سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - 5 Dec 2023
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۴ / ۱۱:۴۹
کد مطلب: 32177
۱
کنکور ۹۴ در یک نگاه؛

آمار صندلی‌های خالی در ۵ گروه آزمایشی

هر ساله پس از اعلام نتایج اولیه کنکور، این بحث قدیمی به روز می شود که آیا با کوتاه شدن صف پشت کنکور بالاخره روزی کنکور حذف می شود و یا شیوه های کنونی پذیرش در دانشگاه ها بهترین راهکار موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و پنجمین کنکور سراسری پس از برگزاری آزمون در روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه و اعلام نتایج اولیه در ۳۰ تیرماه به نیمه راه خود رسیده است. روند ثبت نام، شرکت در آزمون و تعداد افراد مجاز در آزمون سراسری سال ۹۴ نشان می دهد که آمار داوطلبان در حال نزدیک شدن به آمار ظرفیت دانشگاه ها است.

آمار کلی از ثبت نام و تعداد افراد مجاز آزمون سراسری ۹۴

عنوانزنمرددرصد زندرصد مردجمع
تعداد ثبت نام کنندگان۵۱۶۴۸۹۳۶۱۵۸۱۵۸.۸۲۴۱.۱۸۸۷۸۰۷۰
تعداد کارت صادر شده و برگزاری آزمون۶۱۶۵۹۲۴۱۳۱۵۲۶۶.۰۰۳۴.۰۰۱۰۲۹۷۴۴
تعداد حاضران در جلسه آزمون۴۷۲۴۹۰۳۲۳۶۷۴۵۹.۳۵۴۰.۶۵۷۹۶۱۶۴
تعداد غایبان در جلسه آزمون۴۳۹۹۹۳۷۹۰۷۵۳.۷۲۴۶.۲۸۸۱۹۰۶
آمار افراد مجاز به انتخاب رشته۴۷۲۴۷۴۳۲۳۶۵۴۵۹.۳۵۴.۶۵۷۹۶۱۲۸

آمار داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۴ نسبت به آمار آزمون سراسری سال ۹۳ تعداد ۱۵۳۳۱۱ نفر، نسبت به آمار سال ۹۲ تعداد ۲۰۵۵۶۰ نفر، نسبت به آمار سال ۹۱ تعداد ۱۸۸۲۶۳ نفر، نسبت به آمار سال ۹۰ تعداد ۲۵۴۹۶۹ نفر و نسبت به آمار سال ۸۹ تعداد ۴۰۸۸۰۲ نفر کمتر و بیانگر یک روند کاهشی می باشد.

تعداد غایبان کنکور کم شده است

آمار شرکت کنندگان در آزمون نیز نشان می دهد که بر خلاف سال های گذشته که حدود ۲۰ درصد ثبت نام کنندگان غایب بودند، در این دوره ۹.۳۳ درصد غایب بودند و آمار واقعی شرکت کنندگان به تعداد خروجی دانش آموزان دبیرستانی نزدیک شده است.

وضعیت ترکیب جنسیتی در میان داوطلبان کنکور

ترکیب جنسیتی ثبت نام کنندگان و شرکت کنندگان در آزمون سراسری نیز نشان می دهد که همانطور که ۵۸.۸۲ درصد ثبت نام کنندگان را زنان و ۴۱.۱۸ درصد آنها را مردان تشکیل می دهند در جلسه کنکور هم همین ترکیب به ترتیب ۵۹.۸۸ درصد زنان و ۴۰.۱۲ درصد مردان اتفاق افتاده است.

آمار شرکت کنندگان در جلسه آزمون نیز نشان می دهد که بیشترین داوطلبان زن به ترتیب در گروه های هنر، زبان های خارجی و علوم تجربی هستند. مردان نیز به ترتیب در گروه های علوم ریاضی، علوم انسانی بیشترین داوطلب را داشته اند.

کنکوری که همه در آن مجاز شدند

همچنین پس از اعلام نتایج اولیه در ۳۰ تیرماه، مشخص شد که از تعداد ۷۹۶ هزار و ۱۶۴ داوطلب جلسه کنکور، تعداد ۷۹۶ هزار و ۱۲۸ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند. در واقع همه داوطلبان به جز ۳۶ نفر مجاز شده اند. در میان افرادی که مجاز به انتخاب رشته شده اند نیز تعداد ۴۷۲ هزار و ۴۷۴ نفر معادل ۵۹.۳۵ درصد زن و تعداد ۳۲۳ هزار و ۶۵۴ نفر معادل ۴۰.۶۵ درصد مرد هستند.

