دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ - 23 May 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( آسیب شناسی خانواده ایرانی در نشست مجازی خانه اندیشمندان علوم انسانی بررسی می شود )) 
زبان هیچ استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند. پس مراقب حرف هایتان باشید.