کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دانلود پی دی اف خلاصه کتاب نظریه های یادگیری

دانلود رایگان کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف

26 دی 1400 ساعت 16:13

برای مطالعه و یادگیری شما دانشجویان عزیز خلاصه کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف بصورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد. در صورت رضایت کامنت بگذارید.


دانلود پی دی اف کتاب نظریه های یادگیری
یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است.

تغییراتی در رفتار که حاصل‌اش (و نه تمرین) ، با شرایط موقت جاندار (مثل خستگی یا حالات ناشی از مصرف برخی داروها) باشند مشمول این تعریف نمی‌شود نقش یادگیری در همه صحنه‌های زندگی نمایان است. یادگیری نه تنها در آموختن خاص مطالب درسی ، بلکه در رشد هیجانی ، تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت نیز دخالت دارد. مثلا یاد می‌گیریم از چه چیزی بترسیم، چه چیز را دوست بداریم. چگونه مودبانه رفتار کنیم و چگونه صمیمیت نشان دهیم.

دانلود فایل پاراگراف بعدی
 
نظریه های یادگیری
اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافته ای است.

نظریه به معنای وسیع عبارتست از تعبیر و تفسیر حوزه ای از شناخت . در نتیجه براساس این تعریف، نظریه های یادگیری اصول کلیت یافته ای هستند در زمینه یادگیری و شرایط آن . یعنی نظریه های یادگیری در واقع تحلیل کننده شرایط یادگیری است.

بسیاری از معلمان و دانشجویان بین نظریه و فرضیه تفاوت قائل نیستند یا اشتباه می کنند وقتی می گوییم فرضیه یعنی یک راه حل احتمالی علمی مسأله در برابر یک مسأله ای که هنوز صحت و سقم آن تأیید و یا رد نشده است.

اما نظریه ها مجموعه ای از معرفت و دانش بشری هستند در حوزه ای از مطالعات که دقیقاً به اثبات رسید، این نظریه یا مجموعه تحقیقات یک کلیات دارند که مجموعه آنها را شامل می شود. در واقع بر اساس آن کلیات است که شما می توانید یک فعالیت را تعریف و تفسیر کنید،  بنابراین به معنای تأیید نشده هستند، اما به این معنی نیست که مطلق باشد، همین است و دیگر عوض نمی شود، خیر.

پس نظریه قابل تغییر و تحول هست. در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی، گر چه اکثر نظریه ها یمان در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس تحقیقاتی است که در آزمایشگاه صورت گرفته و دقیقاً همان مراحل کنترل که در بقیه تحقیقات وجود دارد در اینجا حاکم است ولی با این حال ما نظریه را بعنوان یک قانون و قطعیت نگاه نمی¬کنیم ولی نتایج تأ یید شده و پذیرفته شده بر اساس کار محقّقان است.

از اینجا دانلود کنید:
1. دانلود فایل رایگان  PDF کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف

2. دانلود فایل رایگان کتاب PDF

3.  دانلود جزوه کتاب دکتر سیف

4.دانلود فایل ورد خلاصه کتاب نظریه های یادگیری ( در ستون سمت چپ همین صفحه موجود است)


نظریه های مختلفی در زمینه یادگیری وجود دارد که ما آنها را در دو حوزه و قلمرو مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم:
الف) حوزه رفتار گرایی یا نظریه های شرطی
ب) حوزه نظریه های شناختی


دیدگاه این دو نظریه در مورد یادگیری و حتی در زمینه آموزش کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. حال این سؤال مطرح می گردد که اگر یادگیری یک مفهوم مشخص است ، پس چرا این همه نظریه های مختلف وجود دارد و نقد زیاد شده است؟

دلیل آن اینست که محقق و روانشناس بر اساس دیدگاه خود و یا از منظری که به یادگیری نگاه می کند آنرا تعبیر و تفسیر می کند بنابراین نگاه او درست است و غلط نیست. او از یک زاویه نگاه می کند اما باید یادآور شد که نظریه نمی تواند باز گو کننده تمام مجموعه فرآیند یادگیری باشد.

اگر چه مقوله بحثمان در این حوزه و حیطه نیست و عزیزان باید به کتاب روانشناسی تربیتی و یادگیری مراجعه کنند . اما چون در جلسه قبل بحث ما تدریس و یادگیری بود لذا باید از نظریه یادگیری تا حدودی آشنا باشیم.

در نظریه رفتارگرایی افراد زیادی را دیدید که معروفترین آنها اسکینر و پاولف می باشند. اما آنچه در روانشناسی تربیتی بیشتر مطرح می باشد اسم اسکینر است که مترادف شده با رفتارگرایی.

رفتارگرایان اصولاً یادگیری را عبارت از ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین محرک و پاسخ در سیستم عصبی فرد می دانند. اینها معتقدند یک نوع رابطه و پیوند عصبی بین محرک و پاسخ است که در فرد تغییر ایجاد می کند.

البته دیدگاهها متفاوت است که مشهورترین آنها شرطی شدن کلاسیک یا شرطی شدن پاولوفی و یا شرطی شدن واکنشی است و دیگر نظریه شرطی شدن فعال است که بیشتر بنام اسکینر است که ما سعی می کنیم برای نمونه اشاره کنیم و بعد این نظریه ها را تحت عنوان الگوهای یادگیری دنبال کنیم.

حال سؤال اینجاست که چرا ما نظریه ها را تحت عنوان یادگیری دنبال کنیم؟
می گوئیم چون می خواهیم کاربرد آن را بررسی کنیم، بهمین دلیل نظریه ها را تحت عنوان الگوهای یادگیری ذکر میکنیم.

پس از دیدگاه رفتارگریان یا شرطی شدن، یادگیری یا تغییر عبارتست از ایجاد و تقویت رابطه بین محرک و پاسخ در حالی که در نظریه شناختی برعکس است. آنها معتقدند یادگیری ناشی از شناخت، ادراک و بصیرت است اما به هیچ وجه شناختی ها منکر نظریه رفتارگرایان نیستند چون هر کدام از آنها از زاویه ای به قضیه نگاه می کنند به قول مولوی « هر کسی از ظن خود شد یار من،  وز درون من نجست اسرار من » بنابراین هر کس نظر خودشان را بیان میکنند.

برای نمونه از رفتاریها، نظریه سورن لایت و از شناختی ها هم نظریه « برونر » را مطرح می کنیم و تیتروار آنرا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:

همه شما با کاری که آقای سورون لایت با گربه یا حیوانی که در قفس بوده انجام داده آشنا هستید؛ حیوان گرسنه است و وقتی که گرسنه است به تلاش می افتد و حرکت می کند و بطور نا خودآگاه بر روی کفه قرار می گیرد، به محض اینکه روی کفه قرار گرفته غذا در اختیارش قرار داده می شود. گربه، کم کم از طریق آزمایش و خطا درمی یابد که هرگاه غذا می خواهد باید روی کفه قرار بگیرد.

بر همین اساس از نگاه سورون لایت و اسکینر، یادگیری چه در انسان و حیوان در اثر کوشش و خطا ایجاد می شود.

آنان برای تحلیل و حمایت نظری از بحث خودشان، تحقیقات آزمایشگاهی زیادی دارند و سه قانون را مطرح می کند:
یکی از این قوانین، قانون آمادگی است، قانون آمادگی یعنی چه ؟
یعنی اینکه فرد باید به یک مرحله از رشد و دانش برسد که بتواند موضوع را بفهمد، مثلاً فردی چراغ نفتی دارد و می خواهد روشن کند، کبریت می زند ولی روشن نمی شود. فکر می کند نفت ندارد و یا کبریت مشکل دارد ولی مشکل از آنها نیست با اندکی دقت متوجه می شود فتیله به اندازه کافی بالا کشیده نشده که شعله بتواند به آن برسد.
بنابراین کار معلم در اصرار وزیدن برای آموزش دادن دانش آموزان که از نظر ظرفیت عقلی و ذهنی به آن مرحله نرسیده مثل روشن کردن چراغ نفتی است.

قانون دیگری که آقای سورون لایت در بحث مطرح میکند، قانون اثر است
یعنی بین محرک و پاسخ باید رابطه خوشایندی وجود داشته باشد. یعنی اگر گربه که بر روی کفه قرار گرفته بجای غذا، کتک بخورد آیا دوباره بر روی آن کفه قرار خواهد گرفت برای گرفتن غذا ؟ مسلماً خیر پس غذا، یک عامل محرک خوشایند است.

در این آزمایش و خطا وقتی رفتاری از ارگانیسم سر زد باید این رفتار همراه باشد با یک فرایند خوشایند تا موجب تثبیت شود، این یک قانون اثر است.


سومین قانونی که سورون لایت مطرح می کند، قانون تمرین و تکرار است
ایشان معتقد است وقتی قانون اثر یعنی رابطه بین محرک و پاسخ خوشایند شد اگر چنین رفتاری تکرار و تمرین شود، بیشر تأثیر میگذارد. بنابراین در نظامهای آموزشی، فرهنگ تکلیف و تمرین دادن رایج شد ولی سؤال اینجاست که آیا هر نوع تکلیف و تمرین و یا تکراری موجب یادگیری خواهد شد. جای تأمل دارد و حتی خود سورون لایت در پایان کارهایش می گوید، هر تغییر تکراری موجب یادگیری نمی شود و حتی ممکن است برخی از تمرینها موجب باز داشتن یادگیری و کندی یادگیری شود. مثل تمرینهایی که در گذشته اغلب مدارس داشند، تمرینهای تکراری و بی معنا و خسته کننده ای که ما در طول تحصیلات داشتیم.

در اینجا سورون لایت حداقل دو ویژگی برای تمرین مطرح می کند:
عامل شدت: به زبان ساده هر چه محرک در مقابل محرکی که ارائه می شود خوشایند باشد و از شدت خوشایندی بیشتری برخوردار باشد، یادگیری بیشتر خواهد بود یعنی اگر تمرینی که من انجام می دهم احساس کنم علاقه مند به این تمرین هستم، آن تمرین مؤثر است و اگر تمرین با بی میلی و با فشار انجام دهم، نتیجه بخش نیست.

عامل تازگی: هر چقدر فعالیتی که ارگانیسم بخواهد انجام دهد، تازگی داشته باشد، یادگیری بیشتر است و هر چقدر مطالب تکراری و کهنه باشد و از تازگی برخوردار نباشد آن تمرین، زیاد تمرین موثر نخواهد بود.

بنابراین معلمان در امر تدریس و آموزش بچه ها باید به این دو امر توجه داشته باشد و اگر دو عامل شدت و تازگی در تمرین حذف شود، درس جذابیت خود را از دست می دهد اما در نگاه شناختی«برونر» بعنوان یکی از شاخصه های این نوع تئوری مطرح می باشد.

در حالیکه رفتارگراها معتقدند که محیط یک عامل بسیار مهم در امر یادگیری است. همانطوری که اسکینر اشاره کرد و می گوید با دستکاری عامل محیط می توانیم موجب یادگیری آن موجود زنده شویم اما در دیدگاه شناختیها، یادگیری را. تنها عامل محیطی نمی دانند بلکه آنرا یک عامل درونی و ذهنی رابطه و شناخت پدیدها، بصیرت و بینش تلقی می کنند.

« برونر » در فرایند یادگیری بر چند عامل تاکید دارد:
تاکید بر فرایند یادگیری: رفتارگراها به نتیجه بیشتر توجه می کنند. مثل خودمان که چی یاد گرفتیم در حالیکه شناختیها مثل برونر به فرایند بیشتر توجه دارد. مثلاً چگونه یاد گرفتیم.

ممکن است یک دانش آموز در کلاس بیست بگیرد اما نه از طریق تجزیه و تحلیل و فهم و آزمایش بلکه فقط از طریق تکرار محض.

« برونر » می گوید: این واقعاً ارزشمند نیست  آن نتیجه ای ارزشمند است که در فرایند مطلوب کسب شود و یا ممکن است محصول یک کارخانه ای بسیار مرغوب باشد اما همین کالای مرغوب در اثر استثمار کارگر بوجود آمده باشد. کالایی ارزشمند است که در یک فرایند تولید عادلانه و در محیط سالم بوجود بیاید. بهمین خاطر برونر به فرایند بیشتر توجه می کند.

تاکید بر ساخت شناختی فرد فرد زمانی مسأله ای را یاد می گیرد که زمینه و پایه آن را در ذهن داشته باشد و اگر زمینه و پایه آنرا در ذهن نداشته باشد یادگیری صورت نمی گیرد.

تاکید بر بصیرت و شهود. یعنی کشف رابطه .

انگیزش درونی :
البته « برونر » انگیزه بیرونی را رد نمی کند و می گوید شما وقتی شاگرد فعالیتی را انجام می دهد پاداش می دهید و او را تقویت می کنید ولی تا چقدر؟ بالاخره بجایی می-رسید که دیگر محرکهای شما تأثیر گذار نیست. ایشان می-گوید: یادگیری اگر بر اساس انگیزه های درونی باشد مثل شاگردی که پیشرفت و اعتبار را دوست دارد حتی اگر پدر و مادر توصیه کنند کمتر بخوان و کمتر کار کن ولی او علاقمند است چون انگیزه درونی دارد.

شناختی ها به محرک درونی و انگیزهای درونی بیشتر بهاء می دهند در حالیکه رفتارگراها به انگیزهای بیرونی بیشتر اهمیت می دهند . این بدان معنی نیست که رفتارگراها انگیزهای درونی را قبول ندارند یا شناختی ها انگیزهای بیرونی را. بنابراین معلم خوب، معلمی است که در شرایط خاص تشخیص دهد کدام یک از محرکها را استفاده کند و تا بتواند محرکهای بیرونی را به محرکهای درونی تبدیل کند.


تداعی گرایی (Associationism)
تداعی سنت گرایی از ارسطو فیلسوف یونانی باقی مانده است که در اواخر قرن نوزده و در اوایل قرن بیستم بصورت علمی و با عنوان‌های “شرطی سازی ، نظریه‌های محرک – پاسخ و رفتار گرایی” در آزمایش‌های پاولف (Pavlov )، ترندایک ( Thorndike) و اسکینر (Skinner) و …” مورد مطالعه واقع شده است. این نظریات بر پیوند بین محرک‌ها و پاسخ‌ها تاکید و یادگیری را حاصل آن می‌دانند. این نظریات “شناخت ، تفکر ” و هر فرآیندی را که قابل مشاهده مستقیم نباشد را مردود می‌دانند.

یادگیری اجتماعی (Social Learning)
نظریه یادگیری اجتماعی شکل دیگری از نظریه‌های تداعی گرا است که در کارهای البرت بندورا (Albert Bandura) و جولیان راتر (Julien Rotter) دیده می‌شود. این نظریه‌ها هم بر رابطه “محرک- پاسخ” تاکید دارند ولی در کنار آن بوجود “متغیرها و عوامل شناخت درونی” واسطه بین “محرک- پاسخ” اعتقاد دارند. این کار آنها بازتاب و تقویت کننده رویکردهای شناختی در روانشناسی است.

شناخت گرایی (Cognitiveism)
تاکید “رویکرد شناختی” معمولا ، بر ادراک (Perception) ، تصمیم گیری (Decision making )، پردازش اطلاعات و… است این نظریه‌ها در مخالفت با “تداعی گرایی افراطی” بوجود آمدند. در واقع این نظریه‌ها به جنبه‌هایی از فرآیند یادگیری توجه کردند که در نظریه‌های تداعی گرا کنار گذاشته و حتی مردود اعلام شده بود. از نظریه پردازان این حوزه می‌توان با نظریه‌های (Gestalt)، پردازش اطلاعات و … اشاره کرد.
 


دانلود رایگان کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف  خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه دکتر علی اکبر سیف. خلاصه کتاب نظریه های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه دکتر علی اکبر سیف خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل و جامع مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و د. دانلود رایگان خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه دکتر خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه دکتر علی اکبر سیف. ... ای از کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ترجمه دکتر علی اکبر سیف


کد مطلب: 57085

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/57085/دانلود-رایگان-کتاب-نظریه-های-یادگیری-دکتر-سیف

میگنا
  https://www.migna.ir