کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ اعلام شد

مفدا , 9 مرداد 1400 ساعت 18:55

دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۱ علوم پایه پزشکی، بهداشت، داروسازی و دندانپزشکی اعلام شد.


دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۱ مشخص شده است و آزمون مرحله اول (کتبی) دارای دو دفترچه شامل یک دفترچه سوالات تخصصی هر رشته با دروس ضرایب جداول اعلام شده و یک دفترچه عمومی شامل درس زبان با ۳۰ سوال و ضریب ۳ و درس استعداد تحصیلی با ۳۰ سوال و ضریب یک خواهد بود.
 
- منظور از درس آزمون های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمون ها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است. بر اساس این گزارش، سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل تمامی دیدگاه های شخصیت و نظریه ها و تکنیک های درمانی مورد نظر است.
 
جدول دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
۱ اپیدمیولوژی اصول و روش های اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری های شایع در کشور (۸۰ سوال/ضریب ۵)، روش های آمار زیستی (۲۰ سوال/ضریب ۳)
۲ اخلاق پزشکی روش تحقیق در علوم پزشکی (۲۰ سوال/ضریب ۲)، اخلاق پزشکی (۸۰ سوال/ضریب ۵)
۳ ارگونومی ارگونومی (۸۰ سوال/ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۳)
۴ اروتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) اروتز و پروتز (۷۰ سوال/ضریب ۴)، کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۵ انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی (تک یاخته شناسی و کرم شناسی) (۶۰ سوال/ضریب ۵)، قارچ شناسی (۲۰ سوال/ضریب ۲)، ایمنی شناسی (۲۰سوال/ضریب ۲)
۶ ایمنی شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۲)، ایمنی شناسی پزشکی (۷۵سوال/ضریب ۵)
۷ آمار زیستی کلیات استنباط آماری شامل استنباط آماری ۳۰ سوال، تحلیل بقا ۱۵ سوال و کارآزمایی بالینی ۱۵ سوال (۶۰ سوال/ضریب ۵)، روش های آمار زیستی شامل تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و غیرخطی، تحلیل داده های رسته ای و تحلیل چندمتغیره (۴۰ سوال/ضریب ۵)
۸ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۴۰ سوال/ضریب ۳)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۶۰ سوال/ ضریب ۵)
۹ آینده پژوهی سلامت اصول مدیریت، سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت (۶۰ سوال/ضریب ۲)، آمار و اپیدمیولوژی (۴۰ سوال/ضریب ۳)
۱۰ انفورماتیک پزشکی انفورماتیک پزشکی (۵۰ سوال/ضریب ۵)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (۵۰ سوال/ضریب ۲)
۱۱ بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای (۸۰ سوال/ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال/ ضریب ۲) -درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته (همانند سال های گذشته) خواهد بود.
۱۲ بینایی سنجی اپتومتری بالینی و بیماری های چشم (۶۰ سوال/ضریب ۵)، تکنیک ها و تجهیزات پاراکلینیک در اپتومتری (۲۰ سوال/ضریب ۳)، دیسپنسینگ و ساخت پروتز عینک و کمک بینایی (۲۰ سوال/ضریب ۳)
۱۳ بیوشیمی بالینی زیست سلولی مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، ساختمان و عملکرد ماکرومولکول ها، متابولیسم و اختلالات بالینی، بیوشیمی پیشرفته بافت ها، تکنیک های آزمایشگاهی (۷۵ سوال/ضریب ۴)
۱۴ بیولوژی تولیدمثل زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، علوم تولید مثل (۷۵ سوال/ضریب ۶) - درس علوم تولید مثل شامل مواد امتحانی جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی تولید مثل و غدد است.
