کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

رشد سلول‌های عاطفی در گروه‌های اجتماعی

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران , 9 دی 1394 ساعت 8:50

شرکت در گروه‌های اجتماعی همراه با خانواده و یا غریبه سبب رشد سلول‌های مغزی قسمت عواطف می‌شود.


کریسمس کلمات صلح بر روی زمین و حسن نیت انسان‌ها نسبت به همدیگر است و این مطالب را روان‌شناسان تأکید کرده که برای تفاهم با افراد پیرامون خود باید یک حس غریبی از بین برود.

گریت هین عصب شناس و روان‌شناس دانشگاه زوریخ سوئیس می‌گوید، یک سری سیگنال‌های یادگیری در سلول‌های مغزی در افراد غریبه ایجاد می‌شود که می‌تواند همــــــدلی را افزایش و توانایی درک احساسات و تجربیات جدید برای آن فرد و دیگر افراد ایجاد کند.

هین و همکارانش به تازگی یافته‌های خود را در مجموعه مقالات آکادمی علوم منتشر کرده‌اند و به این نتایج دست یافتند که همدردی و شفقت نیز به غریبه‌ها چه از یک ملیت و یا از دیگر کشورها سبب کاهش چشمگیر درگیری‌های اجتماعی می‌شود.

براساس مطالعه دکتر هین در گروه افرادی که مورد آزمایش قرار گرفتند که یک گروه از آشنایان جامعه و دیگر گروه از افراد غریبه با ملیت‌های مختلف بودند پس از یک شوک دردناک، با انجام صحبت‌های همدلانه، سلول‌های مغزی پاسخ مثبتی در افرادی که آشنا بودند مشاهده شد.


کد مطلب: 34856

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/34856/رشد-سلول-های-عاطفی-گروه-های-اجتماعی

میگنا
  https://www.migna.ir