کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

كنكاش ذهني پلي به سوي موفقيت

12 خرداد 1390 ساعت 17:53


خودشناسي و كنكاش در لايه‌هاي دروني ذهن از جمله عواملي است كه افرادرا به پله‌هاي موفقيت نزديك مي‌كند. به عقيده محققان، توجه به انگيزه‌هاي دروني، آمال، رؤيا، خواسته‌ها و افكار و بال و پردادن آنها باعث مي‌شود تا افراد بيشتر به مرزهاي خودشناسي نزديك شده و به كنكاش دروني بپردازند. خودشناسي سبب مي‌شود تا فرد بيشتر به نيازهايش پي برده و علايق، رفتارها و انگيزه‌هايش را تحت كنترل درآورد. افزايش عزت نفس و بهبود روابط اجتماعي در سايه كنكاش در ذهن و توجه به نيازهاي فردي افزايش پيدا مي‌كند. انسان همانند پازلي به هم ريخته است كه فرد با خودشناسي به جست‌وجوي قطعات از هم پاشيده وجودي خود پرداخته و آنها را در يكديگر قرار مي‌دهد تا تصويري از موفقيت رسم شود و آرزوها تحقق پيدا كند. در واقع انسان كاشف وجود خود بوده و اگرچه ممكن است در اين راه متحمل سختي و خستگي شود، اما مسيري كه در انتها پيش روي او قرار خواهد گرفت جاده موفقيت خواهد بود.


کد مطلب: 3322

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/3322/كنكاش-ذهني-پلي-سوي-موفقيت

میگنا
  https://www.migna.ir