۱۵ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها بیولوژی سلولی مولکولی (۲۰ سوال/ضریب ۳)، حشره شناسی پزشکی (۸۰ سوال/ضریب ۵)
۱۶ پرستاری آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال/ضریب ۳) مبانی مراقبت های پرستاری (۷۰ سوال/ضریب ۵)
۱۷ تاریخ علوم پزشکی تاریخ علوم پزشکی در ایران و اسلام (۷۰سوال/ضریب ۳)، تاریخ و فلسفه علم (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۱۸ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون خون شناسی آزمایشگاهی (۶۵ سوال/ضریب ۵)، علوم انتقال خون (۳۵ سوال/ضریب ۵)
۱۹ زیست پزشکی سامانه ای زیست شناسی سلولی و مولکولی (۳۵ سوال/ضریب ۳)، بیوشیمی و بیوانفورماتیک (۶۵ سوال/ضریب ۳)
۲۰ ژنتیک پزشکی ژنتیک انسانی (۸۰ سوال/ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی (۲۰سوال/ضریب ۲) -دروس ژنتیک انسانی و بیوشیمی بالینی از مباحث اصلی و مرتبط با رشته ژنتیک خواهد بود.
۲۱ سالمند شناسی آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال/ضریب ۳)، جامعه شناسی و روانشناسی سالمندی (۷۰ سوال/ ضریب ۵)
۲۲ سلامت در بلایا و فوریت ها آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال/ضریب ۳)، مبانی سلامت در حوادث و بلایا (۷۰ سوال/ ضریب ۳)
۲۳ سلامت و رفاه اجتماعی نظریه های جامعه شناسی و رفاه اجتماعی (۶۵ سوال/ضریب ۳)، روش تحقیق (۳۵ سوال/ ضریب ۳)
۲۴ سیاست های غذا و تغذیه تغذیه (۶۵ سوال/ضریب ۵)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (۳۵ سوال/ ضریب ۲)
۲۵ شنوایی شناسی آمار و روش تحقیق (۱۰ سوال/ضریب ۲)، نوروساینس، تشخیص و توانبخشی آسیب های شنوایی و تعادل (۹۰ سوال/ضریب ۶)
۲۶ طب سنتی ایرانی روش تحقیق در علوم پزشکی (۲۰ سوال/ضریب ۲)، مبانی طب ایرانی و نوین (۸۰ سوال/ ضریب ۵)
۲۷ طب سوزنی آناتومی (۲۰ سوال/ضریب ۲)، گزیده مباحث پزشکی کلاسیک شامل: نشانه شناسی پزشکی، نورولوژی، روانپزشکی، داخلی و قلب، تغذیه و زنان، پوست، اطفال، رادیولوژی (۸۰ سوال/ضریب ۳) - منابع آزمون در خصوص مباحث پزشکی کلاسیک بر اساس آزمون دستیاری است.
۲۸ علوم اعصاب نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (۵۰ سوال/ضریب ۳)، نوروآناتومی و نوروبیولوژی (۵۰ سوال/ضریب ۳)
۲۹ علوم بیومدیکال مقایسه ای آسیب شناسی عمومی و بافت شناسی (۵۰ سوال/ضریب ۲)، ژنتیک و بیولوژی سلولی مولکولی (۵۰ سوال/ضریب ۲)
۳۰ علوم تشریحی زیست شناسی سلولی و مولکولی (۱۵ سوال/ضریب ۳)، علوم تشریحی شامل آناتومی ۴۳ سوال، بافت شناسی ۲۲ سوال و جنین شناسی ۲۰ سوال (۸۵ سوال/ضریب ۶)
۳۱ علوم تغذیه تغذیه (۶۵ سوال/ضریب ۵، بیوشیمی و فیزیولوژی (۳۵ سوال/ضریب ۲)
۳۲ علوم سلولی کاربردی بیولوژی سلولی مولکولی (۵۰ سوال/ضریب ۳)، ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، هماتولوژی پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۳)
۳۳ علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی ریاضیات تصویربرداری شامل ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی، سیگنال و سیستم ها و پردازش تصویر (۶۰ سوال/ضریب ۵)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (۲۰ سوال/ضریب ۴)
۳۴ علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش سلولی مولکولی تصویربرداری پزشکی (۴۰ سوال/ضریب ۵)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (۳۰ سوال/ضریب ۴)، زیست شناسی سلولی و مولکولی (۳۰ سوال/ضریب ۴)
۳۵ فارماکولوژی پزشکی فارماکولوژی (۵۰ سوال/ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی و فیزیولوژی (۵۰ سوال/ ضریب ۲)