نکته ای که در آمارها اهمیت دارد، میزان ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها است. در حال حاضر دو شیوه پذیرش دانشجو وجود دارد. یک شیوه پذیرش بر اساس آزمون و دیگری شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) است.

۲ شیوه پذیرش

در شیوه پذیرش با آزمون، دانشجو بر اساس نمره آزمون شامل نمره آزمون با اعمال قطعی سوابق تحصیلی (۷۵ درصد نمره آزمون و حداکثر تا ۲۵ درصد سوابق تحصیلی دیپلم با تاثیر قطعی) و اولویت کدرشته محل های انتخابی و دیگر ضوابط پذیرفته می شود و در شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیز علاوه بر داوطلبان آزمون سراسری، افراد علاقه مند به شرط داشتن مدرک پیش دانشگاهی می توانند ثبت نام کنند.

دوره روزانه تنها ۱۲۸ هزار و ۵۱۶ ظرفیت دارد

بر اساس آمار موجود که در جدول زیر قابل مشاهده است، بیشترین ظرفیت پذیرش دانشجو به پذیرش با شهریه اختصاص دارد و ظرفیت دوره های روزانه دانشگاه ها که هم رقابت سنگین تری در آنها برقرار و هم از آموزش رایگان برخوردار است، تنها ۱۲۸ هزار و ۵۱۶ نفر است.

جدول ظرفیت در هر گروه آزمایشی به تفکیک دوره

گروه آزمایشیجمع ظرفیتروزانهنوبت دوم (شبانه)پیام نورمجازیفرهنگیانغیرانتفاعیپردیس خودگردان و ظرفیت مازاد۵۰۰ نفر مناطق محرومپذیرش متمرکزپذیرش نیمه متمرکز
علوم ریاضی و فنی۲۸۰۲۴۷۴۹۹۸۹۱۱۲۴۹۱۱۰۴۹۹۱۱۴۸۱۱۵۴۱۰۶۰۳۲-۲۲۶۲۷۹۴۸۲۷۶۵
علوم تجربی۲۲۷۲۲۰۵۳۹۲۹۶۷۹۱۱۱۶۱۰۱۶۸۴۲۴۷۷۴۴۹۱۵۲۲۱۱۱۱۲۲۲۳۴۶۸۳۷۵۲
علوم انسانی۲۱۹۲۱۵۱۷۹۱۵۴۰۰۱۱۷۴۹۳۰۴۶۸۲۶۳۷۱۹۱۵۱۴۵۶۸۲۱۸۵۲۱۶۹۴
هنر۱۸۱۹۶۳۳۰۵۶۱۵۶۳۷۰--۷۹۰۰-۶۱۸۱۲۸۶۸
زبان های خارجی۲۲۳۷۹۳۳۷۸۷۵۳۱۲۸۵۰-۱۹۳۵۲۰۰-۵۲۲۳۷۹-
جمع کل۷۶۷۲۵۷۱۲۸۵۱۶۲۳۴۰۹۴۲۰۷۰۰۲۳۰۰۶۴۶۱۱۸۳۱۹۸۲۲۵۶۴۱۷۷۶۱۹۷۸۵۲۷۹

 بیشترین و کمترین دوره های پذیرنده دانشجو

بیشترین ظرفیت پذیرش با تعداد ۴۲۰ هزار و ۷۰۰  نفر به دانشگاه پیام نور و کمترین ظرفیت به پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد با ۲ هزار و ۲۵۶ نفر اختصاص دارد. ظرفیت پذیرش در دوره نوبت دوم ۲۳ هزار و ۹۰۴ نفر، در دوره مجازی ۲ هزار و ۳۰۰ نفر، در دانشگاه فرهنگیان ۶ هزار و ۴۶۱ نفر و در دوره های غیرانتفاعی ۱۸۳ هزار و ۱۹۸ نفر است.

در میان گروه های آزمایشی نیز علوم ریاضی و فنی با ۲۸۰ هزار و ۲۴۷ نفر بیشترین ظرفیت و گروه هنر با ۱۸ هزار و ۱۹۶ نفر کمترین میزان ظرفیت را دارند.

