کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تیپ‌های رفتاری زیرمجموعه الگوی تسلط‌گرا(D) با مدل جهانیDISC

قهرمان احمدیان

10 دی 1400 ساعت 21:28


الگوی توسعه دهنده -  High D
به همدلی بیشتر در رابطه با نیازهای شخصی خود توجه می‌کند و به دنبال خلق فرصت های جدید از امکانات موجود است. دیگران را با استانداردهای خود ارزیابی می‌کند. قدرت شخصی را در حرکت دادن دیگران برای جستجو راه حل‌های متفاوت برای حل مشکلات به کار می‌گیرد. مسئولیت پذیری بالایی دارد.

جستجوی روش‌های جدید یا مبتکرانه برای حل مشکلات، توسعه فعالیت‌های جدید با ارزش بالا برای محیط کسب و کار را پیگیری می‌کند. کنترل افراد و موقعیت‌ها جهت دستیابی به نتایج خود را در دست می‌گیرد. در شرایط تحت فشار و اضطراری برای اتمام و تکمیل کارها به تنهایی کار می‌کند . اگر خودمحوری یا فرصت های عرض اندام او تهدید شود، پرخاشگر می‌شود.

خستگی و از دست دادن کنترل محیط وی را نگران می‌کند. با صبروشکیبایی، همدلی، مشارکت و همکاری با دیگران، دنبال کردن کارها تا آخر با توجه به فاکتورهای کنترل کیفیت ( زمان ، هزینه ، کیفیت و دقیق شدن ) اثربخشی خود را افزایش می‌دهد.


الگوی الهام بخش – High DI
تخطی از قوانین سخت و پرخاش را می‌پذیرد. نیاز به محبت را کم اهمیت جلوه می‌دهد. کنترل بر محیط و افراد، نشان دادن توانایی فردی ، قدرت و پایگاه اجتماعی، محرک دیگران در انجام کارها، راه اندازی کمپین‌ها، پر انرژی عمل کردن ، ارائه کننده و اجرای خوب، با نگرش" هدف وسیله را توجیه می کند ". در شرایط ناگوار عوام فریب ستیزه‌جو یا پرخاشگر می‌شود . نگران برخوردی ضعیف، از دست دادن پایگاه اجتماعی است. با حساسیت صادقانه ، مشتاق کمک به پیشرفت‌های دیگران در جهت موفقیت ، صبوری ، توجه بیشتر به چارچوب‌ها و قوانین ، خویشتن داری، مدیریت خشم و هیجانات، محرک در تلاش و موفقیت و ایجاد انگیزه در دیگران اثربخشی خود را ارتقا می‌دهد .

  الگوی نتیجه گرا -  DI
نقاط قوت و توانمندی خود را بیان می‌کند . خود محوری دارد، تندی ازخود بروز می‌دهد. هدف وی تسلط بر امور و استقلال است. توانایی سریع انجام دادن کارها در دیگران را مهم می‌داند. با صلابت شخصی و استقامت بر دیگران اثرگذار است. استقامت، سرسختی و نتیجه‌گرایی در کسب وکار دارد. بی‌صبری، "رقابت برد و باخت" را تاکید می‌کند. در شرایط سخت و دردسر منتقد و عیب جو می‌شود. در برابر مشارکت گروهی مقاومت می‌کند. ممکن است از حد خود تجاوز کند.

بهره جویی دیگران از وی، کندی علی الخصوص در فعالیت‌های کاری، ساده و قابل دسترس به نظر رسیدن موجب نگرانی وی می‌شود. با بیان دلایل کافی، در نظر گرفتن دیدگاهها و عقاید دیگران درباره اهداف و حل مشکلات، توجه صادقانه به دیگران، شکیبایی و تواضع  اثر بخشی خود را بیشتر می‌کند.


الگوی خلاق -  DC
پرخاشگری را می‌پذیرد، کنترل شده و پردلیل صحبت می‌کند. تسلط بر امور، انجام کارهای منحصر به فرد برای وی هدف است. با استانداردهای بالای شخصی، ارائه ایده های نو و پیشرفته برای انجام کارها را در ارزیابی دیگران مدنظر قرار می‌دهد. برای تاثیر بر دیگران سرعت بخشیدن به گسترش و جاری ساختن سامانه ها و رویکردهای خلاقانه را دنبال می‌کند. آغاز امور با طراحی تغییرات جدی در محیط را پیگیری می‌کند. بی پرده صحبت کردن ، نگرش منتقدانه و مبتکرانه را بکار می‌گیرد.

از انجام کارهای یکنواخت خسته می‌شود. هنگامیکه تحت کنترل قرار می‌گیرد ترشرویی می‌شود. مستقلانه عمل می‌کند. کاهش نفوذ و تاثیرگذاری . شکست در دستیابی به استانداردها اسباب نگرانی وی است. با ارتباط گرم و مودبانه، همکاری گروهی موثر، شناسایی موانع موجود، انعطاف پذیری بیشتر، انتقاد کمتر اثربخشی خود را افزایش می‌دهد.

 
قهرمان احمدیان


کد مطلب: 56775

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/56775/تیپ-های-رفتاری-زیرمجموعه-الگوی-تسلط-گرا-d-مدل-جهانیdisc

میگنا
  https://www.migna.ir