پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - 5 Oct 2023
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸ / ۰۸:۱۲
کد مطلب: 48964
۲

تغییر ذائقه برترین های کنکور علوم انسانی

تغییر ذائقه برترین های کنکور علوم انسانی
میگنا: کنکور سراسری یکی از مهمترین اتفاقات هر خانواده ایرانی است و این موضوع که هر سال کدام دانشگاه ها و کدام رشته ها در بورس رقابت میان داوطلبان هستند برای بسیاری از افراد مهم است.
 
رشته های علوم انسانی به دلیل تنوع بسیاری که دارند همواره با سختی انتخاب روبرو هستند و از سوی دیگر بسیاری تصور می کنند که رشته های علوم انسانی تنها محدود به حقوق و روانشناسی است و برترین های کنکور تنها این رشته ها را در دو سه دانشگاه برتر و جامع انتخاب می کنند. در حالی که انتخاب برترین ها نشان از موضوع دیگری دارد.

تعداد پذیرفته شده در آزمون سراسری در بازه زمانی پنج ساله سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ در گروه علوم انسانی به همراه دانشگاه قبولی برای داوطلبان دارای رتبه کشوری کمتر از ۱۰۰۰ نشان می دهد که در گروه علوم انسانی رشته حقوق محبوب است اما ورق قبولی در دانشگاه ها برگشته است و در یک چرخش ناگهانی دیگر تنها دانشگاه تهران و علامه طباطبایی محبوب نیستند و دانشگاه فرهنگیان نیز از اهمیت ویژه ای برای داوطلبان برخوردار شده است.

توجه به دانشگاه فرهنگیان و رشته های آموزش و دبیری نشان از توجه داوطلبان گروه علوم انسانی به موضوع اشتغال دارد. این موضوع را در توجه به رشته علوم قضایی و کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی نیز می توان مشاهده کرد.


