يکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - 10 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( فقط 4.7 درصد دانشگاههای مالزی معتبرند/ ارزشیابی تنها یک دانشگاه در لیسانس )) 
کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند. همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید.