چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ - 29 Jun 2022
تاریخ انتشار :
جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ / ۰۸:۵۲
کد مطلب: 42452
۲

اسامی ۴۲۴ جانباخته زلزله استان کرمانشاه اعلام شد

اسامی ۴۲۴ جانباخته زلزله استان کرمانشاه اعلام شد
میگنا: به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد جوازهای دفن صادر شده توسط اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به 433 نفر رسیده است و از این تعداد اسامی 424 نفر آن ها به شرح زیر است؛
 
ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت شهر
1 عبداله محمودی فتاح مذکر ازگله
2 امیر یوسفی   مذکر ازگله
3 عطیه رسولیان   مونث ازگله
4 مانی صوفی رشید مذکر ازگله
5 رشید صوفی   مذکر ازگله
6 خداکرم ده بالایی محمدباقر مذکر ازگله
7 ژوان صالحی فاضل مونث تازه آباد
8 ولی محمودی علی مذکر ثلاث باباجانی
9 کافیه امیرخانی پور علی مونث ثلاث باباجانی
10 کافیه احمدی علی مونث ثلاث باباجانی
11 حسن امامی   مذکر ثلاث باباجانی
12 عزیز مریدی مصطفی مذکر ثلاث باباجانی
13 خاصیه مرادی رحیم مونث ثلاث باباجانی
14 فلاح میری   مذکر ثلاث باباجانی
15 تارا رضایی عابد مونث ثلاث باباجانی
16 پوریا ملکی بهرام مذکر ثلاث باباجانی
17 مهیار بدری غریب مونث ثلاث باباجانی
18 خاتون فیضی فرج مونث ثلاث باباجانی
19 خورشید احمدی محمود مونث ثلاث باباجانی
20 اسد مرادی   مذکر سرپلذهاب
21 داریوش مرادی   مذکر سرپلذهاب
22 مجهول الهویه     مذکر سرپلذهاب
23 صورت حیدری نورمحمد مونث سرپلذهاب
24 جواد نوری نژاد محمد مذکر سرپلذهاب
25 یداله زارعی کاک حسن مذکر سرپلذهاب
26 حسین علیخانی علی مذکر سرپلذهاب
27 ریحانه راستی فرد خدانظر مونث سرپلذهاب
28 فریحا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
29 صدریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
30 سوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
31 افسانه عزیزی گاوچالی جهانبخش مونث سرپلذهاب
32 شوکت سلیمانی   مونث سرپلذهاب
33 زیبا حقگو راد احمد مونث سرپلذهاب
34 کاک احمد طهماسبی عزیز مذکر سرپلذهاب
35 پرنیا کریمی رضا مونث سرپلذهاب
36 کردار اعظمی عزیز مذکر سرپلذهاب
37 جیران باک کلبعلی مونث سرپلذهاب
38 سیدایرج حسینی سیدخلیل مذکر سرپلذهاب
39 محمد محمودی عظیم مذکر سرپلذهاب
40 خاور یوسفی علی مونث سرپلذهاب
41 علی طهماسبی کاک احمد مذکر سرپلذهاب
42 بنیامین برزگر کریم مذکر سرپلذهاب
43 پروین کامرانی احمد مونث سرپلذهاب
44 بهاره طهماسبی علی مونث سرپلذهاب
45 سما برزگر کریم مونث سرپلذهاب
46 عایشه حیدری احمد مونث سرپلذهاب
47 ماردین یوسفی عبداله مذکر سرپلذهاب
48 نازنین رنجبر مهدی مونث سرپلذهاب
49 غزاله آوند قاسم مونث سرپلذهاب
50 کریم برزگر ولی مذکر سرپلذهاب
51 عبداله یوسفی علی مذکر سرپلذهاب
52 فوزیه مرادپور جمشید مونث سرپلذهاب
53 سید ابراهیم حسینی سیدرحمت مذکر سرپلذهاب