جدول رشته های قبولی رتبه های زیر هزار کنکور در بازه زمانی ۵ سال (۱۳۹۴ - ۱۳۹۸)
سال رشته های قبول شدگان
۱۳۹۴ ادبیات داستانی. آموزش زبان و ادبیات فارسی. باستان شناسی. حسابداری. حقوق. دبیری الهیات و معارف اسلامی. دبیری تاریخ. دبیری جغرافیا. دبیری زبان و ادبیات عربی. دبیری علوم اجتماعی. روانشناسی. علوم سیاسی.راهنمایی و مشاوره.  روزنامه نگاری. زبان وادبیات عربی. زبان و ادبیات فارسی. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی. علوم اجتماعی. علوم ارتباطات اجتماعی. علوم اقتصادی. علوم تربیتی. علوم قران و حدیث. علوم قضایی. فقه وحقوق اسلامی. فلسفه. کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی. کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق. مدیریت بازرگانی. مدیریت بیمه. مدیریت جهانگردی. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مدیریت مالی. مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات. الهیات و معارف اسلامی گرایش های ادیان و عرفان، علوم قران و حدیث، فقه و حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی
۱۳۹۵ آموزش ابتدایی. آموزش جغرافیا. آموزش زبان و ادبیات فارسی. آموزش کودکان استثنایی. پژوهشگری اجتماعی. تاریخ. حسابداری. حقوق. دبیری الهیات و معارف اسلامی. دبیری زبان و ادبیات عربی. دبیری علوم اجتماعی. راهنمایی و مشاوره. روانشناسی. زبان و ادبیات عربی. زبان و ادبیات فارسی. علوم ارتباطات اجتماعی. علوم اقتصادی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. علوم قران و حدیث. علوم قضایی. فقه و حقوق اسلامی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه. فلسفه و حکمت اسلامی. کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی. کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی و حقوق. مددکاری اجتماعی. مدیریت بازرگانی. مدیریت بیمه. مدیریت بیمه اکو. مدیریت جهانگردی. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مدیریت مالی. مردم شناسی. مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
۱۳۹۶ ادیان و عرفان. اقتصاد. آموزش ابتدایی. آموزش الهیات و معارف اسلامی. آموزش جغرافیا. آموزش راهنمایی و مشاوره. آموزش زبان و ادبیات عربی. آموزش زبان و ادبیات فارسی. آموزش علوم اجتماعی. آموزش کودکان استثنایی. باستان شناسی. پژوهشگری اجتماعی. تاریخ. جامعه شناسی. حسابداری. حقوق. روانشناسی. روزنامه نگاری. زبان و ادبیات عربی. زبان وادبیات فارسی. علوم ارتباطات اجتماعی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. علوم قران و حدیث. علوم قضایی. فقه و حقوق اسلامی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه. فلسفه و حکمت اسلامی. کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی. کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق. مترجمی زبان عربی. مدیریت بازرگانی. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مدیریت مالی. مردم شناسی. مشاوره. هتلداری
۱۳۹۷ اقتصاد. آموزش ابتدایی. آموزش الهیات. آموزش تاریخ. آموزش جغرافیا. آموزش زبان عربی. آموزش زبان و ادبیات فارسی. آموزش علوم اجتماعی. آموزش کودکان استثنایی. آموزش مشاوره و راهنمایی. باستان شناسی. جامعه شناسی. حسابداری. حقوق. روانشناسی. زبان و ادبیات فارسی. علوم ارتباطات اجتماعی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. علوم قضایی. فقه و حقوق اسلامی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه. فلسفه و حکمت اسلامی. فلسفه و کلام اسلامی. کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی. کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی و حقوق. گردشگری. مددکاری اجتماعی. مدیریت اموربانکی. مدیریت بازرگانی. مدیریت بیمه. مدیریت بیمه اکو. مدیریت دولتی. مدیریت مالی. مردم شناسی. مشاوره. هتلداری
۱۳۹۸ اقتصاد. آموزش ابتدایی. آموزش الهیات. آموزش تربیت بدنی. آموزش جغرافیا. آموزش زبان عربی. آموزش زبان و ادبیات فارسی. آموزش علوم اجتماعی. آموزش مشاوره و راهنمایی. جامعه شناسی. حسابداری. حقوق. روانشناسی. روزنامه نگاری. زبان و ادبیات فارسی. علوم ارتباطات اجتماعی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. علوم قران و حدیث. علوم قضایی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه. فلسفه و حکمت اسلامی. کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی. گردشگری. مترجمی زبان عربی. مدیریت اموربانکی. مدیریت بازرگانی. مدیریت بیمه. مدیریت بیمه اکو. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مدیریت مالی. مردم شناسی. مشاوره. مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات

جدول دانشگاه های محل قبولی رتبه های زیر هزار کنکور در بازه زمانی ۵ سال (۱۳۹۴ - ۱۳۹۸)
سال دانشگاه های محل قبولی
۱۳۹۴ اصفهان. الزهرا. بوعلی سینا همدان. بیرجند. بین المللی امام خمینی (ره). پیام نور تهران جنوب. تبریز. تهران. حکیم سبزواری. خوارزمی. سمنان. شاهد. شهیدباهنر کرمان. شهیدبهشتی. شهیدمطهری. شیراز. صنعت نفت. علامه طباطبایی. علم و فرهنگ. علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. فردوسی مشهد. پردیس های دانشگاه فرهنگیان. قم. کاشان. گیلان. مازندران. یزد. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
۱۳۹۵ علوم بهزیستی و توانبخشی. اصفهان. الزهرا. بوعلی سینا همدان. بین المللی امام خمینی (ره). تبریز. تهران. خوارزمی. رازی کرمانشاه. سمنان. شاهد. شهیدباهنر کرمان. شهیدبهشتی. شهیدچمران اهواز. شهیدمطهری. شیراز. صنعت نفت. علامه طباطبایی. علم و فرهنگ. علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. فردوسی مشهد. پردیس های دانشگاه فرهنگیان. قم. کاشان. کردستان. گیلان. مازندران. یزد. موسسه غیرانتفاعی آپادانا شیراز
۱۳۹۶ علوم بهزیستی و توانبخشی. اصفهان. الزهرا. بوعلی سینا همدان. بین المللی امام خمینی (ره). بجنورد. تبریز. تهران. خوارزمی. رازی کرمانشاه. شاهد. شهیدباهنر کرمان. شهیدبهشتی. شهیدچمران اهواز. شهیدمطهری.  شیراز. صنعت نفت. علامه طباطبایی. علم و فرهنگ. علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. فردوسی مشهد. پردیس های دانشگاه فرهنگیان. قم. کاشان. گیلان. مازندران. یزد
۱۳۹۷ علوم بهزیستی و توانبخشی. اصفهان. الزهرا. بوعلی سینا همدان. بیرجند. بین المللی امام خمینی (ره). پیام نور تهران جنوب. تبریز. تهران. خوارزمی. رازی کرمانشاه. شاهد. شهیدباهنر کرمان. شهیدبهشتی. شهیدچمران اهواز. شهیدمطهری. شیراز. علامه طباطبایی. علم و فرهنگ. علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. فردوسی مشهد. پردیس های دانشگاه فرهنگیان. قم. کاشان. گیلان. مازندران. محقق اردبیلی. یزد
۱۳۹۸ علوم بهزیستی و توانبخشی. اصفهان. الزهرا. بوعلی سینا همدان. بین المللی امام خمینی (ره). تبریز. تهران. خوارزمی. شاهد. شهیدبهشتی. شهیدچمران اهواز. شیراز. دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. علامه طباطبایی. علم و فرهنگ. علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. فردوسی مشهد. پردیس های دانشگاه فرهنگیان.  کاشان. گیلان. مازندران. میبد. یزد

وضعیت قبول شدگان در تک رشته های کنکور علوم انسانی (بازه زمانی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸)
سال رشته با یک نفر قبولی دانشگاه
۱۳۹۴ ادبیات داستانی دانشگاه خوارزمی
باستان شناسی دانشگاه تهران
دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کمالوند خرم آباد
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران
علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س)
۱۳۹۵ علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان 
مدیریت دولتی    دانشگاه تهران
مردم شناسی دانشگاه تهران
مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۶ آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
باستان شناسی دانشگاه تهران
تاریخ     دانشگاه تهران
روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی
علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
مترجمی زبان عربی دانشگاه علامه طباطبایی
مدیریت دولتی دانشگاه تهران
هتلداری دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۷ آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهیدباهنر بیرجند
آموزش جغرافیا دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران
فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بیرجند 
گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
مدیریت امور بانکی دانشگاه خوارزمی
مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی
مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی
مردم شناسی دانشگاه تهران
هتلداری دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۸ روزنامه نگاری دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
علوم قرآن و حدیث     دانشگاه تهران
فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
مدیریت اموربانکی دانشگاه خوارزمی
مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی
مدیریت صنعتی  دانشگاه تهران
*در سال ۱۳۹۴ از میان هزار نفر اول کنکور سراسری در گروه علوم انسانی تعداد ۹۹۷ نفر رشته های علوم انسانی را انتخاب کردند. بیشترین انتخاب مربوط به رشته حقوق دانشگاه تهران با قبولی ۱۱۲ نفر بود و کمترین انتخاب در رشته های ادبیات داستانی، باستان شناسی، دبیری تاریخ، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، علوم قرآن و حدیث با یک نفر قبولی بوده است.
در این سال، پس از حقوق با ۳۸۵ نفر قبولی، رشته های روانشناسی با ۱۴۶ نفر، راهنمایی و مشاوره با ۷۰ نفر، علوم قضایی با ۵۱ نفر، علوم تربیتی با ۴۹ نفر، کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۴۱ نفر، حسابداری با ۳۴ نفر، مدیریت بازرگانی با ۲۹ نفر و مدیریت مالی با ۲۱ نفر قبولی در صدر هستند.
*در سال ۱۳۹۵ نیز از میان هزار نفر اول کنکور سراسری در گروه علوم انسانی تعداد ۹۹۴ نفر رشته های علوم انسانی را انتخاب کردند. در این سال هم بیشترین انتخاب مربوط به رشته حقوق دانشگاه تهران با قبولی ۹۳ نفر بوده است. 

