کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

برگرفته از کتاب جادوی رایج

تاب آوری اقدام در آموزش / باشگاه تاب آوری

عفت حیدری

10 خرداد 1401 ساعت 11:21

مدارس می­توانند محیطی پر از ترس باشند و کودکان در معرض زورگویی و قربانی شدن، تبعیض و آموزش ضعیف یا کسالت و بی حوصلگی قرار بگیرند.
زندگی کودکان در بسیاری از جوامع در مدرسه شکل می گیرد.


عفت حیدری مترجم کتاب جادوی رایج اثر پروفسور آن ماستن در یادداشتی اختصاصی برای میگنا نوشت : مدرسه بعد از خانواده، سازمان دهی شده ترین سیستمی است که بسیاری از کودکان دنیا بیشترین وقت خود را به هنگام رشد در آن می­گذرانند.
در بیشتر جوامع،سیستم آموزشی با آماده کردن کودکان برای حقوق شهروندی و نقش های گوناگون آنها در آینده جامعه از جمله نیروی کاری، تقویت می­شود.
بنابراین فرد می­تواند از سیستم های آموزشی انتظار داشته باشد تا عملکردهای حیاتی و چند جانبه در تئوری و مطالعات تاب آوری داشته باشند.مدارس بسیاری از سیستم های سازگاری در فردی که ظرفیت تاب آوری در دوره ی رشد دارد، را پرورش می­دهند، در عین حالی که فرصتهایی را برای روابط با افراد بالغ و همسالان در خارج از خانواده فراهم می­آورد.
 
این روابط در ایجاد ظرفیت تاب آوری سهیم هستند،اما سرمایه اجتماعی افزوده ایی را نیز فراهم می­آورند.مدارس سمبل قدرتمندی از زندگی طبیعی در جوامع هستند که اهمیت آن بعد از مصائب یا تراژدی بالا می­رود. مدارس می­توانند جزیره ایی از آرامش و روزمرگی باشند، پایگاه امنی برای کودکانی که زندگی آنها پر از کشمکش یا خطر است. مدارس می­توانند مکانی باشند که در آن جوامع می­توانند غذا، مراقبتهای پزشکی و مکان های امنی را خارج از برنامه منظم مدارس در اختیار کودکان قرار دهند. درضمن مدارس می­توانند محیطی پر از ترس باشند و کودکان در معرض زورگویی و قربانی شدن، تبعیض و آموزش ضعیف یا کسالت و بی حوصلگی قرار بگیرند.
زندگی کودکان در بسیاری از جوامع در مدرسه شکل می گیرد.مدرسه یکی از میکروسیستم های عمده و کلانی است که توسط برونفنبنر در الگوی زیست محیطی از رشد انسانی توصیف شده است.
کودک در سه میکروسیستم خانواده، مدرسه و گروه همکلاسی جاسازی شده است.
 در تئوری برونفن بنر کودکان بطور مستقیم با دیگران در میکروسیستم خود تعامل دارند. کودک بخشی از یک کلاس است که در مدرسه واقع شده و به نوبه ی خود در سیستم های بزرگتر در جامعه یا حکومت یا سطح ملی جا گرفته است.ماکروسیستم هایی مثل سیاستگذاری های ملی به طور غیر مستقیم از طریق نفوذ خود روی سیستم دولتی یا مدرسه تاثیر می گذارند.
برعکس، معلم کلاس به طور مستقیم روی کودک اثر می گذارد.معلم با والدین کودک ارتباط برقرار می­کند و یکی از پیوندهای میکروسیستم های کودک و آنچه به قول برونفنبرنر به آن مزوسیستم می­گوید را شکل می­دهد.
کودک همچنین به چند گروه همسالان خود تعلق دارد که ممکن است دوستان یک محله باشند یا گروهی که می توانند در ورزش با هم رقابت کنند.
محیط کاری والدین کودک روی رشد کودک اثر می­گذارد، معمولا تفکر غیر مستقیم روی عملکرد روانی والدین یا بودجه خانوادگی اثرگذار است.بنابراین تاثیرات محیط کاری روی رفتار والدین یا سیستم خانوادگی در کل روی کودک نیز تاثیر گذار است.
مدارس و اثر متقابل آنها روی سیستم های دیگر تاثیر زیادی روی زندگی کودکان می­گذارد.در نتیجه مدارس نقش عمده ایی در آسیب پذیری و تاب آوری دارند، در زندگی کودکان خطر را تشدید می کند یا کاهش می­دهد، مدارس ظرفیت تاب آوری را شکل می­دهند و بعد از مصائب، احساس طبیعی را بازسازی می­کنند.
 
خطرات موجود در محیط مدرسه
زندگی کودک در مدرسه مثل زندگی خانوادگی می تواند خطر جدی در دوره ی رشد ایجاد کند. این خطرات شامل زورگویی، تجاوز جنسی؛ تاثیر فساد و غفلتهای آموزشی به شکل کیفیت پایین آموزشی یا توقعات پست هستند.
 
موارد جدی زورگویی توسط همکلاسی های مدرسه در سالهای اخبر مورد توجه عموم قرار گرفته، اغلب این موارد بعد از یک خودکشی دردناک فاش شده است.
مثالهایی از این دست در ایالات متحده آمریکا، فوئب – پرینس شاهزاده خانم 15 ساله ایی است که خودش را بعد از مدت مدیدی زورگویی توسط همشاگردی هایش کشت.  قلدری و
 
بررسیها اغلب نشان دهنده ی آن است که حدود 20 تا 30 درصد دانش آموزان در مدارس راهنمایی و دبیرستان تجربه ی زورگویی داشته و تا حدود زیادی مورد حملات کلامی و لفظی قرار گرفته­اند.
 
به نظر می­رسد که زورگویی از طریق اینترنت و موبایل به سرعت افزایش می­یابد.گرچه با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی و گسترش فوق العاده در استفاده از پیام کوتاه و شبکه های اجتماعی در میان جوانان، ردیابی این موارد مشکل است.
نگرانی در مورد همه این فرمهای تجاوز در محیط مدرسه منجر به افزایش میانجی­گری­های متعدد و برنامه های پیشگیری برای کاهش این فجایع در مدارس و محافظت از قربانیان متداول یا بالقوه است که در ذیل مورد بررسی قرار می­گیرد.
نوع متفاوتی از خطر برای رشد کودک توسط مدارس و آموزش ضعیف یا محیط مدارسی که به نیازهای دانش آموزان خود نمی پردازند، مطرح شد.
در طی سالها تاثیر مدارس تحت نظارت روبه رشد است. جوامع، اجتماعات و والدین سعی در فهم این موضوع دارند که چه کارهایی برای آموزش و رفاه کودکان به ویژه در دنیایی از رقابت جهانی به درد بخور و موثر است.تلاش برای این که هیچ کودکی عقب نیفتد یا برای رسیدن به اوج رقابت کند و انعکاس این نگرانی توجه فزاینده ایی را به توانمندی مدارس و معلمان به ویژه کودکانی که در معرض خطر قراردارند، معطوف کرده است.
 
جادوی رایج تاب آوری در تکامل. آن مستن.
دکترمحمدرضا مقدسی.عفت حیدری.هما نیابتی.ورجاوند
 


کد مطلب: 58999

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/58999/تاب-آوری-اقدام-آموزش-باشگاه

میگنا
  https://www.migna.ir