پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ - 23 May 2024
تاریخ انتشار :
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ / ۱۰:۴۶
کد مطلب: 49057
۱۴
۱
Millon Clinical Multiaxial Inventory

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI)

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI)
میگنا: شخصیت عبارت است از مجموعه صفات و وِیژگیهای نسبتا دایمی می باشد که هر شخص آنها را در طول زندگی خود به صورت مکرر نشان می دهد. میزان نشان دادن این صفات و ویژگیها به حدی زیاد می باشد که دیگران با کمک این صفات و ویژگیها شخص را می شناسند.

زمانی که بخش مهمی از صفات و ویژگیهای شخصیتی فردی حالت ناسازگار بوده و نسبت به الگوهای فرهنگی جامعه ای که شخص در آن زندگی می نماید فاصله ی زیاد وجود داشته باشد احتمال دارد که آن شخص مبتلا به یکی از انواع اختلالات شخصیت باشد و یا وی صفاتی از یکی از اختلالات شحصیت را داشته باشد.

در یکی از تعاریف مهم در مورد اختلالات شخصیتی مجموعه ای از الگوهای ناسازگارانه رفتار دانسته می شود که به صورت مکرر رخ می دهند و سبب کاهش میزان کارکردهای اجتماعی و شغلی شخص مبتلا می شوند.

بر اساس آخرین طبقه بندی انجمن روانپزشکی آمریکا (DSM-V) اختلالات شخصیتی در سه طبقه ی اصلی به نامهای طبقه ی C ، B ، َA قرار می گیرند.

در طبقه A اختلالات شخصیت دوری گزین (Schozid )، اسکیزو تایپال (Schzotypial ) و پارانوئید قرار دارند . ویژگی مشترک این طبقه از اختلالات شخصیتی حالت عجیب و غریب بنظر رسیدن رفتارهای شخص مبتلا می باشد.

در طبقه B اختلالات شخصیتی اختلالات ضد اجتماعی، خود شیفته ( Narcissistic )، نمایشی (Hysterical ) و مرزی (Borderline ) قرار دارند. ویژگی مشترک این طبقه از اختلالات شخصیتی ابراز حالت های هیجانی شدید در اکثر موقعیتها می باشد و در طبقه اختلالات شخصیتی C اختلالات شخصیتی اجتنابی (Avoidance )، وسواسی (Obsessive ) و وابسته (Dependence ) قرار دارند.

ویژگی مشترک این طبقه از اختلالات شخصیتی وجود حالت اضطراب و نگرانی زیاد در اکثر موقعیتها و یا اکثر زمانها می باشد. برای تشخیص اختلالات شخصیتی آزمونهای زیادی طرح ریزی و اجرا شده است. یکی از معروف ترین این آزمونها آزمون چند محوری بالینی میلون یا MCMI است.

این آزمون برای بزرگسالان مورد استفاده قرار می گیرد و برای اجرای آن لازم است که آزمودنی دست کم تا کلاس هشتم درس خوانده باشد. آزمون MCMI علاوه بر آنکه می تواند برای تشخیص ابتلا به اختلالات شخصیتی مورد استفاده قرار گیرد در تشخیص سایر اختلالات روانپزشکی ( مانند اختلال وسواسی – اجباری ، اختلال افسردگی و اختلال هذیانی ) نیز کاربرد دارد.

 
آزمون بالینی چند محوری میلون برای اولین بار در اواخر دهه ۶۰ میلادی بر اساس مدل آسیب‌شناسی روانی میلون توسط تئودور میلون ساخته شد. سپس در اواسط دهه ۸۰ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این نسخه از آزمون در ایران در شهر تهران توسط خواجه موگهی ترجمه و در سال ۱۳۷۲ هنجاریابی شد. نسخه سوم آزمون در سال ۱۹۹۴ تجدید نظر و در گردهمایی انجمن روان‌شناسی آمریکا معرفی شد، این فرم در ایران توسط شریفی ترجمه و در سال ۱۳۸۱ در اصفهان هنجاریابی شد.

آزمون MCMI شامل ۱۷۵جمله است و دو نوع کلی از مقیاس ها به نامهای مقیاس های روایی و بالینی (Clinical ) را شامل می شود. مقیاس های روایی آزمون MCMI برای سنجش میزان معتبر بودن آزمون اجرا شده ساخته شده اند و به آزمونگر این امکان را می دهند که بتواند با اطمینان نمرات مقیاس های بالینی را تفسیر نماید. مقیاس های روایی شامل شاخص اعتبار (مقیاس V) ، شاخص افشاگری (مقیاس X) ، شاخص مطلوب بودن (مقیاس Y) و شاخص تحقیر(Z ) است.

زمانی که آزمودنی نمره یک تا سه در مقیاس اعتبار (V) بگیرد آزمون اجرا شده از اعتبار لازم برخوردار نمی باشد و نشانگر آن است که آزمودنی به سوالات این آزمون به صورت تصادفی پاسخ داده است.


به نظر سازندگان آزمون MCMI زمانی که آزمودنی در مقیاس اعتبار (V )نمره یک بگیرد لازم است که آزمون گرفته شده با احتیاط تفسیر شود و اگر آزمودنی در این مقیاس نمره دو و یا سه بگیرد آزمون اجرا شده از اعتبار لازم برخوردار نبوده و قابل تفسیر نیست. شاخص روایی دیگر مقیاس X یا شاخص افشاگری است. این مقیاس برای اندازه گیری این مورد طرح ریزی شده است که آیا پاسخ های آزمودنی به این آزمون بی پرده و افشاگرانه بوده و یا بر عکس حالت دفاعی و پنهان کارانه زیادی داشته است.

بر اساس اصول نمره گذاری آزمون MCMI اگر نمره ی خام آزمودنی در مقیاس X پائین تر از ۳۴ باشد وجود حالت دفاعی زیاد را در آزمودنی نشان می دهد و بر عکس وجود نمره های بالا در مقیاس X نشان دهنده آن است که آزمودنی در بیان نشانه های روانپزشکی خود حالت اغراق را دارد. مقیاس Y به نام شاخص مطلوب بودن معروف است این مقیاس نیز مانند مقیاس X شاخصی برای آشکار نمودن حالت دفاعی آزمودنی می باشد. وجود نمرات بالا تر از ۷۵ در این مقیاس نشان دهنده آن است که آزمودنی خصوصیاتی مانند حالت های هیجانی ثابت، تمایل زیاد به ایجاد روابط بین فردی و علاقمند به رعایت کامل قواعد اجتماعی را دارا می باشد. اگر نمرات آزمودنی در مقیاس Y بسیار بالا باشد می تواند نشانگر تلاش آزمودنی برای پنهان نمودن مشکلات روانشناختی و یا مشکلات ارتباطی خود باشد.

مقیاس Z نشان می دهد که آزمودنی تا چه اندازه حالت های آسیب روانشناختی ( مانند احساس پوچی ، خشم زیاد ، احساس گناه و غمگینی ) خود را توصیف می نماید. مقیاس Z متضاد با مقیاس Y است. به این معنی که مقیاس Z شاخصی برای سنجش حالت نامطلوب بودن توصیف نمودن وضعیت روانشناختی و مقیاس Y شاخصی برای سنجش حالت مطلوب توصیف بودن وضعیت روانشناختی خود است.


