شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - 2 Dec 2023
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ / ۰۹:۳۳
کد مطلب: 59134
۲
تاب آوری و فرهنگ

تنوع در فرایندهای حمایتی و سازگاری مثبت

باشگاه تاب آوری
تنوع در فرایندهای حمایتی و سازگاری مثبت
عفت حیدری مترجم کتاب تاب آوری جوانان و فرهنگ در یادداشتی اختصاصی برای میگنا نوشت الگوهای سازگاری با دشواری­‌‌ها تاچه­‌‌حد درمیان فرهنگ­‌‌ها متفاوت است؟آیا مجاورت با میراث فرهنگی (مثل فرهنگ پدربزرگ‌­ها و مادربزرگ­‌‌ها) همیشه منبع قدرت است یا می­‌‌تواند به­‌‌ضرر ما باشد؟
آیا فرهنگ می­‌‌تواند روی ارزشی که به الگوهای متفاوت سازگاری می­‌‌دهیم، تأثیربگذاردوبه برخی به­‌‌لحاظ اجتماعی امتیازبدهیم وآن­‌‌ها را قابل قبول بدانیم و یا موارد دیگررا به‌-عنوان الگوهای ناهنجار برچسب­‌‌گذاری کنیم؟ اگر قرار باشد رابطه­‌‌ی بین تاب­‌‌آوری وفرهنگ را درک کنیم، هریک از این سؤالات مهم‌­‌‌اند.
با معرفی ووجود اختلاف فرهنگی در درک تاب­‌‌آوری، می­‌‌توان ناهمگونی را در نحوه­‌‌ی سازگاری موفقیت­‌‌آمیز کودکان با وقایع تروماتیک بررسی کرد. برای مثال، به­‌‌دنبال نقل­‌‌مکان از یک خانه­‌‌ی آزارگر یا مرگ یک والد، تفاوت­‌‌های شخصیتی، شناختی ورفتاری، نقشی درتوانایی کودک برای سازگاری در یک دوره پرورشگاه و یا فرزندخواندگی دارد.
تفاوت­‌‌ها در اکولوژی اجتماعی کودک نقش مهمی در سازگاری کودک دارد در یک سطح عملی، تأثیرات فرهنگی سیستم­‌‌های معنا­‌‌دار به­‌‌نوبه­‌‌ی خود روی منابعی که برای کودکان آسیب­‌‌پذیر فراهم شده­‌‌اند،تأثیر می­‌‌گذارند.این‌ها شامل مواردی مثل ساختارمراقبت­‌‌های جایگزینی است که جوامع روی آن سرمایه­‌‌گذاری می­‌‌کنند (آیا یک موقعیت خانگی است یا سازمانی؟ آیا رابطه­‌‌ی قوم و خویشی است یا غیر قوم و خویشی؟). فرهنگ معنایی را که به یک کودک فرزندخوانده یا یتیم منسوب می­‌‌شود، با انگ­‌‌های اجتماعی مختلف و فرصت­‌‌های مختلف مربوط به مراقبت­‌‌های دولتی شکل می­‌‌دهد
برای کودک خاص، عوامل و فاکتورهای فرهنگی، میزانِ درمعرض عوامل خطربودن و مسیرهای منفی زندگی و تهدیدات نسبت به خودارزشمندی را تغییر می­‌‌دهد.گرچه این مهم است که ارزش­‌‌ها و عقاید و فعالیت­‌‌های روزمره­‌‌ی جامعه، فرصت­‌‌های مختلفی را برای کودک برای دسترسی به منابعی مثل سرمایه­‌‌ی اجتماعی، غذا، آموزش و فرصت­‌‌هایی برای ارتباطات محکم با افراد بالغ فراهم آورد. این،فرایند پویایی برای تعامل بین افراد و محیط­‌‌های آن­‌‌ها و فرهنگ­شان است .
 
