کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

رشد شخصیت فرزندان منوط به رابطه صحیح همه اعضاء خانواده است

شبستان , 28 دی 1396 ساعت 11:39

سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا با بیان اینکه الگوی نامتعادل خانوادگی تأثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوان دارد، گفت: رشد شخصیت فرزندان منوط به برقراری رابطه صحیح بین همه اعضاء خانواده است.


میگنا: رحمت آذرافروز، سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا عصر (27دی) در کارگاه آموزشی مقابله با اعتیاد که در مسجد آذربایجانیان این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: مرور در تاریخ نشان می‌دهد كه اعتیاد، همواره از مهمترین مشكلات اجتماعی ما بوده و هست.
 
وی افزود: همچنین توجه به پیامدهای اعتیاد است كه می تواند به راحتی با دیگر مسائل اجتماعی همچون سرقت، فحشاء و خود فروشی، رشوه خواری و … گره بخورد و زنجیرهای از مشكلات اجتماعی را به وجود آورد و در خدمت اهداف بیگانه قرار گیرد كه همگی بر پیچیدگی موضوع میافزاید.

وی بیان اینکه در راستای حل این مسأله باید به شناخت تك تك عوامل مؤثر آن برآمد و آن عوامل را از سر راه برداشت، گفت: رفتار والدین و محیط خانواده از عوامل اصلی گسترش اعتیاد جوانان به مواد هستند.
 
آذرافروز تصریح کرد: نظارت ضعیف بر فرزندان توسط والدین، مصرف مواد و استفاده از تنبیه‌های خشن بدنی و كلامی به منظور تربیت فرزندان از پیش بینی كننده های قوی مصرف مواد مخدر در سنین نوجوانان و بزرگسالی هستند.
 
اعتیاد به مواد مخدر در دوران نوجوانی و بزرگسالی به شدت با اختلاف‌های والدین در دوران كودكی یا اختلاف بین والدین و كودكان مرتبط می‌باشد.  اكثر مكاتب، روش‌های مشاوره‌ای، و روان درمانی در روانشناسی و حتی پیش از آنها، مكاتب الهی به ویژه اسلام، تمام افراد را به تدبر در خویشتن، افراد خوانده‌اند.
 
آذرافروز افزود: نتایج تحقیق نشان داد كه رابطه معنی‌داری بین وجود دوستان معتاد، كه نقش زیادی در اعتیاد دارند، به علاوه اكثر معتادان قبل از اعتیاد، دوستان معتاد داشته اند و بعد از اعتیاد بر دوستان معتاد افزوده گردیده است، وجود دارد.  خانواده‌هایی كه از اعتیاد جوانان آگاهی حاصل كرده اند، عكس العمل های شدید مثل عدم پذیرفتن، اصرار در ترك، تهدید كردن و نگرانی در آنها دیده شده است،  نكته مهم آنكه بیش از یك سوم خانواده‌ها از اعتیاد جوانان آگاهی نداشته‌اند.

 

خانواده اولین محیط رشد فرزندان است
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا تصریح کرد: خانواده اولین محیط رشد فرزندان است و براساس برنامه ریزی منسجم و دقیق می‌تواند فرزندانی سالم، پویا، مفید و توانمند تحویل اجتماع دهد، منوط بر این كه نقش كامل خود را به سایر نهادهای اجتماعی چون مدرسه، محله و ... واگذار نكند.
 
آذرافروز خاطرنشان کرد: شاید مهمترین برتری و امتیازی كه ما در كشورمان نسبت به سایر كشورهای غربی و شرقی همچنان حفظ كرده‌ایم، حرمت حریم و كیان این میكروسیستم اجتماعی یعنی خانواده است و این عامل بهترین مانع در مقابله با آسیب‌های فردی و اجتماعی است كه البته نباید فراموش كرد كه در حال حاضر، همین خانواده در كانون هدف دشمنان قرار گرفته است و دشمن فروپاشی و اضمحلال آن را در رخنه كردن در آن می‌داند و اعتیاد به مواد مخدر به ویژه برای فرزندان روزنه رسوخ به درون آن است.
 
الگوی مصرف به سمت مواد شیمیایی سوق پیدا كرده است و این زنگ خطری برای خانواده هاست، چون مصرف كنندگان این نوع مواد دیگر نیازمند ابزار و وسایل خاصی نیست و از جهتی، دیگر از آثار مصرف مواد دخانی و تزریقی چندان خبری نیست. همه اینها مسئولیت خانواده را در مقابل حفظ و صیانت این كانون خطیرتر می‌كند و باید برای عدم گسیختگی آن تلاش بیشتری به عمل آید.

 
خانواده باید به  طور نامحسوس، فرزندان خود را تحت نظر داشته باشد
آذرافروز با بیان اینکه خانواده باید همواره و به  طور نامحسوس، اعضاء، به ویژه فرزندان خود را تحت نظر داشته باشد، گفت: آموزش مهارت‌های زندگی باید اعضای خانواده را از جزئیترین تا پیچیده‌ترین آن در اولویت قرار دهد.
 