مقیاس های بالینی آزمون MCMI به چهار طبقه الگوهای شخصیتی بالینی ، آسیب های شخصیتی شدید ، سندرم های بالینی و سندرم های شدید بالینی تقسیم می شوند و با تفسیر نمرات بدست آمده در مقیاس های بالینی می توان انواع مشکلات و اختلالات مرتبط با چهار طبقه ی فوق را بدست آورد.

در بخش مربوط الگوهای شخصیت بالینی مقیاس های اسکیزوئید ، افسرده ، وابسته ، نمایشی ، خود شیفته ، ضد اجتماعی ، پرخاشگر ، وسواسی ، منفی گرا و خود تحقیر کننده (Self- defeating ) قرار گرفته اند.

در بخش مربوط به آسیب های شخصیتی شدید مقیاس های اسگیزوتایپی ، مرزی و پارانوئید قرار دارند . در بخش مربوط به سندرمهای بالینی مقیاس های اضطراب ، چسمانی شکل (Somato from) ، دو قطبی یا مانیا ، افسره خویی ، وابستگی به الکل ، وابستگی به دارو و اختلال استرس بعد از ضربه (PTSD) قرار دارند. در بخش مربوط به سندرم های شدید بالینی مقیاس های اختلال تفکر ، افسردگی اساسی و اختلال هذیانی قرار دارند.
 
بنابراین آزمون بالینی چند محوری میلون_۳ (MCMI_III) یک مقیاس خودسنجی با ۱۷۵ گویه بلی/ خیر که ۱۴ الگوی بالینی شخصیت و ۱۰ نشانگان بالینی را می‌سنجد و برای بزرگسالان ۱۸ سال به بالا، استفاده می‌شود.

این آزمون بر اساس مدل آسیب‌شناسی روانی میلون (۱۹۶۹/ ۱۹۸۳) ساخته شده‌است و دو بار از زمان انتشار آن، تجدید نظر شده‌است.

نسخه اصلی این آزمون در سال 1977توسط تئودور میلون تدوین و ارائه شد و از آن زمان تا کنون 2بارتجدید نظر شده است.

•       از زمان چاپ نسخه اصلی این پرسشنامه تاکنون بیش از 600 مقاله درباره آن یا با استفاده از آن منتشر شده است
•       یکی از پر استفاده ترین آزمونها در حرفه بالینی است.
•       نسخه فعلی میلون 3 شامل 175 ماده است که تحت 28 مقیاس جداگانه براساس طبقه بندیهای زیرنمره گذاری میشود.
•       شاخصهای تغییر پذیری
•       الگوهای شخصیت بالینی
•       آسیب شناسی شدید شخصیت
•       نشانگان بالینی
•       نشانگان شدید


دومین پرسشنامه مهم پس از فهرست چند رشته ای مینه سوتا (MMPI) است.
میلون 3 از برخی جهات میتواند جانشین خوبی برای MMPIباشد هردو ابزار دامنه گسترده ای از آسیب شناسی بزرگسالان الگوهای پایدار شخصیت و نشانه شناسی بالینی را پوشش میدهند.

•       میلون ازسایر جهات مکمل mmpiاست  mmpiدراصل بر اختلالهای محور1 تاکید دارد میلون برای کمک به تشخیص اختلالهای محور2 تاکید دارد
•       میلون کوتاهتراز mmpiاست
•       تکمیل میلون 20 تا 30 دقیقه زمان میبرد
•       میلون 3 در مجموع 24 مقیاس بالینی و 4 شاخص روایی دارد
•       از مجموع این 24 مقیاس، 14 مقیاس آن به سنجش اختلالات شخصیت بر اساس محور 2 می پردازد و 10 مقیاس دیگر نشانگان بالینی را بر اساس محور یک می سنجند.


الگوهای بالینی شخصیت
•       مقیاس1- شخصیت اسکیزوئید:
•       16 ماده دارد که تیپ منفعل- منزوی را بازنمایی میکند
•       محتوای ماده ها مرتبط با انزوا، عدم احساس لذت، انزوای رفتاری، اجتناب از روابط نزدیک، سرکوب عواطف، رفتارهای درونگرانه، غیر مسئول بودن می باشد.
•       افراد مبتلا به این اختلال با فقدان تمایل وناتوانی در لذت بردن مشخص می شوند

مقیاس  A2- شخصیت اجتنابی
•       این مقیاس با 16 ماده مشخص میشود که تیپ فعال -منزوی را معرفی میکند
•       این افراد به اندازه افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید منزوی هستند
•       انزوای آنها ناشی از انتقاد و تمسخر از جانب دیگران است.

مقیاسB2- شخصیت افسرده
•       این مقیاس 15 ماده دارد و تیپ منفعل- منزوی را منعکس میکند
•       افراد مبتلا به اختلال شخصیت افسرده احساس ناتوانی قابل توجهی در کسب مجدد لذت دارند

مقیاس 3- شخصیت وابسته
•       این مقیاس 16 ماده دارد و تیپ منفعل - وابسته را ارزیابی میکند
•       افرادی که در این مقیاس نمره بالا میگیرند افرادی هستند که برای حمایت، ایمنی و راهنمایی به دیگران متکی هستند
•       منتظرند دیگران راه را به آنها نشان دهند

مقیاس 4- شخصیت نمایشی
•       این مقیاس 17 ماده دارد و تیپ فعال –وابسته را ارزیابی میکند
•       افرادی که نمره بالا میگیرند فعال بوده و برای بدست آوردن احترام از طرف دیگران مهارتهای اجتماعی خوبی نشان میدهند اما دارای یک ترس پنهان از خود مختاری و مستقل عمل کردن هستند

مقیاس 5- شخصیت خودشیفته
•       این مقیاس 24 ماده دارد و تیپ منفعل- مستقل را میسنجد
•       افرادی که نمره بالا میگیرند کسانی هستند که بیش از حد به خودشان ارزش میدهند ازخود راضی متکبر و مغرورهستند برای رسیدن به مقصود خود میتوانند خاضعانه و مطیع نیز باشند

مقیاسA6 –شخصیت ضد اجتماعی
•       این مقیاس 17 ماده دارد و تیپ فعال –مستقل را میسنجد
•       رفتاری تهدید آمیز دارند، قوانین و مقررات اجتماعی را برای رسیدن به اهدافشان زیر پا میگذارند
•       مرتکب جرم و جنایت در دنیا میشوند
به نطر انها دیگران باعث رنجش آنها شده اند

مقیاس 7 –شخصیت اجباری
•       این مقیاس 17 ماده دارد و تیپ منفعل –دوسوگرا را میسنجد
•       محتوای ماده ها مرتبط با رفتار کمال گرایانه و منظم، بی حوصلگی، خشکی و تعصب می باشد
•       این افراد با احساس کنترل وکمال گرایی تقاضاهای بالایی از خود و دیگران دارند

