پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ - 24 Sep 2020
تاریخ انتشار :
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۵:۴۵
کد مطلب: 51126
۰

دریافت دفترچه سوالات همه رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال 1399

دریافت دفترچه سوالات آزمون صبح پنج شنبه
 
لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچه مهندسی فضای سبز - کد 1328
دريافت دفترچه مجموعه زبان روسی - کد 1122
دريافت دفترچه مجموعه زبان آلمانی - کد 1124
دريافت دفترچه مشاوره - کد 1143
دريافت دفترچه آماد- کد 1156
دريافت دفترچه  مجموعه علوم و مهندسی مرتع وآبخیزداری - کد 1301
دريافت دفترچه  مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - کد 1303
 دريافت دفترچه  علوم و مهندسی باغبانی- کد 1305
 دريافت دفترچه  ترویج وآموزش کشاورزی- کد 1306
دریافت دفترچه  علوم و مهدسی جنگل - کد 1307
دریافت دفترچه علوم دام و طیور-کد 1309
دریافت دفترچه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کد 1312
دریافت دفترچه علوم و مهدسی صنایع غذایی- کد -1313
دریافت دفترچه بیماری شناسی گیاهی - کد 1315
دریافت دفترچه علوم و مهندسی محیط زیست - کد 1317
دریافت دفترچه مجموعه مدیریت - کد 1142
دریافت دفترچه علوم و مهندسی آب - کد 1302
دریافت دفترچه اقتصاد کشاورزی - کد 1304
دریافت دفترچه مجموعه مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک - کد 1308
دریافت دفترچه علوم و مهندسی شیلات - کد 1311
دریافت دفترچه مدیریت و کنترل بیابان - کد 1321
دریافت دفترچه مجموعه روان شناسی- کد 1133
دریافت دفترچه  مهندسی مکانیک بیو سیستم - کد 1319
دریافت دفترچه مجموعه علوم تربیتی- کد 1117
دریافت دفترچه علوم زمین - کد 1201
دریافت دفترچه مجموعه مهندسی مکانیک - کد1267
دریافت دفترچه مهندسی معدن - کد 1268
دریافت دفترچه مجموعه حسابداری- کد 1134
دریافت دفترچه مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 1206
دریافت دفترچه مجموعه آمار - کد 1207
دریافت دفترچه مجموعه ریاضی - کد 1208
دریافت دفترچه مجموعه فیزیک - کد 1204
دریافت دفترچه مجموعه مهدسی برق - کد 1251
دریافت دفترچه زبان فرانسه  - کد 1143و1117
 
 
 دفترچه سئوالات روز جمعه 17 مرداد
 
لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچه مجموعه حقوق- کد 1126
دريافت دفترچه مجموعه شیمی - کد 1203
دريافت دفترچه مجموعه مهندسی شیمی- کد1257
دريافت دفترچه مهندسی صنایع - کد 1259
دريافت دفترچه مهندسی نقشه‎برداری - کد 1263
 دريافت دفترچه مجموعه مهندسی عمران- کد 1264
 دريافت دفترچه مجموعه مهندسی مواد و متالوژی- کد 1272
دریافت دفترچه  مجموعه مهندسی کامپیوتر- کد 1277
دریافت دفترچه مهندسی نساجی - کد 1283
دریافت دفترچه  ایمنی، بهداشت و محیط‎زیست - کد 1294
دریافت دفترچه مجموعه معماری - کد 1352
دریافت دفترچه مجموعه هنرهای موسیقی - کد 1360
دریافت دفترچه طراحی پارچه و لباس - کد 1364
دریافت دفترچه مجموعه علوم جغرافیایی - کد 1102
دریافت دفترچه مجموعه علوم اقتصادی - کد 1105 
دریافت دفترچه مجموعه علوم ورزشی - کد 1106
دریافت دفترچه مجموعه علوم اجتماعی- کد 1108
دریافت دفترچه مجموعه فلسفه - کد 1116
دریافت دفترچه مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‎الملل - کد 1130
دریافت دفترچه تاریخ - کد 1107
دریافت دفترچه مجموعه الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق - کد 1112
دریافت دفترچه مجموعه الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام - کد 1113
دریافت دفترچه مجموعه الهیات و معارف اسلامی- ادیان - کد 1114
دریافت دفترچه مجموعه الهیات و معارف اسلامی(مخصوص اهل تسنن) - کد 1115
دریافت دفترچه مجموعه زبان فرانسه - کد 1120
دریافت دفترچه  مجموعه زبان انگلیسی - کد 1121
دریافت دفترچه باستان‎شناسی - کد 1132
دریافت دفترچه مجموعه مدرسی معارف اسلامی - کد 1152
 دریافت دفترچه مجموعه هنرهای نمایشی و سینما - کد 1357
 دریافت دفترچه مجموعه هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358
 دریافت دفترچه مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین - کد 1161
 دریافت دفترچه مجموعه علوم قرآن و حدیث - کد 1111
 دریافت دفترچه فرماندهی و مدیریت انتظامی - کد 1160
 دریافت دفترچه مجموعه زبان عربی - کد 1104
دریافت دفترچه بیوشیمی بالینی - کد 1509
دریافت دفترچه مجموعه حقوق زبان فرانسه - کد 1126
دریافت دفترچه زبان آلمانی و فرانسه - کد 1108- 1116-1130
دریافت دفترچه زبان ادبیا ت فارسی - کد 1101
 