وی با اشاره به اینکه پدر و مادر الگوی تمام نمای اعضای خانواده هستند، تصریح کرد: به طور مثال، پدری كه خود مصرف كننده مواد دخانی است، نباید توقع داشته باشد كه فرزندش چنین رویكردی نداشته باشد یا مادری كه دچار ضعف بنیانهای اعتقادی است و خود واجبات دینی را بجا نمیآورد، نباید این انتظار را داشته باشد كه دخترش این اصول را رعایت كند.
 
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا خاطرنشان کرد: وجود جوی آرام در خانواده همراه با صفا و صمیمیت، نقش عمده‌ای در پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی دارد.

 
خانواده تأثیر عمیقی در كودك میگذارد
آذرافروز با اشاره به اینکه خانواده تأثیر عمیقی در كودك میگذارد و شخصیت او را پی ریزی می‌كند، اظهار کرد: اگر محیط خانواده سالم باشد، كودك دارای اعتماد به نفس، مهر و محبت و احساس مسئولیت می‌شود. بررسی‌های متعدد نشان داده است كه اگر كودك مورد توجه خانواده واقع نشود و یا از خانواده طرد شود و یا برعكس اگر بیش از حد مورد توجه و حمایت واقع شود، آماده كجروی، ناسازگاری و تجاوز به حقوق دیگران خواهد شد.
 
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا با بیان اینکه کودکانی که در محیط خانه پذیرفته نشده اند و با محرومیت عاطفی و فقدان مهر مادری روبرو بوده اند، محبت و عواطف دیگران را احساس نمی كنند و با ترك خانه و مدرسه و ناسازگاری رفتار خصمانه بروز می دهند، گفت: این افراد فاقد قدرت سازش می شوند، حمایت بیش از اندازه و اغماض بی نهایت پدر و مادر نیز سبب می شود كه كودك بسیار پرتوقع و به اصطلاح لوس و نازپرورده بار آید و در نتیجه، به تدریج در سازش با دیگران دچار اشكال شود.
 
آذرافروز با بیان اینکه چنین فردی به عنوان یك موجود ضد اجتماعی طعمه خوبی برای قاچاقچیان مواد مخدر و جنایتكاران به شمار می‌آید، تصریح کرد: برقراری رابطه صحیح پدر و مادر با كودك سبب می شود كه رشد شخصیت بچه سیر طبیعی داشته باشد و از انحراف و كجروی مصون بماند.
 
وی خاطرنشان کرد: عواقب خطرناك اعتیاد، ایجاب می‌كند كه والدین از لحظه تولد، بچه را موجودی بدانند كه یاد می‌گیرد و رشد شخصیت او منوط به برقراری رابطه صحیح بین همه اعضاء خانواده است.
 
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا اظهار کرد: مواظبت مادر از كودك و ایجاد رابطه عاطفی با فرزند و رفتار خردمندانه توأم با مهربانی پدر نه تنها به رشد شخصیت و متعادل شدن كودك كمك می كند، بلكه در صورت اعتیاد اتفاقی در دوره بلوغ نیز درمان را آسان می‌سازد.
 
آذرافروز افزود: خانواده اولین محیط رشد كودك است ولی علیرغم آنكه، بسیاری از كاركردهای اجتماعی خود را واگذار كرده اما هیچ نهادی تاكنون نتوانسته است معتبرترین كاركرد آن را كه پرورش و تربیت فرزندان است، به عهده گیرد.الگوی نامتعادل خانوادگی تأثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوان دارد
وی با بیان اینکه با وجود این كه خانواده مأمن و مأوای هر كودك و نوجوان است اما خود در بروز بسیاری از مشكلات از جمله اعتیاد، نقش به سزایی را ایفا می كند.، گفت: الگوی نامتعادل خانوادگی تأثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوان كه بخش عمده ای از آن را اعتیاد و خرید و فروش مواد تشكیل می‌دهد، دارد.
 
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا با بیان اینکه سختگیری و طرد نوجوان باعث مشكلات زیادی برای خانواده می شود، تصریح کرد: حضرت علی)ع( در نهج البلاغه میفرماید:« زیاده روی در ملامت و سرزنش آتش لجاجت را مشتعل می‌كند»، این در حالی است كه بسیاری از والدین در این دوره با نوجوان خود مانند كودك رفتار می‌كنند، این امر سبب احساس حقارت و آزردگی نوجوان شده و باعث میگردد نوجوان برای اثبات هویت خویش و این كه دیگر كودك نیست به كشیدن سیگار و مواد مخدر روی آورد.
 
آذرافروز خاطرنشان کرد: چنین شرایطی سبب می گردد تا نوجوان فاقد اعتماد به نفس، دست رد به سینه دوست نزده و با همنوایی با ایشان به اعمال انحرافی از جمله اعتیاد روی آورد.
 
وی اظهار کرد: در سال 2000 تخمین زده شده كه سوء مصرف داروهای غیرمجاز در انگلستان و ولز، حدود 3.5 میلیارد پوند در سال هزینه دارد.
 


کد مطلب: 43115

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/43115/رشد-شخصیت-فرزندان-منوط-رابطه-صحیح-همه-اعضاء-خانواده

میگنا
  https://www.migna.ir