مقیاس A8 –شخصیت منفی گرا
•       این مقیاس 16 ماده دارد که به ارزیابی تیپ فعال دوسوگرا می پردازد
•       افرادی که نمره بالا میگیرند افرادی هستند که بین اعتنا و بی اعتنایی نسبت به دیگران دو دل هستند

مقیاسB8 –شخصیت خود ناکام ساز
•       این مقیاس 15 ماده دارد و تیپ منفعل –نلراضی را می سنجد
•       این افراد با تملق و خود ایثار گری خود را در موقعیتهایی قرار می دهند که مورد استثمارقرارگیرند
•       آنها ناراحتی ها و شرمساریهایی را نقل می کنند که ظاهرا لایق آنها بوده اند

الگوهای بالینی شخصیت
•       مقیاس S- شخصیت اسکیزوتایپی:
•       این مقیاس 16 ماده دارد وآسیب ساختاری شدیدتر را میسنجد
•       محتوای ماده ها مربوط به آسیب شناسی، ایده های تاثیر، انزوای بین فردی باشد
•       افرادی که نمره بالا میگیرند افرادی هستند که از نظر هیجانی ملایم،باعاطفه، سطحی میباشند
•       آنها غرق در افکارشان هستند

مقیاس Cشخصیت مرزی
•       این مقیاس 16 ماده دارد ومحتوای ماده ها مرتبط با خلق بی ثبات، خشم، رفتار و واکنشهای جنجالی، خلق و روابط بی ثبات هستند
•       این افراد سابقه رفتارهای تکانشی و نیازهای شدید وابستگی به همراه ترس از ترک نشان می دهند

مقیاس p- شخصیت پارانوئید
•       این مقیاس 17 ماده دارد محتوای ماده ها مربوط به ایده های کنترل، حساسیت و گوش به زنگی در مورد اذیت و آزار،باورهای هذیانی، شکوه و شکایت می باشند
•       این افراد در احساسات و الگوهای فکری خود محبوس هستند به شکل تدافعی بدگمان هستند

نشانگان بالینی
•       مقیاسA- اختلال اضطراب
•       این مقیاس 14 ماده دارد و نشانه های اضطراب تعمیم یافته را میسنجد
•       محتوای ماده ها راجع به تنش عصبی، گریه، دودلی، نگرانی و شکایتهای بدنی است

مقیاسH- اختلال شبه جسمی
این مقیاس 12 ماده دارد و نشانه های اضطراب را میسنجد که ممکن است به نشانه های جسمی و بدنی مربوط جابجا شده باشند

مقیاسN- دوقطبی: اختلال مانیک
•       این مقیاس 13 ماده دارد و هیپومانی و برخی علائم مانیک شدیدتر را میسنجد
•       مقیاس شامل ماده هایی راجع به پرش افکار،انرژی زیاد، تکانشی بودن، احساس بزرگ منشی و فعالیت زیاد می باشد

مقیاسD- اختلال افسرده خویی
•       این مقیاس 14 ماده دارد و افسردگی با دوره 2سال یا بیشتر را میسنجد
•       بیماران افسرده خو قادر به ادامه یاانجام کارهای روزمره علیرغم خلق افسرده شان می باشند
•       محتوای ماده ها بی احساسی، احساس دلسردی و فقدان انرژی، دوره های گریه و زاری را منعکس می کند

مقیاس B- وابستگی به الکل
•       این مقیاس 15 ماده دارد که 6ماده آن مستقیما مرتبط با سوء استفاده از الکل است و9ماده دیگر به طور غیرمستقیم مرتبط با باده نوشی است
•       این ماده ها شامل تکانشی بودن، دلیل تراشی ها،خودخواهی و پرخاشگری نسبت به اعضای خانواده است

مقیاس T- وابسته به مواد
•       این مقیاس 14 ماده دارد که محتوای آنها مربوط به سابقه ای ازالگوی سوء مصرف مواد در گذشته ودر حال است
مقیاس R- اختلال استرس پس از ضربه
•       16 ماده دارد
•       محتوای ماده ها در رابطه با خاطرات دردناک، وحشتهای شبانه و گزارشهایی از ترورر می باشد

نشانگان بالینی
•       مقیاسSS- اختلال تفکر
•       17 ماده دارد و اختلال تفکر با ماهیتی سایکوتیک را می سنجد
•       محتوای ماده ها مرتبط با توهم ها، هذیانهاو افکار ناخواسته است
•       افرادی که نمره بالا میگیرندرفتارشان اغلب گوشه گیرانه است

مقیاس CC- افسردگی اساسی
•       این مقیاس 17 ماده دارد
•       محتوای ماده های آن در رابطه با افکار خودکشی،علائم شناختی و نباتی افسردگی، احساس یاس و ناامیدی می باشد
مقیاس pp- اختلال هذیانی
•       این مقیاس 13 ماده دارد که محتوای آنها در رابطه با هذیانهای بزرگ منشیو گزند و آسیب است
•       کسانی که نمره بالا میگیرند احتمالا تشخیص اختلال پرانوئید پیدا می کنند

شاخصهای روایی و سبک پاسخ
•       شاخص V- روایی
•       این شاخص شامل 3جمله نامحتمل است(در 10 سال گذشته هیچ ماشینی را ندیده ام)
•       اگرفردبه 2 یا بیش از2جمله از این جمله ها پاسخ مثبت داده باشد آزمون معتبر نمی باشد
شاخصX- افشاگری
•       این شاخص بیمارانی را شناسایی میکند که حساسیت و دفاع بیش از حد دارند(نمرات پایین)یاکسانی که بسیار بی پرده خود را می نمایانند(نمرات بالا)
•       این مقیاس هیچ سوالی نداردو نمره خام این مقیاس از طریق جمع زدن نمرات11 مقیاس محاسبه می شود
شاخصY- جامعه پسندی
•       این شاخص به ارزیابی میزان تلاش پاسخ دهنده در مطلوب جلوه دادن خود می پردازد
•       نمره بالا یعنی آزمودنی تلاش کرده خود را از نظر اخلاقی بافضیلت و از نظر عاطفی باثبات نشان دهد
شاخص Z- بدجلوه دهی
•       نمره بالا در این شاخص نشان دهنده اغراق در مشکلات وعلائم روان شناختی می باشد
•       نمرات از نظر بالینی در این مقیاس ممکن است القا کننده التماس برای کمک، برافراشتگی عاطفی حاد یا اغراق در نشانه ها برای بدست آوردن نفع شخصی باشد.


متخصصان بالینی همواره به دنبال پاسخ این سوال هستند که پرسشنامه بالینی چند محوری میلون تعیین کننده سبک های شخصیتی ست یا اختلالات شخصیت که موجب کژکارکردی و درماندگی فرد می شود؟
پرسشنامه میلون با تکیه بر مقیاس هایی چون نشانگان شدید و آسیب شناسی شدید شخصیت تاکید بر محور II و تعیین سطوح درماندگی فرد و تشخیص اختلالات شخصیت دارد و همین طور با تکیه بر مقیاس هایی چون الگوهای شخصیت بالینی و نشانگان بالینی تاکید بر محور I و شناخت سبک های شخصیتی افراد دارد.اما با توجه به ویژه گی های ساختاری پرسشنامه به نظر می رسد میلون به ویژه در تشخیص اختلالات محور II عملکرد مطلوب تری دارد.