البته رشته هایی که کمترین انتخاب را داشتند تغییر کردند و در رشته های علوم قرآن و حدیث، مدیریت دولتی، مردم شناسی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات یک نفر قبولی از میان هزار نفر اول وجود داشته است.

پس از رشته حقوق با ۳۷۹ نفر قبولی، رشته های روانشناسی با ۱۸۴ نفر، آموزش ابتدایی با ۵۹ نفر، علوم قضایی با ۳۷ نفر، کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۳۳ نفر، حسابداری با ۲۹ نفر، مدیریت بازرگانی با ۲۴ نفر، علوم تربیتی با ۲۲ نفر، مدیریت مالی با ۲۱ نفر، زبان و ادبیات فارسی با ۲۰ نفر و پژوهشگری اجتماعی با ۲۰ نفر دارای بیشترین قبولی در سال ۹۵ هستند.


نمودار رشته های محبوب طی سال های ۹۴ تا ۹۸
*اما در سال ۱۳۹۶ تعداد برترین های گروه علوم انسانی که رشته های این گروه را انتخاب کرده اند به ۹۹۱ نفر کاهش یافت و رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان محبوب ترین رشته علوم انسانی سال ۹۶ با قبولی ۸۷ نفر در صدر قرار گرفت.

در یک چرخش قابل توجه رشته های آموزشی در صدر انتخاب برترین های کنکور قرار گرفتند به گونه ای که پس از رشته حقوق با ۳۳۳ نفر قبولی و رشته روانشناسی با ۱۵۵ نفر قبولی، رشته آموزش ابتدایی با ۹۷ نفر قبولی بیشترین میزان توجه را داشته است.

رشته های کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۷۳ نفر، علوم قضایی با ۳۰ نفر، آموزش زبان و ادبیات فارسی با ۲۵ نفر، مشاوره با ۲۹ نفر، مدیریت مالی با ۲۲ نفر و مدیریت بازرگانی با ۲۰ نفر دارای بیشترین قبولی در سال ۹۶ بوده اند.

رشته های آموزش کودکان استثنایی،  باستان شناسی، تاریخ، روزنامه نگاری، علوم قران و حدیث، مترجمی زبان عربی، مدیریت دولتی ، هتلداری یک نفر قبولی در میان هزار نفر برتر کنکور علوم انسانی سال ۹۶ داشته اند.

*در سال ۱۳۹۷ نیز سیر نزولی انتخاب رشته های علوم انسانی از سوی هزار نفر برتر کنکور ادامه یافت و ۹۸۸ نفر این رشته ها را انتخاب کردند و در آن پذیرفته شدند.
در سال ۹۷ نیز شاهد کاهش توجه به رشته های حقوق و روانشناسی و رشد رشته های آموزشی هستیم به گونه ای که رشته حقوق با قبولی ۳۱۲ نفر و روانشناسی با قبولی ۱۲۳ نفر در صدر قرار دارند اما پس از آن آموزش زبان و ادبیات فارسی با ۸۰ نفر قبولی در رتبه بعدی قرار دارد.

بیشترین تعداد قبولی در سال ۹۷ در گروه علوم انسانی در میان هزار نفر اول رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی با قبولی ۹۲ نفر است.