54 لیلا محمدیان مراد مونث سرپلذهاب
55 حمید دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
56 دیار کرمی آیدا مذکر سرپلذهاب
57 نوید کرمی امید مذکر سرپلذهاب
58 گلزار میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
59 لیلا میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
60 مهوش رستمی محمد مونث سرپلذهاب
61 حسنا حیدری احمد مونث سرپلذهاب
62 آیدا حیدری حسن مونث سرپلذهاب
63 خاور پالانی جافی حسن مونث سرپلذهاب
64 سینا یزدان شناس محمد مذکر سرپلذهاب
65 ثنا یزدان شناس محمد مونث سرپلذهاب
66 علایی کرمی   مونث سرپلذهاب
67 صدیقه قنبری   مونث سرپلذهاب
68 قمر مرادی   مونث سرپلذهاب
69 سلطنت ایوانی   مونث سرپلذهاب
70 هدی حسینی قادری حبیب اله مونث سرپلذهاب
71 عبدالقادر عزیزی حبیب مذکر سرپلذهاب
72 میثم هاشمی   مذکر سرپلذهاب
73 گودرز رضایی   مذکر سرپلذهاب
74 حسین یاری   مذکر سرپلذهاب
75 حبیب اله حسینی قادری حسن مذکر سرپلذهاب
76 احسان هاشمی   مذکر سرپلذهاب
77 هستی بایسته علی مونث سرپلذهاب
78 فهیمه بابایی ؟ مونث سرپلذهاب
79 مهیا احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
80 هستی احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
81 جلیل فریفته عبداله مذکر سرپلذهاب
82 محمدرضا شهیدی جهانگرد مذکر سرپلذهاب
83 حسینعلی پالانی   مذکر سرپلذهاب
84 حسینعلی خانی علی مذکر سرپلذهاب
85 حوری زاد پالانی جافی عبدالعلی مونث سرپلذهاب
86 امیرحسین رضایی میثم مذکر سرپلذهاب
87 زینب محمدی نادر مونث سرپلذهاب
88 سلیمان کریمی یارکرم مذکر سرپلذهاب
89 علی محمدی محمود مذکر سرپلذهاب
90 روژان کرمی یاسین مذکر سرپلذهاب
91 روژین کرمی یاسین مونث سرپلذهاب
92 نصرت محمدی پاتاق محمدعلی مذکر سرپلذهاب
93 اسماعیل بابایی اصیل عبداله مذکر سرپلذهاب
94 یوسف حیدری حسن مذکر سرپلذهاب
95 فروزان ملکی کرم بیگ مونث سرپلذهاب
96 ناهید مرادبیگی جهانبخش مونث سرپلذهاب
97 بتول حسنخانی حسن مونث سرپلذهاب
98 نسرین احمدی میرزاداد مونث سرپلذهاب
99 ایوب اسپری حسین مذکر سرپلذهاب
100 یوسف اسپری علی مذکر سرپلذهاب
101 نگار اسپری قباد مونث سرپلذهاب
102 نرگس اسپری قباد مونث سرپلذهاب
103 روژین اسپری علی مونث سرپلذهاب
104 عصرین اسپری علی مونث سرپلذهاب
105 نسرین احمدی میرزا  مونث سرپلذهاب
106 مصیب مرادبیگی جبار مذکر سرپلذهاب
107 عزیز صفری فارض مذکر سرپلذهاب
108 اله بخش شمسی کلبعلی مذکر سرپلذهاب
109 خانم رمضانی امین مونث سرپلذهاب
110 ابراهیم احمدی میرزامراد مذکر سرپلذهاب
111 القاص نظری مجید مذکر سرپلذهاب
112 تانیا نظری تیمور مونث سرپلذهاب
113 فرشته نظری کاکاخاص مونث سرپلذهاب
114 سهیل حسینی ابراهیم مذکر سرپلذهاب
115 آرمیتا حسنی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
116 مرضیه حسینی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
117 نرگس پالانی جافی ولی مونث سرپلذهاب