معرفی مقیاس ها :
مقیاس ها
علامت
تعداد گویه ها
مقیاس ها
علامت
تعداد گویه ها
الگو های بالینی شخصیت
نشانگان بالینی
اسکیزوئید
1
16
اختلالا اضطراب
A
14
دوری گزین
2A
16
شبه جسمی
H
12
افسرده
2B
15
مانیک
N
13
وابسته
3
16
افسرده خویی
D
14
نمایشی
4
17
وابستگی به الکل
B
15
خود شیفته
5
24
وابستگی به مواد
T
14
ضداجتماعی
6A
17
استرس پس از ضربه
R
16
دیگر آزار
6B
20
نشانگان بالینی شدید
وسواسی
7
17
اختلال تفکر
SS
17
منفی گرا
8A
16
افسردگی اساسی
CC
17
خود آزار
8B
15
اختلال هذیانی
PP
13
الگو های بالینی شدید شخصیت
شاخص های اصلاح
ایکزوتاپیتال
S
16
روایی
V
3
مرزی
C
16
افشا
X
ندارد
پارانوئید
P
17
مطلوبیت
Y
21
     
بدنمایی
Z
33

مقیاسهای بالینی شخصیت:
مقیاس 1(شخصیت اسکیزوئید):
این مقیاس 16 گویه دارد که تیپ منفعل - منزوی از تیپ شناسی میلون را بازنمایی می کند. محتوای گویه ها ، مرتبط با انزوا عدم احساس لذت ، انزوای رفتاری، اجتناب از روابط نزدیک سرکوب عواطف رفتارهای درونگرانه و احساس پوچی، غیر مسئول بودن و ترجیح تنهایی میباشد افراد مبتلا به این اختلال شخصیت با فقدان تمایل و ناتوانی در لذت بردن یا احساس

اعتبار و روایی
•       برای اندازه گیری میزان اعتبارآزمون از روش همسانی درونی استفاده می شود
•       این ارزیابی که توسط میلون انجام گرفته نشان می دهدکه در مجموع میزان اعتبارآزمون0/78 می باشد
•       روایی آزمون در مقایسه با آزمون  MMPI با مقایسه عوامل مشترک مورد سنجش مورد ارزیابی قرار گرفته است

اعتبار و روایی آزمون MCMI نسبتا بالا بوده و حدود ۶۹/ تا ۷۱/ صدم درصد است. یکی از امتیازات آزمون MCMI امکان بدست آوردن اطلاعات نسبتا وسیع در زمینه ی وجود نشانه ها یا ابتلا به اختلالات شخصیتی و سایر اختلالات روانپزشکی است.


شیوه اجرا و نمره گذاری
•       این آزمون را می توان به 2 صورت دستی و یا کامپیوتری اجرا و نمره گذاری کرد.

زمانی که آزمودنی به تمام جملات آزمون MCMI که دو گزینه پاسخ به نامهای گزینه درست یا نادرست را شامل می باشند را پاسخ داد مرحله نمره گذاری و تفسیر آزمون فرا می رسد.

امروزه نمره گذاری آزمون MCMI اکثرا از طریق برنامه های کامپیوتری انجام می گیرد. هدف از نمره گذاری آزمون MCMI تبدیل نمرات خام آزمودنی در مقیاس های روایی و بالینی به نمرات استاندارد است.

زمانی که نمره گذاری هر یک از مقیاس های روایی و بالینی به اتمام رسید نمودار شخصیتی و یا پروفایل شخصیتی ترسیم می شود . از روی پروفایل شخصیتی تمام نمره های بدست آمده در هر یک از مقیاس های روایی و بالینی را می توان مورد تفسیر قرار داد.

در آزمون MCMI تفسیر نمرات بر اساس نمرات برش یا نمره ای که اشخاص مبتلا به اختلالات روانپزشکی را از اشخاص دیگر جدا می نماید انجام می گیرد. به عبارت دیگر زمانی که در برخی از مقیاس های بالینی نمرات شخص آزمودنی از نمره ی ۸۵ ( نمره برش ) بالاتر است امکان ابتلای وی به برخی از اختلالات روانپزشکی و جود دارد. همچینن اگر نمرات آزمودنی در برخی از مقیاس ها بین ۶۰ الی ۸۰ باشد می توان گفت که وی برخی از علایم مربوط به اختلالات روانپزشکی که آن مقیاس بالینی می سنجد را دارد. در نهایت کمک تفسیر پروفایل شخصیتی بدست آمده از اجرای آزمون MCMI می توان الگوهای مختلف شخصیتی ، اختلالات شخصیتی شدید ، سندرمهای روانپزشکی و سندرمهای شدید روانپزشکی را تشخیص دهد. نتایج پزوهش ها نشان می دهد ازمون MCMI وسیله مناسبی برای تشخیص انواع اختلالات شخصیتی بخصوص اختلال شخصیتی مرزی است.


شیوه اجرا
•       آزمون میلون برای افراد بالاتر از 8سال باسطح سواد 8کلاس ساخته شده است
•       این آزمون را نباید روی بیمارانی که زود خسته میشوند، درد و ناراحتی یا اضطراب شدید دارنداجرا کرد
•       این آزمون را نمیتوان برای افراد غیر بالینی اجرا کرد


دستورالعمل اجرای پرسشنامه: آزمونگر می بایستی آزمودنی را از مزایا و عواقب ارزیابی کاملا آگاه کندبه طوریکه آزمودنی کاملا آگاهانه و با اختیار کامل به پرسشنامه پاسخ دهد. MCMI-IIIویژه بیماران بالای 18سال که دارای سطح سواد تقریبا پنجم ابتدایی هستند، طراحی شده است.

این پرسشنامه بصورت گروهی و انفرادی قابل اجرا می باشد. پاسخگویی غیرحضوری به دلیل عدم مشاهده ی آزمودنی و کنترل شرایط اجرای پرسشنامه به صلاح نیست. آزمودنی باید در یک اتاق آرام و روشن به سوالات پاسخ دهد. لازم است از آزمودنی خواسته شود به تمامی سوالات پاسخ بدهد.

در صورتی که پاسخ یک سوال در مورد فرد نه کاملادرست و نه کاملا غلط است، بهتر از آزمودنی خواسته شود گزینه ای راکه بیشتر در مورد او صدق می کند انتخاب کند. پس از تکمیل پرسشنامه ، آزمونگر بامرور پاسخنامه از فرد می خواهد به سوالاتی که پاسخ نداده است پاسخ بدهدودرصورتیکه هر دو گزینه بله و خیررا پاسخ داده است آن را اصلاح نماید. اگر 12سوال یا بیشتر بی پاسخ و یا دو پاسخ داشته باشد، پرسشنامه نامعتبر خواهد بود ( شریفی، علی اکبر ( 1386) . راهنمای ام.سی.ام.آی ).


