کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

کرونا و آشفتگی هیجانی

فهیمه باهنر

25 دی 1399 ساعت 8:39

در شیوع ویروس کرونا و قرنطینه خانگی ساختارهای اجتماعی و فردی زندگی افراد دچار آشفتگی و بحران شده است.


آشفتگی هیجانی به عنوان حالات درونی (هیجانی، شناختی، فیریکی) ناخوشایند و غیرسازنده تعریف شده است. برخلاف تنظیم هیجانی که عبارتنداز: کاربرد راهبردهای خودآگاه و ناخودآگاه، برای کاهش، حفظ یا افزایش احساسات مثبت یا منفی و یا توانایی فرد برای به کار بردن راهبردهای موثر کنار آمدن با موقعیت های استرس زا.

افرادی که دارای آشفتگی هیجانی هستند، از سطوح کمتر خودآگاهی برخودارند. این امر باعث کاهش شادکامی و افزایش اختلالات روانی می شود. افراد اغلب زمانی دچار آشفتگی هیجانی می شوند که روند عادی زندگی شان دچار تغییر شده و نمی توانند با شرایط پیش آمده منطبق شوند.

در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا نیز ساختارهای اجتماعی و فردی زندگی ها دچار آشفتگی شده است. آشفتگی ساختارهای زندگی فردی و اجتماعی به معنی کاهش قدرت کنترل فرد و کاهش پیش بینی پذیر بودن جریان زندگی است. مثلاً در دوران قرنطینه خانگی، روال زندگی مختل شده و در نتیجه توانایی کمتر برای پیش بینی و برنامه ریزی در مورد آینده امکان پذیر است. مواجهه کادر درمانی با موجی از انواع مراجعات مرتبط با کرونا شوک روانی و بهت زدگی را در بین آنان ایجاد کرد.

محققان در طی پژوهش هایی به این نتیجه رسیدند که گیجی، سردرگمی، شوک روانی و به عبارتی آشفتگی از جمله پیامدهای منفی روان شناختی هستند که در بروز یک بیماری همه گیر و ناشناخته مانند کووید-19 در افراد بروز می کند. همچنین بیان کردند آشفتگی ساختارهای فردی به معنای کاهش قدرت کنترل فرد و کاهش پیش ینی جریان زندگی در طول این بیماری رخ می دهد. بنابراین مدیریت این بحران و اثرات ناشی از آن می تواند، قدرت تخریبی کووید-19 را کاهش دهد.

از جمله راهبردهای موثر برای مقابله با آشفتگی های هیجانی خود ارتقایی است. بکارگیری این مهارت به ویژه در شرایط بحران بسیار کارساز است. بعبارتی دیگر وقتی که فرد به صورت فعالانه در جستجوی تغییر و رشد باشد، تغیراتی در شناخت ها و نگرش و افکار وی ایجاد خواهد شد. این مهارت ها باعث می شود که فرد به صورت خودخواسته و فعال در مسیر کسب تجربیات جدید قرار گیرد.

همچنین خود ارتقایی را تصمیم در راستای شناخت رفتار، افزایش آگاهی و پیشرفت فردی، شغلی، ارتباطی و اجتماعی می توان تعریف کرد. برای انجام خودارتقایی کافی است که در روز با خودتان همانند دوستی مهربان رفتار کنید و اجازه تخلیه هیجانی به خود دهید.

کافیست دید متفاوتی نسبت به شرایط و سبک زندگی جدید داشته باشید. پس در دفتر یادداشت خود درس های آموزنده ای که می توان از این ویروس گرفت را بنویسید. با یادگیری ریلکسیشن(تن آرامی-مراقبه) هر روز ذهن و روان خود را آرام کنید.

همچنین شرایط پیش آمده را بپذیرید و از شخصی سازی خودداری کنید. کرونا بی شک بر روی زندگی همه افراد تاثیرگذار بوده است، لذا اگر گمان کنید که تنها بر روی زندگی شما نافذ بوده، به خود خیانت کرده اید. به جای درنظر گرفتن معایب کرونا، به اثرات مثبت و نگاه جدیدی که در زندگی شما و دیگران ایجاد کرده است، دقت نمایید. اکثر ما تنها نیمه خالی لیوان را دیده ایم و درمورد ضررهای کرونا صحبت می کنیم، در حالیکه در هر اتفاق می توان دو جنبه مثبت و منفی وجود دارد. پس بیایید با نگاهی متفاوت با کرونا برخورد کنیم.

 
نویسنده: فهیمه باهنر(دانشجوی دکترا مشاوره)


کد مطلب: 52021

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/52021/کرونا-آشفتگی-هیجانی

میگنا
  https://www.migna.ir