118 محمد سهرابی رئوف مذکر سرپلذهاب
119 عابدین مرادی اسفندیار مذکر سرپلذهاب
120 هاجر رحیمی حجت مونث سرپلذهاب
121 فرزانه یادگاری احمد مونث سرپلذهاب
122 خسرو قادری عبدالرحمن مذکر سرپلذهاب
123 احمد پالانی جافی عبدالکریم مذکر سرپلذهاب
124 النا کرم مهدی مونث سرپلذهاب
125 محمدپارسا احمدی علی مذکر سرپلذهاب
126 راحله بخشی محمدمراد مونث سرپلذهاب
127 مرادحاصل فریفته جلیلی مذکر سرپلذهاب
128 نهیه محمودی کریم مونث سرپلذهاب
129 کورش زارعی یداله مذکر سرپلذهاب
130 جواد نوری محمد مذکر سرپلذهاب
131 یداله زارعی کاکاحسن مذکر سرپلذهاب
132 النا زارعی ستار مونث سرپلذهاب
133 پروانه جوانمیری خدامراد مونث سرپلذهاب
134 فریبا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
135 صوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
136 فاطمه مومنی محسن مونث سرپلذهاب
137 دنیا بابایی یونس مونث سرپلذهاب
138 حقمراد بابایی علیمراد مذکر سرپلذهاب
139 محسن نقدی حسین مذکر سرپلذهاب
140 مهسا بسامی   مونث سرپلذهاب
141 محمدطاها ؟   مذکر سرپلذهاب
142 محمدپارسا ؟   مذکر سرپلذهاب
143 سیروس بری علی مذکر سرپلذهاب
144 بکزاده امیدی ملک علی مونث سرپلذهاب
145 رحیم یاراحمدی عبدالقادر مذکر سرپلذهاب
146 مهتاب خدادادی علیمراد مونث سرپلذهاب
147 حمید رضایی بیابانی احمد مذکر سرپلذهاب
148 عماد زارع حبیب  مذکر سرپلذهاب
149 حمزه الیاسی فاضل مذکر سرپلذهاب
150 حسام الیاسی حاجیمراد مذکر سرپلذهاب
151 هستی الیاسی حاجیمراد مونث سرپلذهاب
152 سهیلا عباسی حبیب اله مونث سرپلذهاب
153 علی مهرابی حسن مذکر سرپلذهاب
154 پگاه رستمی کویار مونث سرپلذهاب
155 فاطیما رضایی میثم مونث سرپلذهاب
156 شکر مرادی عبداله مونث سرپلذهاب
157 شیما محمد شاپور مونث سرپلذهاب
158 مهناز ویسی شمس اله مونث سرپلذهاب
159 جوهر بهرک روضان مذکر سرپلذهاب
160 داراب دارابی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
161 شمسی زنگنه بکمراد مونث سرپلذهاب
162 گرجی پالانی علی مونث سرپلذهاب
163 دانا حسینی قادری حبیب اله مذکر سرپلذهاب
164 پژمان عزیزی بهرام مذکر سرپلذهاب
165 سهیلا عزیزی خدایار   مونث سرپلذهاب
166 فریبا جاسمی صیداحمد مونث سرپلذهاب
167 طوبی باقری   مونث سرپلذهاب
168 فاطمه جاودان   مونث سرپلذهاب
169 وهاب کرمپور   مذکر سرپلذهاب
170 آرمتین ویسی ؟ مذکر سرپلذهاب
171 یونس شکربیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
172 آراد ناصری شیرزاد مذکر سرپلذهاب
173 فرشته رستمی ایاز مونث سرپلذهاب
174 شیرزاد ناصری شیرخان مذکر سرپلذهاب
175 قباد محمدی محمدعلی مذکر سرپلذهاب
176 یداله قادری ابراهیم مذکر سرپلذهاب
177 زینب ابراهیمی احسان مونث سرپلذهاب
178 سحر احمدی جواد مونث سرپلذهاب
179 امیرعلی رستمی سلیم مذکر سرپلذهاب
180 کوکب دارابی مصطفی مونث سرپلذهاب
181 فرشته دانهشته محی الدین مونث سرپلذهاب
182 علی احمدی اسحق مذکر سرپلذهاب
183 عبدالوهاب   احمد مذکر سرپلذهاب
