سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ - 18 Jan 2022
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ / ۱۸:۵۸
کد مطلب: 55757
۴
شقایق هاشمی شکفته

تأثیر شخصیت، تاب آوری و آلکسی تایمیا بر سلامت ذهنی طی پاندمی کووید 19

باشگاه تاب آوری
تأثیر شخصیت، تاب آوری و آلکسی تایمیا بر سلامت ذهنی طی پاندمی کووید 19
بسیاری از کشورهای سراسر دنیا طی پاندمی کووید 19 در جاهای مختلف قرنطینه اعلام کردند تا از انتشار ویروس جلوگیری کنند. شواهد نشان می دهند که قرنطینه می تواند بر سلامت ذهن تأثیر بگذارد. بنابراین مهم است که ویژگی های روان شناختی که افراد را آسیب پذیرتر می کند تشخیص دهیم.

اهداف تحقیق فعلی عبارت است از: هدف اول تشخیص ویژگی های روان شناسی با تحلیل خوشه ای است که افراد با واکنش های روان شناسی مشابه را به قرنطینه ی خانگی کووید 19 مشخص می کند.هدف دوم بررسی این امر است که آیا ویژگی های روان شناختی مختلف مانند ویژگی های شخصیتی، آلکسی تایمیا و تاب آوری مخصوصا بر نگرانی، اضطراب، و افسردگی بسته به دامنه ی قرنطینه تأثیر می گذارند.

ما داده های جمع آوری شده از 393 شرکت کننده در این پژوهش را جمع آوری کردیم که نظرسنجی آنلاین راجع به تجربیات خود طی دو مرحله ی متفاوت از  قرنطینه های ایتالیا انجام دادند که توسط قرنطینه های کم و بیش سخت گیرانه مشخص می شوند. دو خوشه مشخص شدند که شامل شرکت کنندگانی می شدند که واکنش های مثبت و منفی به قرنطینه نشان داده بودند. افرادی که در گروه واکنش های منفی بودند ثبات احساسی و تاب آوری پایین تر و آلکسی تایمیای بالاتری را نشان داده بودند.
به علاوه اگر برداشتن بخشی از محدودیت ها پریشانی روحی بین بیماران را کاهش می داد کاهش اضطراب تنها در افراد با تاب آوری بالا قابل مشاهده بود. سرانجام ویژگی های شخصیتی، آلکسی تایمیا و تاب آوری به صورت متفاوتی بر افسردگی، اضطراب و استرس تأثیر می گذاشتند.

نتایج تحقیق ما نشان می دهد که مداخلات روحی مختلف باید براساس محیط برنامه ریزی شوند. افراد حرفه ای در حوزه ی سلامت ذهنی باید بر بالا بردن استراتژی های سازگاری افراد تمرکز کنند تا اضطراب را در موقعیت های اورژانسی کم کند در حالی که مداخله ی طولانی که هدفش تسکین اضطراب و علائم افسردگی است باید بر تمایلات آلکسی تایمیا و سازه های شخصی تمرکز کند.

مقدمه

محدودیت های مربوط به کووید در اوایل 2020 افراد را وادار کرد که در انزوای اجتماعی در خانه  بمانند و فعالیت های روزانه را برای ماه ها متوقف کنند. این شرایط فوق العاده پیامدهای روانی بحرانی در پیش داشت  مانند اضطراب، استرس، ناامیدی، تحریک پذیری، بی خوابی، علائم اضطراب پس از تروما و خشم ( بروکس و سایر همکاران 2020؛ دی گوسپ و سایر همکاران 2020؛فرانسس چینی و سایر همکاران 2020،سالاری و سایر همکاران 2020).

پژوهش های کشورهای مختلف نشان دادند که میزان شیوع این مشکلات روحی همه جا بالا بود برای مثال نظرسنجی از افراد چینی نشان داد که تقریبا 35 درصد افراد حاضر در تحقیق پریشانی روحی را تجربه کرده اند( کیو و سایر همکاران 2020) و این که 2.9 درصد به خاطر اختلال اضطراب بعد از تروما یا پی تی اس دی نمره ای بالای میانگین و 9 درصد نمره ای هم سطح یا بالای میانگین پزشکی بابت افسردگی به دست آورده اند( تانگ و سایر همکاران، 2020). در پژوهش دیگری که بیشتر افراد ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را شامل می شد 22.2 درصد جمعیت به خاطر اضطراب فراگیر نمره ی آستانه ای و 16.1 درصد افسردگی عمومی گرفتند( بارزیلی و سایر همکاران 2020).گزارش شد که در افراد ایتالیایی حدود 20 درصد افراد حاضر در نظرسنجی که طی هفته های اول قرنطینه توزیع شد افسردگی، اضطراب یا استرس در سطوح بالا( راسی و سایر همکاران 2020) و 37 درصد علائم استرس بعد از تروما را تجربه کردند( کاستلی و سایر همکاران 2020). مازا و سایر همکاران( 2020 آ) و لاندی و سایر همکاران( 2020)  درصدهایی مشابه را در جمعیت کل افراد ایتالیایی گزارش کرده اند.