جدول مقایسه ای میان آمار داوطلبان مجاز و ظرفیت در هر گروه آزمایشی

گروه آزمایشیجمع ظرفیتجمع آمار داوطلبان مجازصندلی خالی
علوم ریاضی و فنی۲۸۰۲۴۷۱۶۷۸۴۹۱۱۲۳۹۸
علوم تجربی۲۲۷۲۲۰۴۵۲۱۲۰-
علوم انسانی۲۱۹۲۱۵۱۶۰۸۹۲۵۸۳۲۳
هنر۱۸۱۹۶۹۲۸۱۸۹۱۵
زبان های خارجی۲۲۳۷۹۵۹۸۶۱۶۳۹۳
جمع کل۷۶۷۲۵۷۷۹۶۱۲۸۱۹۶۰۲۹

بررسی آماری این جدول نشان می دهد که با توجه به ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه های کشور، با پدیده صندلی خالی در چهار گروه آزمایشی مواجه هستیم و تنها گروه علوم تجربی به دلیل بالا بودن تعداد شرکت کننده و کم بودن ظرفیت، صندلی خالی ندارد. 

نکته حائز اهمیت کیفیت این صندلی های خالی است. هنوز هم رقابت اصلی بر سر دانشگاه های بزرگ و رشته های پرطرفدار است. در حالی که به طور نمونه در گروه ریاضی از ظرفیت ۲۸۰ هزار و ۲۴۷ نفری ممکن است ۱۱۲ هزار و ۳۹۸ ظرفیت آن خالی بماند اما در همین گروه میزان پذیرش در دوره روزانه که بدون شهریه و مشمول آموزش رایگان است تنها ۴۹ هزار و ۹۸۹ نفر درج شده که محل اصلی رقابت داوطلبان است. 

در واقع اصلی ترین بخش صندلی های خالی به بخش های غیررقابتی اختصاص دارد و همانطور که دکتر خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری کنکور ۹۴ اشاره کرد با روند پیش رو، کاهش داوطلبان و خالی ماندن ظرفیت به نظر می رسد که بخش غیردولتی به همراه دانشگاه آزاد باید به سمت تجمیع دوره ها و بازنگری در رشته ها پیش بروند. 

استان تهران در صدر برترین های کنکور

بررسی آماری دیگری نیز نشان می دهد که در میان ۳۶ نفر برتر کنکور سراسری سال ۹۴ استان تهران با ۱۰ نفر بیشترین برگزیده را دارد. پس از استان تهران، استان فارس با ۶ نفر، استان اصفهان با ۵ نفر و استان یزد با ۵ نفر در رتبه های بعدی قرار دارند. کرج، قم، بابلسر، زاهدان، ارومیه، لنگرود، تبریز، بیرجند، نور و اردبیل هر کدام با یک نفر، در میان برگزیدگان کنکور قرار گرفته اند.

صف پشت کنکور شکست 

با توجه به اینکه امسال تقریبا همه مجاز به انتخاب رشته شدند و امکان ورود به دانشگاه صرف نظر از شرایط هر رشته تقریبا برای همه فراهم شده است، می توان گفت دیگر صف پشت کنکور شکسته شد.

بر اساس قانون مصوب سنجش و پذیرش در دانشگاه های مصوب مجلس، ظرفیت دانشگاه ها باید به سمتی پیش برود که ۸۵ درصد ورودی دانشگاه ها از طریق پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باشد. اکنون این میزان تا ۷۵ درصد محقق شده است و با پیشرفت این روند می توان امیدوار بود که افرادی که دغدغه رشته و دانشگاه خاصی را ندارند و تنها بر حسب علاقه، خواهان ادامه تحصیل هستند به راحتی وارد دانشگاه شوند. 

کنکور اما هنوز هم برای برخی از دانش آموزان یک سد و دغدغه محسوب می شود. شرایط فرهنگی و اجتماعی و وجهه برخی از رشته های دانشگاهی هنوز هم از اهمیت خاصی برخوردار است . به نظر می رسد سهولت در ورود به دانشگاه ها و محدود شدن رقابت در برخی رشته ها می تواند تا حد زیادی به دانش آموزان برای انتخاب راه آینده شان کمک کند. 

زهره بال

نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

فواید مشاوره روانشناسی
وسواس شده اید اگر این نشانه ها را دارید!
انواع هوش/ 16روش برای باهوش‌تر شدن
لینک ثبت‌نام و دریافت دفترچه آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران
فتحی آشتیانی:  آزمون صلاحیت حرفه‌ای نیاز به مطالعه هیچ منبعی ندارد
درخواست حذف مصاحبه نظام روانشناسی برای دریافت پروانه اشتغال!!
پیامد روانیِ جست‌وجوی موفقیت به‌ جای شادمانی
این ۶ سوال را قبل از خواب از فرزندتان بپرسید
چرایی خونسردی آدم‌ها با بالارفتن سن
خواب کمتر از ۵ساعت در شبانه‌روز چه بلایی سر ما می‌آورد؟
هر فعالیتی حتی خوابیدن سالم‌تر از نشستن است
افسردگی شدید در کمین این افراد
کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد هرگز رهایتان نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.