کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

پردیس بین الملل ارس دانشگاه تبریز دانشجوی داخلی و خارجی می پذیرد

7 شهريور 1390 ساعت 8:32


پردیس بین الملل ارس دانشگاه تبریز، از بین داوطلبان داخلی و خارجی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای سال تحصیلی 91-90 دانشجو می پذیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز، برای سال تحصیلی جدید در 9 رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان داخلی و خارجی را جذب می کند. پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز از طریق بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه علمی صورت می گیرد. دانشجویان می بایست مدرک کارشناسی مرتبط با رشته انتخابی از دانشگاههای معتبر داخلی و  خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارا باشند. شرط ادامه تحصیل پذیرفته شدگان نهایی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز، ارائه نمره قابل قبول از آزمونهای معتبر زبان است. پردیس بین المللی ارس برای متقاضیانی که مدارک زبان را ارائه نکنند، دوره های ویژه زبان برگزار می کند تا حد نصابهای قابل قبول را کسب کنند. در مورد داوطلبان شاهد و ایثارگر بر اساس آئین نامه های موجود وزارتی در خصوص پذیرش دانشجو عمل خواهد شد. محتوای آموزشی برنامه های پردیس بین المللی ارس مطابق با محتوای برنامه و نظام آموزشی دانشگاه تبریز و تعداد واحد مورد نیاز برای فراغت از تحصیل و دریافت مدرک طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. گذراندن دروس جبرانی مورد نیاز براساس تشخیص پردیس بین المللی ارس برای دانشجویان الزامی است. طول مدت تحصیل در این دوره حداقل 2 سال تحصیلی (4  نیمسال) و حداکثر 3 سال تحصیلی (6 نیمسال) اعلام شده است.
 


کد مطلب: 4689

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/4689/پردیس-بین-الملل-ارس-دانشگاه-تبریز-دانشجوی-داخلی-خارجی-می-پذیرد

میگنا
  https://www.migna.ir