کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ژن های مقصر در چاقی شناسایی شدند

سینا , 4 بهمن 1401 ساعت 12:35

شناسایی 45 ژن در ارتباط با چاقی که بسیاری از آنها پیش از این شناسایی نشده بودند


محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو در مطالعه جدیدی، 45 ژن را شناسایی کرده اند که بیان ژن آنها با شاخص توده بدن (BMI) مرتبط است؛ ارتباط بسیاری از این ژن ها با چاقی، پیش از این، شناخته نشده بود.
 پژوهشگران معتقدند: تاکنون، مطالعات ژنتیکی بسیار کمی در رابطه با BMI در گروه‌ های مختلف اجدادی انجام شده است. ما برای این مطالعه، از داده های بیان ژن که به طور مستقیم اندازه گیری می شود، استفاده کرده ایم.
محققان در این تحقیق، نتایج مطالعه چند قومیتی آترواسکلروز  (MESA) که شامل داده های بیش از 6 هزار نفر برای تحقیق در مورد عوامل خطر و ویژگی های اولیه بیماری های قلبی عروقی بود را مورد بررسی قرار دادند. به دلیل تنوع قومیتی و وسعت جمعیت مورد مطالعه، محققان تا کنون از داده های آن برای بسیاری از مطالعات استفاده کرده اند.
بسیاری از ویژگی های مرتبط با خطر قلبی عروقی، با چاقی نیز مرتبط هستند؛ به همین خاطر داده های مطالعه MESA برای تحقیقات چاقی بسیار مناسب بودند.
پژوهشگران، ابتدا شروع به جمع آوری بیان ژن و سایر داده های omics در زیر مجموعه ای از شرکت کنندگان MESA و همچنین سایر مطالعات کردند. Omics به تفاوت ‌ها یا تغییرات قابل اندازه‌ گیری در مولکول ‌های بیولوژیکی، مانند ژن ‌ها، متابولیت ‌ها، پروتئین ‌ها و RNA اشاره دارد.

محققان، داده‌ های توالی ‌یابی RNA چهار گروه نژادی و قومی را در گروه MESA، تجزیه و تحلیل کردند تا ارتباط بیان هر ژن و تأثیر آنها بر BMI را ارزیابی کنند.  یافته ها، 45 ژن را شناسایی کردند که بیان آنها با BMI در هر چهار گروه، مرتبط بود.
دانشمندان اظهار داشته اند: این ژن‌ های جدید و مسیرهای بیولوژیکی آن ‌ها، اهداف جدیدی را برای درک زیست شناسی چاقی و همچنین مداخلات درمانی جدید به منظور جلوگیری از چاقی و بهبود سلامت عمومی جهانی، ارائه می دهند.
 یافته های این مطالعه در مجله International Journal of Obesity منتشر شده اند.

 


کد مطلب: 61059

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/61059/ژن-های-مقصر-چاقی-شناسایی-شدند

میگنا
  https://www.migna.ir