کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مهدی ملک محمد

در ستایش شجاعت آتش‌نشانانی که به دل پلاسکو زدند

1 بهمن 1395 ساعت 18:26

ماجرای تأسف‌بار ریزش ساختمان پلاسکو در نتیجه آتش‌سوزی اولیه، روایت‌های مختلفی را در دل خود جای داد. روایت اول، اما، برای آتش‌نشانانی بود که بی‌باکانه به دل آتش زدند و برخی از آن‌ها در زیر آوار این ساختمان ماندند. شاید زنده، شاید... . اما چه چیز این آتش‌نشانان را به دل حادثه‌ای که خبر نمی‌کند، می‌اندازد؟ پاسخ روان‌شناسی، شجاعت است.


میگنا: ماجرای تأسف‌بار ریزش ساختمان پلاسکو در نتیجه آتش‌سوزی اولیه، روایت‌های مختلفی را در دل خود جای داد. روایت اول، اما، برای آتش‌نشانانی بود که بی‌باکانه به دل آتش زدند و برخی از آن‌ها در زیر آوار این ساختمان ماندند. شاید زنده، شاید… .

اما چه چیز این آتش‌نشانان را به دل حادثه‌ای که خبر نمی‌کند، می‌اندازد؟ پاسخ روان‌شناسی، شجاعت است.

شجاعت چیست؟

تعریف شجاعت

از شجاعت، تعاریف مختلفی ارائه شده است. برخی از این تعریف‌ها را که از سوی روان‌شناسان مطرح شده است، مرور می‌کنیم:

جنبه‌های شجاعت

فضیلت شجاعت (که یکی از شش فضیلت مثبت در روان‌شناسی مثبت‌گرا است)، دربردارنده چهار صفت است:

این بود روایتی کوتاه و روان‌شناختی از آن‌چه امروز آتش‌نشانان شجاع حادثه پلاسکو را به زیر آوار کشانده است.

 

مهدی ملک محمد
سپیده دانایی


کد مطلب: 39804

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/39804/ستایش-شجاعت-آتش-نشانانی-دل-پلاسکو-زدند

میگنا
  https://www.migna.ir