يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ - 12 Jul 2020
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ / ۰۸:۰۴
کد مطلب: 45656
۱
۱

نتایج گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

نتایج گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد
میگنا: مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات نتایج بررسی صلاحیت‌های عمومی (گزینش) و فرایند جذب پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی تیرماه سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش‌وپرورش را اعلام کرد. قبول شدگان آزمون می‌توانند از طریق اطلاعیه مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات مراحل کار‌ها را انجام دهند؛ متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به نام خدا
نتایج گزینش پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷
اطلاعیه اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های عمومی (گزینش) و فرایند جذب پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی تیرماه سال ۱۳۹۷ آموزش و پرورش

با آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان گرامی آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش در پنجمین آزمون متمرکز دستگا‌های اجرایی کشور تیرماه ۱۳۹۷ (موضوع مجوز شماره ۱۶۶۷۲۰۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۶ سازمان اداری واستخدامی کشور)، بدین‌وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مزبور بعداز طی مراحل قانونی، اعلام می‌شود مقتضی است اقدامات ذیل از سوی داوطلبان محترم انجام می‌شود.

تأییدشدگان نهایی مکلفند به منظور انجام آزمایشات پاراکلینیکی بدو استخدام، سپردن تعهد خدمت محضری، گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی ونحوه جذب و بکارگیری به شرح ذیل در سه مرحله اقدام کنند.

تذکر: مراجعه نکردن فرد پذیرفته شده در مهلت مقرر برای پیگیری امور مربوط به انجام آزمایشات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی، ثبت نام و شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی، به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپرورش تلقی شده و مسئولیت آن، صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

مرحله اول: انجام آزمایشات پاراکلینیکی و تکمیل پرونده استخدامی
معرفی افراد جهت انجام آزمایشات پاراکلینیکی و تکمیل پرونده استخدامی حداکثر تا پنج (۵) روز پس از انتشار اسامی واجدین شرایط دراین اطلاعیه، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت صورت می‌پذیرد، براین اساس پذیرفته شدگان نهایی پس از انتشار اسامی، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و کارنامه نهایی صادره از سامانه همگام، ضمن حضور در واحد امور اداری اداراه کل آموزش وپرورش استان‌ها، نسبت به اخذ معرفی نامه برای انجام آزمایشات پاراکلینیکی، گواهی عدم سوءپیشینه، سپردن تعهد خدمت محضری وغیره با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام کنند.
تذکر مهم: ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهدنامه محضری (موضوع مجوز شماره ۱۶۶۷۲۰۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۶ سازمان اداری واستخدامی کشور) به دانشگاه/پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی جهت ضبط در پرونده آموزشی الزامی است.

مرحله دوم: دوره یکساله مهارت آموزی
به استناد مجوز شماره ۱۶۶۷۲۰۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۶ سازمان اداری واستخدامی کشور و مفاد مندرج در آگهی استخدام پیمانی تیرماه سال ۱۳۹۷ آموزش وپرورش، پذیرفته شدگان استخدام مزبور در مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه‌های وابسته به آموزش‌وپرورش (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی) است.
پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به منظور ثبت نام و شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی اقدام کنند.
پذیرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه محل برگزاری دوره به منظور کسب اطلاع ازنحوه ثبت نام در دوره (زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه مراجعه حضوری)، به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های مزبور به شرح زیر مراجعه کنند.
پذیرفته شدگان رشته‌های شغلی هنر آموز و استادکار جهت اطلاع و ثبت نام در دوره یکساله مهارت آموزی یک هفته بعد از انتشار اسامی به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی مراجعه کنند.
پذیرفته شدگان سایررشته‌های‌شغلی (دبیر، آموزگار، مراقب سلامت ومربی امورتربیتی‌مدارس) براساس‌کارنامه نهایی صادره ازسامانه همگام جهت اطلاع از ثبت نام در دوره یکساله مهارت آموزی یک هفته بعد از انتشار اسامی به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان مراجعه کنند.

ارائه کارنامه نتایج نهایی گزینش آزمون مزبور که از لینک اعلام نتایج آموزش وپرورش (سامانه همگام) قابل دریافت بوده و به دانشگاه/پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی الزامی است.

طبق مفاد بند (ج) قسمت شرایط وضوابط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش مندرج درصفحه ۱۳ دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور تیرماه سال ۱۳۹۷، پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع (اصلح)، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدام پیمانی، منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور است.
توجه:آزمون جامع (اصلح) طبق شرایط وضوابط مربوط که از طریق دانشگاه مجری برگزاری دوره اعلام می‌گردد، انجام خواهد گرفت.

رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه‌های مجری دوره یکساله مهارت آموزی، برای مهارت آموزان الزامی است.

ثبت نام و شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه‌های وابسته صرفاً براساس فهرست موردتأیید مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وفناوری اطلاعات امکان پذیر خواهدبود. مجدداً تأکید می‌گردد که پذیرفته شدگان باید با در دست داشتن کارنامه نهایی که از سامانه همگام (لینک اعلام نتایج) قابل دریافت است به سایت دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی و حضوری اقدام کنند.

تذکر:صدور هرگونه معرفی نامه برای پذیرفته شدگان توسط سایر واحد‌های اداری (اعم از حوزه ستادی وزارت و اداره کل آموزش وپرورش استان‌ها و ادارات ومناطق آموزشی) جهت ثبت نام در دانشگاه مجری دوره یکساله مهارت آموزی مجاز نیست.
شرکت در کلاس‌های دوره یکساله مهارت آموزی به صورت رایگان است؛ چنانچه پذیرفته شدگان نهایی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند ۲ برابر هزینه‌های فرایند استخدام و برگزاری دوره مهارت آموزی به تشخیص آموزش وپرورش محاسبه و از داوطلب اخذ خواهدشد.

