جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - 1 Dec 2023
تاریخ انتشار :
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ / ۱۳:۰۱
کد مطلب: 42318
۰

رتبه بندی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعلام شد

به گزارش میگنا این رتبه بندی با  تبیین شاخص های جدید و استفاده بهینه از شاخص های بین المللی انجام شده است. در این روش نوین شاخص های ارزشیابی ارتقاء کیفی پیدا کرده است و توان رقابتی دانشگاه های علوم پزشکی در عرصه های جهانی با رشد و افزایش بهره وری ساختارهای تحقیقاتی علوم پزشکی همراه شده است.

از جمله ویژگی های جدید این رتبه بندی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۹۵ این است که در خصوص هر تیپ دانشگاهی دو گزارش رتبه بندی، یکی بر اساس شاخص های کلی و دیگری بر اساس شاخص های حیطه تولید علم ارائه شده است.

گزارشی نیز بدون در نظر گرفتن تیپ دانشگاهی و صرفا بر اساس شاخص های ارزشیابی حاصل از فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها ارائه شده است تا دانشگاههای علوم پزشکی جایگاه واقعی خود را در پژوهش کشور مشاهده کنند.

در این رتبه بندی مرزهای تیپ دانشگاهی برداشته شده و هر دانشگاه، جایگاه و امتیاز مربوط به هر شاخص را در مقایسه با تمامی دانشگاهها مشاهده می کند. این رتبه بندی هم به صورت شاخص های کلی ( تولید علم – ساختار ) و هم بر اساس شاخص های حیطه تولید علم صورت گرفته است.

مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت این گزارش را تهیه و منتشر کرده است.

محورهای تولید علم شامل برونداد پژوهشی (مقالات نمایه شده در پایگاه های ISI، PubMed و اسکوپوس)، مقالات منتشر شده در ۲۵ درصد برتر نشریات، تعداد مقالات منتشر شده با همکاری های بین المللی، رهبری در پژوهش، نسبت تعداد کل مقالات به تعداد هیات علمی، تعداد استنادات در سال ۲۰۱۶ به مقالات منتشر شده سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بر اساس پایگاه اسکوپوس، تعداد استنادات در سال ۲۰۱۶ به مقالات منتشر شده سال ۲۰۱۶ بر اساس پایگاه اسکوپوس و شاخص H است.

محورهای ساختار شامل زیرساخت پژوهش، نیروی انسانی، تحقیقات دانشجویی و اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی است.

بر اساس نتایج ارزشیابی سال ۹۵ دانشگاه های علوم پزشکی، تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه های ISI، PubMed و اسکوپوسدر سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ در دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ترتیب دارای رشدی معادل ۵۲ درصد، ۲۳ درصد و ۳۸ درصد بوده است که بیشترین رشد تعداد مقالات در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه اتفاق افتاده است (۸۸ درصد رشد در پایگاه ISI و ۳۴ درصد در پایگاه PubMed و ۷۵ درصد در پایگاه اسکوپوس).

در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو تعداد مقالات نمایه شده در سال ۲۰۱۶ در پایگاه های ISI و PubMed و اسکوپوس نسبت به سال ۲۰۱۵ به ترتیب دارای رشدی معادل ۶۰ درصد، ۱۸ درصد و ۳۸ درصد بوده اند که این درصد رشد در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک جهت پایگاه های ISI و PubMed و اسکوپوس به ترتیب ۴۵ درصد، ۲۳ درصد و ۳۲ درصد محاسبه شده است.

تعداد کتب نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در سال ۲۰۱۶ تعداد ۷۰ عنوان بوده است و تعداد یک هزار و ۴۰ خلاصه مقاله نیز در پایگاه های ISI و اسکوپوس نمایه شده اند.

تعداد مقالات منتشر شده در ۲۵ درصد برتر نشریات علوم پزشکی کشور (Q۱ طبق گزارش Scimago) در سال ۲۰۱۶ در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک، دو و سه به ترتیب ۳ هزار و ۲۴۶، یک هزار و ۳۶ و ۳۵۸ مقاله بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ دارای رشدی معادل ۵۱.۲ درصد است.

تعداد مقالات منتشر شده بین المللی نیز در سال ۲۰۱۶ دارای رشدی معادل ۴۵ درصد نسبت به سال ماقبل خود بوده است. نسبت مقاله به هیات علمی در سال ۲۰۱۶ در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک ۲.۱۳ و این نسبت در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو و سه به ترتیب ۱.۳۱ و ۱.۲۱ بوده است.

از لحاظ تعداد ارجاعات در سال ۲۰۱۶ به مقالات منتشر شده ۲۰۱۶ - ۲۰۱۲ در پایگاه اسکوپوس، نتایج بیانگر آن است که میانگین رشد ارجاعات در دانشگاه های علوم پزشکی کشور حدود ۵۸ درصد بوده است.

این در حالی است که تعداد ارجاعات در سال ۲۰۱۶ به مقالات منتشر شده در همان سال بیش از دو برابر شده است.

