کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اهمیت هوش‌هیجانی در سلامت روان

سیناپرس , 27 اسفند 1398 ساعت 0:17

گرفتاری‌های زندگی امروزی، پیر و جوان نمی‌شناسد و هر کس به نوعی با مسائل خاص خود مواجه بوده و ناگزیر از پیداکردن راهی برای تحمل فشارها و حفظ سلامت روانی خود است. در این خصوص پژوهشگران به اثرگذاری بالای هوش هیجانی در دانشجویان تاکید نموده‌اند.


مطابق با اساس نامه سازمان بهداشت جهانی، «سلامت» به حالت خوب بودن کامل فرد از نظر جسمی، روانی و اجتماعی گفته می شود. سلامت روان که یکی از اجزای اصلی این تعریف است، جزو مولفه های مهم بهداشت عمومی بوده و از طریق آن توانایی صحیح برقراری توازن در زندگی و مقاومت در برابر مشکلات مختلف حاصل می شود. از آن جایی که امروزه انسان در معرض انواع فشارهای روانی قرار دارد، توجه به سلامت روان افراد در مقیاس خرد و کلان از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
یکی از مهم ترین گروه های جامعه که در این خصوص بایستی به جد مورد توجه قرار گیرند دانشجویان هستند. دانشجویان هر جامعه ای، نیروی انسانی و سازندگان فردای آن جامعه به حساب می آیند و آسیب پذیری این قشر در مقابل موقعیت ها و مشکلات مختلف مرتبط یا غیرمرتبط با فعالیت های درسی شان، بایستی کاهش یابد تا از ابتلای آن ها به انواع اختلالات روان شناختی جلوگیری شود. در این میان دانشجویان رشته پرستاری به دلیل آن که علاوه بر مواجهه با استرس های آموزشی و تحصیلی، با فشار کاری و استرس های محیط بالینی نیز مواجه هستند، وضعیت خاصی دارند.

محققینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در همین خصوص مطالعه ای را برای بررسی تاثیر پرورش هوش هیجانی و ارتباط آن با سلامت روانی دانشجویان رشته پرستاری به انجام رسانده اند.
هوش هیجانی به مجموعه ای از مهارت ها، استعدادها و توانایی های غیرشناختی اطلاق می شود که برخورداری از آن می تواند توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی و اجتماعی افزایش دهد.


در این پژوهش توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی به انجام رسیده، 224 دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از طریق پرکردن پرسش نامه های علمی مرتبط مشارکت داشته اند.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین نمره کل هوش هیجانی و نمره کل سلامت عمومی دانشجویان همبستگی آماری بالا و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر هر چه دانشجویان مشارکت کننده در این آزمایش، از هوش هیجانی بالاتری برخوردار بوده اند، سلامت روانی آن ها در وضعیت بهتری قرار داشته است.

بنا بر اظهار محققین، دانشجویان برای حفظ سلامت روانی به خودحرمتی مثبت، خودآگاهی هیجانی بالا، توانایی حل مسئله موثر و همچنین جسارت نیاز دارند. آن ها در فرایند کمک به سلامت روانی و افزایش توانایی های خود به منظور موفقیت در زندگی، نیاز دارند که مستقل بوده و درک روشنی از اهداف خود داشته باشند.

پژوهشگران مجری این طرح تحقیق، با توجه به نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه، به ضرورت بررسی عملکرد اجتماعی دانشجویان در مشاوره های دانشجویی و چاره اندیشی مناسب در این خصوص تاکید کرده اند. طبق گفته این پژوهشگران، در این راستا بایستی تمهیدات مناسبی جهت مطلوب نمودن کنش اجتماعی دانشجویان در نظر گرفته شود و با برنامه ریزی بهتر کلاس های مشاوره و خودسازی، آن ها را به داشتن عملکرد بهتر تشویق نموده و سبب تقویت اعتماد به نفس آنان شد.

قابل ذکر است گزارش علمی پژوهشی یافته های مطالعه مورد اشاره، در فصل نامه «توسعه آموزش جندی شاپور» سال ششم شماره 2 به چاپ رسیده است.

منبع: کوچک زاده طالمی، س.، علیزاده، ش. و نمازی، آ. 1394. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری. فصل نامه توسعه آموزش جندی شاپور، سال ششم، شماره 2، ص‌ص 146-139
لینک منبع


کد مطلب: 49943

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/49943/اهمیت-هوش-هیجانی-سلامت-روان

میگنا
  https://www.migna.ir