۳۶ فیزیک پزشکی ریاضی فیزیک و آمار (۲۰ سوال/ضریب ۲)، فیزیک پزشکی (۸۰ سوال/ضریب ۵) -درس فیزیک پزشکی شامل دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی است.
۳۷ فیزیوتراپی فیزیوتراپی در بیماری ها (۷۰ سوال/ضریب ۴) کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۳۸ فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی پزشکی (۶۰ سوال/ضریب ۴)، بیوشیمی (۱۵ سوال/ضریب ۲)، بیولوژی سلولی - مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۲)
۳۹ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی پزشکی (۳۵ سوال/ضریب ۳)، فیزیولوژی ورزشی (۳۵ سوال/ضریب ۳)، بیوشیمی بالینی (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۴۰ قارچ شناسی قارچ شناسی پزشکی (۶۰ سوال/ضریب ۵)، تک یاخته شناسی پزشکی (۲۰ سوال/ضریب ۱)، ایمنی شناسی پزشکی (۲۰ سوال/ضریب ۲)
۴۱ کاردرمانی کاردرمانی در بیماری ها (۷۰ سوال/ضریب ۴)، کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال/ضریب ۲)
۴۲ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانش علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (۵۵ سوال/ضریب ۵)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (۳۵ سوال/ضریب ۳)، روش تحقیق و آمار (۱۰ سوال/ضریب ۳)
۴۳ گفتاردرمانی روش تحقیق (۱۰ سوال/ضریب ۲)، آسیب شناسی زبان و گفتار (۹۰ سوال/ضریب ۶)
۴۴ مددکاری اجتماعی نظریه های مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی و روانشناسی (۶۵ سوال/ضریب ۵)، روش تحقیق (۳۵ سوال/ضریب ۲)
۴۵ مدیریت اطلاعات سلامت مدیریت و سیستم های اطلاعات سلامت (۵۰ سوال/ضریب ۴)، فناوری اطلاعات سلامت (۵۰ سوال/ضریب ۴)
۴۶ مشاوره توانبخشی مشاوره توانبخشی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، آزمون های روانی، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال/ضریب ۳)
۴۷ مطالعات اعتیاد نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (۶۰ سوال/ضریب ۴)، اختلالات روانپزشکی (۴۰ سوال/ضریب ۳)
۴۸ مهندسی بافت زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، علوم تشریحی (۵۵ سوال/ضریب ۳)، مبانی مواد (۲۰ سوال/ضریب ۲)
۴۹ مهندسی بهداشت محیط بهداشت محیط ۶۰ سوال و اثر عوامل محیطی بر سلامت ۲۰ سوال (ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۲) -درس بهداشت محیط از مباحث اصلی رشته (همانند سال های گذشته) خواهد بود.
۵۰ مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ریاضیات مهندسی (۲۰ سوال/ضریب ۵)، بیوالکتریک (ابزار دقیق ۱۵، پردازش سیگنال های حیاتی ۱۰، مدلسازی سیستم های بیولوژیکی ۱۰، پردازش تصاویر پزشکی ۱۰) (۴۵ سوال/ضریب ۵)
۵۱ مهندسی پزشکی - رباتیک ریاضیات مهندسی (۲۰ سوال/ضریب ۵)، رباتیک پزشکی (رباتیک ۱۵، ابزار دقیق ۱۵، پردازش تصاویر پزشکی ۱۰، بیومکانیک ۱۰) (۴۵ سوال/ضریب ۵)
۵۲ نانوفناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۵ سوال/ضریب ۳)، نانوزیست فناوری (۷۵ سوال/ضریب ۵)
۵۳ ویروس شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۰ سوال/ضریب ۱)، ویروس شناسی پزشکی (۸۰ سوال/ضریب ۴)
۵۴ هوش مصنوعی در علوم پزشکی کلیات آناتومی، فیزیولوژی و علوم اعصاب (۵۰ سوال/ضریب ۳)، یادگیری ماشین (۲۰ سوال/ضریب ۳)، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی (۳۰ سوال/ضریب ۳)
*منظور از درس آزمون های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنیای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمون ها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است. سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاه های شخصیت و نظریه ها و تکنیک های درمانی مورد نظر است.


ادامه جدول دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
  مجموعه آموزش پزشکی
۵۵ آموزش پزشکی مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۲۵ سوال/ضریب ۳)، طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی (۵۰ سوال/ضریب ۵)، مدیریت آموزشی و روش های پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۳)
۵۶ یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۲۵ سوال/ضریب ۳)، طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی (۵۰ سوال/ضریب ۵)، مدیریت آموزشی و روش های پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۳)
  مجموعه باکتری شناسی
۵۷ باکتری شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۲)، میکروب شناسی پزشکی (۶۰ سوال باکتری شناسی پزشکی، ۵ سوال انگل شناسی پزشکی، ۵ سوال قارچ شناسی پزشکی و ۵ سوال ویروس شناسی پزشکی) (۷۵ سوال/ضریب ۵)
۵۸ توکسین های میکروبی ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال/ضریب ۲)، میکروب شناسی پزشکی (۶۰ سوال باکتری شناسی پزشکی، ۵ سوال انگل شناسی پزشکی، ۵ سوال قارچ شناسی پزشکی و ۵ سوال ویروس شناسی پزشکی) (۷۵ سوال/ضریب ۵)
  مجموعه بهداشت باروری
۵۹ بهداشت باروری بهداشت باروری (۵۰ سوال/ضریب ۶)، بارداری و زایمان (۵۰ سوال/ضریب ۴)
۶۰ مامایی بهداشت باروری (۵۰ سوال/ضریب ۴)، بارداری و زایمان (۵۰ سوال/ضریب ۶)
  مجموعه روانشناسی
۶۱ روانشناسی بالینی آزمون های روانی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال/ضریب ۵)
۶۲ روانشناسی نظامی آزمون های روانی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال/ضریب ۵)
  مجموعه مدیریت و اقتصاد
۶۳ اقتصاد سلامت اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال/ضریب ۴)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال/ضریب ۲)، روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۲)
۶۴ سیاستگذاری سلامت اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال/ضریب ۳)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال/ضریب ۳)، روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۲)
۶۵ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال/ضریب ۲)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال/ضریب ۴)، روش تحقیق (۲۰ سوال/ضریب ۲)
  مجموعه علوم و صنایع غذایی
۶۶ علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، شیمی مواد غذایی (۵۰ سوال/ضریب ۴)
۶۷ بهداشت و ایمنی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (۵۰ سوال/ضریب ۴)، شیمی مواد غذایی (۵۰ سوال/ضریب ۴)
  مجموعه زیست فناوری و پزشکی مولکولی
۶۸ زیست فناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۶۰ سوال/ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی (۴۰ سوال/ضریب ۳)
۶۹ پزشکی مولکولی بیولوژی سلولی مولکولی (۶۰ سوال/ضریب ۴)، بیوشیمی بالینی (۴۰ سوال/ضریب ۵)
* منظور از درس آزمون های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمونها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است و سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاه های شخصیت و نظریه ها و تکنیک های درمانی مورد نظر است.

جدول دروس و ضرایب امتحانی مجموعه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
۱ سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دندانپزشکی کودکان(۱)، دندانپزشکی ترمیمی (۱)، پریودانتیکس(۱)، دندانپزشکی اجتماعی (۲)، استعداد تحصیلی (۱) و زبان انگلیسی عمومی (۳)
۲ مواد دندانی آمار و روش تحقیق (۱)، اندودنتیکس (۱)، پروتزهای دندانی (۱)، مواد دندانی(۳)، دندانپزشکی ترمیمی (۱)، استعداد تحصیلی (۱)، زبان انگلیسی عمومی (۳)

دروس و ضرایب امتحانی مجموعه رشته های تخصصی داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
دروس آزمون فارماسیوتیکس فارماکوگنوزی داروسازی بالینی شیمی دارویی داروشناسی و سم شناسی استعداد تحصیلی زبان انگلیسی عمومی
تعداد سؤال ۲۵ ۱۰ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۳۰ ۳۰
ضریب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۳


کد مطلب: 54235

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/54235/دروس-ضرایب-آزمون-دکتری-تخصصی-گروه-پزشکی-سال-۱۴۰۱-اعلام

میگنا
  https://www.migna.ir