کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دوست يابي و نوجواني

روزنامه خراسان , 11 ارديبهشت 1392 ساعت 21:48

دختري 15 ساله هستم و در سال دوم دبيرستان تحصيل مي‌کنم. خيلي دوست دارم با يکي از هم کلاسي هايم صميمي شوم. آيا مي توانم او را به عنوان يک دوست هميشگي انتخاب کنم؟


دختر خوبم! دقت داشته باشيد که در سن شما هيجانات و احساسات به شدت تحت تأثير هورمون هاي شما قرار دارد؛ درست مثل جوش هاي صورت تان که تحت تأثير هورمون‌ها ايجاد مي شود و به تدريج از بين مي رود، پس سعي نکنيد فقط بر اساس اين احساسات و هيجانات تصميم گيري کنيد. دوست يابي و نقش دوستان در مقطع سن شما بسيار مهم است، اما بايد دقت کنيد که اين دوستي ها بايد در چارچوب خودش باشد.


ويژگي هاي دوستي
يک دوستي درست و تعريف شده در زمان و مکان معيني صورت مي پذيرد و بعد از آن معنايي ندارد مثلا شما در مدرسه با دوست تان يک رابطه منطقي و تعريف شده داريد بدون اين که با حس يا هيجان خاص همراه باشد اين دوستي با پايان يافتن مدرسه، در طول روز يا پايان سال تحصيلي موقتا قطع مي شود و هيچ آسيبي به جز يک دلتنگي طبيعي به شما وارد نمي کند اما وقتي اين دوستي از مرز طبيعي خارج مي شود، به صورت افراطي درمي آيد و خطرناک مي شود و قطع آن نيز آسيب هاي عاطفي فراواني به شما وارد مي کند.

به نظر من اين حس شما نسبت به دوست تان از اين نوع است يعني از حالت طبيعي بيشتر است و بايد مواظب باشيد که شدت بيشتري پيدا نکند. شما مي توانيد در ساعت تفريح به او نزديک شويد، صادقانه با او صحبت کنيد يا نامه اي بنويسيد و بعد از بيان نکات مثبت او احساستان را به صورت منطقي و بدون هيجانات زياد مطرح کنيد، البته او حق انتخاب دارد که اين درخواست شما را بپذيرد يا رد کند اگر آن را نپذيرفت ناراحت نباشيد، مطمئن باشيد دانش آموزان ديگري در مدرسه خواهند بود که چه امسال و چه سال هاي بعد با شما دوست شوند ولي اگر اين فردي که دوست داريد با شما دوست باشد به درخواست شما جواب مثبت داد، مواظب باشيد خيلي به او وابسته نشويد و نگذاريد دوستي تان به دوستي هاي افراطي تبديل شود چون هر دوي شما از اين رابطه آسيب خواهيد ديد.

 
مشاور: حسين سليمان پور


کد مطلب: 17344

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/note/17344/دوست-يابي-نوجواني

میگنا
  https://www.migna.ir