184 علی احمدی وهاب مذکر سرپلذهاب
185 بشرا مرادی امین مونث سرپلذهاب
186 هاجر آزادی   مونث سرپلذهاب
187 امین مرادی   مذکر سرپلذهاب
188 نبی محمدی شاپور مذکر سرپلذهاب
189 ربابه حیان اسماعیل مونث سرپلذهاب
190 رضا شهسواری همه ویس مذکر سرپلذهاب
191 جلیل قدمی کاکامراد مذکر سرپلذهاب
192 ؟ شفیعی علی جان ؟ سرپلذهاب
193 شوکت بادپران حیدر مونث سرپلذهاب
194 غزاله صمدی کاکاعبداله مونث سرپلذهاب
195 مریم  حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
196 مینا قهرمانی فارس مونث سرپلذهاب
197 باربد دانایی طوس مراد مذکر سرپلذهاب
198 عصمت سهرابی رستم مونث سرپلذهاب
199 احمد رحمانی   مذکر سرپلذهاب
200 آکار الیاسی عبداله مذکر سرپلذهاب
201 عبداله الیاسی خداداد مذکر سرپلذهاب
202 لیمو خانلری   مونث سرپلذهاب
203 کسری ویسی   مذکر سرپلذهاب
204 ارشیا ویسی   مذکر سرپلذهاب
205 رئوف محمدی   مذکر سرپلذهاب
206 فاطمه عزیزی   مونث سرپلذهاب
207 ؟ کرمی برزو ؟ سرپلذهاب
208 برزو کرمی نادر مذکر سرپلذهاب
209 صورت ایران دوست   مونث سرپلذهاب
210 سمیه ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
211 اسوه مرادی امین مونث سرپلذهاب
212 نگار ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
213 احمد ایران دوست نادر مذکر سرپلذهاب
214 حسین ایران دوست احمد مذکر سرپلذهاب
215 شربت نظری احمد مونث سرپلذهاب
216 صلاح الدین   شهباز مذکر سرپلذهاب
217 نرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
218 شرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
219 حسن محمدی صالح مذکر سرپلذهاب
220 قدرت یزدانی قاسم مذکر سرپلذهاب
221 اکرم سنجابی حسین مونث سرپلذهاب
222 مینو مرادی شاهپور مونث سرپلذهاب
223 کیومرث فریادی فرهاد مذکر سرپلذهاب
224 زهرا رضایی   مونث سرپلذهاب
225 انصار قنبری کلاش سامان مذکر سرپلذهاب
226 نسرین کرمی شمس اله مونث سرپلذهاب
227 صدیقه ویسی احمد مونث سرپلذهاب
228 ماردین امیری نوذر مذکر سرپلذهاب
229 نیلوفر رحیمی نادر مونث سرپلذهاب
230 لیلا محمدویسی عبداله مونث سرپلذهاب
231 ابراهیم محمودیان   مذکر سرپلذهاب
232 مرادحاصل امیدی   مذکر سرپلذهاب
233 احمدعلی احمدی درویشعلی مذکر سرپلذهاب
234 پرویز مریدی مجید مذکر سرپلذهاب
235 علی بابا ویسی علی بگ مذکر سرپلذهاب
236 عبدالرحیم عزیزی علی محمد مذکر سرپلذهاب
237 شکوفه بهرامی کمال مونث سرپلذهاب
238 احسان کشتمند ابوالفضل مذکر سرپلذهاب
239 ابوالفضل کشتمند محمد مذکر سرپلذهاب
240 بسطام صحرایی نژاد عبداله مذکر سرپلذهاب
241 مهدی همتی جواد مذکر سرپلذهاب
242 طوبی باپیری علی مونث سرپلذهاب
243 علی احمد باقری علی پاشا مذکر سرپلذهاب
244 آرینا رستمی حجت مونث سرپلذهاب
245 پویان یاری محسن مذکر سرپلذهاب
246 نرمین کرمی کاکامراد مونث سرپلذهاب
247 علی قاضی پور رضا مذکر سرپلذهاب
248 نیما کرم پور وهاب مذکر سرپلذهاب
249 تورج نوروزی علیداد مذکر سرپلذهاب
250 پرهام اسفندیاری داریوش مذکر سرپلذهاب
251 فریدون سلطانی بهرام مذکر سرپلذهاب
252 آتنا یادگاری ایاز مونث سرپلذهاب
253 آرزو نجفی احمد مونث سرپلذهاب
254 عبدالرضا نظری خانجان مذکر سرپلذهاب
255 میثم کرمی علی اشرف مذکر سرپلذهاب
256 زهرا پالانی جافی مراد مونث سرپلذهاب
257 مهین کیوان تبار حمید مونث سرپلذهاب
258 فریده اسماعیلی امان مونث سرپلذهاب
259 خدیجه سهرابی چغابلکی خدامراد مونث سرپلذهاب
260 امیرعلی رنجبر مهدی مذکر سرپلذهاب
261 فرشته عسگری خسرو مونث سرپلذهاب
262 ناصر رضایی محمود مذکر سرپلذهاب
263 زرینه الیاسی احمد مونث سرپلذهاب
264 گلچین مرادی پیرمراد مونث سرپلذهاب
265 سعید فتاحی مرادعلی مذکر سرپلذهاب
266 الهه کمری جبار مونث سرپلذهاب
267 شهناز طاهری   مونث سرپلذهاب
268 آرشام امینی معارف مذکر سرپلذهاب
269 حوری زاد رستمی لطیف مونث سرپلذهاب
270 پروین عباسی احمد مونث سرپلذهاب
271 سجاد فلاح قنبر مذکر سرپلذهاب
272 رانا ویسی علی جان مونث سرپلذهاب
273 جواد مرادبیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
274 مینا پاکرو بابا مونث سرپلذهاب
275 فاطمه اخگر علی اکبر مونث سرپلذهاب
276 نزاکت بهرامی علیمراد مونث سرپلذهاب
277 فاطمه خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
278 هیوا مرادیان سهراب مونث سرپلذهاب
279 افسانه اخترشناس بهرام مونث سرپلذهاب
280 چیمن اخگر بابامراد مونث سرپلذهاب
281 مازیار اخگر   مذکر سرپلذهاب
282 آقامراد اقدم کاکامراد مذکر سرپلذهاب
283 تینا ناصری عبداله مونث سرپلذهاب
284 رسول محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
285 یزدان محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
286 کیان مرادبیگی کامران مذکر سرپلذهاب
287 طوبی منصوری شمس اله مونث سرپلذهاب
288 جبار مرادبیگی   مذکر سرپلذهاب
289 حسن مرادی محمد مذکر سرپلذهاب
290 خاور صیدی صیداحمد مونث سرپلذهاب
291 اختر چراغی مراد مونث سرپلذهاب
292 آران آزادی کریم مونث سرپلذهاب
293 پرستو آزادی کریم مونث سرپلذهاب
294 خزاله خدایاری بابا مونث سرپلذهاب
295 علی محمد رضایی   مذکر سرپلذهاب
296 قمر فلاح اکبر مونث سرپلذهاب
297 قباد اکبری فرج مذکر سرپلذهاب
298 حدیقه الیاسی   مونث سرپلذهاب
299 نوید الیاسی حسن مذکر سرپلذهاب
300 آرش الماسی کورش مذکر سرپلذهاب
301 کورش الماسی صوف مذکر سرپلذهاب
302 فرحناز عبدلی حسین مونث سرپلذهاب
303 آرسام مرادی کاوه مذکر سرپلذهاب
304 کاوه مرادی مصطفی مذکر سرپلذهاب
305 آرمان کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
306 شیرین کرمی رمضان مونث سرپلذهاب
307 عزیزاله ویسی حمید مذکر سرپلذهاب
308 کریم آزادی خسرو مذکر سرپلذهاب
309 جهانبخش کرمی رستم مذکر سرپلذهاب
310 پدرام امینی اسماعیل مذکر سرپلذهاب
311 شایان شریف نیا احمد مذکر سرپلذهاب
312 فاطمه شریف نیا ابراهیم مونث سرپلذهاب
313 بنیامین صادقی مهران مذکر سرپلذهاب