دفترچه سئوالات روز 18 مرداد ماه
 
لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
 دريافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسي
 دريافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي
 دريافت دفترچه 1125 - مجموعه مديريت جهانگردي
 دريافت دفترچه 1127 - ايرانشناسي
 دريافت دفترچه 1128- آموزش زبان ژاپني بخش کتبي
 دريافت دفترچه 1129 - زبان وادبيات اردو
 دريافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دريافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دريافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دريافت دفترچه 1139 - مددكاري اجتماعي
دريافت دفترچه 1144-مديريت دريايي
دريافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگي
 دريافت دفترچه 1146 - مجموعه محيط زيست
دريافت دفترچه 1148 - مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهري
 دريافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
 دريافت دفترچه 1205 - مجموعه فوتونيك
 دريافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم كامپيوتر
 دريافت دفترچه 1213 - زيست شناسي گياهي
 دريافت دفترچه 1214 - زيست شناسي علوم جانوري
 دريافت دفترچه 1215 - مجموعه محيط زيست
 دريافت دفترچه 1216 - زيست شناسي دريا
 دريافت دفترچه 1217 - اوقيانوس شناسي فيزيکي
  دريافت دفترچه 1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دريافت دفترچه 1219 - علوم شناختي
دريافت دفترچه 1220- مجموعه علوم اطلاعاتي
 دريافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسي نفت
  دريافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسي پليمر
  دريافت دفترچه 1256 - مهندسي معماري كشتي
 دريافت دفترچه 1262 - مهندسي درسوانح طبيعي
 دريافت دفترچه 1273 - نانوفناوري -نانومواد
 دريافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
 دريافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسي هوافضا
 دريافت دفترچه 1285 - مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي و داروسازي
 دريافت دفترچه 1287 - مهندسي طراحي محيط زيست
 دريافت دفترچه 1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دريافت دفترچه 1292 - مهندسي بازرسي فني
 دريافت دفترچه 1293 - مهندسی ایمنی -بهداشت ومحيطزيست HSE
 دريافت دفترچه 1314 -حشره شناسي كشاورزي
 دريافت دفترچه 1322 - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دريافت دفترچه 1323 - اکوهيدرولوژي
 دريافت دفترچه 1324 - بيوتكنولوژي كشاورزي
 دريافت دفترچه 1325 - توسعه روستايي
 دريافت دفترچه 1327 - مديريت كشاورزي
 دريافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دريافت دفترچه 1351 - طراحي شهري
 دريافت دفترچه 1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دريافت دفترچه 1356 - نمايش عروسكي
 دريافت دفترچه 1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دريافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دريافت دفترچه 1362 - طراحي صنعتي
 دريافت دفترچه 1363 - فرش
 دريافت دفترچه 1501 - انگل شناسي
 دريافت دفترچه 1502 - فيزيولوژي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1503- قارچ شناسي دامپزشکي
 دريافت دفترچه 1504 - بافت شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1505 - باكتري شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1506 - ايمني شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دريافت دفترچه 1510- سم شناسي
دریافت دفترچه 1109 - زبان های باستانی ایران
دریافت دفترچه 1511- پیشگیری بیماریهای دامی
دریافت دفترچه 1153- مجموعه اطلاعات
دریافت دفترچه 1286-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

اشتباهاتی که بعد از طلاق رُخ می‌دهد
نشانه‌ای که جزو ۱۰۰ علائم ویروس کرونا نیست
روزشمار هفته بهداشت روان اعلام شد
میزان خواب کودک در سنین مختلف
مشاوران مطرح زمینه های مختلف روانشناسی کدامند؟
رتبه اولی‌های کنکور چه رشته‌ای انتخاب می‌کنند؟+عكس
زمان آغاز انتخاب رشته کنکور اعلام شد
علت شب ادراری کودکان چیست؟
انواع سبک های دلبستگی در کودکان
۵ دلیل طلاق، از خیانت تا ازدواج برای فراموشی
چند تکنیک برای مقابله با اضطراب ناشی از کرونا
اندازه دور ران پا نشانه چیست؟
دو بیگانه همدرد، از دو خویشاوند بی‌درد یا ناهم‌درد، با هم خویشاوندترند… علی شريعتی