دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - 20 Sep 2021
تاریخ انتشار :
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۸:۵۵
کد مطلب: 54235
۰

دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ اعلام شد

دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ اعلام شد
دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۱ مشخص شده است و آزمون مرحله اول (کتبی) دارای دو دفترچه شامل یک دفترچه سوالات تخصصی هر رشته با دروس ضرایب جداول اعلام شده و یک دفترچه عمومی شامل درس زبان با ۳۰ سوال و ضریب ۳ و درس استعداد تحصیلی با ۳۰ سوال و ضریب یک خواهد بود.
 
- منظور از درس آزمون های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمون ها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است. بر اساس این گزارش، سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل تمامی دیدگاه های شخصیت و نظریه ها و تکنیک های درمانی مورد نظر است.
 
جدول دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
۱ اپیدمیولوژی اصول و روش های اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری های شایع در کشور (۸۰ سوال/ضریب ۵)، روش های آمار زیستی (۲۰ سوال/ضریب ۳)
۲ اخلاق پزشکی روش تحقیق در علوم پزشکی (۲۰ سوال/ضریب ۲)، اخلاق پزشکی (۸۰ سوال/ضریب ۵)
۳ ارگونومی ارگونومی (۸۰ سوال/ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۳)
۴ اروتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) اروتز و پروتز (۷۰ سوال/ضریب ۴)، کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۵ انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی (تک یاخته شناسی و کرم شناسی) (۶۰ سوال/ضریب ۵)، قارچ شناسی (۲۰ سوال/ضریب ۲)، ایمنی شناسی (۲۰سوال/ضریب ۲)
۶ ایمنی شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۲)، ایمنی شناسی پزشکی (۷۵سوال/ضریب ۵)
۷ آمار زیستی کلیات استنباط آماری شامل استنباط آماری ۳۰ سوال، تحلیل بقا ۱۵ سوال و کارآزمایی بالینی ۱۵ سوال (۶۰ سوال/ضریب ۵)، روش های آمار زیستی شامل تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و غیرخطی، تحلیل داده های رسته ای و تحلیل چندمتغیره (۴۰ سوال/ضریب ۵)
۸ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۴۰ سوال/ضریب ۳)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۶۰ سوال/ ضریب ۵)
۹ آینده پژوهی سلامت اصول مدیریت، سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت (۶۰ سوال/ضریب ۲)، آمار و اپیدمیولوژی (۴۰ سوال/ضریب ۳)
۱۰ انفورماتیک پزشکی انفورماتیک پزشکی (۵۰ سوال/ضریب ۵)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (۵۰ سوال/ضریب ۲)
۱۱ بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای (۸۰ سوال/ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال/ ضریب ۲) -درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته (همانند سال های گذشته) خواهد بود.
۱۲ بینایی سنجی اپتومتری بالینی و بیماری های چشم (۶۰ سوال/ضریب ۵)، تکنیک ها و تجهیزات پاراکلینیک در اپتومتری (۲۰ سوال/ضریب ۳)، دیسپنسینگ و ساخت پروتز عینک و کمک بینایی (۲۰ سوال/ضریب ۳)
۱۳ بیوشیمی بالینی زیست سلولی مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، ساختمان و عملکرد ماکرومولکول ها، متابولیسم و اختلالات بالینی، بیوشیمی پیشرفته بافت ها، تکنیک های آزمایشگاهی (۷۵ سوال/ضریب ۴)
۱۴ بیولوژی تولیدمثل زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، علوم تولید مثل (۷۵ سوال/ضریب ۶) - درس علوم تولید مثل شامل مواد امتحانی جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی تولید مثل و غدد است.
۱۵ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها بیولوژی سلولی مولکولی (۲۰ سوال/ضریب ۳)، حشره شناسی پزشکی (۸۰ سوال/ضریب ۵)
۱۶ پرستاری آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال/ضریب ۳) مبانی مراقبت های پرستاری (۷۰ سوال/ضریب ۵)
۱۷ تاریخ علوم پزشکی تاریخ علوم پزشکی در ایران و اسلام (۷۰سوال/ضریب ۳)، تاریخ و فلسفه علم (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۱۸ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون خون شناسی آزمایشگاهی (۶۵ سوال/ضریب ۵)، علوم انتقال خون (۳۵ سوال/ضریب ۵)
۱۹ زیست پزشکی سامانه ای زیست شناسی سلولی و مولکولی (۳۵ سوال/ضریب ۳)، بیوشیمی و بیوانفورماتیک (۶۵ سوال/ضریب ۳)
۲۰ ژنتیک پزشکی ژنتیک انسانی (۸۰ سوال/ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی (۲۰سوال/ضریب ۲) -دروس ژنتیک انسانی و بیوشیمی بالینی از مباحث اصلی و مرتبط با رشته ژنتیک خواهد بود.
۲۱ سالمند شناسی آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال/ضریب ۳)، جامعه شناسی و روانشناسی سالمندی (۷۰ سوال/ ضریب ۵)
۲۲ سلامت در بلایا و فوریت ها آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال/ضریب ۳)، مبانی سلامت در حوادث و بلایا (۷۰ سوال/ ضریب ۳)
۲۳ سلامت و رفاه اجتماعی نظریه های جامعه شناسی و رفاه اجتماعی (۶۵ سوال/ضریب ۳)، روش تحقیق (۳۵ سوال/ ضریب ۳)
۲۴ سیاست های غذا و تغذیه تغذیه (۶۵ سوال/ضریب ۵)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (۳۵ سوال/ ضریب ۲)
۲۵ شنوایی شناسی آمار و روش تحقیق (۱۰ سوال/ضریب ۲)، نوروساینس، تشخیص و توانبخشی آسیب های شنوایی و تعادل (۹۰ سوال/ضریب ۶)
۲۶ طب سنتی ایرانی روش تحقیق در علوم پزشکی (۲۰ سوال/ضریب ۲)، مبانی طب ایرانی و نوین (۸۰ سوال/ ضریب ۵)