314 زینب محمدی رضاحسین مونث سرپلذهاب
315 احترام رستمی علی زمان مونث سرپلذهاب
316 فرهاد الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
317 جلال الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
318 زرین تاج احمدی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
319 آمینه گوهرمهر کرم مونث سرپلذهاب
320 گل اندام محمدی حسن مونث سرپلذهاب
321 شهاب محمدی سیاوش مذکر سرپلذهاب
322 طوطی الماسی گلمراد مونث سرپلذهاب
323 لیلا کمانگر صفیار مونث سرپلذهاب
324 خرامان رستمی علی مونث سرپلذهاب
325 محمد مصطفایی معارف مذکر سرپلذهاب
326 آرمین امین زاده مجید مذکر سرپلذهاب
327 محمد گودرزی   مذکر سرپلذهاب
328 عبدالحسین احسانی اسداله مذکر سرپلذهاب
329 یسنا مرادی کرم رضا مونث سرپلذهاب
330 الهام خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
331 مینا یاری جهانبخش مونث سرپلذهاب
332 مبین یاری جهانبخش مذکر سرپلذهاب
333 فرحناز مرادی صمد مونث سرپلذهاب
334 لیلا مرادبیگی مازیار مونث سرپلذهاب
335 مازیار مرادبیگی رضا مذکر سرپلذهاب
336 یداله بساط زاده شیرخان مذکر سرپلذهاب
337 سلمان بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
338 علی اکبر بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
339 علی اشرف کرم زاده سلمان مذکر سرپلذهاب
340 ژیلا ناصری نژاد انور مونث سرپلذهاب
341 ریحان محمدی احمد مونث سرپلذهاب
342 طاوس منصوری شیرزاد مونث سرپلذهاب
343 فاطمه محمودی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
344 لیدا شاهماری بهمن مونث سرپلذهاب
345 سیف علی قدمی ولی مذکر سرپلذهاب
346 آرین محمودی سیروس مذکر سرپلذهاب
347 عباس دارابی حیات مذکر سرپلذهاب
348 محمد کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
349 محمدیاسین دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
350 محمدطاها دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
351 صمد دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
352 عبدالحسین احسان اسداله مذکر سرپلذهاب
353 محمدرضا اسماعیلی پیمان مذکر سرپلذهاب
354 فریده رضایی علی حسن مونث سرپلذهاب
355 ظفر عطایی عبداله مذکر سرپلذهاب
356 آیلین مرادی مسلم مونث سرپلذهاب
357 شاهین نجفی امیر مذکر سرپلذهاب
358 سهیل عطایی ظفر مذکر سرپلذهاب
359 دولت امیری علیمراد مونث سرپلذهاب
360 کیومرث بنخشت احمد مذکر سرپلذهاب
361 آقامیر نادری   مذکر سرپلذهاب
362 کیومرث باقری   مذکر سرپلذهاب
363 معصومه حیدری   مونث سرپلذهاب
364 کاظم بهرامی مقدس   مذکر سرپلذهاب
365 نرگس زارع عبداله مونث سرپلذهاب
366 سیدکوثر حسینی سیدگودرز مونث سرپلذهاب
367 سیدسپهر حسینی سیدگودرز مذکر سرپلذهاب
368 فاضل غلامی محمد مذکر سرپلذهاب
369 آنا میرزایی داوود بخش مونث سرپلذهاب
370 بردیا باقری مجتبی مذکر سرپلذهاب
371 ثریا محمدی امیر مونث سرپلذهاب
372 مبینا رضایی علی میت مونث سرپلذهاب