نمره گذاری
•       پس از تکمیل یا اجرای پرسشنامه برای نمره گذاری دستی با استفاده از راهنمای نمره گذاری دستی این دستورالعمل را مورد استفاده قرار می دهیم
q   جنس آزمودنی
•       بررسی کنید اگر جنس آزمودنی مشخص نشده است نمره گذاری را ادامه ندهید
q   سن آزمودنی
•       بررسی کنید اگر سن آزمودنی کمتر از 18 سال بود نمره گذاری را ادامه ندهید
q   تعدادسوالهایی که بیمار پاسخ نداده و یا به یک سوال دو پاسخ داده است را بشمارید
•       چنانچه تعداداین سوالها 12 یا بیشتر بود آزمون اعتبار لازم را ندارد و نمره گذاری نمی شود

q   مقیاس روایی را بررسی کنید(65،110، 157)
•       به هر پاسخ بلی1نمره وبه هر پاسخ خیر صفر بدهید
•       نمرات این سه سوال را باهم جمع کنید
•       نمره بدست آمده را درگوشه بالا سمت راست نمره گذاری بنویسید
•       اگر نمره بدست آمده بیشتر از یک بود نمره گذاری را متوقف کنید
•       اگر نمره بدست آمده مساوی یک بود نمره گذاری بقیه مقیاسها ادامه میابد ولی نتایج با احتیاط بررسی می شود
•       اگر نمره بدست آمده مساوی صفر بود نمره گذاری را ادامه  دهید

نمره گذاری مقیاسهای بالینی ومقیاسهای ZوY
•       نمره خام هریک از 24 مقیاس بالینی و 2 مقیاس جامعه پسندی ((yو بد جلوه دهی (z)با کلید مربوط به هر مقیاس بدست می آید
•       نمره گذاری در این مقیاسها به صورت وزنی است ، یعنی هر سوال می تواندبا ضریبی از 1 تا 2 نمره گذاری شود

نمره مقیاس X
•       نمره خام مقیاس افشاگری بر اساس نمرات خام مقیاسهای 1تا 8Bبه شیوه زیر محاسبه می شود
•       نمرات خام مقیاسهای اسکیزوئید،اجتنابی،افسرده،وابسته،نمایشی،ضداجتماعی،آزارگر،اجباری منفی گراو خودناکام ساز را با هم جمع می کنیم
•       نمره خام مقیاس خودشیفته را در 0/67 ضرب میکنیم
•       دو نمره بدست آمده در بالا را با هم جمع میکنیم
•       عددبدست آمده را گرد میکنیم
•       عدد گرد شده را برای مقیاس افشاگری (X)درنظربگیرید

وارسی نمره خام افشاگری(X)
•       نمره خام افشاگری باید بین 34تا 178 باشد.
•       اگر نمره خام افشاگری بزرگتر از 178یا کوچکتراز 34 باشد نتایج اعتبار ندارد و نمره گذاری متوقف می شود

نمرات نرخ پایه(BR)
•       نمرات نرخ پایه برای تمام مقیاسها بجز مقیاس Vتعیین می شود
•       نرخ پایه هر مقیاس را از جدول هنجار شده که برای مرد و زن به طور جداگانه تهیه شده است تعیین می کنیم

اصلاح مقیاس X
نمره اصلاح مقیاسX  معادل با نمره خام مقیاس Xرا به نمره BRتمام مقیاسهای الگوی بالینی شخصیت و مقیاسهای نشانگان بالینی اضافه می کنیم

اصلاح 1/2X
•       در جدول شماره 3، نمره اصلاح x1/2 معادل با نمره خام مقیاس xرا به نمره BRتمام مقیاسهای آسیب شناسی شدید(S,C,P)و مقیاسهای نشانگان شدید  (SS,CC,PP)اضافه کنید

اصلاح اضطراب/ افسردگی (AD)
•       برای محاسبه اصلاح اقدامات زیر انجام میگیرد
•       اگر مقدار Dکمتر از 75است اصلاح لازم نیست
•       اگر مقدار Dمساوی یا بزرگتر از 75 است و مقدار Aکمتر از 75 از این فرمول استفاده می شودD-75 = نمره اصلاح AD
•       اگر مقدارA,Dهر دو مساوی یا بزرگتراز75 بودندازاین فرمول استفاده می شود (D-75)+(A-75)= نمره اصلاح AD
•       برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری کمتر از یک هفته است تمام نمره اصلاح شده ADرا از آخرین نمره BRبرای مقیاسهای 2B,2A,8B کم کنید.
•       تمام نمره اصلاح شده ADرااز آخرین نمره برای مقیاسهای S,Cکم کنید
•       برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری 1تا4 هفته است نیمی از نمره اصلاح شده ADرا (حداکثرتا15نمره) از آخرین نمره BRبرای مقیاسهای 2B,2A,8Bکم کنید.
•       سه چهارم نمره اصلاح شده ADرا از آخرین نمره برای مقیاسهای S,Cکم کنید
•       برای بیماران غیر بستری یک چهارم نمره اصلاح شده ADرا (حداکثرتا 15) از آخرین نمره BRبرای مقیاسهای 2A,2B,8B کم کنید
•       یک هشتم نمره اصلاح شده ADرا از آخرین نمره BRبرای مقیاسهای S,Cکم کنید
•       نمره بدست آمده را در ستون موسوم به نمره BRبعد از اصلاح ADدر برگه نمره گذاری وارد کنید.


اصلاح I برای بیماران بستری

•       اگر بیمار در زمان اجرای آزمون بستری است طول دوره محور یک را یادداشت کنیدوبا توجه به این موارد مقدار اصلاح را تعیین نمایید
•       برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری کمتر از یک هفته است برای مقیاسهای SS,CC,PP  به ترتیب مقادیر8،10،4 را به آخرین نمره BRاضافه کنید
•       برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری یک تا 4 هفته است برای مقیاسهای SS,CC,PP به ترتیب مقادیر 5،7،2 را به آخرین نمره BRاضافه میکنید
•       نمره بدست آمده را در ستون موسوم به نمرهBRبعد از اصلاح Iدر برگه نمره گذاری وارد کنید
اصلاح انکار/ شکایت (DC)
•       این اصلاح را به منظوراصلاح سوگیری برخی از افراد به کم گزارشی شدت خصیصه شخصیتی شان صورت می گیرد
•       به آخرین نمره BRاز بین 3مقیاس نمایشی،خودشیفته،اجباری که بیشترین برآشفتگی را دارد،8نمره اضافه کنید
•       نمره بدست آمده را در ستون موسوم به نمره BRبعد از اصلاح DCدربرگه نمره گذاری وارد کنید
اصلاح جامعه پسندی /بدجلوه دهی (DD)
•       نمره اصلاح DDبرای اصلاح آخرین نمره BRمقیاسهای S,C,A,H,D  به کار می رود
•       نمرات BRمقیاسهایY,Zرا مشخص کنید
•       نمره BRمقیاس Zرا از نمره BRمقیاس Yکم کنید و نتیجه رابر 10 تقسیم نمایید(Bry-BRz)
•       عدد بدست آمده را گرد کنید
•       عدد گرد شده را به آخرین نمره BRبرای مقیاسهای S,C,A,H,Dاضافه کنید
•       نمره بدست آمده را درستون موسوم به نمره BRبعد ازاصلاحDDدر برگه نمره گذاری ثبت کنید
نمرات BRنهایی مقیاسها
•       آخرین نمره ای که برای BRدر مقیاسهای 1تا PPبه دست آمده است را در ستون موسوم به نمره BRنهایی در برگه نمره گذاری وارد کنید


نیمرخ نمرات

•       نمره BRنهایی هر مقیاس را به برگه نیمرخ انتقال دهید و نیمرخ مربوط به میلون 3 را رسم کنید
•       اگر نمرات BRنهایی مقیاسهای اصلی شخصیت(مقیاسهای 1تاB8) همه کمتر از 60 بود گزارش اعتبار ندارد
•       اگر حداقل یکی از نمرات BRنهایی مساوی یا بزرگتر از60 بود ادامه دهید
•       نمرات BRنهایی را از ستون نمره BRنهایی در برگه نمره گذاری به نیمرخ در جلوی هر مقیاس انتقال دهید
•       برای هر مقیاس بر روی نمره BRمربوط در برگه نیمرخ علامت بگذارید

تفسیر آزمون میلون
•       تفسیر به روش گام به گام
•       گام اول: وارسی شاخصهای روایی
•       مقیاس Vرا چک کنید اگر نمره شاخص روایی مساوی صفر باشد آزمون معتبر است، اگرVمساوی 1 باشد نتایج دارای روایی مشکوک هستند و اگر Vمساوی 2یا3 باشد نتایج نامعتبر است
•       نمره خام مقیاس X(افشاگری) در دامنه 34تا 178 معتبر است نمره کمتر یا بیشتر باغث نامعتبر شدن نتایج می شود
•       مقیاس Y(جامعه پسندی ) را چک کنید نمرات برافراشته بیانگر تلاش بیمار برای ارائه یک تصویر مطلوب از خود است.
•       مقیاس Z(بدجلوه دهی) را چک کنید نمرات برافراشته بیانگر اغراق بیمار در مورد مشکلات روانشناختی خویش است
•       سبک پاسخ بیمار به آزمون را در یک پاراگراف توضیح دهید

گام دوم: وارسی مقیاسهای آسیب شدید شخصیت
 •  وقتی چند مقیاس برافراشته در الگوهای بالینی شخصیت و مقیاسهای آسیب شدید شخصیت وجود دارد قاعده کلی این است که مقیاسهای نشان دهنده آسیب شدیدتر شخصیت باید اول تفسیر شوند.
گام سوم:وارسی الگوهای بالینی شخصیت
 •  آزمونگرباید به بررسی برافراشتگی مقیاس 1تا مقیاس B8 بپردازد و مقیاسهایی را که از نظربالینی برافراشته اند تفسیر کند.
    اگربیش از 3مقیاس نمرهBR، 75 یا بالاتر دارند آزمونگر باید تفسیرهای خود را به 2یا3 مقیاس از برافراشته ترین مقیاسها محدود کند
   اگرچند برافراشتگی وجود داشت آزمونگر باید در مورد اینکه کدام عوامل منجر به این برافراشتگی در آن مقیاس شده فکر کند

گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی
 •   اگر نمرات BRنشانگان بالینی شدید 75 یا بالاتر باشد آزمونگر باید ابتدا به تفسیر مقیاسهای نشانگان شدید بالینی بپردازد بعد سایر مقیاسهای نشانگان بالینی را تفسیر کند
   وقتی نمرات BRبین 74و84 باشد آزمونگر میتواند نشانگان را با قید کلمه واجد مشخص کند(یعنی واجد برخی از ویژگی های آن اختلال است)
وقتی نمرات BR،85یا بالاتر است نشانگان را با قید کلمه تشخیص اول مشخص کنید(یعنی بیمار تمام ویژگی های آن اختلال را دارد)

گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان درزمینه سبک
 •   اگر یک بیماریک شخصیت مختلط خود شیفته و ضد اجتماعی و نمرات برافراشته در مقیاس وابستگی به مواد دارد شاید سوء مصرف مواد بخشی از زیاده روی فرد خودشیفته باشد
   آزمونگر باید برای فهم معنی آن نشانه در زندگی شخص تلاش کند
گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع اطلاعاتی
 •  آزمونگر هرگز نباید تصمیمات بالینی را در یک منبع از داده بنا نهد باید از چند منبع اطلاعاتی استفاده کند و یافته های آزمون را باید با اطلاعات دیگر تلفیق کند.
   
تفسیر به روش کدگذاری
 •    در روش کدگذاری شماره بالاترین برافراشتگی به عنوان اولین کد سپس دومین و سومین برافراشتگی به عنوان دومین و سومین کد نوشته شود.
کدهای تک قله ای
 •   کدهایی هستند که در آنها از میان مقیاسهای الگوی بالینی شخصیت تنها یک نمره برافراشته نوشته می شود
   وقتی BRبزرگتر از 84 است بیمار تمام ویژگی های آن اختلال را داراست
   وقتی بین 75 تا 84 باشد بیمار برخی از ویژگی های آن اختلال را داراست
کدهای چند قله ای
 •  کدهایی هستند که نمره BRبرای آنها در 2یا3 مقیاس الگوی بالینی شخصیت یا آسیب شدید شخصیت بزرگتر از 84 و در بقیه موارد کوچکتر از 74 است
تعامل مقیاس های روایی
 •   نمرات پایین در مقیاسهای X وYهمراه با برافراشتگی در مقیاس Zبیان کننده مبالغه متوسط در مورد مشکلات عاطفی جاری است
   نمرات پایین در مقیاسهای XوZهمراه با برافراشتگی در مقیاس Yبیان کننده تمرکز بر مراقبت از سلامت روانی است
  نمره پایین در مقیاس Yهمراه با برآشفتگی در مقیاسهای X,Zبیانگر این است که تاکید بر مراقبت از نظر روانشناختی ناسازگارانه است
  نمره نرخ پایه بزرگتر از 85 در مقیاس Zوکوچکتراز 40 در مقیاس Yبیانگر اغراق در علایم و نشانه ها است.

   
 توضیحات مکمل:
ام.سی.ام. آی، یکی از پرکاربردترین آزمون‌های روانی است
که به چندین زبان ترجمه شده‌است و در تحقیقات بین فرهنگی متعددی مورد استفاده قرار گرفته‌است؛ از جمله در ایران، دو بار هنجاریابی شده‌است. خواجه موگهی (۱۳۷۲) در تهران، نسخه دوم این آزمون و شریفی (۱۳۸۱) نسخه سوم آن را در اصفهان هنجاریابی کرده‌است.

میلون ۳ که نسخه تجدید نظر شده میلون ۲ است در اوت ۱۹۹۴ در گردهمایی انجمن روانشناسی آمریکا معرفی شد. بیش از ۵۰ درصد از گویه‌های ام.سی.ام. آی_۳ تغییر کرده‌است. طول مقیاس‌ها کاهش یافته‌است و دو مقیاس جدید (مقیاس اختلال شخصیت افسرده و مقیاس اختلال استرس پس از ضربه) به مقیاس‌های آزمون اضافه گردیده‌است.