۲۷ طب سوزنی آناتومی (۲۰ سوال/ضریب ۲)، گزیده مباحث پزشکی کلاسیک شامل: نشانه شناسی پزشکی، نورولوژی، روانپزشکی، داخلی و قلب، تغذیه و زنان، پوست، اطفال، رادیولوژی (۸۰ سوال/ضریب ۳) - منابع آزمون در خصوص مباحث پزشکی کلاسیک بر اساس آزمون دستیاری است.
۲۸ علوم اعصاب نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (۵۰ سوال/ضریب ۳)، نوروآناتومی و نوروبیولوژی (۵۰ سوال/ضریب ۳)
۲۹ علوم بیومدیکال مقایسه ای آسیب شناسی عمومی و بافت شناسی (۵۰ سوال/ضریب ۲)، ژنتیک و بیولوژی سلولی مولکولی (۵۰ سوال/ضریب ۲)
۳۰ علوم تشریحی زیست شناسی سلولی و مولکولی (۱۵ سوال/ضریب ۳)، علوم تشریحی شامل آناتومی ۴۳ سوال، بافت شناسی ۲۲ سوال و جنین شناسی ۲۰ سوال (۸۵ سوال/ضریب ۶)
۳۱ علوم تغذیه تغذیه (۶۵ سوال/ضریب ۵، بیوشیمی و فیزیولوژی (۳۵ سوال/ضریب ۲)
۳۲ علوم سلولی کاربردی بیولوژی سلولی مولکولی (۵۰ سوال/ضریب ۳)، ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، هماتولوژی پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۳)
۳۳ علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی ریاضیات تصویربرداری شامل ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی، سیگنال و سیستم ها و پردازش تصویر (۶۰ سوال/ضریب ۵)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (۲۰ سوال/ضریب ۴)
۳۴ علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش سلولی مولکولی تصویربرداری پزشکی (۴۰ سوال/ضریب ۵)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (۳۰ سوال/ضریب ۴)، زیست شناسی سلولی و مولکولی (۳۰ سوال/ضریب ۴)
۳۵ فارماکولوژی پزشکی فارماکولوژی (۵۰ سوال/ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی و فیزیولوژی (۵۰ سوال/ ضریب ۲)
۳۶ فیزیک پزشکی ریاضی فیزیک و آمار (۲۰ سوال/ضریب ۲)، فیزیک پزشکی (۸۰ سوال/ضریب ۵) -درس فیزیک پزشکی شامل دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی است.
۳۷ فیزیوتراپی فیزیوتراپی در بیماری ها (۷۰ سوال/ضریب ۴) کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۳۸ فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی پزشکی (۶۰ سوال/ضریب ۴)، بیوشیمی (۱۵ سوال/ضریب ۲)، بیولوژی سلولی - مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۲)
۳۹ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی پزشکی (۳۵ سوال/ضریب ۳)، فیزیولوژی ورزشی (۳۵ سوال/ضریب ۳)، بیوشیمی بالینی (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۴۰ قارچ شناسی قارچ شناسی پزشکی (۶۰ سوال/ضریب ۵)، تک یاخته شناسی پزشکی (۲۰ سوال/ضریب ۱)، ایمنی شناسی پزشکی (۲۰ سوال/ضریب ۲)
۴۱ کاردرمانی کاردرمانی در بیماری ها (۷۰ سوال/ضریب ۴)، کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۴۲ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانش علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (۵۵ سوال/ضریب ۵)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (۳۵ سوال/ضریب ۳)، روش تحقیق و آمار (۱۰ سوال/ضریب ۳)
۴۳ گفتاردرمانی روش تحقیق (۱۰ سوال/ضریب ۲)، آسیب شناسی زبان و گفتار (۹۰ سوال/ضریب ۶)
۴۴ مددکاری اجتماعی نظریه های مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی و روانشناسی (۶۵ سوال/ضریب ۵)، روش تحقیق (۳۵ سوال/ضریب ۲)
۴۵ مدیریت اطلاعات سلامت مدیریت و سیستم های اطلاعات سلامت (۵۰ سوال/ضریب ۴)، فناوری اطلاعات سلامت (۵۰ سوال/ضریب ۴)
۴۶ مشاوره توانبخشی مشاوره توانبخشی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، آزمون های روانی، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال/ضریب ۳)
۴۷ مطالعات اعتیاد نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (۶۰ سوال/ضریب ۴)، اختلالات روانپزشکی (۴۰ سوال/ضریب ۳)
۴۸ مهندسی بافت زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، علوم تشریحی (۵۵ سوال/ضریب ۳)، مبانی مواد (۲۰ سوال/ضریب ۲)
۴۹ مهندسی بهداشت محیط بهداشت محیط ۶۰ سوال و اثر عوامل محیطی بر سلامت ۲۰ سوال (ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۲) -درس بهداشت محیط از مباحث اصلی رشته (همانند سال های گذشته) خواهد بود.
۵۰ مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ریاضیات مهندسی (۲۰ سوال/ضریب ۵)، بیوالکتریک (ابزار دقیق ۱۵، پردازش سیگنال های حیاتی ۱۰، مدلسازی سیستم های بیولوژیکی ۱۰، پردازش تصاویر پزشکی ۱۰) (۴۵ سوال/ضریب ۵)
۵۱ مهندسی پزشکی - رباتیک ریاضیات مهندسی (۲۰ سوال/ضریب ۵)، رباتیک پزشکی (رباتیک ۱۵، ابزار دقیق ۱۵، پردازش تصاویر پزشکی ۱۰، بیومکانیک ۱۰) (۴۵ سوال/ضریب ۵)
۵۲ نانوفناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، نانوزیست فناوری (۷۵ سوال/ضریب ۵)
۵۳ ویروس شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۰ سوال/ضریب ۱)، ویروس شناسی پزشکی (۸۰ سوال/ضریب ۴)
۵۴ هوش مصنوعی در علوم پزشکی کلیات آناتومی، فیزیولوژی و علوم اعصاب (۵۰ سوال/ضریب ۳)، یادگیری ماشین (۲۰ سوال/ضریب ۳)، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی (۳۰ سوال/ضریب ۳)
*منظور از درس آزمون های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنیای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمون ها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است. سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاه های شخصیت و نظریه ها و تکنیک های درمانی مورد نظر است.