طبق مفاد بند (ج) قسمت شرایط وضوابط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور تیرماه سال ۱۳۹۷، دانشگاه‌های مجری دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارد. در صورت تقاضای افراد و وجود امکانات، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد.

مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرک مهارت‌های هفتگانه (ICDL) است؛ در غیر این صورت باید تعهد نمایند که قبل از آزمون جامع دوره یکساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه کنند.

به منظوراحرازمهارت‌های پایه وعمومی فنّاوری اطلاعات افراد واجدشرایط جهت استخدام درمشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره دوماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفته‌شدگان نهایی، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفتگانه (ICDL) صادره ازمراکزومؤسسات تاییدصلاحیت‌شده توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور را ارائه کنند.

کسانی‌که فاقدگواهی‌نامه‌های مذکور است یا گواهینامه آنان از مراکزتعیین صلاحیت شده نیست، موظفند دریکی ازمراکزتعیین شده که دربخش «اعتبارسنجی موسسات آموزشی» باعنوان «موسسات تعیین صلاحیت شده» سایت مرکزآموزش مدیریت دولتی قابل مشاهده است، پس ازشرکت درآزمون تعیین سطح، گواهی‌نامه مذکوررا در زمان مقرر ارائه کنند.

پذیرفته شدگان نهایی دقت نمایند که امورمرتبط با ثبت نام و شرکت دردوره یکساله مهارت آموزی را صرفاً ازطریق دانشگاه‌های مجری دوره پیگیری و در صورت بروز مشکل در ثبت نام، فقط از دانشگاه مجری دوره موضوع را پیگیری کنند.


مرحله سوم: نحوه جذب و بکارگیری
صدور ابلاغ تدریس و حکم استخدام پیمانی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۸ به بعد، درصورت احراز شرایط ذیل خواهدبود:
شرکت در دوره مهارت آموزی، موفقیت در آزمون جامع اصلح و ارائه اصل گواهی دوره یکساله مهارت آموزی.
ارائه اصل گواهی مهارت‌های هفتگانه (ICDL) صادره از مراکز وموسسات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور.

ارائه اصل گواهی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برای داوطلبان دارای دین اسلام
داوطلبانی کـه اسامی آنـان بعنوان معرفی شده یک برابر ظرفیت آزمــون استخدامــی مذکـور قرار داشته، لیکن صلاحیت‌های عمومی آنان، مورد تأیید هسته‌های گزینش آموزش وپرورش قرار نگرفته است؛ ضرورت دارد جهت تکمیل فرم درخواست تجدید نظر، به هسته گزینش آموزش وپرورش استان محل پذیرش خود مراجعه کنند (مطابق ضوابط مربوط حداکثــر فرصت اعتراض قانونی به مـدت دو ماه از تـاریخ انتشار اسامی در این اطلاعیه است) قابل ذکر است که بــراسـاس ضوابط و مقررات مربوط، دریـافت و رسیدگی به اعتراض داوطلبان پس از انقضای مهلت اعلام شده، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهدبود.

پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی سنوات قبل که تأییدیه گزینش آنان از ۱۵ بهمن ۹۶ به بعد، ازسوی دبیرخانه هیات مرکزی گزینش، صادره شده است؛ لیکن تاکنون در دوره مهارت آموزی ثبت نام نکرده اند براساس رشته شغلی به سایت دانشگاه مجری دوره‌های مزبور مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند؛ اسامی اینگونه افراد ازطریق مرکزبرنامه‌ریزی منابع‌انسانی‌وفناوری‌اطلاعات به دانشگاه‌های فرهنگیان ودانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی، حداکثر تامورخ ۲۲ آبان ۹۷ ارسال خواهدشد

زمانبندی ثبت نام وفرایند شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی:
پذیرفته شدگان نهایی به منظور ثبت نام در دوره مهارت آموزی، بعد ازیک هفته از انتشار اسامی به سایت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مراجعه کنند.
کلاس‌های دوره مهارت آموزی در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از روز شنبه مورخ ۱۹ آبان ۹۷ به بعد شروع خواهد شد. پذیرفته شدگان نهایی باید زمان دقیق شروع کلاس‌های دوره مهارت آموزی را از طریق دانشگاه‌های مزبور پیگیری کنند.
زمان برگزاری آزمون جامع (اصلح) بعد از کسب موفقیت در پودمان‌های آموزشی، در تابستان سال ۱۳۹۸ خواهد بود؛ براین اساس پذیرفته شدگان باید زمان دقیق برگزاری آزمون مزبور را از طریق سایت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی پیگیری کنند.
 
 
 
مرجع : باشگاه خبرنگاران
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

Iran, Islamic Republic of
سیستم مریض و اینهمه وقت تلف کردن.
ویژگی‌های رواندرمانگر ممتاز
نگاهی به نظریه فرانکل در روانشناسی دین
چه کنیم قضاوت دیگران برایمان مهم نباشد؟
بازار مکاره مشاوره‌های مجازی
ترامپ مانند دوران کودکی به دنبال جلب توجه است
نور خیابان بر خواب و سلامت روان نوجوانان تاثیر دارد
شرحی بر نظریه های رشد اخلاقی
چه کسانی احساس «شرم سمی» دارند؟
درباره‌ هورمون نوراپی‌نفرین و فواید آن
بدن های رنجیده
ارثی به جامانده از اجداد: خجالتی و کم رو بودن
فوق‌ تخصص بیماری‌های عفونی: ماسک پارچه‌ای بزنید؛ همین!
سخت است حرفت را نفهمند سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند. دکترعلی شریعتی