كدپستي: 73441-81746

تلفن :

7932540 (0311)

نمابر :

6683107 (0311)

پست الكترونيكي :

EduJournal@res.ui.ac.ir

وب سايت :

uijs.ui.ac.ir/nea

 

عنوان نشريه :

مجله روانشناسي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

8436-1680

صاحب امتياز :

دکتر جواد اژه اي

مدير مسئول :

دکتر جواد اژه اي

سر دبير :

دکتر محمد كريم خداپناهي

آدرس :

تهران، خ پاستور، کوچه شهيد خوش زبان، بن بست ناهيد، پلاک 3/12

صندوق پستي :

619-13185

پست الكترونيكي :

journal@iranapsy.net

 

 

عنوان نشريه :

مجله علوم تربيتي و روانشناسي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

4131-1561

صاحب امتياز :

دانشگاه شهيد چمران اهواز

مدير مسئول :

دکتر بهمن نجاريان

سر دبير :

دکتر منيجه شهني ييلاق

آدرس :

اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي

صندوق پستي :

139-61355

تلفن :

3331366 (0611)

نمابر :

3331366 (0611)

پست الكترونيكي :

ecued-psj@scu.ac.ir

وب سايت :

http://www.manuscriptonline.com/

 

 

عنوان نشريه

مشاوره و روان درماني خانواده

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

1522-4566

صاحب امتياز :

دانشگاه كردستان

مدير مسئول :

دكتر ناصر يوسفي

سر دبير :

نجمه حميد

آدرس :

سنندج، دانشگاه كردستان، ساختمان معاونت فرهنگي دانشگاه، دفتر مجله، كدپستي: 15175-66177

تلفن :

6629353 (0871)

نمابر :

6629353 (0871)

پست الكترونيكي :

Fcpjournalkurdistan@yahoo.com

وب سايت :

http://www.fcpjournal.ir/

 

 

عنوان نشريه

مطالعات روانشناسي تربيتي

نوع نشريه :

فصلنامه

صاحب امتياز :

دانشگاه سيستان و بلوچستان

مدير مسئول :

دكتر حبيب الله دهمرده

سر دبير :

دكتر بهروز بيرشك

آدرس :

زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مركز نشريات علمي دانشگاه، مجله مطالعات روانشناسي و تربيتي

صندوق پستي :

655-98135

تلفن :

8056309-2445989 (0541)

نمابر :

2445989 (0541)

پست الكترونيكي :

usb_ped@yahoo.com

 

 

عنوان نشريه

پژوهشهاي روان شناختي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

9616-1019

صاحب امتياز :

دكتر رضا زماني

مدير مسئول :

دكتر رضا زماني

سر دبير :

دكتر رضا زماني

آدرس :

تهران، خيابان فلسطين شمالي ، کوچه دانش کيان ، پلاک 39، طبقه دوم، واحد 3

صندوق پستي :

5191-14155

تلفن :

88923561 (021), 88908292 (021)

نمابر :

88803719 (021)

پست الكترونيكي :

Psychresearch@morva.net

وب سايت :

PSYCHRESEARCH.ir

 

 

عنوان نشريه

روان شناسي باليني

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

501-2008

صاحب امتياز :

دانشگاه سمنان

مدير مسئول :

دكتر معصومه خسروي

سر دبير :

دكتر ايمان اله بيگدلي

آدرس :

سمنان، شهرستان مهديشهر، دربند، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه سمنان، دفتر مجله علمي كد پستي: 356411156

تلفن :

3629567 (0232)

پست الكترونيكي :

jcp@semnan.ac.ir

وب سايت :

http://www.jcp.semnan.ac.ir/

 

 

عنوان نشريه

روانشناسي نظامي

نوع نشريه :

فصلنامه

صاحب امتياز :

دانشگاه جامع امام حسين (ع)

مدير مسئول :

دكتر حسين بختياري

سر دبير :

دكتر رضا كرمي نيا

آدرس :

تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين (ع)

تلفن :

77105663 (021)

پست الكترونيكي :

mil.psychology@gmail.com

 

 

عنوان نشريه

علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي)

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

8817-2008

صاحب امتياز :

دانشگاه شهيد چمران اهواز

مدير مسئول :

دكتر بهمن نجاريان

سر دبير :

دكتر يدالله مهرعلي زاده

آدرس :

اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

صندوق پستي :

139-61355

تلفن :

19-3330010 (0611), داخلي4610

نمابر :

3331366 (0611)

پست الكترونيكي :

education@scu.ac.ir

وب سايت :

jms.scu.ac.ir

 

 

عنوان نشريه

فصلنامه تعليم و تربيت

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

4133-1017

صاحب امتياز :

وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران

مدير مسئول :

دكتر هاجر تحريري نيك صفت

سر دبير :

دكتر محمود مهرمحمدي

آدرس :

تهران، خيابان شهيد برادران مظفر . ساختمان شماره 5 آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

تلفن :

66480504 (021)

نمابر :

66480504 (021)

پست الكترونيكي :

info@rie.ir

وب سايت :

http://www.rie.ir/

 

 

عنوان نشريه

فصلنامه خانواده پژوهي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

8442-1735

صاحب امتياز :

پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي

مدير مسئول :

دكتر محمدعلي مظاهري

سر دبير :

دكتر محمدعلي مظاهري

آدرس :

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده، كدپستي: 1983963113

صندوق پستي :

19395-4716

تلفن :

29902366, 22431813 (021)

نمابر :

29902368 (021)

پست الكترونيكي :

jfr@sbu.ac.ir

 

 

عنوان نشريه

فصلنامه روان شناسي و علوم تربيتي

نوع نشريه :

فصلنامه

صاحب امتياز :

دانشگاه علامه طباطبايي

مدير مسئول :

دكتر محمود گلزاري

سر دبير :

دكتر علي دلاور

آدرس :

تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه همت، پرديس دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

 

 

عنوان نشريه

مجله علوم رفتاري

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

1324-2008

صاحب امتياز :

دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، مركز تحقيقات علوم رفتاري

مدير مسئول :

دكتر علي فتحي آشتياني

سر دبير :

دكتر علي فتحي آشتياني

آدرس :

تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، مركز تحقيقات علوم رفتاري

صندوق پستي :

546-19945

تلفن :

82482473 (021)

وب سايت :

http://www.jbs.ir/

 

 

عنوان نشريه :

مطالعات تربيتي و روان شناسي

نوع نشريه :

دو فصلنامه

كد ISSN :

1608-2842

صاحب امتياز :

دانشگاه فردوسي مشهد

مدير مسئول :

دكتر بختيار شعباني وركي

سر دبير :

دکتر بختيار شعباني وركي

آدرس :

مشهد، ميدان پارك ملت، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم تربيتي و روان شناختي، کدپستي: 9177948991

صندوق پستي :

1518

تلفن :

8803600 (0511)

نمابر :

8783012 (0511)

پست الكترونيكي :

jsep@um.ac.ir

وب سايت :

sepj.um.ac.ir

 

 

عنوان نشريه :

مجله علوم روانشناختي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

7462-1735

صاحب امتياز :

دكتر محمود منصور

مدير مسئول :

دكتر محمود منصور

سر دبير :

دكتر محمود منصور

آدرس :

تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان دوم، پلاك 25

پست الكترونيكي :

Irpsychoscience@yahoo.com


1. فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران   فارسي ، انگليسي

فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ايران
مدير مسئول: دكتر سيد احمد واعظى
سردبير: دكتر امير شعباني
محل انتشار: تهران (اين نشريه قبلا با نام انديشه و رفتار منتشر مي شده است)

 

2.  فصلنامه روانشناسي 

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر جواد اژه اي
سردبير: دكتر محمدكريم خداپناهي
محل انتشار: تهران

 

3فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي 

فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
مدير مسئول: دكتر احمدعلي فروغي ابري
سردبير: دكتر اصغر آقايي
محل انتشار: اصفهان  

 

  4. روانشناسي باليني 

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر معصومه خسروي
سردبير: دكتر پرويز آزاد فلاح
محل انتشار: سمنان

 

5. فصلنامه انديشه هاي نوين تربيتي                                      

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مدير مسئول: دكتر مهناز اخوان تفتي
سردبير: دكتر طيبه ماهرو زاده
محل انتشار: تهران  
                                                                                     

 

6.  فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختي   

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت معلم تهران قطب علمي روانشناسي استرس
مدير مسئول: دكتر محمد نقي فراهاني
سردبير: دكتر عليرضا مرادي
محل انتشار: تهران 

 

پژوهشهاي كاربردي روانشناختي7. 

دو  فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامعلي افروز
سردبير: دكتر محمد خداياري فرد
محل انتشار: تهران

 

8.  فصلنامه انديشه و رفتار 

فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي - واحد رودهن
مدير مسئول: دكتر فرخ لطفي كاشاني
سردبير: دكتر شهرام وزيري
محل انتشار: رودهن  

 

 

     فصلنامه پژوهش هاي تربيتي و روانشناختي 9.

فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان،‌دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مدير مسئول: دكتر رضا هويدا
سردبير: دكتر احمدرضا نصر
محل انتشار: اصفهان  

 

  10. فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني   فارسي، انگليسي

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول، سردبير: دكتر پريرخ دادستان
محل انتشار: تهران  

 

11.  فصلنامه روانشناسي شناختي   

فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت معلم تهران
مدير مسئول: دكتر محمدنقي فراهاني

(اين نشريه قبلا با نام روانشناسي و اطلاع رساني منتشر مي شده است.)

 

12. دوفصلنامه روانشناسی معاصر

دو فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر شهریار شهیدی

سردبیر : دکتر محمدعلی بشارت

 

13. نشریه بین المللی روانشناسی  (انگلیسی)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

سردبیر : دکتر حسین شکرکن

 

14. فصلنامه پژوهشهای روانشناختی

فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیار : دکتر رضا زمانی

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

 

15. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز

فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز
مدير مسئول:
دكتر منصور بيرامي
سردبير: دكتر اميرهوشنگ مهريار

 

16. فصلنامه روانشناسی کاربردی

فصلنامه علمی پژوهشی

صاحب امتیاز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول : دکتر حمیدرضا پوراعتماد

سردبیر: دکتر عصمت دانش

 

17. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامعلي افروز
سردبير: دکتر محمدعلی بشارت
محل انتشار: تهران

 

18. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن روانشناسی اجتماعی
مدير مسئول: دکتر مجید صفاری نیا
سردبير: دکتر محمود ایروانی
محل انتشار: تهران

Iranian journal of Clinical Psychology (IJCP

صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مدير مسئول: دکتر سید علی حسینی
سردبير: دکتر پروانه محمدخانی
محل انتشار: تهران

نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

چگونه در دام روانشناس نماها نیفتیم؟
چند نشانه که ثابت می‌کند، روان شما مشکل دارد
بهتر است با یک نفر حرف بزنی!
هورمون رشد چیست و چه رابطه ای با قد انسان دارد؟
اخبار کنکوری اضطراب بسیاری را برای داوطلبان ایجاد کرده است
داوطلبان آزمون دکتری خط شکن  کنکوری ها شدند+ عکس
کنترل روانشناختی والدین چگونه به شکست‌های تحصیلی و اجتماعی فرزندان منجر می شود؟
استفاده از رویکرد "ذهن آگاه" برای مقابله با ویروس کرونا
افسردگی در کودکان و راههای مقابله به آن
روش‌هایی برای درمان و کاهش استرس کنکور
از تیروئید تا افسردگی؛ چرا بی‌دلیل چاق می‌شویم؟
وقتی «نه» گفتن در ایام کرونا سخت می‌شود
انسانهاي شاد دنياي درونشان را ميسازند، انسانهاي غمگين دنياي بيرونشان را سرزنش ميكنند.