ادامه جدول دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
  مجموعه آموزش پزشکی
۵۵ آموزش پزشکی مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۲۵ سوال/ضریب ۳)، طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی (۵۰ سوال/ضریب ۵)، مدیریت آموزشی و روش های پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۳)
۵۶ یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۲۵ سوال/ضریب ۳)، طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی (۵۰ سوال/ضریب ۵)، مدیریت آموزشی و روش های پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۳)
  مجموعه باکتری شناسی
۵۷ باکتری شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۲)، میکروب شناسی پزشکی (۶۰ سوال باکتری شناسی پزشکی، ۵ سوال انگل شناسی پزشکی، ۵ سوال قارچ شناسی پزشکی و ۵ سوال ویروس شناسی پزشکی) (۷۵ سوال/ضریب ۵)
۵۸ توکسین های میکروبی ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۲)، میکروب شناسی پزشکی (۶۰ سوال باکتری شناسی پزشکی، ۵ سوال انگل شناسی پزشکی، ۵ سوال قارچ شناسی پزشکی و ۵ سوال ویروس شناسی پزشکی) (۷۵ سوال/ضریب ۵)
  مجموعه بهداشت باروری
۵۹ بهداشت باروری بهداشت باروری (۵۰ سوال/ضریب ۶)، بارداری و زایمان (۵۰ سوال/ضریب ۴)
۶۰ مامایی بهداشت باروری (۵۰ سوال/ضریب ۴)، بارداری و زایمان (۵۰ سوال/ضریب ۶)
  مجموعه روانشناسی
۶۱ روانشناسی بالینی آزمون های روانی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال/ضریب ۵)
۶۲ روانشناسی نظامی آزمون های روانی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال/ضریب ۵)
  مجموعه مدیریت و اقتصاد
۶۳ اقتصاد سلامت اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال/ضریب ۴)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال/ضریب ۲)، روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۲)
۶۴ سیاستگذاری سلامت اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال/ضریب ۳)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال/ضریب ۳)، روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۲)
۶۵ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال/ضریب ۲)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال/ضریب ۴)، روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۲)
  مجموعه علوم و صنایع غذایی
۶۶ علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، شیمی مواد غذایی (۵۰ سوال/ضریب ۴)
۶۷ بهداشت و ایمنی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، شیمی مواد غذایی (۵۰ سوال/ضریب ۴)
  مجموعه زیست فناوری و پزشکی مولکولی
۶۸ زیست فناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۶۰ سوال/ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی (۴۰ سوال/ضریب ۳)
۶۹ پزشکی مولکولی بیولوژی سلولی مولکولی (۶۰ سوال/ضریب ۴)، بیوشیمی بالینی (۴۰ سوال/ضریب ۵)
* منظور از درس آزمون های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمونها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است و سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاه های شخصیت و نظریه ها و تکنیک های درمانی مورد نظر است.

جدول دروس و ضرایب امتحانی مجموعه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
۱ سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دندانپزشکی کودکان(۱)، دندانپزشکی ترمیمی (۱)، پریودانتیکس(۱)، دندانپزشکی اجتماعی (۲)، استعداد تحصیلی (۱) و زبان انگلیسی عمومی (۳)
۲ مواد دندانی آمار و روش تحقیق (۱)، اندودنتیکس (۱)، پروتزهای دندانی (۱)، مواد دندانی(۳)، دندانپزشکی ترمیمی (۱)، استعداد تحصیلی (۱)، زبان انگلیسی عمومی (۳)

دروس و ضرایب امتحانی مجموعه رشته های تخصصی داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
دروس آزمون فارماسیوتیکس فارماکوگنوزی داروسازی بالینی شیمی دارویی داروشناسی و سم شناسی استعداد تحصیلی زبان انگلیسی عمومی
تعداد سؤال ۲۵ ۱۰ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۳۰ ۳۰
ضریب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۳
مرجع : مفدا
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

اختلالی که با تغییر فصل خود را نشان می‌دهد
پنج مهارت افراد موفق که در مدرسه یاد نمی‌گیریم
چرا بلاگرنماها مضر هستند؟/ خسارات مادی و معنوی بلاگرها به کاربران فضای مجازی چیست؟
خود شفقتی برای اختلال اضطراب اجتماعی
۱۷ روش یادگیری دوست داشتن خود و شاد بودن
چگونه احساس تنهایی نکنیم ؟
ششمین مرحله سوگواری چیست؟ آیا این مراحل را درست فهمیده‌ایم؟
خودکارآمدی؛ چرا باید خودمان را باور داشته باشیم؟
چرا هیچ‌وقت به اندازۀ کافی وقت نداریم؟
رفتار‌های ویرانگر والــدیــن!
نشانه‌هایی که می‌گویند شما با افراد سمی و سخت‌گیر در ارتباط هستید!
تفاوت بیماری و اختلال چیست؟!
از آدمهای حسود؛ متنفر نباشید، دلیل حسادت آنها این است که فکر می کنند شما از آنها بهتر هستید... پائولو کوئلیو