یک ویژگی MCMI و نسخه‌های تجدید نظر شده آن استفاده از نمره‌های برش نرخ پایه (BR) برای تأیید وجود یا عدم وجود یک ویژگی خاص است. نمره BR نیز مانند نمره شناخته شده T در واقع وسیله تبدیل یک نمره خام به یک نمره معنادار برای تفسیر است. با این همه نمره‌های BR در مورد درصد معینی از یک جمعیت که تصور می‌شود دارای یک ویژگی یا نشانگان معین است برگرفته شده‌است. برای مثال ۱۷ درصد از جمعیت بیماران روانی را می‌توان دارای ویژگی‌های آشکار یک شخصیت وابسته تلقی نمود. در صورتی که گمان می‌رود فقط یک یک درصد از آن‌ها دارای ویژگی‌های شخصیت آزارگر باشند. یعنی تصمیم‌گیری دربارهٔ ویژگی‌های بیمار هنگامی انجام می‌شود که نمره‌های وی در دامنه‌ای همخوان با هر یک از دو نشانگان بالا باشد. میلون به‌طور اختیاری نقطه برش نرخ پایه ۸۵ یا بالاتر را به عنوان وجود قطعی ویژگی‌های مورد نظر تعیین کرد. نمره‌های BR ۷۵ یا بالاتر دلالت بر وجود ویژگی‌های یک اختلال دارند و نمرات BR پایین‌تر از ۷۵ نشان می‌دهد که برخی از ویژگی‌ها وجود دارند نه همه آنها. نمره‌های برش یا وجه اضافی عبارت بودند از ۳۵ برای نشان دادن نمره میانه گروه بهنجار و نمره ۶۰ که میانه جمعیت بیماران روانی بود. رویکرد نرخ پایه بالا از لحاظ نظری توسط تعدادی از نویسندگان (فین، ۱۹۸۲، ویدیچر و کلسو، ۱۹۸۳) تأیید شده و به‌طور تجربی نشان داده‌است که در مقایسه با رویکرد پر استفاده تر نمره T دقت تشخیص را افزایش می‌دهد (دیوتی و وینسنت، ۱۹۸۶). میلون در مورد مفهوم نرخ پایه شیوع و علت استفاده از نمره‌های نرخ پایه در ام.سی.ام. آی به تفضیل بحث نموده‌است.

میلون در اصل یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی اختلالات شخصیت است. از اینرو قسمت عمده پژوهش‌های ام.سی.ام. آی به پژوهش در مورد روایی همزمان و همگرا در ارزیابی اختلالات شخصیت پرداخته‌اند.

پایه‌های نظری ام.سی.ام. آی: MCMI
از زمان انتشار کتاب آسیب‌شناسی روانی نوین (میلون) مدل آسیب‌شناسی روانی میلون بسط و توسعه یافته‌است. در فرم اخیر آن، میلون (۱۹۹۷)، میلون و دیویس(۱۹۹۶) ادعا می‌کنند که ساختار یک علم بالینی در برگیرنده چهار عنصر اصلی است:
الف_ یک نظریه که پدیده‌های مورد مطالعه را تبیین کند.
ب_ یک طبقه‌بندی که این پدیده‌ها را در ابعاد معنادار دسته‌بندی کند.
ج_ ابزاری که این پدیده‌ها را ارزیابی کند.
د-برنامه مداخله درمانی که موارد مشکل را درمان کند.

بنابراین آزمون بالینی چند محوری میلون، ابزاری است که طبقه‌بندی میلون از آسیب‌شناسی شخصیت را ارزیابی می‌کند و از نظریه زیستی تکاملی میلون در مورد رشد و آسیب‌شناسی شخصیت سر برآورده است. در اصل ام.سی.ام. آی به منظور انطباق با طبقه‌بندی‌های رسمی روانپزشکی طراحی نشده‌است بلکه، تجدید نظرهای بعدی آزمون موجب نزدیکتر شدن آن به مقولات DSM شده‌است.

برای درک بهتر پایه‌های نظری ام.سی.ام. آی در ادامه، ابتدا به مفاهیم اساسی نظریه میلون و سپس طبقه‌بندی الگوهای بالینی شخصیت در نظریه میلون می‌پردازیم.

نکته: در کنار امتیازاتی که آزمون MCMI دارد اجرای این آزمون با محدودیت ها یی نیز همراه می باشد. از جمله یکی از محدودیت های آزمون MCMI ناتوایی این آزمون در تشخیص جامع و کامل انواع اختلالات شخصیتی است. به عبارت دیگر این آزمون تنها اختلالات شخصیتی که در طبقه بندی اختلالات روانپزشکی انجمن روانپزشکی آمریکا یا DSM مشخص شده را سنجش می نماید و از تشخیص سایر اختلالات شخصیتی احتمالی که خارج از این طبقه بندی ممکن است وجود داشته باشند ناتوان می باشد.

یکی دیگر از محدودیت های آزمون MCMI همپوشی گسترده سوالات این آزمون است و وجود این همپوشی می تواند سبب کاهش میزان اعتبار این آزمون گردد.مفاهیم اساسی در نظریه میلون
الف- مفهوم شخصیت از دیدگاه میلون
میلون(۱۹۹۶) شخصیت را اینگونه تعریف می‌کند: الگوی پیچیده و بسیار عمیقی از ویژگی‌های روانشناختی که نمی‌توان به راحتی آن‌ها را ریشه کن کرد و تقریباً به صورت خودکار، خود را در تمامی جنبه‌های عملکرد فرد آشکار می‌سازند. این ویژگی‌ها ذاتی و فراگیر بوده و ماتریس پیچیده‌ای از پیش آمادگی‌های زیستی و یادگیری‌ها را تشکیل داده و الگوی ادراکی، احساس، تفکر و شیوه‌های مقابله آن فرد را می‌سازند.

شخصیت آمیزه‌ای از احساسات، ادراکات، افکار و رفتارهای نامرتبط نیست، بلکه سارمانی کاملاً در هم تنیده از نگرش‌ها، عادت‌ها و عواطف است. اگر چه ما زندگی خود را با احساسات و واکنش‌های کم و بیش نامرتبط و مختلف شروع می‌کنیم، ولی به مرور زمان دامنه آن‌ها را محدود کرده و خزانه رفتاری خاص خودمان را می‌سازیم. این خزانه رفتاری است که ما را از دیگران متفاوت کرده و شیوه مقابله ما را در برخورد با دیگران و در درون خودمان تعیین می‌نماید.

ب- مفهوم سیستم در نظریه میلون
با این تعریف، شخصیت دیگر یک ماده و اختلال شخصیت یک بیماری نیست که از خارج وارد شده و بهنجاری فرد را از بین ببرد. به بیان دیگر اختلال شخصیت مثل بیماری‌های جسمی نیست که بتوان آن را به یک عامل خارجی یا درونی مشخص نسبت داد.