در خصوص شاخص های مربوط به حیطه ساختار که به لحاظ کمی تنها حدود ۲۰ درصد از امتیاز ارزشیابی را به خود اختصاص داده اند اما به لحاظ کیفی نیازمند توجه ویژه به خصوص در مورد برخی شاخص ها مانند نیروی انسانی و اخلاق هستند.

در ارزشیابی سال ۹۵، مقالات برگشت داده شده (retract) شده از لیست مقالات دانشگاه های علوم پزشکی حذف شده است.

در ارزشیابی سال ۹۵ انستیتو پاستور ایران از لیست دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو حذف و با پژوهشکده های علوم پزشکی کشور به صورت پایلوت رقابت خواهد کرد.

جدول رتبه بندی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور در سال ۹۵

رتبه دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
۱ تهران ۱۹۷۹.۲۵
۲ شهید بهشتی ۱۲۳۲.۳۷
۳ تبریز ۹۵۶.۳۵
۴ مشهد ۹۵۳.۰۲
۵ ایران ۸۹۱.۵۶
۶ شیراز ۸۸۸.۶۰
۷ اصفهان ۸۷۶.۴۲
۸ اهواز ۵۸۸.۴۸
۹ کرمان ۵۶۵.۵۴

جدول رتبه بندی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو کشور در سال ۹۵

رتبه دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل رتبه دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
۱ مازندران ۱۶۶۶.۳۰ ۱۳ اراک ۶۹۰.۷۸
۲ کرمانشاه ۱۴۱۳.۲۷ ۱۴ بابل ۶۵۷.۰۵
۳ بقیه الله ۱۳۱۴.۷۹ ۱۵ سمنان ۶۴۸.۵۸
۴ تربیت مدرس ۱۰۶۶.۰۱ ۱۶ زنجان ۶۳۷.۲۶
۵ همدان ۱۰۳۶.۹۸ ۱۷ کاشان ۶۰۹.۰۳
۶ علوم بهزیستی ۹۴۱.۹۱ ۱۸ هرمزگان ۵۶۷.۹۱
۷ زاهدان ۸۷۳.۷۷ ۱۹ قزوین ۵۰۴.۳۳
۸ شهید صندوقی یزد ۸۷۲.۱۰ ۲۰ رفسنجان ۴۶۱.۸۰
۹ ارومیه ۸۰۳.۳۱ ۲۱ اردبیل ۳۸۴.۳۸
۱۰ لرستان ۷۸۶.۶۴ ۲۲ بیرجند ۳۶۱.۷۳
۱۱ گلستان ۷۷۵.۰۲ ۲۳ شاهد ۳۵۲.۷۴
۱۲ گیلان ۷۱۴.۷۲  

جدول رتبه بندی پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تیپ سه کشور در سال ۹۵

رتبه دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل رتبه دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
۱ شهرکرد ۱۷۷۴.۵۵ ۱۳ جهرم ۴۶۱.۳۷
۲ کردستان ۱۳۸۵.۲۴ ۱۴ نیشابور ۴۵۷.۸۶
۳ البرز ۱۰۸۳.۴۴ ۱۵ خراسان شمالی ۴۴۴.۹۴
۴ قم ۷۸۸.۳۴ ۱۶ آبادان (دانشکده) ۳۴۱.۱۵
۵ زابل ۷۸۳.۸۹ ۱۷ مراغه (دانشکده) ۳۳۸.۴۲
۶ بوشهر ۷۴۶.۲۱ ۱۸ بم ۳۲۷.۹۶
۷ ایلام ۷۳۸.۱۲ ۱۹ دزفول ۲۵۴.۲۲
۸ شاهرود ۷۱۰.۱۵ ۲۰ بهبهان (دانشکده) ۱۹۹.۱۸
۹ فسا ۶۸۹.۶۵ ۲۱ جیرفت ۱۹۷.۱۸
۱۰ سبزوار ۶۵۴.۹۰ ۲۲ تربت حیدریه ۱۹۴.۷۶
۱۱ یاسوج ۵۶۷.۹۷ ۲۳ ساوه (دانشکده) ۱۸۸.۴۸
۱۲ گناباد ۵۴۸.۳۶  
منبع: خبرگزاری مهر
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

وسواس شده اید اگر این نشانه ها را دارید!
انواع هوش/ 16روش برای باهوش‌تر شدن
لینک ثبت‌نام و دریافت دفترچه آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران
فتحی آشتیانی:  آزمون صلاحیت حرفه‌ای نیاز به مطالعه هیچ منبعی ندارد
درخواست حذف مصاحبه نظام روانشناسی برای دریافت پروانه اشتغال!!
پیامد روانیِ جست‌وجوی موفقیت به‌ جای شادمانی
این ۶ سوال را قبل از خواب از فرزندتان بپرسید
چرایی خونسردی آدم‌ها با بالارفتن سن
خواب کمتر از ۵ساعت در شبانه‌روز چه بلایی سر ما می‌آورد؟
هر فعالیتی حتی خوابیدن سالم‌تر از نشستن است
افسردگی شدید در کمین این افراد
جزئیات برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران
طوری زندگی كن كه اسمت با جسمت زیر خاك نرود