کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ازدواج و اختلاف فرهنگی

رضوان خندان

سینا , 6 خرداد 1401 ساعت 21:53


در طول چند دهه گذشته، بسیاری از کشورها افزایش بی سابقه ای را در ازدواج بین فرهنگ و نژادهای مختلف تجربه کرده اند. این موضوع می تواند زمینه ساز اختلافات بعدی شده و حتی منجر به طلاق شود.
 اگرچه مردم جهان از ازدواج بین نژادها و فرهنگ های مختلف استقبال می کنند، اما زوج های این نوع ازدواج ها ، به ویژه زوج های بین نژادی سفید و سیاه، همچنان از تجربه مخالفت خانواده، طرد شدن از سوی خویشاوندان و تبعیض از سوی همسایگان خبر می دهند. 
چالش ‌های اضافه‌ شده مرتبط با ازدواج‌ های این گروه از افراد ممکن است به این معنا باشد که زندگی مشترک برای زوج‌ های بین نژادی کارکرد متفاوتی نسبت به زوج‌ های هم نژاد دارد. برخی از زوج های بین نژادی ممکن است نیاز به آشنایی بیشتری با فرهنگ و خانواده طرف مقابل داشته باشند تا بتوانند آزمایش کنند که آیا استحکام پیوند آنها به اندازه کافی قوی است که در مقابل مخالفت های خانواده مقاومت کند یا خیر.
در این میان آشنایی بیشتر و ارتباط خانوادگی بسیار مهم است زیرا در آن زوج ها می توانند از مزایای ارتباط با خانواده همسر آینده خود بدون نیاز به مقابله با چالش های مرتبط با ازدواج های متقابل بهره مند شوند.

برای پرداختن به این سوال، مطالعه جدیدی که در مه ۲۰۲۲ در مجله تخصصی پژوهش جمعیتی منتشر شد، ثبات و نتیجه زندگی مشترک بین نژادی را قبل و بعد از انتقال به ازدواج بررسی کرد. این مطالعه از داده‌های بررسی ملی رشد خانواده در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ استفاده کرده و نشان داد که همزیستی ‌های بین نژادی که به ازدواج تبدیل نشده‌ اند، نقشی شبیه به هم‌ نژادهای مشترک دارند.
به طور خاص، ثبات و نتیجه زندگی مشترک سفیدپوستان و سیاهان مشابه زندگی مشترک سیاه پوستان هم نژاد است. 
یافته های محققان نشان می دهد نتایج برای زندگی مشترک بین نژادی که به ازدواج ختم می شود تا حدودی متفاوت است. برای این زوج های بین نژادی، آشنایی بیشتر با شریک زندگی قبل از ازدواج به کاهش خطر طلاق یا جدایی کمک می کند. این موضوع در مورد افرادی که از بسترهای فرهنگی متفاوت هستند نیز صادق بوده و محققان بر لزوم شناخت از فرد مقابل و خانواده و فرهنگ وی در دوره پیش از ازدواج تاکید می کنند.

 


کد مطلب: 58914

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/58914/ازدواج-اختلاف-فرهنگی

میگنا
  https://www.migna.ir