فرهنگ چیست؟ محیط چیست؟
فرهنگ، فعالیت­‌‌های روزمره­‌‌ای است که برای تجارب و ارزش­‌‌ها و عقایدی که از آن­‌‌ها حمایت می­‌‌کند، نظم ایجاد می­‌‌کند
محیط به اکولوژی­‌‌های اجتماعی و فیزیکی­‌‌ای اشاره می­‌‌کند که تجربه­‌‌ی زیستی کودک را شکل می­‌‌دهد. به­‌‌هرحال، محیط شامل فرهنگ و بسیاری از جنبه­‌‌های اکولوژی اجتماعی تحت­‌‌تأثیر فرهنگ، مثل ساختار دولت و کسی که برای حمایت اجتماعی به­‌‌وی مراجعه می­‌‌کنیم، می­‌‌شود.
برای مثال، چه کودک در یک محیط روستایی زندگی کند یا محیط شهری و چه کودک توسط دولتی حمایت شود که به­‌‌لحاظ فیزیکی و عقلی، سرویس­‌‌هایی را برای کودکان معلول فراهم می­‌‌کند، همگی عوامل متنی­‌‌ای هستند که ممکن است فرهنگ و ارزش­‌‌هایی را که فرهنگ به­‌‌آن­‌‌ها بهبودی می­‌‌بخشد منعکس کند(برای مثال، فردگرایی زمخت خانواده­‌‌های کشاورز سنتی). باتوجه به شیوه­‌‌های متعددی که فرایندهای اجتماعی را تحت­‌‌تأثیر قرار می­‌‌دهد، فرهنگ بیش­‌‌تر به­‌‌عنوان یسازه­‌‌ای چندبعدی درک می­‌‌شود.
فرهنگ، موقتی است و بیش­‌‌تر زمانی مطرح و مهم می­‌‌شود که طی آن، فرد رشد می­‌‌کند و شرایط اجتماعی و اقتصادی، در زمان زندگی فرد حاکم است
ای فرهنگی را تحت­‌‌تأثیر قرار می­‌‌دهد.ما از کار یوری برونفنبرنرمتوجه می­‌‌شویم که فرهنگ (فاکتور کلان­‌‌سیستمی) و محیط (فاکتور برون­‌‌سیستمی) هرگزمشخص نیستند. فرهنگ، ارزش­‌‌هایی را منعکس می­‌‌کنند که در آن چه­گونگی و کیفیت منابعی که سلامتی را بهبود می­‌‌بخشند، مثل آموزش و سرویس­‌‌ها و خدمات بهداشت روانی فراهم می­‌‌شوند.اکولوژی­‌‌های اجتماعی ما به شیوه­‌‌های بسیاری، فرهنگ ما و گوناگونی فرهنگ­‌‌هایی را که در آن زندگی ما تعامل دارند، منعکس می­‌‌کنند(تمام جنبه­‌‌های متن و فرهنگ که در آن زندگی می­‌‌کنیم).برای مثال، یک جامعه­‌‌ی جمع­‌‌گرا هم­چون ژاپن را درنظر بگیرید که در آن، مراقبت سازمانی از یتیم‌­ها معمول­‌‌ترین الگوی مراقبت است. کودکان تشویق می­‌‌شوند که در مؤسسه، حسی از ایباشو یا تعلق به مکانیرا رشد دهند.

برعکس، درمحیط­‌‌های کانادایی و غیرآمریکایی، مکان سازمانی خود به­‌‌عنوان تهدیدی بالقوه برای رشد روانی اجتماعی کودک محسوب می­‌‌شودبه­‌‌همین شکل، جوامع سازگار با یتیمانی در جهان وجود دارند که انتقال موفق کودک در خارج از خانه­‌‌اش را تسهیل می­‌‌کنند. برای مثال، در برخی از ملل آفریقایی و جوامع بدوی و اصیل در آمریکای شمالی، هنجارهای فرهنگی روی نقش خانواده­‌‌ی گسترده و فرزندخواندگی توسط قوم و خویش­‌‌ها تأکید و آنرا به پرورشگاه­‌‌ها و جاهایی برای نگهداری از کودک ترجیح می­‌‌دهند؛ ولو این­که در این سیاست­‌‌گذاری، خطرهایتی هم وجود داشته باشد
در هر مورد،منابعی به کودک داده می­‌‌شود تا مشکلاتی را در شیوه­‌‌های دلبستگی خود تعدیل کند­‌‌؛ به­‌‌شکلی که مورد قبول فرهنگ قرار بگیرد.
درک ماهیت درهم­‌‌تنیده­‌‌ی تاب­‌‌آوری با فرهنگ، توجه را به گوناگونی و تعدد استراتژی­‌‌های سازگاری و ناهم­گونی آن­‌‌چه که رفتارهای به­هنجار خوانده می­‌‌شود، جلب می­‌‌کند. آلجریا و دیگران که در یک پاردایم درون­‌‌فرهنگی-­ـ­برون­‌‌فرهنگی کارمی­‌‌کنند ، درداده­‌‌های ملی خود ازسوی جوانان لاتین در آمریکا، ملاحظه کرده­‌‌اند که دیدگاه درون‌­فرهنگی-­­ـ­­برون‌­فرهنگی، با مفاهیمی از درون فرهنگ شروع می­‌‌شود و به­‌‌دنبال درک معنای آن­‌‌چه مورد مطالعه است و ارتباطآن با عوامل دیگر، بااستفاده از قالب فرهنگی است.ازطرف دیگر، دیدگاه برون­‌‌فرهنگی شامل ارزیابی پدیده بااستفاده از سازه­‌‌های خنثی و انتزاعی است). هر دو دیدگاه به گسترش درک از پیچیدگی فرهنگی تاب­‌‌آوری کمک کرده­‌‌اند.
 