میلون به جای واژه اختلال از اصطلاح الگوهای بالینی شخصیت استفاده می‌نماید. از این دیدگاه، همان‌طور که در بیماری‌های جسمی، سیستم ایمنی بدن است که مسخص می‌کند آیا فرد بیمار خواهد شد یا خیر، در مسایل روانی نیز سبک شخصیتی فرد یعنی مهارت‌های مقابله‌ای و انعطاف‌های سازگارانه فرد است که تعیین می‌کند آیا وی در مقابله با محیط از پای در خواهد آمد یا خیر. اگر این‌گونه به موضوع نگاه کنیم، ساختار و ویژگی‌های شخصیت (بهنجار یا نابهنجار) مبنای سلامت یا بیماری روانی فرد می‌شود.

با توجه با توضیح فوق، یکی از مفاهیم اصلی نظریه میلون روشن می‌شود و آن مفهوم سیستم است. توضیح اینکه با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان شخصیت و محیط را یک سیستم دانست. سیستمی که ویژگی اصلی آن، سلسله مراتبی و خودگردان بودن است. به این دلیل گفته می‌شود، شخصیت سلسله مراتبی است، که ازچند سطح سازمانی تشکیل گردیده‌است: سطوح زیستی، روانی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، که هر سطح روی لایه یا سطح قبلی بنا گردیده‌است.


ج- مفهوم تکامل از دیدگاه میلون
میلون مفهوم تکامل را از داروین اقتباس کرده‌است. در نظریه سیستم‌های تکاملی میلون، مفهوم تکامل در پیوند با بوم‌شناسی مطرح است. منظور از تکامل تغییراتی است که در موجود ایجاد می‌شود تا بتواند با مقتضیات محیط جدید و آینده سازگار گردد. تکامل ممکن است تدریجی یا به صورت جهشی انجام شود، ولی در هر صورت هدف نهایی، انطباق بوم شناختی است. اخیراً علم تازه‌ای بنیان‌گذاری شده‌است که زیست‌شناسی اجتماعی نامیده می‌شود. این حوزه علم به مطالعه تکامل عملکرد اجتماعی انسان و زیست‌شناسی تکاملی می‌پردازد. میلون از این علم متأثر است و انسان را در خط تکامل و به دنبال گیاه و حیوان می‌بیند و تأثیر تکامل روی شکل‌گیری شخصیت از مفاهیم اصلی نظریه وی است.

میلون به این موضوع اشاره می‌کند که همه موجودات زنده از خطر فرار می‌کنند، غذا پیدا می‌کنند و تولید مثل می‌کنند. اعضای هر گونه‌ای از جانداران، شباهت‌هایی در شیوه سازگاری با محیط و بقا خود دارند؛ ولی در عین حال میزان موفقیت اعضای هر گونه درسازگاری با محیط، با یکدیگر متفاوت است. به ساده‌ترین بیان، شخصیت شیوه کم و بیش منحصر به فرد هر موجود در تطابق با محیط است که با شیوه موجودات دیگر نوع خودش تا حدودی فرق دارد. به این ترتیب شخصیت بهنجار از روش‌های متعارف گونه خودش برای انطباق مؤثر با محیط واقعی یا مورد انتظار استفاده می‌کند و اختلال شخصیت به شیوه‌های عملکرد ناسازگارانه فرد در برخورد با محیطی که آن گونه یا نوع با آن روبه روست، اشاره دارد.

د- مفهوم طبقه‌بندی از دید میلون
در تاریخ روانشناسی، طبقه‌بندی هنجار و ناهنجار همواره بر مبنای مشاهده منظم، دیدن الگوهای رفتاری و هیجانی تکرار شونده در میان گروهی از افراد صورت گرفته‌است. آنچه که از طریق این مشاهدات به دست آمده، بر یک فرضیه سبب شناختی استوار گردیده و به این ترتیب به وجوه مشترک مشاهدات معنا داده شده‌است. نظریه مزاجی بقراط و تقسیم‌بندی کرپلین بر مبنای سیر بیماری از این دسته‌اند. مثال معاصر از طتقه بندی بالینی بر مبنای ویژگی‌های مشاهده شده، DSM است.

بنابراین یک شیوه طبقه‌بندی، طبقه‌بندی بر مبنای مشاهده و استقرا است. روش دیگر طبقه‌بندی، طبقه‌بندی بر مبنای نظریه و قیاس می‌باشد. تحلیل عوامل از نوع دوم است. هم طبقه‌بندی بر مبنای مشاهده و هم طبقه‌بندی بر مبنای تحلیل عوامل یک ضعف عمده دارند و آن اینکه به کسی که این مشاهده یا تحلیل را انجام داده، متکی هستند. این فرد است که بر مشاهدات خود اسم گذاشته یا تعداد عوامل مورد نظر خود را انتخاب می‌نماید و به آن‌ها نام می‌دهد. به نظر میلون در طبقه‌بندی باید هم مشاهده و هم نظریه را در نظر گرفت. نظریه نه تنها مشاهدات قبلی را جمع کرده و به آن‌ها معنی می‌دهد، بلکه امکان ایجاد مفاهیم بدیع، انجام مشاهدات تازه و ابداع روش‌های نو را فراهم می‌آورد. در واقع نظریه است که دانش عمیق و ریشه دار را از دانش بدوی و صوری متمایز می‌سازد. اما نظریه نیز به تنهای پاسخگوی معضلات علمی نیست. اگر نتوان نظریه‌ای را به محک مشاهده و آزمایش سپرد، آن نظریه بی‌فایده خواهد بود (میلون، ۱۹۹۹).

*یک نمونه از اجرای آنلاین آزمون: اینجـــــــــــــا


- ویکی پدیا
-موسسه کیهان
- بخشی از مطالب برگرفته از سایت دکتر حسین لطفی نیا-روانشناسی بالینی از تبریز
- بخشی از مطالب گردآوری شده : سمیه عباسیان در سایت سیاووشان
نام شما

آدرس ايميل شما
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
 • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

عالی بود. ممنون
Iran, Islamic Republic of
کامل و عالی بود. سپاس
تاثیر میکروبیوم‌های روده بر تصمیم‌گیری اجتماعی
به خاطر توهین‌های همسرم اعتماد به نفس ندارم
نظریه ویگوتسکی به زبان ساده
۷ شبهه غیرواقعی درباره تعطیلی پنجشنبه ها و پاسخ صحیح به آن
سوگ بعد از سقط و غمی‌ بی‌پایان
نقش تمایز یافتگی در رضایت زناشویی
مشکلات بلوغ در پسران
پرتناقض‌ترین سن کودک کدام است؟
تاثیر مخرب تجربه آزار در دوران کودکی بر سلامت روان
اینفلوئنسرهای نوجوان چگونه بر کودکان تاثیر روانی می گذارند؟
بعضی دفترخانه‌ها با دریافت پول بیشتر،صیغه عقد را برای پسر معتاد جاری می‌کنند!
چرا فنلاند «شادترین مردم جهان» را دارد؟
زبان هیچ استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند. پس مراقب حرف هایتان باشید.