کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

توجه به سلامت روانی - اجتماعی در برنامه های وزارت بهداشت

نامه منظومه انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره ایران به سرپرست وزارت بهداشت

مهر , 4 بهمن 1397 ساعت 9:10

شورای اجرایی منظومه انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره ایران، در نامه ای به سرپرست وزارت بهداشت، توجه به موضوعات سلامت روان را مورد توجه قرار دادند.


میگنا: در نامه شورای اجرایی منظومه انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره ایران، به دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، آمده است:

مواضع جناب عالی را در خصوص اهمیت سلامت روانی - اجتماعی، رسیدگی به سالمندان، ساماندهی جمعیت و مواجهه با حوادث آسیب زا (رانندگی) ارج می نهیم.

در این نامه عنوان شده است؛ پر واضح است که مدیریت این بحران ها در گرو استفاده بهینه از همه امکانات موجود در کشور با نگرش فراسازمانی و ملی است. لذا، یکی از نقش های مهم جناب عالی در این برهه، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین تمام منابع موجود در دستیابی به هدف بزرگ ارتقاء سلامت روانی - اجتماعی است.


منظومه انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره ایران، آمادگی خود را برای مشارکت فعال در برنامه های مربوط با ارتقاء سلامت روانی - اجتماعی اعلام می دارد.

منظومه انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره ایران، شامل : انجمن روانشناسی سلامت ایران، انجمن روانشناسی بالینی ایران، انجمن مطالعات سالمندی، انجمن علمی روانشناسی نظامی، انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، انجمن روانشناسی کودکان استثنایی، انجمن مشاوره ایران، انجمن روانشناسی تربیتی، انجمن روانشناسی ایران، انجمن ایرانی روانشناسی، است.
 
 
 


کد مطلب: 46354

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/46354/نامه-منظومه-انجمن-های-علمی-روان-شناسی-مشاوره-ایران-سرپرست-وزارت-بهداشت

میگنا
  https://www.migna.ir