باتوجه به تفاوت­‌‌های فرهنگی، تاب­‌‌آوری نیاز به تعریفی دارد که به­‌‌صورت تلویحی به نقش فرهنگ در حمایت یا مدیریت توانایی کودک برای سازگاری اشاره کند. دیدگاه فرهنگی به­‌‌ما کمک می­‌‌کند تا درک خود را از تاب­‌‌آوری تغییردهیم.چنین دیدگاهی تمرکز کم­‌‌تری روی آن­‌‌چه کودک انجام می­‌‌دهد، می­‌‌کند و بیش­‌‌تر روی این مطلب تمرکزمی­‌‌کند که محیط چه­طور می‌­تواند فرایندهای رشد مثبت و دسترسی به انواع فاکتورهای توصیفی فوق را تسهیل کند.
وقتی تاب­‌‌آوری به­‌‌عنوان مفهوم اکولوژی اجتماعی درک می­‌‌شود، توانایی افراد برای ره­یابی به منابع فرهنگی لازم برای انجام کار به­‌‌هنگام مقابله با دشواری­‌‌ها است وظرفیت آن­‌‌ها برای ره­یابی این منابع به­‌‌شکلی فراهم می­‌‌شود که معنادارند
منابع می­‌‌توانند فردی باشند(برای مثال، یک ویژگی شخصیتی، هوشی و یا استعداد شخصی)، منابع ارتباطی(برای مثال، وابستگی به مراقب یا رهنما، یا تعاملات مثبت هم­سالان، خانواده­‌‌ی گسترده) یامنابع جمعی­‌‌ای که در آن مسئولیت فوری و گسترده­‌‌تر جامعه برای دردسترس­‌‌قراردادن منابع (برای مثال، احساس تعلق، تجربیات استمرار فرهنگی ازطریق بزرگداشت­‌‌های سنتی، امنیت شخصی، فرصت‌­‌‌هایی برای مشارکت در رفاه و بهزیستی دیگران) درنظر گرفته شود.
درحالی­‌‌که ظرفیت فرد برای ره­یابی شامل انگیزه­‌‌ی وی برای موفقیت، استعدادهای شخصی و ویژگی­‌‌های شخصیتی، ارزش‌­‌‌هایی که به این ظرفیت­‌‌ها داده می­‌‌شود، همیشه مورد مذاکره است برای مثال، این­که چه سرویس­‌‌هایی برای کودکان اختصاص داده می­‌‌شود و چه مقدار از این تصمیمات توسط کسانی که قدرت سیاسی و اجتماعی دارندکنترل و مدیریت می­‌‌شود.

مدرسه­‌‌ای که بودجه­‌‌ی چندانی ندارد و نمی­‌‌تواند به خدمات روان­‌‌شناسی موردنیاز برای سنجش ناتوانی­‌‌های یادگیریدسترسی داشته باشد،؛ بلکه می­‌‌تواند وقتی که کودک برای یادگیری آن­چه بالای حد میانگین رشد وی است، انگیزه دارد، مانع از به فعل­‌‌درآمدن توانایی کودک برای موفقیت شود.

درک اجتماعی اکولوژی تاب­‌‌آوری نشان می­‌‌دهد که در هنگام بررسی تعادل و برابری فردی و محیطی، هرچه موانع کودک برای رشد جسمی وروانی پرچالش­‌‌تر و سخت­‌‌ترباشد -،این موانع فردی هستند یا سیستمی-،محیط بیش­‌‌تر می­‌‌تواند توان آن را داشته باشد تا منابعی را که باعث سلامتی می­‌‌شوند، فراهم کند (دومونت، ارهارد­‌‌-ـ­دیتزل و کیرکلند،؛ 2012؛، اونگار،؛ 2012).
به­‌‌عبارت دیگر،این فرصت نادری در محیط­‌‌های تهدیدآمیز است که تجربیات کودک تأثیر بیش­‌‌تری روی توانایی کودک برای بقا و موفقیت، اثر می­‌‌گذارد. برای مثال، حکایت­‌‌های افراد تاب­‌‌آور نشان می­‌‌دهد که فرد بزرگ‌سالی که در محیط، کودکی را راهنمایی می­‌‌کند که آزار و بدرفتاری را تجربه می­‌‌کند،و توان آن را دارد که مسیرکودک را در زندگی به­‌‌شدت تغییر دهد.

برگرفته از کتاب تاب آوری جوانان و فرهنگ.
نوشته لیندا.سی. ترون.
برگردان محمدرضا مقدسی.عفت حیدری.
نشر شبگیر.1401
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

وسواس شده اید اگر این نشانه ها را دارید!
انواع هوش/ 16روش برای باهوش‌تر شدن
لینک ثبت‌نام و دریافت دفترچه آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران
فتحی آشتیانی:  آزمون صلاحیت حرفه‌ای نیاز به مطالعه هیچ منبعی ندارد
درخواست حذف مصاحبه نظام روانشناسی برای دریافت پروانه اشتغال!!
پیامد روانیِ جست‌وجوی موفقیت به‌ جای شادمانی
این ۶ سوال را قبل از خواب از فرزندتان بپرسید
چرایی خونسردی آدم‌ها با بالارفتن سن
خواب کمتر از ۵ساعت در شبانه‌روز چه بلایی سر ما می‌آورد؟
هر فعالیتی حتی خوابیدن سالم‌تر از نشستن است
افسردگی شدید در کمین این افراد
جزئیات برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران
تا حالا هيچ آدم قوى اى كه گذشته آسونى داشته باشه نديدم .