فراتحلیل بر تأثیرات پاندمی که در جولای سال 2020 منتشر شد نشان داد که شیوع استرس در پنج تحقیق و 9074 نفر 6/29، شیوع اضطراب در 17 تحقیق و با 439/67 نفر 9/31 درصد و شیوع افسردگی در 14 تحقیق با 44531 نفر 7/33 درصد بودند(سالاری و سایر همکاران 2020). بررسی سیستماتیک دیگری میزان بالای علائم اضطراب، افسردگی، اختلال اضطراب بعد از تروما  و استرس را در کل جمعیت طی پاندمی کووید 19 در چین،اسپانیا،ایتالیا،ایران، ایالات متحده آمریکا،ترکیه،نپال و دانمارک تأیید کرد( ژیانگ و سایر همکاران سال 2020).در میان ابعاد روحی که واسطه ی بین پیامدهای سلامت ذهنی و اضطراب آورها طی قرنطینه هستند تفاوت های فردی و شخصیتی( سگرستوم و اسمیت 2019) تاب آوری و راهکارهای سازگاری( سرافینی و سایر همکاران 2020) و  آلکسی تایمیا( هوا و سایر همکاران سال 2014) نقش مهمی ایفا می کنند.

یکی از مدل های بسیار پذیرفته شده و مورد استفاده در رابطه با شخصیت مدل پنج عاملی  است( گلدبرگ 1990) که ثبات احساسی یا نوروتیسیزم، برون گرایی، گشاده رویی، خوشایند بودن و وجدانی بودن را شامل می شوند. انعطاف پذیری، نوروتیسیزم و برون گرایی به خصوص نشان داده شده اند تا واکنش به اضطراب را تحت تأثیر قرار دهند برای مثال اوسوالد و سایر همکاران( 2006) به این نتیجه رسیدند که گزارش انعطاف پذیر بودن خود یعنی گرایش برای مبتکر یا کنجکاوی در مقابل هوشیار یا ثابت قدم بودن هم بستگی مستقیمی با واکنش های کورتیزولی به استرس دارد.

اشنایدر و سایر همکاران(2012) به این نتیجه رسیدند که طی فعالیت اضطراب آوری، نوروتیسیزم فرد شرکت کننده در تحقیق یعنی گرایش برای حساس و مضطرب بودن در مقابل تحمل داشتن و مطمئن بودن تأثیر منفی بالاتری را پیش بینی می کند در حالی که انعطاف پذیر بودن و برون گرایی یعنی خونگرم تر بودن  و پرانرژی بودن در مقابل تنها یا منزوی بودن تأثیر مثبت تری را پیش بینی می کنند. بنابراین تعجب آور نیست که تفاوت های فردی در ویژگی های شخصیتی نقش مهمی در واکنش احساسی به قرنطینه دارند: نوروتیسیزم بالاتر و برون گرایی کمتر به سازگاری بدتر با قرنطینه مربوط می شوند( کاروالهو و سایر همکاران 2020؛ مورالز وایوز و سایر همکاران 2020) در حالی که نوروتیسیزم ریسک فاکتور است برای پریشانی روحی بین والدین ایتالیایی که با فرزندان خود زندگی می کنند( مازا و سایر همکاران 2020 ب).

تا جایی که به تاب آوری و راهکارهای سازگاری مربوط می شود پژوهش ها نشان می دهند که می توانند در مقابل تأثیرات منفی این دو می توانند حالت حمایتی در مقابل تأثیرات منفی محرک های تنش زا داشته باشند( سرافینی و سایر همکاران 2020). بنا به فلچر و سارکار( 2013) تاب آوری چگونگی ارزیابی یک اتفاق را تغییر می دهد و براساس این بررسی راهکارهای سازگاری مختلف برای مدیریت استرس درگیر هستند. بارزیلی و سایر همکاران( 2020) در رابطه با نقش تاب آوری در بازده سلامت ذهنی طی پاندمی کووید 19 شواهدی ارائه می دهد که تاب آوری در سطح بالا با نگرانی های کمتر مربوط به کووید 19 و کاهش سطح اضطراب و افسردگی هم در افراد حرفه ای حوزه ی سلامت و مشاغلی جز آن ارتباط دارد. مورالز وایوز و سایر همکاران( 2020) این ادعا را حمایت کردند  و نشان دادند که افرادی که بهتر با قرنطینه منطبق شدند سطح بالاتری از تاب آوری و سازگاری موفق را نشان دادند.
سرانجام شواهد نشان می دهند که آلکسی تایمیا که مشکل در تشخیص و توصیف احساسات ذهنی و طرز تفکر با منشا بیرونی( سیفنوس 1973) را توصیف می کند سطح کورتیزول را در واکنش به اتفاقات اضطراب آور تغییر می دهد( دی تایمری و سایر همکاران 2008؛ هوا و سایر همکاران 2014) و پیش گویی کننده ی سطح بالای اضطراب و افسردگی است( برای مثال هونکالامپی و سایر همکاران 2000؛ براردیس و سایر همکاران 2008؛ فیتز و سایر همکاران 2018). جالب این که این نتیجه حاصل شده است که آلکسی تایمیا نقش واسطه ای در ارتباط بین موقعیت پاندمی کووید 19 و اختلال اضطراب پس از سانجه و علائم افسردگی دارد( تانگ و سایر همکاران 2020).
ما با ارائه ی این شواهد داده های نظرسنجی آنلاینی را تحلیل کردیم که میزان استرس، اضطراب و افسردگی را طی کووید 19 در میان جمعیت ایتالیایی با دو هدف بررسی می کند. هدف اول این که این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی تأثیر ویژگی های شخصیتی، تاب آوری و آلکسی تایمیا بر سطح اضطراب، استرس و افسردگی طی قرنطینه در خانه به هنگام کووید 19 است. ما با استفاده از رویکرد جزء به کل تحلیلی خوشه ای بر سطح استرس، اضطراب و افسردگی که افراد گزارش کرده بودند انجام دادیم تا افراد را به گروه هایی با واکنش های احساسی مشابه به قرنطینه تقسیم کنیم. ما سپس این گروه ها را مقایسه کردیم تا ویژگی های روانی را که در افراد با واکنش های یکسان به قرنطینه رایج تر هستند تشخیص دهیم. دوم این که ما بررسی کردیم که بسته به دامنه ی محدودیت آیا ویژگی های روحی متفاوت به صورت مختلف بر سلامت ذهنی تأثیر می گذارند؟ چرا که نشان داده شده است که آلکسی تایمیا، تاب آوری و ویژگی های شخصیتی نقشی در تأثیرات قرنطینه بر سلامت ذهنی دارند( بارزیلی و سایر همکاران 2020؛ کاروالهو و سایر همکاران 2020؛ مازا و سایر همکاران 2020 ب؛ مورالز و وایوز و سایر همکاران 2020؛ تانگو سایر همکاران 2020) و هیچ پژوهشی تاکنون تمام این عوامل یا فاکتورها را با هم بررسی نکرده است.
بنابراین از افراد خواستیم که تجربیات خود را طی دو مرحله یا فاز متفاوت قرنطینه ی ایتالیایی را ارزیابی و درجه بندی کنند. اولین فاز قرنطینه در ایتالیا از ده مارس تا سوم می با قوانین سفت و سختی انجام شد مانند ممانعت مطلق از ترک خانه به مقاصدی غیر از سلامت، کار یا دلایل ضروری. طی دومین فاز قرنطینه که در پنجم می شروع شد برخی از این محدودیت ها برداشته شدند و به افراد اجازه داده شد تا برای دیدار خانواده و انجام فعالیت های فیزیکی و برخی فعالیت های غیرضروری خانه را ترک کنند. داده های تحلیل شده در اینجا از طریق نظرسنجی آنلاین طی هفته ی دوم فاز دو جمع آوری شدند. افراد شرکت کننده تجارب خود طی هر دو فاز را درجه بندی و ارزیابی کردند  و تجارب خود را طی دو هفته ی آخر فاز یک دوباره جمع آوری کردند و این ارزیابی خود از دو هفته ی اول فاز دو را گزارش کردند.
فرضیه ی اول ما این بود که افرادی که طی قرنطینه انطباق بهتری از خود نشان دادند سطوح کمتری از نوروتیسیزم و آلکسی تایمیا و تاب آوری بالاتری را نسبت به افرادی که تأثیری شدیدتر از قرنطینه را بر سلامت ذهن خود را نشان دادند. به علاوه ما فرض کردیم که افراد با ویژگی های شخصی با انطباق پذیری بالاتر ارتباط دارند هم چون تاب آوری بالا، انعطاف پذیری و نوروتیسیزم پایین تر و مخصوصا از برداشت نسبی محدودیت هایی که در آغاز فاز دو قرنطینه انجام شد سود برده اند.


 اصل مقاله به زبان انگلیسی را از اینجا دریافت نمایید و متن کامل ترجمه آن را از اینجا دریافت نمایید


 
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

منظور ما از به زیستی چیست؟
سبک های ارتباطی بین زوجین
اینفوگرافی/ خطرات گوشی هوشمند و بازی های آنلاین برای کودکان
کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاورۀ راهیل
گول صفحات و جملات انگیزشی را نخورید
کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش
چرا زن ها خیانت می کنند؟ ۸ دلیلی که بیشتر مردها نادیده می‌گیرند
بحران‌های روانشناختی
وقتی نوجوانتان دروغ می‌گوید چه کار کنید؟
ابعاد اجتماعی و روانشناختی شایعه
کتاب آسان­ آموز روانشناسی تربیتی
درمان بیش فعالی کودکان
در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.