پس از سه رشته اعلام شده رشته های کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۷۰ نفر، آموزش زبان عربی با ۴۳ نفر، علوم قضایی با ۴۰ نفر، آموزش مشاوره و راهنمایی با ۳۴ نفر، مدیریت بازرگانی با ۳۱ نفر، آموزش علوم اجتماعی با ۲۷ نفر، مدیریت مالی با ۲۷ نفر، مشاوره با ۲۵ نفر و آموزش ابتدایی با ۲۱ نفر در صدر انتخاب نفرات برتر قرار دارند.

رشته های آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، فلسفه و کلام اسلامی، گردشگری، مددکاری اجتماعی، مدیریت اموربانکی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مردم شناسی، هتلداری با کمترین توجه تنها یک نفر قبولی داشته اند.

*در سال ۱۳۹۸ نیز شاهد صدرنشینی حقوق و روانشناسی و پردیس های دانشگاه فرهنگیان در میان انتخاب رشته / محل نفرات برتر گروه علوم انسانی در کنکور ۹۸ هستیم.

تعداد ۹۸۰ نفر از میان هزار نفر رشته های علوم انسانی را در دانشگاه ها انتخاب کرده اند و رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی محبوب ترین رشته علوم انسانی سال ۹۸ با قبولی ۸۲ نفر است.

در این گروه پس از رشته حقوق با ۳۳۹ نفر، رشته های روانشناسی با ۱۱۷ نفر، آموزش زبان و ادبیات فارسی با ۷۰ نفر، آموزش مشاوره و راهنمایی با ۵۷ نفر، کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۴۸ نفر، مشاوره با ۳۶ نفر، آموزش زبان عربی با ۳۴ نفر، مدیریت مالی با ۳۳ نفر، علوم قضایی با ۲۹ نفر، مدیریت بازرگانی با ۲۶ نفر، آموزش ابتدایی با ۲۴ نفر، جامعه شناسی با ۲۲ نفر در صدر انتخاب قرار دارند.

رشته های روزنامه نگاری،  فلسفه و حکمت اسلامی، گردشگری، مترجمی زبان عربی، مدیریت اموربانکی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی را تنها یک نفر در سال ۹۸ در گروه علوم انسانی در میان هزار نفر اول انتخاب کرده است.

نمودار دانشگاههای محبوب در بازه زمانی سال های ۹۴ تا ۹۸
دانشگاه های قبولی هزار نفر برتر کنکور علوم انسانی در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد که توجه به دانشگاه های بزرگ از جمله تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی سیر نزولی داشته و پردیس های دانشگاه فرهنگیان در شهرهای مختلف بیشتر مورد توجه نفرات برتر گروه علوم انسانی قرار گرفته است.
این رشد تا حدی است که تعداد انتخاب و علاقه مندی رشته های دانشگاه فرهنگیان از ۲۷ به ۷۶ رسیده است که نشان از توجه به موضوع اشتغال در این حوزه دارد.
ضمن اینکه در میان رشته های انتخابی نیز افزایش رشته های مرتبط با آموزش و همچنین علوم قضایی موضوع اشتغال را در صدر توجه نفرات برتر کنکور قرار داده است.
 
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

فتحی آشتیانی: نباید دانشجویی بدون کنکور وارد رشته روانشناسی شود
انواع قلدری در مدرسه و نشانه‌های آن در کودکان را بشناسید
آئین معارفه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار شد+تصاویر
کلینیک روانشناسی چیست؟
آداب حرف زدن با تلفن که باید بلد باشیم
با این تمرین‌ها از شر آلزایمر خلاص شوید
روانشناسی شاد بودن چیست و چطور شاد باشیم؟
مواجهه درمانی: اصول، کاربردها و مزایا
اهمیت حضور مشفقانه درمانگر در روان‌درمانی
مدیریت مورد در آموزش و پرورش
افکار منفی از کجا می آیند؟ خودگویی چیست ؟
روان‌درد علت خودکشی است!
نمی توانی به عقب برگردی و شروع را عوض کنی، ولی می توانی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنی...