کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مدل جدید آموزشی و طلایی کیو سی تی

راهی نوین برای کودکان ونوجوانان ایران زمین

29 ارديبهشت 1401 ساعت 22:00

دیگرزمان آن رسیده است که تغییرو تحولاتی درسیستم های آموزشی وکتب درسی انجام شود


دکترسمیه عابدینی مزرعه استادیار دانشگاه و روانشناس کودک و نوجوان در یادداشتی اختصاصی برای میگنا نوشت یکی از دغدغه ها ومشکلات زندگی امروزه ی بشر،برخورداری از بهداشت روان،سبک زندگی درست واینکه بتواند یک فرد توانمند درجامعه وزندگی خود باشد،است.
درواقع آنچه که ازهمان دوران کودکی برای یک زندگی توام باآرامش وموفق اساسی وضروری است،اینست که کودکان بتوانندراه ورسم درست زندگی کردن ویا الفبای زندگی رابه شیوه ی صحیحی بیاموزند.
بنظر می رسد که دیگرزمان آن رسیده است که تغییرو تحولاتی درسیستم های آموزشی وکتب درسی انجام شود و به کودکان مهارت هایی نظیر ارتباط موثر،خودشناسی وخودآگاهی ،شناسایی و تشخیص هیجانات، عزت نفس یا احساس خود ارزشمندی،اعتماد به نفس،تاب آوری،توجه وتمرکز، مسئولیت پذیری ،خلاقیت،شناسایی استعداد وتوانایی ،یادگیری اکتشافی و... آموزش داده شود
درغیراینصورت ،عدم وجود چنین مهارت هایی می تواند به آسانی زندگی کاری،تحصیلی  وروابط  کودکان را  در حال وآینده  فلج کرده وبه تباهی بکشاند.
متاسفانه درجامعه ای که درآن زیست می کنیم کم نیستند افرادی که در دوران میانسالی وبزرگسالی خود زیربارسنگین  ای کاش ها و افسوس های خود ،روزگارسخت وطاقت فرسایی را سپری می کنند.
(ای کاش ازهمان دوران کودکی خودم را دوست می داشتم وبرای خودم ارزش قائل بودم)
(ای کاش ازهمان کودکی می دانستم چگونه بادیگران درست رفتار کنم)
(ای کاش زودتر متوجه می شدم که این ...استعداد را دارم)
در این راستا مدل جدید آموزشی وطلایی کیوسی تی حرف های زیادی برای گفتن دارد وبه  خلاها ونیازهای اساسی وامروزی  درزندگی کودکان ونوجوانان می تواند به راحتی پاسخ  دهد .این مدل، یک سبک زندگی جدید را به افراد می آموزد(نگاه ، باورجدید وقوی)
کیوسی تی یک روش علمی، به معنی یک برنامه آموزشی کیفیت گروهی است که می تواند تغییری مثبت درجهت  رشد ویادگیری مهارت های زندگی اجتماعی وسازگاری ایجاد نماید و ازکودک یک شخصیت سالم وسازنده بسازد وبه نوعی سلامت روان او را تضمین کند
کیوسی تی دردنیا قدمت چهل ساله دارد که از دروس مهم مدارس تلقی می شود برای اولین بار توسط دکترنبی بستان متخصص روانشناسی در ایران بنیان گذاری شده است ودر حال حاضر بیش از بیست و دو نمایندگی رسمی درسراسر کشور دارد.
این مدل جدید آموزشی و طلایی نقاط قوت و ویژگی های منحصربه فرد ومثبت بسیاری را به همراه دارد که در زیر به برخی از آنها می پردازیم:
1 _ این مدل جدید آموزشی وطلایی درحال حاضر برای گروه سنی سه تا هجده سال طراحی شده است وقوانین مهمی را دربرمی گیرد که شامل :
خوب نگاه کردن،خوب گوش کردن،درست صحبت کردن،درست فکرکردن و افزایش تمرکز است.

2 –  در این مدل جدید آموزشی وطلایی کودکان بصورت گروهی ودایره ای،همه باهم ،برای هم و در کنارهم بصورت کاملا مشارکتی ،فعال وپویا ،همدل وهماهنگ در جهت تغییر رفتارشان تلاش می کنند(توجه وتقویت رفتار مثبت ونادیده گرفتن رفتار منفی وایجاد رفتارجدید مثبت) که توسط یک مربی ویک تسهیل گرکاملا آموزش دیده، کلاس مدیریت می شود.

3 _ کودکان قوانین ومهارت ها را با بازی کردن وبصورت کاربردی و عملی که در آن ها انگیزه درونی ایجاد خواهد نمود به کار می بندندوآموزش می بینند وچون در کیوسی تی بازی، محور اصلی کار است برای کودکان بسیار جذاب ودوست داشتنی خواهد بود زیرا دنیای کودکان در بازی معنی می شود وپس از آن انتظار می رود که درزندگی واقعی هرزمان که باچالشی مواجه می شوند بتوانند از آن مهارت ها وتوانمندی هایی که در دوره های کیوسی تی آموزش دیده ویادگرفته اند استفاده کنند.

4_ در  این مدل آموزشی کودکان نیازی به کتاب ،دفتر وتکلیف نخواهند داشت وکودک با روش ها و قوانینی که از طریق بازی فرا می گیرد بصورت غیرمستقیم به درس وکتاب و تکلیف علاقه مند خواهد شد.

5 _ کودکان در گروه اصول بسیار زیبایی را یاد می گیرند که می توانند آنها را در زندگی واقعی خود ودر رابطه با دیگران بکار ببندند  شامل مقایسه کردن ممنوع، دخالت کردن در کاردیگران ممنوع،رفاقت آری ولی رقابت ممنوع.

6 –یکی ازمزیت های خوب این مدل جدید آموزشی ارزیابی ازطریق کاربرگ ها ،قبل و بعد از گذراندن دوره است ودر جریان قرار دادن والدین کودک از عملکرد وایجاد تغییرات مثبت وحذف رفتارهای منفی درفرزندشان است .درکنارآن  اگر کودکی  مشکل رفتاری خاص داشته باشد به موقع به والدین اطلاع داده خواهدشد وسپس به روانشناس کودک جهت درمان ارجاع داده می شود ونیز اگر کودکی از توانایی یااستعداد ویژه ای برخورداراست در طول دوره شناسایی شده وجهت ارتقاء آن استعداد اقدامات لازم در راستای آن انجام می شود.

7 – ودر آخر از مهم ترین و ارزشمندترین دستاوردهای این مدل جدید آموزشی و طلایی اینست که شاه کلید اصلی سلامت روان کودک را که شناخت خود،عزت نفس واحساس خود ارزشمندی است ،در او ایجاد وتقویت می کند بنابراین طرحواره ای مثبت وکارآمدی ازخود را به کودک هدیه می دهد.

امید میرود که مدل جدیدآموزشی و طلایی کیوسی تی در جای جای میهن عزیزمان ایران نهادینه شود و ما شاهد و نظاره گرسلامت روان کودکان ونوجوانان این مرز وبوم باشیم.

       
 


کد مطلب: 58833

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/58833/مدل-جدید-آموزشی-طلایی-کیو-سی-تی

میگنا
  https://www.migna.ir