چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ - 29 Jun 2022
تاریخ انتشار :
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۵:۴۵
کد مطلب: 51126
۰

دریافت دفترچه سوالات همه رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال 1399

دریافت دفترچه سوالات آزمون صبح پنج شنبه
 
لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچه مهندسی فضای سبز - کد 1328
دريافت دفترچه مجموعه زبان روسی - کد 1122
دريافت دفترچه مجموعه زبان آلمانی - کد 1124
دريافت دفترچه مشاوره - کد 1143
دريافت دفترچه آماد- کد 1156
دريافت دفترچه  مجموعه علوم و مهندسی مرتع وآبخیزداری - کد 1301
دريافت دفترچه  مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - کد 1303
 دريافت دفترچه  علوم و مهندسی باغبانی- کد 1305
 دريافت دفترچه  ترویج وآموزش کشاورزی- کد 1306
دریافت دفترچه  علوم و مهدسی جنگل - کد 1307
دریافت دفترچه علوم دام و طیور-کد 1309
دریافت دفترچه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کد 1312
دریافت دفترچه علوم و مهدسی صنایع غذایی- کد -1313
دریافت دفترچه بیماری شناسی گیاهی - کد 1315
دریافت دفترچه علوم و مهندسی محیط زیست - کد 1317
دریافت دفترچه مجموعه مدیریت - کد 1142
دریافت دفترچه علوم و مهندسی آب - کد 1302
دریافت دفترچه اقتصاد کشاورزی - کد 1304
دریافت دفترچه مجموعه مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک - کد 1308
دریافت دفترچه علوم و مهندسی شیلات - کد 1311
دریافت دفترچه مدیریت و کنترل بیابان - کد 1321
دریافت دفترچه مجموعه روان شناسی- کد 1133
دریافت دفترچه  مهندسی مکانیک بیو سیستم - کد 1319
دریافت دفترچه مجموعه علوم تربیتی- کد 1117
دریافت دفترچه علوم زمین - کد 1201
دریافت دفترچه مجموعه مهندسی مکانیک - کد1267
دریافت دفترچه مهندسی معدن - کد 1268
دریافت دفترچه مجموعه حسابداری- کد 1134
دریافت دفترچه مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 1206
دریافت دفترچه مجموعه آمار - کد 1207
دریافت دفترچه مجموعه ریاضی - کد 1208
دریافت دفترچه مجموعه فیزیک - کد 1204
دریافت دفترچه مجموعه مهدسی برق - کد 1251
دریافت دفترچه زبان فرانسه  - کد 1143و1117
 
 
 دفترچه سئوالات روز جمعه 17 مرداد
 
لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچه مجموعه حقوق- کد 1126
دريافت دفترچه مجموعه شیمی - کد 1203
دريافت دفترچه مجموعه مهندسی شیمی- کد1257
دريافت دفترچه مهندسی صنایع - کد 1259
دريافت دفترچه مهندسی نقشه‎برداری - کد 1263
 دريافت دفترچه مجموعه مهندسی عمران- کد 1264
 دريافت دفترچه مجموعه مهندسی مواد و متالوژی- کد 1272
دریافت دفترچه  مجموعه مهندسی کامپیوتر- کد 1277
دریافت دفترچه مهندسی نساجی - کد 1283
دریافت دفترچه  ایمنی، بهداشت و محیط‎زیست - کد 1294
دریافت دفترچه مجموعه معماری - کد 1352
دریافت دفترچه مجموعه هنرهای موسیقی - کد 1360
دریافت دفترچه طراحی پارچه و لباس - کد 1364
دریافت دفترچه مجموعه علوم جغرافیایی - کد 1102
دریافت دفترچه مجموعه علوم اقتصادی - کد 1105 
دریافت دفترچه مجموعه علوم ورزشی - کد 1106
دریافت دفترچه مجموعه علوم اجتماعی- کد 1108
دریافت دفترچه مجموعه فلسفه - کد 1116
دریافت دفترچه مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‎الملل - کد 1130
دریافت دفترچه تاریخ - کد 1107
دریافت دفترچه مجموعه الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق - کد 1112
دریافت دفترچه مجموعه الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام - کد 1113
دریافت دفترچه مجموعه الهیات و معارف اسلامی- ادیان - کد 1114
دریافت دفترچه مجموعه الهیات و معارف اسلامی(مخصوص اهل تسنن) - کد 1115
دریافت دفترچه مجموعه زبان فرانسه - کد 1120
دریافت دفترچه  مجموعه زبان انگلیسی - کد 1121
دریافت دفترچه باستان‎شناسی - کد 1132
دریافت دفترچه مجموعه مدرسی معارف اسلامی - کد 1152
 دریافت دفترچه مجموعه هنرهای نمایشی و سینما - کد 1357
 دریافت دفترچه مجموعه هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358
 دریافت دفترچه مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین - کد 1161
 دریافت دفترچه مجموعه علوم قرآن و حدیث - کد 1111
 دریافت دفترچه فرماندهی و مدیریت انتظامی - کد 1160
 دریافت دفترچه مجموعه زبان عربی - کد 1104
دریافت دفترچه بیوشیمی بالینی - کد 1509
دریافت دفترچه مجموعه حقوق زبان فرانسه - کد 1126
دریافت دفترچه زبان آلمانی و فرانسه - کد 1108- 1116-1130
دریافت دفترچه زبان ادبیا ت فارسی - کد 1101
 
دفترچه سئوالات روز 18 مرداد ماه
 
لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
 دريافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسي
 دريافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي
 دريافت دفترچه 1125 - مجموعه مديريت جهانگردي
 دريافت دفترچه 1127 - ايرانشناسي
 دريافت دفترچه 1128- آموزش زبان ژاپني بخش کتبي
 دريافت دفترچه 1129 - زبان وادبيات اردو
 دريافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دريافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دريافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دريافت دفترچه 1139 - مددكاري اجتماعي
دريافت دفترچه 1144-مديريت دريايي
دريافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگي
 دريافت دفترچه 1146 - مجموعه محيط زيست
دريافت دفترچه 1148 - مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهري
 دريافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
 دريافت دفترچه 1205 - مجموعه فوتونيك
 دريافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم كامپيوتر
 دريافت دفترچه 1213 - زيست شناسي گياهي
 دريافت دفترچه 1214 - زيست شناسي علوم جانوري
 دريافت دفترچه 1215 - مجموعه محيط زيست
 دريافت دفترچه 1216 - زيست شناسي دريا
 دريافت دفترچه 1217 - اوقيانوس شناسي فيزيکي
  دريافت دفترچه 1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دريافت دفترچه 1219 - علوم شناختي
دريافت دفترچه 1220- مجموعه علوم اطلاعاتي
 دريافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسي نفت
  دريافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسي پليمر
  دريافت دفترچه 1256 - مهندسي معماري كشتي
 دريافت دفترچه 1262 - مهندسي درسوانح طبيعي
 دريافت دفترچه 1273 - نانوفناوري -نانومواد
 دريافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
 دريافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسي هوافضا
 دريافت دفترچه 1285 - مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي و داروسازي
 دريافت دفترچه 1287 - مهندسي طراحي محيط زيست
 دريافت دفترچه 1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دريافت دفترچه 1292 - مهندسي بازرسي فني
 دريافت دفترچه 1293 - مهندسی ایمنی -بهداشت ومحيطزيست HSE
 دريافت دفترچه 1314 -حشره شناسي كشاورزي
 دريافت دفترچه 1322 - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دريافت دفترچه 1323 - اکوهيدرولوژي
 دريافت دفترچه 1324 - بيوتكنولوژي كشاورزي
 دريافت دفترچه 1325 - توسعه روستايي
 دريافت دفترچه 1327 - مديريت كشاورزي
 دريافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دريافت دفترچه 1351 - طراحي شهري
 دريافت دفترچه 1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دريافت دفترچه 1356 - نمايش عروسكي
 دريافت دفترچه 1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دريافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دريافت دفترچه 1362 - طراحي صنعتي
 دريافت دفترچه 1363 - فرش
 دريافت دفترچه 1501 - انگل شناسي
 دريافت دفترچه 1502 - فيزيولوژي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1503- قارچ شناسي دامپزشکي
 دريافت دفترچه 1504 - بافت شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1505 - باكتري شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1506 - ايمني شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دريافت دفترچه 1510- سم شناسي
دریافت دفترچه 1109 - زبان های باستانی ایران
دریافت دفترچه 1511- پیشگیری بیماریهای دامی
دریافت دفترچه 1153- مجموعه اطلاعات
دریافت دفترچه 1286-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

جویدن ناخن نشانه کمال‌گرایی است
۵ توصیه عملی برای مدیریت "حمله پانیک"
نجات از تله پشت گوش ‏‏اندازی کارها
تفاوت ضریب هوشی دوقلوهایی که در دو کشور متفاوت بزرگ شدند!
به کودک‌تان نامه بنویسید
این رفتارها مردان را روانی می‌کند!
چرا روان‌آزار‌ها، کاریزماتیک و جذابند؟!
توانایی نه شنیدن
این جملات منفی را به دلبندتان نگویید
اصلی‌ترین اختلافات در دوران عقد و نامزدی
مردم خبر زده شده‌اند!
اعتیاد به دارو‌های آرام بخش چیست؟
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد