کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ضرورت ایجاد وزارت پیشگیری و سلامت خانواده

لزوم توجه به مسئله پیشگیری و نگاه سلامت محور در برنامه هفتم توسعه کشور

1 اسفند 1399 ساعت 13:17

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: اکنون مشکل اصلی ما این است که نگاه سلامت محور بر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها حاکم نیست. و مسئله پیشگیری باید در راس برنامه ریزی های امور اجتماعی کشور قرار گیرد.


دکتر محمد حاتمی روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه - در کنفرانس آنلاین امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه که به همت انجمن مددکاران اجتماعی و با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و صاحبنظران  امور اجتماعی برگزار شد اظهار کرد: بیمه های پایه و تکمیلی برای خدمات روان شناسی و مشاوره در برنامه ششم توسعه تصویب شده بود اما در حد تصویب باقی ماند و اجرایی نشد لذا بهتر است اول اموری که در برنامه ششم توسعه عملی نشده است در اولویت قرار گیرد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره افزود: در برنامه هفتم توسعه که مصادف با دوران پسا کرونا هستیم، موضوع سلامت روان جزء مسائل مهم کشور است که باید سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها خصوصا در اسناد بالادستی در ارتقای سلامت روان و مقابله با آسیب های ناشی از آن دیده شود، به ویژه مسئله پیشگیری به عنوان عنصر اصلی در راس برنامه ریزی های امور اجتماعی قرار گیرد تا آمار آسیب های روانی و اجتماعی کمتر شود.

حاتمی افزود: اکنون مشکل اصلی ما این است که نگاه سلامت محور بر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها حاکم نیست. بنابراین  در برنامه هفتم باید نگاه سلامت محور جایگزین درمان محور گردد.

وی در پایان پیشنهاد داد: اگر بتوانیم در برنامه هفتم، وزارت پیشگیری و سلامت خانواده ایجاد کنیم به خیلی از دغدغه های مهم پاسخ خواهیم داد.


کد مطلب: 52402

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/52402/لزوم-توجه-مسئله-پیشگیری-نگاه-سلامت-محور-برنامه-هفتم-توسعه-کشور

میگنا
  https://www.migna.ir