کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1401

13 تير 1401 ساعت 23:41

دفترچه سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۱ در 5 گروه آزمایشی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.


 
1 سؤالات گروه آزمايشي  هنر دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي دفترچه اختصاصي
2  سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی  
دفترچه عمومي
 دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي  دفترچه شماره دو  دفترچه شماره سه علوم انسانی
دفترچه شماره سه علوم و معارف اسلامی
 دفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامی
3  سوالات گروه آزمایشی گروه ریاضی  
دفترچه عمومي
 دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي   دفترچه شماره دو  دفترچه شماره سه 
4  سوالات گروه ازمایشی گروه تجربی دفترچه عمومي  دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي   دفترچه شماره دو  دفترچه شماره سه  دفترچه اختصاصی بهیاری
5  سوالات گروه ازمایشی زبان های خارجی دفترچه عمومي  دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي   دفترچه شماره دو  دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه
 
6 - دریافت سوالات خارج کشور
دفترچه عمومی (ریاضی، تجربی، هنر، زبان های خارجی)
دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي
دفترچه اختصاصی یک ریاضی و فنی
دفترچه اختصاصی دو(2) ریاضی و فنی
دفترچه اختصاصی یک علوم تجربی
دفترچه اختصاصی دو(2) علوم تجربی
دفترچه رشته بهیاری علوم تجربی
دفترچه عمومی علوم انسانی
دفترچه عمومی علوم انسانی ویژه علوم و معارف معارف اسلامی
دفترچه اختصاصی شماره یک انسانی
دفترچه اختصاصی شماره دو(2) انسانی
دفترچه اختصاصی علوم و معارف اسلامی
دفترچه اختصاصی هنر
دفترچه اختصاصی زبان های خارجی
دفترچه اختصاصی زبان های خارجی (آلمانی و فرانسه)
 
 


کد مطلب: 59315

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/59315/دریافت-دفترچه-سوالات-آزمون-سراسری-سال-1401

میگنا
  https://www.migna.ir