کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تلنگری در ارزشمندی روان درماني

7 فروردين 1396 ساعت 10:57

جراحی افکار ما سخت تر و تاثیر گذارتر از جراحی های دیگر است.


به نظر شما جابجا کردن افکار آدمها سخت تر است
یا جابجا کردن دندان پوسیده یک فرد؟!
به نظر شما افکار ناکارآمد یک فرد
در طول سالیان زندگی او را بیشتر به انحطاط می کشد
یا دندان خراب او؟
صبر کنید!
ما فکر می کنیم جواب را می دانیم
در حقیقت به آن باور نداریم
چرا که برای دندانهای پوسیده چندین میلیون هزینه می کنیم اما وقتی هزینه مشاوره به میان می آید آه از نهادمان بلند می شود
در اولی پذیرفته ایم اما در دومی هنوز به این باور نرسیده ایم
که جراحی افکار ما سخت تر و تاثیر گذارتر از جراحی های دیگر است.

پویان مقدم
مشاور خانواده


کد مطلب: 40469

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/note/40469/تلنگری-ارزشمندی-روان-درماني

میگنا
  https://www.migna.ir