373 بهزاد صادقی ده ابراهیمی حبیب مذکر سرپلذهاب
374 گلاویژ حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
375 معصومه فتاحی خسرو مونث سرپلذهاب
376 والیه مرادی طاهر مونث سرپلذهاب
377 منظر یاری قره بلاغی رستم مونث سرپلذهاب
378 سیدقاسم ساداتی سیدصفر مذکر سرپلذهاب
379 سمیرا پورمحمدی اسد مونث سرپلذهاب
380 خاور ویسی   مونث سرپلذهاب
381 محمدمتین رحمتی نظرآبادی حسین مذکر سرپلذهاب
382 انور یوسفی محمد مذکر سرپلذهاب
383 جبرئیل جامع عبداله مذکر سرپلذهاب
384 اکبر سنجابی حسین مذکر سرپلذهاب
385 فریده اسماعیلی امان اله مونث سرپلذهاب
386 اکبر دامن خورشید حیدر مذکر سرپلذهاب
387 حدیث کرمی اشرف مونث سرپلذهاب
388 ابراهیم رمضانی میراحمدی محمدرشید مذکر سرپلذهاب
389 فریدون سلطانی یداله مذکر سرپلذهاب
390 مانیسا ویسی منصور مونث سرپلذهاب
391 زینب فرضی اله نظر مونث سرپلذهاب
392 هما رضایی رضا مونث سرپلذهاب
393 پیمان شکری   مذکر سرپلذهاب
394 پرنیا البتکین سیاووش مونث سرپلذهاب
395 سیدتوران البتکین سیدصیفور مونث سرپلذهاب
396 ظفر عطایی   مذکر قصرشیرین
397 دولت امیدی   مونث قصرشیرین
398 منظر یاری   مونث قصرشیرین
399 فریده اسماعیلی   مونث قصرشیرین
400 میثم کرمی   مذکر قصرشیرین
401 شیرین نوروزی دارخور محمد مونث قصرشیرین
402 مرضیه الهی ناصرخانی حبیب اله مونث قصرشیرین
403 فرامرز حبیبی ملک مذکر قصرشیرین
404 اسداله مرادی مراد مذکر قصرشیرین
405 قمرناز نوروزی جاسم مونث قصرشیرین
406 فاطمه نعیمی جگرلویی علیمراد مونث قصرشیرین
407 داریوش مرادی وند احمد مذکر قصرشیرین
408 حسن مرادی خدامراد مذکر قصرشیرین
409 شریف نوروزی محمدخان مذکر قصرشیرین
410 مینا زارع قدرت اله مونث کرمانشاه
411 مینا کریمی سیدشفیع مونث کرند
412 سالار خیره دست   مذکر کرند
413 رنگینه خیره دست   مونث کرند
414 قاسم خیره دست محمد مذکر کرند
415 لیلا عثمانی   مونث کرند
416 محمدمهدی پیرمرادی   مذکر کرند
417 ستایش نیکدل   مونث کرند
418 پروانه نیکدل   مونث کرند
419 زرین تاج نیکدل   مونث کرند
420 وحید قنبری پرویز مذکر کرند
421 رمضان پالانی   مذکر کرند
422 سارا کرمی رضا مونث کرند
423 سیدگودرز حسینی   مذکر کرند
424 زینب قنبری باباعلی مونث کرند
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

جویدن ناخن نشانه کمال‌گرایی است
۵ توصیه عملی برای مدیریت "حمله پانیک"
نجات از تله پشت گوش ‏‏اندازی کارها
تفاوت ضریب هوشی دوقلوهایی که در دو کشور متفاوت بزرگ شدند!
به کودک‌تان نامه بنویسید
این رفتارها مردان را روانی می‌کند!
چرا روان‌آزار‌ها، کاریزماتیک و جذابند؟!
توانایی نه شنیدن
این جملات منفی را به دلبندتان نگویید
اصلی‌ترین اختلافات در دوران عقد و نامزدی
مردم خبر زده شده‌اند!
اعتیاد به دارو‌های آرام بخش چیست؟
کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند. همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید.