سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ - 14 Jul 2020
تاریخ انتشار :
شنبه ۷ تير ۱۳۹۹ / ۲۳:۴۵
کد مطلب: 50857
۱

دستورالعمل تاسیس مراکز مشاوره تلفنی و روانشناسی غیرحضوری غیردولتی

دستورالعمل تاسیس مراکز مشاوره تلفنی و روانشناسی غیرحضوری غیردولتی
در بخشی از این دستور العمل آمده است:
ﻣﺎده 1- تعاریف شخصی
1-1- ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺸﺎوره: عبارتست از کمک به ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﮔﺮوه از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ و روان ﺷﻨﺎس/ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر:
اﻟﻒ ـ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت و ﻣﺸﻜﻼت روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ؛
ب ـ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﮔﺮوه؛
ج- ﻣﺪاﺧﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در اﺧﺘﻼﻻت و ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

1-2-ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺸﺎوره ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري(ﺗﻠﻔﻨﻲ) : ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺸﺎوره اي ﺗﻠﻔﻨﻲ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ(در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز)ﻣﻲﭘﺮدازد...... ادامه در لینک زیر:
**دانلود: دستورالعمل تاسیس مراکز مشاوره تلفنی و روانشناسی غیرحضوری غیردولتی

*لینک کمکی: از سایت بهزیستی
مرجع : سایت بهزیستی
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

دلایل جدی نگرفتن «کرونا» در جامعه از دیدگاه روانشناسی
زمان جديد برگزاری آزمون‌های ارشد و دکتری اعلام شد/کنکور تغییر نکرد
ریشه‌ محبت کردن در انسان چیست؟
ویژگی‌های رواندرمانگر ممتاز
نگاهی به نظریه فرانکل در روانشناسی دین
چه کنیم قضاوت دیگران برایمان مهم نباشد؟
بازار مکاره مشاوره‌های مجازی
ترامپ مانند دوران کودکی به دنبال جلب توجه است
نور خیابان بر خواب و سلامت روان نوجوانان تاثیر دارد
شرحی بر نظریه های رشد اخلاقی
چه کسانی احساس «شرم سمی» دارند؟
درباره‌ هورمون نوراپی‌نفرین و فواید آن
خدايا،ميشه چند لحظه وقتتو بگيرم! اين دفعه چيزي ازت نمي خوام! فقط مي خوام  خيلي ساده بگم: ممنون براي همه چيز...